Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 30.05.2023
Imieniny: Ferdynanda, Jana, Feliksa

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

 • Plakat
 • Logo

Zakaz wstępu do lasu

Nadleśnictwo Dobrzejewice wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu w związku z wykonywaną akcją ratowniczą w zakresie ochrony lasu przed szkodliwymi owadami leśnymi na terenie Nadleśnictwa w leśnictwach: Obrowo, Osiek, Czernikowo, Jankowo, Wąkole, Bobrowniki, Komorowo w dniach od 25 maja do 7 czerwca 2023 roku

 • Herb Gminy Czernikowo

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Czernikowo

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) oraz § 16 ust. 4 Statutu Gminy Czernikowo  zwołuję L Sesję Rady Gminy Czernikowo w dniu 31 maja 2023 roku (środa) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

 • logo

Wyjątkowy Dzień Dziecka w słusznym celu

Gminny Dzień Dziecka wystartuje 4 czerwca o godz. 13:00 w czernikowskim Parku 700-lecia. Na dzieci będzie czekało mnóstwo atrakcji w postaci m.in. miasteczka zabawowego Smile Events, dmuchanego placu zabaw, tarcz strzelniczych, występów artystycznych, zabaw ruchowych, kreatywnych warsztatów lalkarskich pod okiem Jarosława Kamińskiego, towarzyskich alpak i mnóstwa słodkości. Będą samochody off-roadowe, motocykle i wóz strażacki OSP Czernikowo. O godzinie 19:00 koncert zagra Krzysztof Janiszewski z grupą Half Light, a następnie - Grupa Muzyczna Piotr i Paweł.
 • logo

Konsultacje Światłowodowe z firmą NEXERA

Właściciel sieci światłowodowej na terenie gminy Czernikowo, Firma NEXERA, we współpracy z Gminą Czernikowo zaprasza mieszkańców na Konsultacje Światłowodowe, które odbędą się w 21.06.2023 o godzinie 16:00,  w auli Szkoły Muzycznej przy ulicy Gimnazjalna 1.

 • Herb Gminy Czernikowo

Sprzedaż końcowa

Urząd Gminy Czernikowo informuje, że w związku z nowelizacja przepisów od dnia 22 maja do 30 czerwca 2023 r. w godzinach pracy Urzędu, będą przyjmowane wnioski w sprawie zakupu węgla po preferencyjnych cenach, przeznaczone do sprzedaży końcowej. 

 • Logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

„Patriotyzm oczami dziecka” – konkurs plastyczny

Konkurs jest częścią realizowanego projektu pn. „Mały przedszkolak wielkim patriotą” przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernikowie w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”, którego operatorem jest Biuro „Niepodległa”. Praca plastyczna powinna nawiązywać do treści wierszyków dla dzieci o tematyce patriotycznej oraz do Symboli Narodowych RP. Prace konkursowe należy dostarczyć do 31 maja 2023 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie.

 • Logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

Warsztaty plastyczno-literackie „Moja Mała Ojczyzna”

18 maja 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie we współpracy z Fundacją Brama Epok zorganizowała warsztaty plastyczno-literackie „Moja Mała Ojczyzna” w ramach projektu „Mały przedszkolak wielkim patriotą” dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Czernikowie „W Stumilowym Lesie” oraz Niepublicznego Przedszkola Słoneczko w Czernikowie.

 • Dofinansowanie dla jednostki OSP Steklin z WFOŚiGW

Dofinansowanie dla jednostki OSP Steklin z WFOŚiGW

Dnia 8 maja jednostka OSP Steklin odebrała voucher w kwocie 20.000 tys. złotych na zakup sprzętu i specjalistycznych ubrań podczas uroczystej zbiórki w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu.

 • Logo

Konkurs „Piękna Zagroda 2023”

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urząd Gminy w Czernikowie zapraszają rolników do wzięcia udziału w konkursie „Piękna Zagroda 2023”

 • Plakat

Konkurs fotograficzny pn. „Ślady Powstania Styczniowego na ziemi dobrzyńskiej”

Stowarzyszenie Dobrzyniacy serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Ślady Powstania Styczniowego na ziemi dobrzyńskiej”.

 • logo konkursu

Konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023. Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.

 • Logo ZUS

Trwają zapisy na bezpłatne szkolenia

Bydgoski oddział ZUS zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium „Program Płatnik dla początkujących”, które odbędzie się 24 maja o godz. 10.00.  Szkolenie przeprowadzimy online za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. Zapisy przyjmujemy do 23 maja pod adresem: szkolenia_bydgoszcz@zus.pl

 • Logo ZUS

ZUS zaprasza na eksperckie dyżury telefoniczne

W ciągu najbliższych dni Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje eksperckie dyżury telefoniczne.

