Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 17.06.2024
Imieniny: Alberta, Laury, Marcjana

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

 • -

Perły Samorządu 2012 – wójt Zdzisław Gawroński na 15 miejscu

Redakcja Dziennika Gazety Prawnej zorganizowała ogólnopolski ranking "Perły Samorządu 2012", który jest pewnym rozwinięciem rozpoznawalnego już w środowisku samorządowym projektu "Europejska Gmina - Europejskie Miasto". Uwzględnienie w rankingu jest niezwykle prestiżowe – z przyjemnością informujemy więc, że udało się to Gminie Czernikowo i wójtowi Zdzisławowi Gawrońskiemu.
 • Herb Gminy Czernikowo

Gmina Czernikowo na tle innych gmin

Przedstawiam niektóre dane finansowe gmin powiatu toruńskiego i sąsiednich w latach 2008-2011- na podstawie danych z Biuletynu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 • -

Czernikowo ponownie wśród najlepiej zarządzanych gmin w Polsce!

Tegoroczna edycja Rankingu Samorządów, przeprowadzonego przez „Rzeczpospolitą”, okazała się kolejnym dużym sukcesem gminy Czernikowo, która w zestawieniu II etapu konkursu na ponad półtora tysiąca polskich gmin wiejskich zajęła bardzo wysoką, 70 lokatę, ustępując miejsca tylko czterem gminom województwa kujawsko-pomorskiego. Wyprzedziliśmy m.in. wszystkie gminy powiatu toruńskiego.
 • -

Wolontariusz Roku Powiatu Toruńskiego

28 grudnia w Toruniu miało miejsce podsumowanie II edycji konkursu „Wolontariusz Roku Powiatu Toruńskiego”. Jak się okazało, kolejny raz wyróżniony został mieszkaniec miejscowości Czernikowo – Pani Danuta Zglinicka.
 • -

Czernikowo u Owsiaka

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wizyty w Fundacji WOŚP w Warszawie oraz nagrania spotu reklamowego 21. Finału WOŚP z Jurkiem Owsiakiem.
 • -

Nowe rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

27 lipca 2012 r., tj. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U z 12 lipca 2012 r. poz. 804, wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie MRiRW z 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.
 • Herb Gminy Czernikowo

Szanowni mieszkańcy!

Od dnia 1 lipca 2013 roku Nasza Gmina przejmuje władztwo nad odpadami komunalnymi i staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.
 • -

Złote gody

W dniu 19 grudnia 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czernikowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale są przyznawane parom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 • Herb Gminy Czernikowo

XIX Sesja Rady Gminy w Czernikowie-skrót

Dnia 28 grudnia 2012 r. o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XIX Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Na początku Przewodnicząca Rady Gminy na podstawie listy obecności, stwierdziła prawomocność posiedzenia. Radni przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 • -

Urząd Gminy Czernikowo na czwartym miejscu w turnieju curlingu

Lodowisko toruńskiego centrum Mentor Sport stało się 16 grudnia 2012 roku areną zmagań I Samorządowego Turnieju Curlingu. W rozgrywkach tej niezbyt jeszcze popularnej w naszym kraju dyscypliny wzięła udział drużyna Urzędu Gminy Czernikowo.
 • -
 • -
 • Herb Gminy Czernikowo

XVIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie-skrót

Dnia 29 listopada 2012 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Na początku Przewodnicząca Rady Gminy. Na podstawie listy obecności, stwierdziła prawomocność posiedzenia. Radni przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy .
 • -

II Mistrzostwa Gminy Czernikowo w Bilard rozstrzygnięte

Mrozem powitał zwycięzców bilardowych eliminacji niedzielny poranek 9 grudnia 2012 roku, kiedy to w Wiejskim Domu Kultury w Mazowszu rozpocząć się miały finałowe zmagania, które ostatecznie wyłonić miały mistrzów gminy w popularnej „ósemce”.
 • -

Sprawozdanie z przebiegu XIII Indywidualnego Turnieju w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Czernikowo.

W dniach 01-02 grudnia 2012 r. (sobota – niedziela) odbył się XIII Indywidualny Turniej Gry w Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Czernikowo. Zawody, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy i okolicznych miejscowości rozegrano w kilku kategoriach.
 • -

Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu powiatowego „Niezwyczajni są wśród nas...”

