Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: czwartek, 11.08.2022
Imieniny: Klary, Ligii, Zuzanny

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

 • Dożynki 2022
 • Logo GZK

Możliwość rzeczywistego odczytu wodomierzy poprzez ich zdalny odczyt

Szanowni Mieszkańcy,
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uruchomiliśmy możliwość rzeczywistego (co miesięcznego) odczytu wodomierzy poprzez ich zdalny odczyt za pomocą platformy

 • stowarzyszenie mof - Michał Kardas/Starostwo Powiatowe

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia zawiązane

Aby ubiegać się o ponad 88 mln euro wsparcia w ramach ZIT w nowej, unijnej perspektywie finansowej, konieczne było utworzenie stowarzyszenia jednostek samorządowych, tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Torunia. Spotkanie założycielskie odbyło się 9 sierpnia w toruńskim Dworze Artusa.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady pracy: produkcyjne, usługowe itp.) są zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym na terenie Gminy Czernikowo wpis do rejestru działalności regulowanej.

 • Logo Zwrot podatku akcyzowego

Nabór wniosków II termin - akcyza

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT ( lub ich potwierdzone kopie) i razem z wnioskiem złożyć je do Wójta.

 • Radio Widok - rekrutacja

To ostatni moment, aby dołączyć do młodzieżowego Radia Widok

Radio Widok to pierwsze internetowe ogólnopolskie radio młodzieżowe, które powstało na Żywiecczyźnie, w gminie Jeleśnia. Z czasem okazało się, że chętnych redaktorów stale przybywa, a radio zmieniło profil z lokalnego na ogólnopolski

 • Logo Czyż-nie

Śniadanie u mennonitów 14 sierpnia - Festiwal Wisły

Gmina Czernikowo oraz Stowarzyszenie Czyż-nie zaprasza wszystkich sympatyków królowej rzek i magicznego Włęcza na wyjątkowe wydarzenie związane z Festiwalem Wisły 2022 i działaniami stowarzyszenia przybliżającymi mieszkańcom kulturę wiślaną.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja

Informujemy, iż w związku z prowadzonymi działaniami związanymi z problematyką wybryków chuligańskich dot. niszczenia mienia publicznego na terenie Szkoły Podstawowej w Mazowszu zostały wzmożone patrole policyjne.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu  03.08.2022 r. wydana została decyzja nr OS.6730.30.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie słupa średniego napięcia z rozłącznikiem, budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia, przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia, demontażu słupa średniego napięcia oraz demontażu linii napowietrznej niskiego napięcia na części działek o nr ewidencyjnych 69, 70, 482, 480/1, 479/2, 479/3, 477/3, 1/1 i 8/1 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) gmina Czernikowo,

 • Logo Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Informacja Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju.

 • 13

II edycja konkursu ,,Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja w gminie Czernikowo” za nami

Z wielką przyjemnością informujemy, iż komisja konkursowa wybrała zwycięzców w II edycji konkursu ,,Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja w gminie Czernikowo”.
 • PROM-WSTRZYMANY-xxl

Przeprawa promowa wstrzymana - niski stan wody

Gmina Miejska Nieszawa informuje, że w dniu 27.07.2022 r.  przeprawa promowa na rzece Wiśle w miejscowości Nieszawa, w ciągu drogi powiatowej Nr 2049C Nieszawa – Brzeźno, została wstrzymana do odwołania ze względu na niski stan wody w Wiśle.
 • Bez tytułu

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Informujemy, że Gmina Czernikowo otrzymała sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
 • logo cp

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” W ZAKRESIE UDZIELANIA PREFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTÓW CZĘŚCI 2) I CZĘŚCI 3) PROGRAMU

Prefinansowanie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 15 lipca 2022 r. uległ zmianie Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).
 • odbiór

Włęcka chata wraca do świetności

Zachowana we Włęczu chata kantora bez wątpienia stanowi obiekt unikatowy, o bogatej wartości historycznej, naukowej i kulturowej. Dzięki pozyskiwaniu kolejnych środków finansowych, konsekwentnie realizujemy kolejne etapy jej restauracji. Dotacja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (30 tys. zł) oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego (20 tys. zł) pozwoliła wykonać drugi etap robót fundamentowych oraz renowację komina.

 • Logo Szkołt

Trwa rekrutacja do Zespołu Szkół w Czernikowie

Zespół Szkół w Czernikowie informuje, że 19 lipca zostanie opublikowana na stronie www.zs.czernikowo.pl lista zakwalifikowanych kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia im. M. Kopernika w Czernikowie. Do 22 lipca  można jeszcze składać oryginały świadectw i zaświadczeń OKE do klas pierwszych: technik informatyk, technik programista, technik logistyk, technik spedytor oraz do branżowej szkoły I stopnia.