 • Logo ZUS

Na co może liczyć mama, gdy urodzi  lub przysposobi dziecko

Macierzyński wciąż jest domeną kobiet. W 2022 roku bydgoski i toruński ZUS wypłacał zasiłek macierzyński dla 31 tys. osób.  Tylko 9,7 tys. spośród nich to mężczyźni.

 • Logo ZUS

Ponad 5 tys. firm ubiega się o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy

Z roku na rok rośnie zainteresowanie konkursem na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. W 2023 roku do konkursu przystąpiło ponad 5,1 tys. płatników składek, a więc o blisko 30 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

 • Plakat

I Festiwal Muzyki Polskiej w Nieszawie - Muzyka Wisły

4 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 na przystani promowej w Nieszawie odbędzie się I Festiwal Muzyki Polskiej Muzyka Wisły.

 • Logo ZUS

Wyższe progi dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów

Od czerwca niektórzy pracujący renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia niż dotychczas. Niższy, bezpieczny próg zarobków zwiększa się o ponad 273 zł brutto, a wyższy o 508 zł brutto.

 • Logo ZUS

Zbliża się termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

22 maja minął termin na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok. Obowiązek ten dopełniło ponad 2,2 mln płatników. 1,4 mln przedsiębiorców może liczyć na zwrot nadpłaty. Na ich koncie na PUE ZUS został udostępniony wniosek o zwrot (RZS-R), który należy zweryfikować, podpisać i odesłać przez platformę  PUE ZUS do 1 czerwca.

 • Gminne obchody Dnia Strażaka

Gminne obchody Dnia Strażaka

Z okazji święta strażaków, Dnia św. Floriana, w dniu 6 maja 2023 r. w Mazowszu druhowie z wszystkich gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyli w obchodach Dnia Strażaka.

 • Logo - Sołtys roku powiatu toruńskiego 2022.jpg

Konkurs "Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego"

Przed nami 11.edycja konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Konkursu, do którego może zostać zgłoszony sołtys pełniący tę funkcję przez co najmniej jedną pełną kadencję i piastujący to stanowisko w momencie zgłoszenia. O tytuł „Sołtysa Roku” ponownie mogą ubiegać się sołtysi, którzy tytuł taki już otrzymali z zastrzeżeniem jednak, iż nie mogło to nastąpić w 5 ostatnich edycjach konkursu. Natomiast sołtysi, którzy otrzymali wyróżnienie w poprzednich edycjach konkursu mogą kandydować ponownie. Kandydatów zgłaszać mogą zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie i parafialne, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, jak również władze samorządowe oraz radni. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja br. – decyduje data stempla pocztowego.

 • Herb Gminy Czernikowo

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, iż ruszają kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • Logo

Zaproszenie na webinaria

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinaria (seminaria online) organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej

 • Logo Ministerstwa Obrony Narodowej.jpg

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Zachowajmy w pamięci.

 • Herb Gminy Czernikowo

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu

Podajemy do publicznej wiadomości postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 • Logo ZUS

Szkolenia i dyżury dla przedsiębiorców z rozliczenia składki zdrowotnej

W tym roku po raz pierwszy część płatników składek musi złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok. Rozliczenie do ZUS-u trzeba przekazać do 22 maja. Placówki ZUS w regionie organizują szkolenia i dyżury telefoniczne z tego tematu.

 • Logo ZUS

Urzędnicy ZUS pomogą w rozliczeniu składki zdrowotnej także w sobotę

Czasu na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok zostało już niewiele, dlatego ZUS w Bydgoszczy organizuje dla przedsiębiorców specjalny dyżur ekspercki. Odbędzie się on w sobotę, 20 maja w godz. od 9 do 14.00 przy ul. Św. Trójcy 33. Tego dnia będzie można też zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numer 22 560 16 00, które wspomagane będzie m.in. przez pracowników bydgoskiego i toruńskiego oddziału ZUS.

 • Logo stowarzyszenia Jestem

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Jestem – Społecznie i Zawodowo”

Stowarzyszenie  JESTEM w Toruniu zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie dofinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   pn. „JESTEM – SPOŁECZNIE I ZAWODOWO”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym umiarkowanym i lekkim, z terenu Torunia i powiatu toruńskiego, nieaktywnych zawodowo.

 • Logo Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w...