4.12.2012 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Chełmży odbyło się rozstrzygniecie IV edycji konkursu powiatowego „Niezwyczajni są wśród nas…” Pierwsze miejsce zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej w Czernikowie Wiktoria Sivickis za wywiad ze 100-letnim mieszkańcem Obrowa P. Rygielskim. Przyznano 2 drugie miejsca m.in. dla Hanny Kaczorowskiej z Osówki za prezentację multimedialną o P. Grażynie Brzustewicz.
 • -

XXII Olimpiada Wiedzy Rolniczej

21 listopada 2012r. w Świetlicy Wiejskiej w Czernikowie odbyły się eliminacje powiatowe XXII Olimpiady Wiedzy Rolniczej, do przeprowadzenia których na terenie powiatu toruńskiego zobowiązany był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży.
 • -

Druga akcja poboru krwi

18 listopada Parafialny Zespół Charytatywny zorganizował drugą akcję poboru krwi. Pomimo tego, iż pogoda była gorsza niż ostatnio chętnych do podzielenia się tym, co mają cennego nie brakowało. 43 osoby oddały krew, co jest bardzo dobrym wynikiem.
 • -

Akademia z okazji Święta Niepodległości.

W piątkowy wieczór 9 listopada 2012 roku w adaptowanej na świetlicę wiejską remizie OSP w Czernikowie odbyły się uroczystości związane ze świętem, które obchodzić mieliśmy dwa dni później. 94. rocznica odzyskania niepodległości przez państwo polskie została tłumnie uczczona zarówno przez najstarszych mieszkańców gminy, jak i kolejne pokolenia rodaków.
 • -

,,Pióro Starosty" ponownie w Czernikowie

7.11 12 r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu odbyła się X edycja konkursu ortograficznego ,,O Pióro Starosty Toruńskiego". Gimnazjaliści z całego powiatu zmagali się z trudną polską ortografią w dyktandzie pt. ,,Minijubileusz", które było podsumowaniem minionych 10 lat.
 • -

Człowiek –Najlepsza Inwestycja

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" IM. M. Rataja wraz z Gminami Partnerskimi będą realizować projekt partnerski zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu utworzone zostaną w tym roku punkty przedszkolne, a następnie od 1 kwietnia 2013 r. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się od 24 września br. do Urzędów Gmin oraz Szkół, w których powstaną punkty przedszkolne ( w tym roku) w celu wypełnienia deklaracji uczestnictwa.
 • -

Od 1 września 2012 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r., które wyniosło 3.496 zł 82 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 września 2012 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
 • Herb Gminy Czernikowo

Będzie tama na Wiśle..!

ENERGA poinformowała, że wybuduje zaporę na Wiśle w miejscowości Siarzewo pod Ciechocinkiem, na wysokości wyspy zwanej Zieloną Kępą. Decyzję o budowie drugiego stopnia wodnego w okolicach Włocławka podjęto dwa lata temu.
 • -

Wyniki konkursu „Piękna zagroda”

Dnia 7 listopada 2012r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu dokonano rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród laureatom konkursu „Piękna zagroda”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu przy współpracy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży i Urzędów Gmin.
 • -

Apel z okazji święta biblioteki szkolnej w Osówce

Dnia 31 października 2012 r. w bibliotece w Osówce odbył się apel z okazji święta biblioteki szkolnej. Na uroczystości dzieci przedstawiły krótki program artystyczny.
 • -

Objazd miejsc pamięci

Dnia 9 listopada 2012 roku w związku z dniami pamięci o zmarłych i rocznicą odzyskania niepodległości oraz rocznicą aresztowania nauczycieli (17 października 1939) w ramach działań Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa uczniowie SP Czernikowo, SP Makowiska i SP Osówka i cz. SP Mazowsze uczestniczyli w objeździe po Miejscach Pamięci Narodowej i miejscach męczeństwa; miejscach pamięci.
 • -

„I Samorządowy Festyn Sportowy Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego” – nasi zwycięscy!

27 października 2012 roku pracownicy Starostw Powiatowych w Bydgoszczy i Toruniu, wspierani przez reprezentacje gmin ze swojego terenu, mieli przyjemność wziąć udział w I Samorządowym Festynie Sportowym Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego w Solcu Kujawskim.
 • -

JESIEŃ NA WSI Z CZYŻ-NIE

25 października 2012 w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie odbyła się Konferencja Edukacyjna JESIEŃ NA WSI Z CZYŻ-NIE zorganizowana z okazji 10-lecia powstania i działalności Czernikowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”.
 • -

„Pan Tadeusz”- wielkie czytanie narodowej epopei w Czernikowie

Z okazji 10- lecia istnienia Czernikowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji Kultury i Sportu „Czyż-nie” - kontynuując ciekawą inicjatywę Prezydenta RP - Szkoła Podstawowa m. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie wraz ze Stowarzyszeniem zorganizowała wspólne czytanie wszystkich (!!!!!) ksiąg „Pana Tadeusza”. Trwało owo czytane nieprzerwanie od godziny 8.00 do ok. 20.0O w piątek 5 października w sali gimnastycznej SP Czernikowo.
 • -

