Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 19.08.2019
Imieniny: Jana, Bolesława, Ludwika

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Zmiana terminu naboru wniosków - regeneracja gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że zmieniony został termin naboru wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Wnioski można składać w terminie od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

Informacja

Informuje się mieszkańców gminy Czernikowo o planowanych zebraniach sołeckich w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Drodzy Rodzice. Informujemy, że oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Czernikowo będą czynne...

XVIII Edtcja Programu Stypendiów Pomostowych

KOWR w Bydgoszczy Informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XVIII Edycję Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020. Program skierowany jest do maturzystów kwalifikujących się na pierwszy rok studiów stacjonarnych studiów realizowanych w polskich uczelniach akademickich. Kandydat do stypendium, po przyjęciu na studia zobowiązany jest wypełnić wniosek on-line w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 roku, a wersję papierową złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku

Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie o naborze na stanowisko głównego księgowego w wymiarze czasu pracy 1/5 etatu.

Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie o naborze na stanowisko głównego księgowego. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Główny Księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie do dnia 20.08.2019 r do godz.14.00.

Uwaga rolnicy - Rusza ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Regulaminu naboru wniosków, wraz  ze wskazanymi w nim załącznikami, należy złożyć  w terminie od  01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

II Czernikowska 10-tka

Gmina Czernikowo, Szkoła Podstawowa w Osówce, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Powiat Toruński zapraszają na II Czernikowską 10-tkę, która odbędzie się 22 września w miejscowości Osówka.

Gmina na Czasie

Gmina Czernikowo realizuje projekt pod nazwą: „Czas na rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Czernikowo” w ramach przedsięwzięcia pt.: „Gmina na czasie”. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z projektu mogą skorzystać mieszkańcy gminy oraz województwa Kujawsko-Pomorskiego powyżej 25 roku życia, którzy zapiszą się na wybrane przez siebie szkolenie.

„Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się”

Trwa druga edycja konkursu fotograficznego dla mieszkańców „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się”. Do 15 listopada można nadsyłać prace prezentujące efekty projektów zrealizowanych dzięki wsparciu w ramach naszych regionalnych programów operacyjnych. Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Zaproszenie na Kayakmania

Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe ,,Binduga” z przyjemnością pragnie zaprosić do udziału w ramach trzydniowej imprezy sportowej ,,Kayakmania”, która odbędzie się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy w dniach od 30.08.2019 do 1.09.2019 r.

Festyn „Barwy Lata, Dary Jesieni”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku ma zaszczyt zaprosić do udziału w tegorocznym festynie „Barwy Lata, Dary Jesieni” który odbędzie się 14 września 2019 roku od godz. 9.30 do 15.00 w Przysieku. W ramach festynu odbędą się Krajowe Dożynki Ekologiczne oraz Święto Ziemniaka.

Informacja

Urząd Miasta Nieszawa informuje, iż przeprawa promowa została wznowiona.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie rozdzielni sieciowej RS Czernikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyprowadzeniem linii SN i kanalizacją kablową na działkach o nr ewid. 322, 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 położonych w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny 0001 Czernikowo) i działkach nr ewid. 73/1, 72/1, 71/3, 70/1, 69/1, 68/1, 67, 66/3, 65/3 położonych w miejscowości Wygoda.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 07.08.2019 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: Budowa RS Czernikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyprowadzeniem linii SN i kanalizacją kablową na działkach o nr ewid. 322, 476/3, 476/4, 476/5 i 476/6 położonych w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo) i działkach o nr ewid. 73/1, 72/1, 71/3, 70/1, 69/1, 68/1, 67, 66/3, 65/3 położonych w miejscowości Wygoda (obręb ewidencyjny Wygoda), gmina Czernikowo.

Studencie potwierdź prawo do renty rodzinnej

Uczniowie i studenci, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często zapominają, aby zawiadomić ZUS o kontynuowaniu nauki lub jej zaprzestaniu. Niedopełnienie tego wymogu w konsekwencji może doprowadzić do utraty renty lub zwrocie nadpłaconego świadczenia.