Zaproszenie na szkolenie pn. „Rozwój małych gospodarstw – zasady udzielania pomocy”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenie pn. „Rozwój małych gospodarstw – zasady udzielania pomocy”, które odbędzie się 23 maja 2023 r. o godz. 10:00 Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie, jak i online.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 16.05.2023 r. wydana została decyzja nr OS.6733.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowa linii kablowej nN 0,4 kV z szafką pomiarową” na działkach o nr ewidencyjnych 123, 130, 131, 132/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Osówka - gm. Czernikowo.

 • Grafika

III edycja konkursu ,,Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja w gminie Czernikowo”

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza mieszkańców do udziału w III edycji konkursu ,,Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja w gminie Czernikowo”. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie na terenie gminy Czernikowo zagrody lub posesji i dokonanie zgłoszenia w terminie do 12.06.23 r.

 • Logo - Fundacja Większe Mniejsze

Zaproszenie do udziału w olimpiadzie

Fundacja Większe Mniejsze zapraszama serdecznie gminy, szkoły i młodzież z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału w olimpiadzie, realizowanej jako część projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

 • Uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

W 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – jednego z pierwszych tego typu aktów na świecie – w Czernikowie upamiętniono to wydarzenie mszą świętą, uroczystym pochodem oraz złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.

 • Logo - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Informacja Kujawsko - Pomorskiego Lekarza Weterynarii

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii podaje do publicznej wiadomości materiały szkoleniowe dotyczące zmian w obowiązujących przepisach prawnych dotyczące afrykańskiego pomoru świń

 • Herb Gminy Czernikowo

Apel do rolników wykonujących zabiegi ochrony roślin w postaci oprysków

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich producentów rolnych, aby środki ochrony roślin stosować w taki sposób, żeby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem

 • Zdjęcie

Wręczenie nagród w konkursach strażackich

W dniu 27 kwietnia 2023 r. odbyło się wręczenie nagród w konkursach:  Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej – szczebel gminny oraz plastycznym „Zapobiegajmy pożarom. Bezpieczeństwo i Ekologia” – szczebel powiatowy,

 • Logo ZUS

100 mln zł czeka na firmy

Tylko do 18 maja przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. W tym roku pula środków to 100 mln zł. Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.

 • Akcja „Wspólne Sprzątanie Gminy Czernikowo”

Akcja „Wspólne Sprzątanie Gminy Czernikowo”

Akcja „Wspólne Sprzątanie Gminy Czernikowo” organizowana w kwietniu w okolicach Dnia Ziemi staje się już naszą lokalną tradycją.Dzieci oraz młodzież ze szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka z terenu naszej gminy z chęcią i radością włączyły się do akcji, by posprzątać Naszą Małą Ojczyznę. W poniedziałek 17 kwietnia sprzątaliśmy Steklin i Mazowsze, we wtorek 18 kwietnia Osówkę, a w czwartek 20 kwietnia Czernikowo i Makowiska.

Rekrutacja i "Dni Otwarte" w Szkole Muzycznej I st. w Czernikowie

Zapraszamy do nauki w naszej szkole. Nauka w naszej szkole jest bezpłatna, szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej https://muzycznaczernikowo.edupage.org/text17/ oraz Facebooku. Zapraszamy również na "Dni Otwarte", podczas których dzieci w obecności rodziców będą miały okazję poznać nauczycieli i specyfikę nauki w szkole muzycznej.
 • Logo ZUS

Najwyższą emeryturę dla kobiety w Polsce wypłaca ZUS w Bydgoszczy

Niemal 31 tysięcy złotych wynosi najwyższa emerytura w Polsce pobierana przez kobietę. Wypłaca ją bydgoski oddział ZUS. Szczęśliwa emerytka na swoje świadczenie pracowała 61 lat, kończąc karierę zawodową w wieku 81 lat.

 • Logo KRUS

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2023 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2023 r. (M.P z 2023 r. poz. 486) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2023 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4 088,00 zł.

 • Plakat

Polska wieś to przyszłość

Wspieramy Ukrainę, ale naszym obowiązkiem jest ochrona interesów polskiej wsi

 • Loga

101 370,30 tysiące złotych dofinansowania na wycieczki dla uczniów

Otrzymaliśmy 101 370,30 zł dofinansowania na realizację wycieczek dla gminnych szkół w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. 

 • Grafika

35.500,00 zł dofinansowania na biblioteki szkolne i przedszkolne

Otrzymaliśmy 35.500, 00 zł dofinansowania przy wkładzie własnym 8 875 zł  w ramach  ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Celem programu jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

 • Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pomoc finansowa dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

 • Herb Gminy Czernikowo

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Czernikowo i Wygoda, gmina Czernikowo oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.04.2023 r. do 04.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w godzinach pracy urzędu.