Wręczenie odznaczeń

W dniu 11 października 2012 r. w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się uroczystość z Okazji Dnia Edukacji Narodowej organizowanej przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty. W trakcie uroczystości grupa pracowników oświaty z terenu Gminy Czernikowo została odznaczona medalami za długoletnią służbę.
 • -

Rajd rowerowy

Dnia 29 września 2012 r. po wakacyjnej przerwie wznowił swoją działalność Klub Turystyczny "Trampek" istniejący w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie.
 • -

Rajd Rowerowy na 10-lecie Stowarzyszenia Czyż-Nie

W dniu 26 września (środa) o godzinie 12.15. sprzed SP Czernikowo wyjechała grupa rowerzystów. W Rajdzie Rowerowym do Wilczych Kątów z okazji 10-lecia Czernikowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu CZYŻ-NIE
 • -

"Zadbaj o środowisko razem z nami"

W dniu 20 września 2012 r. w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie miał miejsce apel , którego celem było podsumowanie akcji zbiórki elektrośmieci pod hasłem: "Zadbaj o środowisko razem z nami".
 • -

Dożynki Parafialno-Gminne 2012

Pochodem dożynkowym spod Urzędu Gminy w Czernikowie tradycyjnie już rozpoczęły się obchody parafialno-gminnych dożynek. 2 września punktualnie o 12:00 zainicjowano sakralną część uroczystości; sumie dożynkowej przewodniczył ks. prałat Stefan Spychalski. Po podziękowaniu Bogu za tegoroczne plony nastąpił przemarsz zdobionego bogatymi wieńcami i pocztami sztandarowymi korowodu na plac boiska szkolnego przy Zespole Szkół.
 • -

Umowa na budowę Centrum Integracji Kulturalnej podpisana!

Dzisiejsze Gminne Centrum Informacji wkrótce znacznie zwiększy swą funkcjonalność
i nabierze świeżości. Wszystko za sprawą realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowości Czernikowo”. Umowa z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „CONSTANS” Konstantego Jagielskiego – podpisana została 12 lipca 2012 roku w Czernikowie.
 • -

Samorządowcy u Prezydenta

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się 27 maja z marszałkami, radnymi województw, gospodarzami gmin i powiatów. W Ogrodach Pałacu Prezydenckiego zjawiło się kilkuset samorządowców z całej Polski. Prezydenckie zaproszenie przyjął również Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński.
 • -

Wniosek o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla 11 gmin województwa kujawsko – pomorskiego

21 maja 2012 roku Ewa Mes Wojewoda Kujawsko – Pomorski podpisała i skierowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla 11 gmin województwa kujawsko – pomorskiego, które oszacowały straty z tytułu ujemnych skutków przezimowania tz. Zbiczno, Sośno, Bukowiec, Drzycim, Chełmża, Czernikowo, Łubianka, Wielka Nieszawka oraz miasta: Bydgoszcz, Chełmża, Toruń.
 • -

Gmina Czernikowo w miesięczniku ,,Wieś Kujawsko - Pomorska"

Na łamach miesięcznika ,,Wieś Kujawsko - Pomorska" prezentowane są gminy województwa kujawsko - pomorskiego. W numerze 128 tegoż czasopisma przedstawiona została gmina Czernikowo.
 • -

Przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania i wywozu nieczystości ciekłych

W związku z przeprowadzoną kontrolą Najwyższej Izby Kontroli, którą objęto gospodarkę ściekową gminy Czernikowo na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej w latach 2009-2011 (I półrocze) oraz w nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych przypominamy, iż właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.
 • -

Spotkanie autorskie z Panią Małgorzatą Kalicińską

17.09.2012 w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Panią Małgorzatą Kalicińską, autorka "Domu nad rozlewiskiem" barwnie opowiadała o swoim życiu
i przygodzie z pisaniem. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, pisarka zauroczona była Czernikowem i obiecała wkrótce tu wrócić.
 • -

Spotkanie autorskie w Czechach

20 sierpnia 2012 r. na zaproszenie biblioteki i kawiarni literackiej oraz poetki M. Sadowskiej w kawiarni literackiej ,,Avion" w Cieszynie w Czechach odbyło się spotkanie o ziemi dobrzyńskiej i Czernikowie. Obecny na nim Dariusz Chrobak promował ostatni tom Słowobrazy z grafikami Doroty Ścisłej. Autor wystąpił z flagą ziemi dobrzyńskiej i czytał wiersze o regionie.
 • -