 • Logo - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kijaszkowskie drogi po odbiorze, prace w Makowiskach i Kiełpinach – od sierpnia

Inwestycja „Przebudowa dróg gminnych nr 101101C i 101108C z odgałęzieniami wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C”, wsparta resortowymi środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to kolejne przedsięwzięcie infrastrukturalne, które udało się zwieńczyć podpisaniem dokumentów odbiorowych.

 • Logo Nadleśnictwo Dobrzejewice

Zakaz wstępu do lasu

Nadleśnictwo Dobrzejewice informuje, że w związku z wystąpieniem dużych szkód od wiatru, wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasu, na terenie leśnictw Wylewy, Dąbrówka, Jankowo oraz Wąkole (teren gmin Czernikowo i Lipno) od 4 lipca do 30 września 2022 roku

 • Logo ZUS

Obcokrajowcy w Polsce

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec czerwca br. wyniosła ponad 1 mln, w województwie kujawsko-pomorskim było to ponad 36 tys.

 • logo OHP

Staże zagraniczne w OHP

Jednym z głównych zadań OHP jest realizacja projektów wspierających edukację, mobilność, działalność młodzieżową i współpracę międzynarodową. Projekty realizowane we współpracy z zagranicznymi partnerami w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego umożliwiają uczestnikom OHP udział w zagranicznych stażach i praktykach zawodowych.

 • logo OHP

OHP szkolą operatorów dronów

Bezzałogowe statki powietrzne, zwane popularnie dronami, do niedawana używane były głównie przez wojsko. Służyły także zabawie i rekreacji. Dziś drony coraz częściej znajdują również zastosowania cywilne. Trend ten postanowiły wykorzystać Ochotnicze Hufce Pracy.

 • Logo COSINUS

Cosinus zatrudni nauczycieli

Cosinus aktualnie poszukuje (do dłuższej współpracy) nauczycieli kierunków zawodowych oraz przedmiotów ogólnokształcących

 • Rekrutacja OHP

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP - rekrutacja

Chcesz skończyć szkołę i zdobyć zawód? Przyjdź do nas! Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Toruniu zaprasza do kontynuacji nauki w roku szkolnym 2022/2023 z możliwością zakwaterowania w bezpłatnym internacie.
 • Zwiększyliśmy bezpieczeństwo na ul. Akacjowej

Zwiększyliśmy bezpieczeństwo na ul. Akacjowej

Inwestycja zakładała korektę lokalizacji przejścia dla pieszych, znajdującego się wcześniej w cmentarnej bramie (z dostosowaniem go do resortowych wymogów bezpieczeństwa), a także przebudowę jezdni i chodników na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą krajową nr 10.

 • Logo

Akcja Lato OHP 2022

Jak co roku Ochotnicze Hufce Pracy organizują ogólnopolską „Akcję Lato OHP”. Komenda Główna szacuje, że udział weźmie w niej ok. 250 jednostek OHP i 10 tys. młodzieży szkolnej i akademickiej. KG OHP wraz pracodawcami przygotowała ponad 5,5 tys. sezonowych ofert pracy.

 • Logo ZUS

25 sierpnia pierwsze 14. emerytury

Już w tym miesiącu, 25 sierpnia, ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze.

 • Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z ternu gminy

Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy

W dniu 3 lipca 2022 r. na stadionie w Czernikowie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy, w których wzięło udział 7 drużyn, w tym 2 kobiece.

 • Zawody wędkarskie juniorów

Zawody wędkarskie juniorów

3 lipca 2022 r. na stawie gminnym w miejscowości Czernikowo odbyły się zawody wędkarskie spławikowe juniorów.

 • Uroczystość rozdania stypendiów za wyniki w nauce i inne...

Uroczystość rozdania stypendiów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia

29 czerwca br. w Auli Szkoły Muzycznej w Czernikowie miała miejsce uroczysta sesja Rady Gminy, podczas której Wójt Gminy Czernikowo - Tomasz Krasicki wraz z członkami Rady Gminy uhonorowali najzdolniejszych uczniów szkół z terenu Gminy Czernikowo oraz laureatów i finalistów olimpiad, konkursów i zawodów sportowych.