 • logo

Nabór wniosków na finansowanie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich

Rozpoczął się nabór wniosków na finansowanie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich. Do rozdysponowania jest 120 mln zł. O przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Grafika

Rozkład jazdy gminnego transportu publicznego

Przedstawiamy Państwu informację dotyczącą rozkładu jazdy gminnych przewozów pasażerskich. Gminny transport publiczny to odpowiedź na liczne wnioski mieszkańców, którzy zgłaszali problem z dotarciem do pracy, szkół czy placówek zdrowia z uwagi na braki połączeń autobusowych. 
 • Logo

Obwieszczenie

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

 • Sportowy kompleks w sercu Czernikowa

Sportowy kompleks w sercu Czernikowa

Wielofunkcyjne boisko poliuretanowe, boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko o nawierzchni z trawy naturalnej oraz wiata rowerowa - sportowy kompleks w sercu Czernikowa stanie się faktem! Dziś podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji - firmą Bellsport Grzegorza Leszczyńskiego z Bytomia. Dobre wieści w sam raz na początek wiosny!

 • Herb Gminy Czernikowo

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy poniżej przedstawiamy nowy harmonogram odbioru odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych, obowiązujący od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r. odbieranych przez GZK Sp. z o. o. w Czernikowie.

 • Logo - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii podaje do publicznej wiadomości zmieniające rozporządzenie nr 15/2022 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 • Logo GZK

Informacja

GZK Czernikowo informuje, że w dniu 16.03.2023 r. na Placu 700 lecia w Czernikowie znaleziono biały identyfikator o numerze 266 należący prawdopodobnie do obywatela Ukrainy. Identyfikator będzie czekał do odbioru na ul. Leśnej 1 w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie. 

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej – zmiany kwiecień 2023 rok.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

 • Zakaz

Komunikat

W związku z coraz częstszymi przypadkami posiadania i używania papierosów elektronicznych przez nieletnich z terenu naszej gminy, także na terenie szkół informujemy, że zgodnie z Art. 6. Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. , zabrania się udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18.

 • Logo

Darmowe kursy językowe

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie językowym "Naucz się 4 języków obcych za darmo". W projekcie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy. Akcja trwa do 31 grudnia 2023 r.

 • Herb Gminy Czernikowo

Bezpłatne szkolenia pt.: „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez firmę Syntea S.A. w ramach projektu pt.: „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”.

 • Logo

Informacja Komisariatu Policji w Dobrzejewicach

Komisariat Policji w Dobrzejewicach informuje, że trwa realizacja planu działań priorytetowych przez dzielnicowego w miejscowości Czernikowo, polegających na wyeliminowaniu problemu dewastacji mienia na stacji PKP w Czernikowie.

 • Logo ARiMR

Pomoc ARiMR w ramach PROW

Informacja o trwających w ARiMR naborach wniosków w ramach PROW

 • Nieodpłatna Pomoc prawna

Nieodpłatna Pomoc prawna

Dnia 5 sierpnia 2015 roku Sejm RP uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej której celem jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym.

 • -

Plan przewozów

Plan przewozów od 2 stycznia 2023 r. , na terenie Gminy Czernikowo dla poszczególnych szkół.

 • Logo

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

 • Logo Fundacji Togatus

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Toruńskiego

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Toruńskim.

 • -

Plan polowań zbiorowych rok 2022/2023

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) przedstawiamy przekazane przez Koła Łowieckie plany polowań zbiorowych na rok 2022/2023.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady pracy: produkcyjne, usługowe itp.) są zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym na terenie Gminy Czernikowo wpis do rejestru działalności regulowanej.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja dla właścicieli nieruchomości objętych inwestycją światłowodową firmy NEXERA

Informujemy, że wszelkie uszkodzenia infrastruktury światłowodowej (w tym spowodowane wiatrem) należy zgłaszać za pośrednictwem poniższego formularza

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Pielgrzymki Ogrodników na Jasną Górę
  Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy jest tegorocznym organizatorem XXXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ogrodników na Jasną Górę, która odbędzie się 11 czerwca 2023 roku. Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału (szczególnie pocztów sztandarowych) w spotkaniu: mgr Ewelina Szczechowicz, Zakład Upowszechniania i Promocji Instytutu Ogrodnictwa – PIB (tel. 509707074, 46 8345480, e-mail: ewelina.szczechowicz@inhort.pl) do dnia 2 czerwca 2023 r.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2023
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 4586893 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.