„Turniej sołectw” i dożynki parafialne w Makowiskach

Stowarzyszenie „Razem łatwiej” w Makowiskach przy współudziale Mirosława Graczyka, starosty toruńskiego, zorganizowało w słoneczną sobotę 25 sierpnia „Turniej Sołectw” połączony z dożynkami parafialnymi. Impreza była częścią projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach PROW 2007-2013.
 • -

XI edycję Programu Stypendiów Pomostowych

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, i innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłosiła XI edycję Programu Stypendiów Pomostowych
 • -

Samorządy z pasją

13 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie spotkali się przedstawiciele wybranych samorządów, które twórczo i z pasją wspierają szkoły w całej Polsce. Zaproszenie otrzymał również Wójt Gminy Czernikowo. Okazją do spotkania była siódma Rada Samorządowa programu Szkoła ucząca się oraz podsumowania całorocznych działań w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej – roku Szkoły z pasją. Gościem specjalnym konferencji była minister edukacji Krystyna Szumilas.
 • -

Regionalna Izba Historii i Tradycji

Nowo otwarte muzeum w gminie Łysomice jest pierwszym i jedynym miejscem, które przedstawia życie codzienne mieszkańców ziemi chełmińskiej sprzed 100-150 lat. Regionalna Izba Historii i Tradycji mieści się przy ul. Wiśniowej 5 w Łysomicach.
 • -

Jeśli Pan/Pani hoduje świnie prosimy o zwrócenie uwagi

od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch
i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia.
 • -

Drugi etap badania satysfakcji klientów.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Toruński – Dom Organizatora, w ramach projektu „Profesjonalna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego”, w okresie od 4 listopada 2011 r. do 12 marca 2012 r. zrealizowało w 10 jednostkach powiatu toruńskiego drugi etap badania satysfakcji klientów z usług poszczególnych urzędów. Prezentujemy niektóre wyniki Urzędu Gminy w Czernikowie. Dla pokazania zmian można je porównać z wynikami z 2011 roku. Wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w badaniu serdecznie dziękujemy. Postaramy się, aby uzyskane informacje posłużyły jeszcze większej efektywności naszej pracy i wzrostowi satysfakcji klientów.
 • Herb Gminy Czernikowo

Przeprosiny

Ja, Tadeusz Blonkowski, przepraszam Zdzisława Gawrońskiego za to, że w prasie ukazała się wyrwana z kontekstu, nieprawdziwa wypowiedź zniesławiająca Wójta Gminy Czernikowo. W dniu 5.12.2011 r. za pośrednictwem Gazety Pomorskiej pomówiłem Wójta Gminy Czernikowo o postępowanie, które mogłoby poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania obowiązków wynikających ze stanowiska Wójta Gminy Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.
 • Herb Gminy Czernikowo

Dane finansowe gminy Czernikowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy w biuletynie informacyjnym nr 2 z 2011 r. przedstawia porównanie budżetów gmin z 2010 r. w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja ws. postepowania przetargowego zadania „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV” oraz zapytanie skierowane do Urzędu Marszałkowskiego

Po dokonaniu przez komisję przetargową wnikliwej analizy złożonych ofert podjęto decyzję o wyborze oferty Zakładu Usług Melioracyjnych z Golubia-Dobrzynia jako oferty najkorzystniejszej. Jednym z powodów powyższej decyzji był fakt, iż oferta firmy MELBUD S.A., zawierająca najniższą cenę, nie zawierała należytej wyceny prac związanych z wymianą gruntu na terenie inwestycji.
 • -

Uwaga przedsiębiorcy zmiana klasyfikacji PKD!

W związku ze zmianą Polskiej Klasyfikacji Działalności wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do zmiany dotychczasowych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • -

Piknik Rodzinny

22 lipca w Czernikówku Wały odbył się Piknik Rodzinny. Na przybyłych mieszkańców czekały darmowe pączki, grochówka, pieczone kiełbaski, gorące napoje oraz chleb ze smalcem.
 • -

II Osiedlowy Festyn Rodzinny 14.07.2012

Dnia 14 lipca miał miejsce Osiedlowy Festyn Rodzinny dla rodzin z terenu gminy Czernikowo, który zorganizowali mieszkańcy Osiedla Młodych. Przygotowano wiele rozgrywek sprawnościowych oraz konkursów dla dzieci i dorosłych.
 • -

EURO 2012 Samorządów - nasz Urząd Gminy na 5 miejscu

Inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 czerwca zainaugurowane zostały rozgrywki „Euro 2012 Samorządów”. Zgłoszone do rywalizacji Urzędy Miast, Gmin i Starostw (wsparte radnymi) oraz dwa składy wystawione przez organizatorów, po rozlosowaniu przyporządkowanych państw – uczestników prawdziwych mistrzostw, przystąpiły w miniony piątek do rozgrywek grupowych. Do rozgrywek włączył się także Urząd Gminy Czernikowo, który zagrał pod szyldem Grecji.
 • -

Absolutorium udzielone!