 • Absolutorium dla Wójta Gminy Czernikowo

Absolutorium dla Wójta Gminy Czernikowo

29 czerwca br. podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Czernikowo Wójt Gminy – Tomasz Krasicki przedstawił zgromadzonym Raport o stanie Gminy za 2021 rok. Podczas sesji zostało również przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie Wójta i przedłożyła Radzie Gminy Czernikowo wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium.Uchwała o udzieleniu wotum zaufania, a następnie uchwała o udzieleniu Wójtowi absolutorium zostały przyjęte przez Radnych jednogłośnie.

 • krajowa-administracja-skarbowa-logo

Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mają już możliwość odbierania korespondencji kierowanej na ich konto w e-US. Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody w serwisie na taką formę komunikacji. Dzięki nowej funkcjonalności katalog spraw załatwianych kompleksowo za pośrednictwem e-US znacznie się poszerzy.

 • Herb Gminy Czernikowo

Przyłączenie się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe

Szanowni Państwo,
W związku z prośbą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece o przyłączenie się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe

 • PowiatowaStacjaSanitarno-Epidemiologiczna_w_Toruniu_logo

Bezpieczne wakacje

Przed nami wakacje – okres urlopów, wyjazdów i beztroskiego odpoczynku. Warto jednak zastosować się do kilku prostych rad by wakacje zapisały nam się jako udane, miłe i bezpieczne.

 • Logo - wakacyjne rozkłady jazdy gminnego transportu...

Wakacyjne rozkłady jazdy gminnego transportu publicznego

Przedstawiamy Państwu informacje dotyczącą rozkładu jazdy gminnych przewozów pasażerskich w czasie trwania wakacji tj. 27.06 - 31.08.2022 r. autobusy kursują od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 

 • Herb Gminy Czernikowo

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy, informujemy że zaktualizowany został harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych. Odbiór szkła odbywać się będzie co 8 tygodni. Częstotliwości odbioru pozostałych frakcji odpaów pozostaje bez zmian. Prosimy o udostępnienie pojemników z odpadami we wskazanych terminach.

 • Wyróżnienia dla najlepszych sportowców

Wyróżnienia dla najlepszych sportowców

21 czerwca w Arenie Toruń odbyła się uroczysta Powiatowa Gala Sportu, na której przyznano wyróżnienia Starosty Toruńskiego za sukcesy sportowe w 2021 roku. Najlepszym sportowcom i ich opiekunom gratulowali przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Toruńskiego.

 • Logo kpfr

Atrakcyjne pozyczki unijne na rozwój – dla mikro, małych i srednich firm

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju przygotował ofertę – unijną pożyczkę na rozwój, ze szczególnie atrakcyjnymi warunkami. Na właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw czeka wsparcie nawet do 5 mln zł z oprocentowaniem już od 0,5% przy okresie spłaty do 7 lat i 6 miesiącach karencji!

 • krajowa-administracja-skarbowa-logo

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem

Muszelka z plaży, oryginalny upominek, regionalna wędlina… Czasem dopiero na granicy, okazuje się, że przewozimy towary, za które grozi nam w Polsce wysoka grzywna, albo od 3 do 5 lat więzienia. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto poznać zarówno polskie prawo celne, jak i przepisy w kraju, do którego wyjeżdżamy.

 • Noc Kupały

Noc Kupały

15 czerwca w Parku 700-lecia w Czernikowie odbyła się Noc Kupały, którą zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie. Noc Kupały to jedno z najbardziej znanych słowiańskich świąt związanych z letnim przesileniem.

 • Logo

Przebudowa dróg w Makowiskach i Kiełpinach – prace ruszają w sierpniu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to obecnie kluczowy dla rozwoju infrastruktury drogowej program wsparcia. W marcu informowaliśmy o otrzymanym dofinansowaniu zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C oraz 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny” – dziś możemy pochwalić się podpisaniem umowy wykonawczej.

 • Logo

Festiwal Kultury Słowiańskiej w Czernikowie

4 czerwca 2022 na boisku szkolnym w Czernikowie odbył się Festiwal Kultury Słowiańskiej, który został zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernikowie przy współpracy z Fundacja Brama Epok.

 • Logo Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie 2022

To coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą.

 • Plakat

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”

8 czerwca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero”, który w tym roku przebiegać będzie pod hasłem - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym.

 • Logo

Informacja

W związku z zakończeniem wykonywanych zabiegów ochronnych drzewostanów sosnowych na brudnicę mniszkę Nadleśnictwo Dobrzejewice informuje o odwołaniu zakazu wstępu do lasu na terenie gminy Czernikowo w leśnictwach: Dąbrówka, Jankowo, Wąkole.