Za nami XV Sesja Rady Gminy Czernikowo. W jej trakcie radni przedyskutowali i przyjęli szereg uchwał – najważniejszymi z nich były z pewnością: uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy panu Zdzisławowi Gawrońskiemu.
 • -
 • -

Podpisanie umowy na budowę obiektu dydaktyczno-widowiskowego w Czernikowie

W dniu 12 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernikowie podpisano umowę na budowę obiektu dydaktyczno-widowiskowego na potrzeby szkoły muzycznej wraz
z wyposażeniem.
 • -

XIII Indywidualne Mistrzostwa Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w tenisie stołowym

16 i 17 czerwca w miejscowości Wiechlice koło Szprotawy odbyła się XIII edycja Indywidualnych Mistrzostw Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w tenisie stołowym. Naszą gminę i powiat reprezentowała Danuta Chylicka, gdzie w kategorii Kobiety Open zajęła II miejsce.
 • -

Udana akcja poboru krwi.

W niedzielę 17.06.2012 Parafialny Zespół Charytatywny zorganizował akcję poboru krwi.
 • -

Gminne zawody w piłce nożnej chłopców klas czwartych i trzecich.

Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" był organizatorem gminnych zawodów w piłce nożnej dla chłopców klas czwartych i trzecich. W sobotę 16.06.2012 na "Orliku" w Mazowszu do rywalizacji przystąpiło sześć zespołów, które podzielono na dwie grupy.
 • -

Uroczyste zakończenie rozgrywek sezonu 2011/2012 w mini piłkę nożną tzw. ,,Międzyszkolnej Ligi Piłki Nożnej Gminy Czernikowo”.

W czwartek 14 czerwca 2012 r. w godzinach porannych, w Sali narad Urzędu Gminy w Czernikowie, odbyło się uroczyste zakończenie rozgrywek sezonu 2011/2012 w mini piłkę nożną tzw. ,,Międzyszkolnej Ligi Piłki Nożnej Gminy Czernikowo”.
 • -

Uroczyste podpisanie umów w ramach PROW w Mazowszu

Wójtowie, Burmistrzowie i Skarbnicy dziewięciu gmin województwa kujawsko-pomorskiego odwiedzili Wiejski Dom Kultury w Mazowszu. Wszystko za sprawą uroczystego podpisania umów na tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzanie lub dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • -

Zewsząd jest widok na cztery strony świata

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu, ich rodziny, wszystkich mieszkańców oraz całą społeczność gminy na wystawę z poczęstunkiem pt. ” Zewsząd jest widok na cztery strony świata” w dniu 17 czerwca w niedzielę (godz. 11.00-13.00) oraz dodatkowo 18 czerwca (8-9.00) na Sali SP Czernikowo
 • -

Uroczyste podpisanie umowy na kolejną „schetynówka”

Tradycją już stało się uroczyste podpisywanie dofinansowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych umów, które na liście ocenionych znalazły się na pozycjach „medalowych”. 7 maja 2012 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes dokonała aktu sygnowania sześciu dokumentacji – po trzech dotyczących dróg powiatowych i gminnych. Nie mogło zabraknąć wysoko ocenionej inwestycji Gminy Czernikowo.
 • -

„Żyj bezpiecznie”

Z dniem 31.05.2012 r. Zakończył się projekt finansowany przez unię europejską „Żyj bezpiecznie” prowadzony przez OSP Czernikowo, mający na celu rozszerzenie i uświadomienie dzieci ze szkół Gminy Czernikowo
 • -

Parafialny Dzień Dziecka

26 maja Parafialny Zespół Charytatywny po raz siódmy zorganizował Dzień Dziecka. Należy podkreślić, że tak wspaniała zabawa jest możliwa dzięki zaangażowaniu organizatorów oraz hojności ofiarodawców i sponsorów
 • -

II Bieg LGD Bobrowniki.

W niedzielę 3 czerwca 2012 r. przy ruinach zamku w Bobrownikach odbył się II Bieg LGD. Naszą giminę reprezentowali uczniowie szkoł: SP Czernikowo, SP Makowiska i SP Osówka.
 • -

„Mały Artysta" w przedszkolu.

24 maja 2012 roku w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie odbyła się czwarta edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Mały Artysta”.
 • -

Mistrzostwa Gminy w Trójboju.

W sobotę 19 maja w Czernikowie odbyły sie mistrzostwa gminy w trójboju l.a. dla dzieci szkół podstawowych-rocznik 2001 i młodsi.
 • -

Druga tura „zbiórki elektrośmieci”

12.05 2012 odbyła się druga tura zbiórki elektrośmieci przeprowadzona przez młodzież Zespołu Szkół w Czernikowie. Tym razem akcję przeprowadziliśmy w Czernikowie
i miejscowościach ościennych: Mazowszu, Makowiskach i Trutowie.
 • -

Finał gminny w czwórboju lekkoatletycznym.

12 maja w Czernikowie rozegrano finał gminny w czwórboju lekkoatletycznym. Zawody przeznaczone były dla dziewcząt i chłopców ze szkól podstawowych.
 • -

Finał Grand Prix w szachy i warcaby - Puchary Wójta Gminy wręczone

Po czterech rundach rozgrywek Grand Prix o Puchar Wójta Gminy Czernikowo w szachy
i warcaby klasyczne czołówka poszczególnych rankingów przystąpiła do rywalizacji w turnieju finałowym, w którym do zdobycia były bonusowe punkty.
 • -

„NIESFORNI BOHATEROWIE„ w Bibliotece

14 maja 2012r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernikowie odbyły się eliminacje Powiatowego konkursu recytatorskiego „Niesforni bohaterowie”. W szranki stanęli reprezentanci kl. I i II Szkół Podstawowych z Osówki, Czernikowa i Mazowsza.
 • -

XII edycja Konkursu Wiedzy o Regionie

9.05.2012 r. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernikowie odbyła się XII edycja Konkursu Wiedzy o Regionie pod hasłem Gmina Czernikowo i jej sąsiedzi – walory historyczno-przyrodnicze. W konkursie brali udział uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjum.
 • -

Spotkanie Autorskie

Dnia 7 maja 2012 Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie gościła Pana Wiesława Drabika – autora ponad stu bajek dla najmłodszych czytelników.
 • -

Podsumowanie Gminnego Konkursu Języka Angielskiego w Mazowszu

19. kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego „2012 Mazowsze English Language Competition”. Udział w nim wzięły trzyosobowe reprezentacje wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy.
 • -

11 rajd rowerowy.

W dniu 22 kwietnia odbył się już po raz 11 rajd rowerowy. Brało udział ponad 50 uczniów z SP Czernikowo i SP Osówka i wyjątkowo wielu rodziców oraz liczni rowerzyści z oddziału PTTK Toruń, wspomagał wóz strażacki OSP Czernikowo.
 • -

Światowy Dzień Książki - 23 kwietnia

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich biblioteka gminna świętowała wspólnie z uczniami kl. V Szkoły Podstawowej w Steklinie (wychowawczyni Małgorzata Przewięźlikowska ).
 • -

Turniej gminny w mini-piłce nożnej dziewcząt

W sobotę 14 kwietnia na Orliku w Mazowszu rozegrano mistrzostwa gminy w mini piłce nożnej dziewcząt szkół podstawowych. Zwycięstwo oraz awans do finału powiatowego zdobyły piłkarki z Osówki wyprzedzając Mazowsze, Czernikowo i Makowiska.
 • -

Z Gronowa z czterema pucharami

Już po raz dwunasty Gronowo gościło najlepszych ping-pongistów w ramach Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Radnych i Pracowników Samorządowych w tenisie stołowym. Z Czernikowa na podbój turnieju wyruszyła wyjątkowo liczna reprezentacja, co musiało zaowocować miejscami na podium.
 • -

„Światowy Dzień Zdrowia”

„Starzenie się i Zdrowie”- pod takim hasłem obchodzono 10 kwietnia o godz. 12.00 „Światowy Dzień Zdrowia” w Parku 700-lecia w Czernikowie. Kampania miała na celu promować wizerunek aktywnego seniora.
 • -

Pierwsza tura zbiórki elektrośmieci

31.03 2012 Uczniowie klas II pod opieką Grzegorza Wasilewskiego i Anny Woźniczka realizujący Projekt Edukacyjny przeprowadzili pierwszą turę zbiórki elektrośmieci. Akcja prowadzona była na terenie Gminy Czernikowo. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych zebrano łącznie aż 11.530 kg zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Sprzęt można było oddawać za darmo.
 • -