 • Logo - Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Polityka senioralna w Polsce. Materiały pokonferencyjne.

Co zrobić aby seniorom w Polsce żyło się lepiej? Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podejmować władze lokalne, instytucje czy też organizacje społeczne? Czym w praktyce jest polityka senioralna i jak nią mądrze zarządzać? Między innymi nad tym zastanawiali się uczestnicy dwudniowej „Srebrnej Konferencji”, która odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca br. w Goleniowie.

 • Plakat

Publiczny Transport Zbiorowy na Terenie Gminy Czernikowo

Urząd Gminy Czernikowo przypomina, że od 1 września 2021 roku w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej mieszkańcy Gminy Czernikowo posiadają możliwość skorzystania z publicznego transportu zbiorowego, który obejmuje obszar całej gminy.

 • Gminne obchody Dnia Strażaka

Gminne obchody Dnia Strażaka

Z okazji święta strażaków – św. Floriana w sobotę 21 maja 2022 r. druhowie z wszystkich gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyli w gminnych obchodach Dnia Strażaka.

 • AMP Czernikowo Cup 2022

AMP Czernikowo Cup 2022

21 maja Czernikowo stało się piłkarską stolicą Powiatu Toruńskiego. To właśnie tutaj pierwszy raz w historii gminy odbył się taki turniej piłki nożnej. Na stadionie w szranki stanęło 36 drużyn piłkarskich, około 400 piłkarzy.

 • Logo

Sięgnij po marzenia z Moim Stypendium!

Programy stypendialne fundują prestiżowe studia, umożliwiają rozwój kompetencji społecznych, dają szansę na realizację projektu artystycznego. Innymi słowy, ułatwiają spełniać marzenia. Owszem, są skierowane do uczniów, ale także studentów, absolwentów, profesjonalistów, osób działających społecznie.

 • Śladami Genius Loci Krakowa i Piwnicy Pod Baranami oraz...

Śladami Genius Loci Krakowa i Piwnicy Pod Baranami oraz debiut na piwnicznej scenie…?

Z inicjatywy Szkoły Muzycznej w Czernikowie i Szkoły Podstawowej w Makowiskach, oraz dzięki  wsparciu Urzędu Gminy w Czernikowie, byliśmy z młodzieżą szkolną z naszej gminy,  w dniach 14-15.05.2022, w Krakowie.

 • Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim

Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim

19 maja 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernikowie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie autorskie z Robertem Małeckim, autorem bestsellerowych powieści kryminalnych.

 • Logo

Uwaga na fałszywe SMS-y

Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed fałszywymi SMS-ami w sprawie rzekomego zadłużenia w urzędzie skarbowym.

 • Gminne zawody w trójboju lekkoatletycznym

Gminne zawody w trójboju lekkoatletycznym

W sobotę 14 maja w Czernikowie rozegrano mistrzostwa gminy w trójboju lekkoatletycznym. Dziewczęta i chłopcy (rocznik 2011 i młodsi) rywalizowali w biegu na 60m,skoku w dal i w rzucie piłeczką palantową.

 • Logo - Stowarzyszenie Czyż-nie

Przystań Świętego Mikołaja

W naszej gminie Stowarzyszenie Czyż-nie realizuje projekt - program PRZYSTAŃ ŚW. MIKOŁAJA dla dzieci z Ukrainy.

 • Tydzień Bibliotek 2022 "Biblioteka - świat w jednym miejscu"

Tydzień Bibliotek 2022 "Biblioteka - świat w jednym miejscu"

11 maja 2022 roku w Auli Szkoły Muzycznej w Czernikowie gościliśmy Panią Małgorzatą Swędrowską, która jest autorką książek dla dzieci oraz koncepcji czytania wrażeniowego.

 • Koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia

Koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia

6 maja 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie zorganizowała dla mieszkańców Gminy Czernikowo koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia.

 • DomBezFormalności

DomBezFormalności

Od 3 stycznia 2022 r. każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw. zabudowy do celów mieszkaniowych lub rekreacyjnych. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat budowy „domu bez formalności”.

 • Logo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

XXI Edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI Edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Program skierowany jest do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy zakwalifikują się na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich

 • Logo GZK

Informacja

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy o obowiązku przestrzegania zasad segregacji odpadów oraz prosimy o wystawianie pojemników/worków w dniu odbioru odpadów do godziny 700

 • Logo

Moja społeczność wobec uchodźców – konkurs na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki

Jeśli mieszkasz na wsi albo w miejscowości do dwudziestu tysięcy mieszkańców, a obecność uchodźców wpłynęła na życie Twoje i Twoich sąsiadów, to jest konkurs dla Ciebie – takim hasłem Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zachęca wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w pomoc uchodźcom, do udziału w konkursie „Moja społeczność wobec uchodźców – konkurs na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki”.