Spotkanie Prezesów PTTK woj. Kujawsko – Pomorskiego z Wójtem Gminy Czernikowo

W dniu 23 marca w Steklinie odbyło się spotkanie Prezesów PTTK woj. Kujawsko – Pomorskiego z udziałem Wójta Gminy Czernikowo. Podczas tego spotkania Pan Henryk Miłoszewski – Przewodniczący Sejmiku Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko - Pomorskiego wręczył Wójtowi Zdzisławowi Gawrońskiemu „Pamiątkowy medal z okazji 90-lecia Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu” za wybitne zasługi na rzecz rozwoju turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa w Toruniu i regionie oraz aktywną współpracę.
 • Herb Gminy Czernikowo

Czy będzie drugi stopień wodny na Dolnej Wiśle? Konsultacje trwają…

W dniu 12 marca 2012 roku o godz.16.00 w Gminnym Centrum Informacji w Czernikowie mieliśmy okazję uczestniczyć w otwartych konsultacjach społecznych projektu „Budowy drugiego stopnia wodnego na Dolnej Wiśle”.
 • -

Ze Starostwa do sieci

Starostwo Powiatowe w Toruniu z początkiem marca br. uruchomiło w budynku punkt bezprzewodowego dostępu do sieci Internet, tzw. hot-spot. Dostęp do sieci nie wymaga podawania hasła, ani innej formy uwierzytelniania. Warto pamiętać, że połączenia z siecią publiczną nie są szyfrowane w związku z czym Starostwo Powiatowe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych osób korzystających z sieci.
 • -

Wizyta w Biogazowni gmina Przechlewo

Dnia 15 lutego 2012 roku delegacja w składzie: Wójt Gminy Czernikowo- Zdzisław Gawroński, Przewodnicząca Rady Gminy w Czernikowie- Jadwiga Padlewska wraz z radnymi, sołtysami oraz mieszkańcami byli gośćmi Wójta Gminy Przechlewo Andrzeja Żmudy Trzebiatowskiego. Celem wizyty było zwiedzenie Biogazowni o mocy 2,126 MW, która znajduje się w miejscowości Koczała oraz zapoznanie się z procesami technologicznym wytwarzania biomasy.
 • Herb Gminy Czernikowo

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo w sprawie planowanej budowy elektrowni na biogaz w miejscowości Liciszewy

Inwestycje związane z budową elektrowni na biogaz bardzo często wywołują społeczny rozdźwięk i stają się przedmiotem powszechnej debaty nad bilansem potencjalnych korzyści i strat, jakich mogą być źródłem.
 • -

Indywidualne mistrzostwa gminy w tenisie stołowym szkół podstawowych

Szkoła Podstawowa w Osówce była gospodarzem gminnego turnieju w tenisie stołowym dla dziewcząt i chłopców, który odbył się w ubiegłą sobotę 17 marca. Zawody, eliminacje do mistrzostw powiatu rozegrano systemem do dwóch przegranych. Finał powiatowy odbędzie się również w Osówce w dniu 29 marca a gminę będą reprezentować dwie najlepsze osoby z kategorii dziewcząt i chłopców.
 • -

Mini-koszykówka

3 marca w sali gimnastycznej SP Czernikowo odbył się turniej kwalifikacyjny do finału powiatowego w mini - koszykówce chłopców. Zwycięzcy turnieju, chłopcy z Czernikowa na mistrzostwach powiatu w Grzywnie zakończyli zawody na VI miejscu natomiast dziewczęta z tej samej szkoły zdobyły brązowe medale wygrywając z SP Pigża, z SP Grzywna i SP Osiek n/Wisłą. • -

,,Ferie z Bogiem 2012"

Parafialny Zespół Charytatywny działający przy parafii św. Bartłomieja w Czernikowie w dniach od 16-21 lutego po raz siódmy zorganizował ,,Ferie z Bogiem" dla dzieci. Spotkania odbywały się w salce parafialnej w godz. 9-13. Uczestniczyło w nich ponad 30 dzieci.
 • -

Medal Za zasługi dla obronności kraju dla państwa Gąsiewicz

Jan i Teresa Gąsiewicz uhonorowani zostali we wtorek (21 lutego) w Urzędzie Gminy Czernikowo srebrnymi medalami Za zasługi dla obronności kraju. Małżeństwo może poszczycić się trójką synów, którzy odbyli służbę wojskową.
 • Herb Gminy Czernikowo

Drugi etap pomiaru satysfakcji klientów Urzędu Gminy w Czernikowie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 04 listopada 2011 roku, w okresie od 04 listopada 2011 r. do 29 lutego 2012 r. będzie prowadzony drugi pomiar satysfakcji klientów Urzędu Gminy w Czernikowie. Druki ankiet znajdują się w budynku Urzędu na parterze. Można ją także pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy, wypełnić i przesłać również drogą internetową. Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w ocenie satysfakcji z jakości świadczonych usług, co sprzyjało poprawie efektywności naszej pracy.
 • -
 • -