 • Plakat

Cyfryzacja Miejsc Pamięci

W związku z procesowanym projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki realizują projekt wypełniający jej założenia o nazwie Cyfryzacja Miejsc Pamięci.

 • Logo Granty PPGR

Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym"

Gmina Czernikowo podpisała umowę na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 • Grafika

Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne

Już od wielu lat przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów.

 • Logo Mój Prąd

Dotacje z programu "Mój Prąd"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że 15 kwietnia 2022 roku uruchomił kolejny, czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w cieszącym się wielką popularnością  programie„Mój Prąd”.

 • Logo GZK

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Podajemy do publicznej wiadomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, od kwietnia 2022 do marca 2023 odbieranych przez GZK w Czernikowie.

 • Loga

Warsztaty Słowiańszczyzny dla uczniów kół zainteresowań

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie w ramach projektu „Cztery pory roku w kulturze dawnych Słowian”, zorganizowała konkurs inicjatyw lokalnych dla mieszkańców gminy Czernikowo. W ramach konkursu wybrano m.in. projekt pn. "WARSZTATY SŁOWIAŃSZCZYZNY DLA UCZNIÓW KÓŁ ZAINTERESOWAŃ".

 • Nieodpłatna Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna wraca do urzędów

W związku z malejącą liczbą zakażeń koronawirusem nieodpłatna pomoc prawna wraca do urzędów. Dotąd prawnicy pracowali zdalnie. W urzędzie pomoc udzielana jest we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00 – 14.00. 

 • Plakat

Wyniki – Konkurs Inicjatyw Lokalnych Dla Mieszkańców Gminy Czernikowo

4 beneficjentów otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 32000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 14 października 2022 r.

 • wiadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP

Informacja dla osób zainteresowanych świadczeniem ratowniczym

W związku z informacjami przekazanymi przez Komendę Miejską PSP w Toruniu, informujemy iż do wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego w przypadku czynnego udziału w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych  po 1 stycznia 2014 r. należy dołączyć zaświadczenie wydane przez Komendanta PSP w Toruniu, poniżej wzór wniosku o wydanie zaświadczenia.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja dla właścicieli nieruchomości objętych inwestycją światłowodową firmy NEXERA

Informujemy, że wszelkie uszkodzenia infrastruktury światłowodowej (w tym spowodowane wiatrem) należy zgłaszać za pośrednictwem poniższego formularza

 • wiadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP

Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

 • Logo Czyste Powietrze

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Części 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

 • Herb Gminy Czernikowo

Dodatek osłonowy - nabór wniosków

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej.  W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego

 • Herb Gminy Czernikowo

Tu mieszkam, tu korzystam i płacę!

Na koniec 2021 roku w Gminie Czernikowo zameldowanych jest 8 900 osób. Prawdopodobnie w naszej gminie mieszka faktycznie więcej osób, niż wskazują oficjalne dane.

 • Plakat

Zachęcamy do szczepień

Nieustannie trwają zapisy oraz szczepienia przeciwko COVID – 19. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Czernikowo do rejestracji. W przypadku trudności z zorganizowaniem transportu do Punktu Szczepień mogą Państwo liczyć na wsparcie gminy. Prosimy o zgłaszanie takich sytuacji do koordynatora gminnego ds. szczepień pod numerem 883 688 640.

 • Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś? Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Antykwariat Wasaczek
  Prowadzimy antykwariat, od 15 lat
  Jesteśmy zainteresowani kupnem książek i regałów od Organów Publicznych . Interesuje nas każda tematyka , nie przeszkadzają nam stemple oraz znaki własnościowe. Skupujemy również płyty cd z muzyką , dvd z filmami , płyty winylowe oraz kasety vhs.
  Zapewniamy Państwa, że książki oraz media zakupione przez nas będą mogły służyć ludziom i nie zostaną zniszczone. Z naszej strony zapewniamy transport oraz załadunek zakupionych przedmiotów. Oczywiście istnieje możliwość udokumentowania transakcji. Proponujemy umowę kupna sprzedaży, fakturę lub inny dokument wystawiony przez Państwa.
 • Wózek dla dziecka -tanio sprzedam
  Wózek 2w1 (gondola+spacerówka) w
  bardzo dobrym stanie,tanio sprzedam.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 2/2022
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 4364023 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.