Z muzyką i tańcem za pan brat… są przedszkolaki z projektów unijnych

O tym jak niewiele trzeba, aby sprawić radość dzieciom, mogli się przekonać wszyscy Ci, którzy wzięli udział 18 lutego 2012 roku w balu karnawałowym w gościnnej Szkole Podstawowej w Osówce. Na uroczystość tłumnie przybyły dzieci ze swoimi rodzicami, rodzeństwem, a nawet dziadkami z wielu miejscowości powiatu lipnowskiego, toruńskiego i golubsko-dobrzyńskiego.
 • -

Wystawa ,,Z przeszłością w przyszłość"

Dnia 3 lutego (piątek) w Szkole Podstawowej w Czernikowie zorganizowano wystawę podsumowującą projekt realizowany ze środków unijnych POKL 9.5 przez 14 uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Czernikowie (gimnazjum), 14 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Czernikowie oraz nauczycieli i członków Stowarzyszenia Czyż - Nie.
 • -

Mini - koszykówka dziewcząt - zawody gminne

W sobotę 4 lutego w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Czernikowie rozegrano mistrzostwa gminy w mini-piłce koszykowej dziewcząt szkół podstawowych. Zawody te jednocześnie były kwalifikacjami do finału powiatowego. Turniej z udziałem czterech drużyn rozegrano systemem "każdy z każdym".
 • -

Umowa na IV etap kanalizacyjnej inwestycji podpisana

30 stycznia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernikowie podpisano umowę na realizację IV etapu przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo. Sygnowania aktu dokonał Wójt Gminy Zdzisław Gawroński przy kontrasygnacie Ewy Olkiewicz, działającej z upoważnienia Skarbnik Gminy, oraz Prezes Zarządu przedsiębiorstwa MELBUD S.A. z siedziba w Grudziądzu – Andrzej Pawłowski.
 • -

Turniej z cyklu Grand Prix Wójta Gminy Czernikowo w szachy i warcaby klasyczne w sezonie 2011/2012

W sobotę 24 stycznia o godzinie 10.00 rozpoczął się II etap Turnieju o Grand Prix Wójta Gminy Czernikowo. Do rozgrywek w szachy zgłosiło się 15, a w warcaby 26 zawodników. Przybyli gracze rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych.
 • -

Choinka parafialna

W sobotę 21 stycznia 2012 r. po raz szósty odbyła się w Szkole Podstawowej w Czernikowie zabawa choinkowa. Jej organizatorami byli: Zespół Charytatywny działający w naszej parafii, ksiądz proboszcz Piotr Siołkowski i księża prefekci Marek i Rafał.
 • -

Lekcja ze 100 - letnią nauczycielką Panią Wandą Donarską

W dniu 20 stycznia w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie odbyła się nietypowa lekcja ze 100 - letnią nauczycielką Panią Wandą Donarską. Okoliczności było wiele - po pierwsze 91 urodziny naszego patrona (21 stycznia) i pokaz talentów jako prezent urodzinowy od dzieci, po drugie zbliżająca się rocznica wyzwolenia Czernikowa w 1945 roku, a wreszcie to, że odwiedziła nas była nauczycielka Wanda Donarska.
 • -

XX Finał WOŚP w Czernikowie

W sobotę (07.01) w Szkole Podstawowej w Czernikowie odbył się bal charytatywny, na którym zagrał aktor, kabareciarz, profesor - Alosza Awdiejew w towarzystwie muzyków Michała Piątka i Kazimierza Adamczyka, a także Michał Hajduczenia ze specjalnie utworzonym zespołem oraz chóry Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
 • -

Gminne mistrzostwa w drużynowym tenisie stołowym

Weronika Opaczyk i Weronika Niedziałkowska oraz Artur Gręźlikowski i Michał Adamski ze szkoły podstawowej w Osówce zostali zwycięzcami finału gminnego w drużynowym tenisie stołowym szkół podstawowych. Zawody odbyły się 14.01.2012 w sali gimnastycznej w Osówce, wystartowało w nich 12 dziewcząt i 12 chłopców.
 • -

Sprawozdanie z przebiegu XIII Turnieju Par w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Czernikowo

W niedzielę 08 stycznia 2012 r. rozegrano w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce XIII Turniej Gry Parami w Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Czernikowo. Zawody zorganizowano w ramach WOŚP.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 193068 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.