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie ASF

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

W tegoroczną 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, winniśmy uczcić pamięć wszystkich ofiar tego konfliktu. Uroczystości rocznicowe w asyście harcerzy, wojska oraz innych służb mundurowych i pocztów sztandarowych rozpoczniemy w Toruniu, 1 września o godz. 9.00 mszą św. pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Śmigla - Ordynariusza Diecezji Toruńskiej. Miejscem uroczystości będzie Park Pamięci (ul. Uniwersytecka/ul. Dąbrowskiego),

Wyniki wyborów do Izb Rolniczych

W wyniku przeprowadzonych 28 lipca 2019 roku wyborów do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, do struktur samorządu rolniczego wybrani zostali Tadeusz Ziółkowski oraz Przemysław Durmowicz.

Uroczyste przejęcia chaty we Włęczu

14 lipca uczestniczyliśmy w uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Czyż-Nie - przejęcia chaty we Włęczu, która wpisana jest do rejestru zabytków.

Dni Gminy Czernikowo – atrakcje dzień w dzień

Dwa ostatnie tygodnie czerwca stanowiły okres takiego nagromadzenia sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i turystycznych przedsięwzięć, jakiego gmina nie pamięta. Pierwsza edycja Dni Gminy Czernikowo zmieściła w swym harmonogramie dwanaście wydarzeń, organizowanych w Czernikowie, Mazowszu, Osówce, Steklinie, sięgających do Steklinka, Makowisk czy Kiełpin.

Projekt pn. „GraduatON”

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” relizuje projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Drodzy Mieszkańcy

W imieniu wykonawcy ścieżki rowerowej, zwracamy się z prośbą do posiadaczy ziemi pozbawionej darni, korzeni czy innych zanieczyszczeń (np. pochodzącej z wykopów pod zbiorniki wodne, fundamentów, likwidacji skarp czy równania terenu). Jeśli nie mają Państwo gdzie jej wywieźć, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Czernikowo.

Remont Centrum Integracji Kulturalnej – prosimy o wyrozumiałość

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Czernikowie”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, informujemy, iż od dnia 15 lipca 2019 roku w Centrum Integracji Kulturalnej prowadzone będą prace remontowe. W związku z powyższym obiekt w najbliższych tygodniach nie będzie służył mieszkańcom jako baza lokalowa dla realizacji inicjatyw oddolnych. Prosimy o wyrozumiałość, informując jednocześnie, że alternatywę w przedmiotowym zakresie na terenie miejscowości Czernikowo stanowić może świetlica wiejska.

Wakacje w Bibliotece

Wakacje to czas odpoczynku, na który czekają zwłaszcza dzieci. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie zaprosiła wszystkie dzieci do udziału w zajęciach plastycznych, kulinarnych oraz na przedstawienie Teatrzyku Małego Widza pt. „Zamieszanie w krainie bajek”.

Apelu Prezes KRUS

Rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych.

„Dobry Start” dla ucznia

W ramach rządowego programu „DOBRY START” każdy uczeń otrzyma 300 zł dofinansowania na książki i pomoce dydaktyczne. Wnioski o wypłatę świadczenia można składać od 1 lipca 2019 r. elektronicznie oraz  od 1 sierpnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie (pokój nr 3) będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjną (wnioski papierowe). Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2019 r.

"Rodzina 500+" na nowych zasadach

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 02.07.2019 r. wydana została decyzja nr GPK.6730.21.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 164/4, 164/5, 167/4, 261/10, 261/9, 261/8, 161/3, 242, 146/6, 146/7, 146/9 i 149 położonych w miejscowości Witowąż, gmina Czernikowo.

Gminne Otwarte Zawody MDP

15.06.2019 roku w piękne, słoneczne, sobotnie popołudnie na stadionie w Czernikowie odbyły się Gminne Otwarte Zawody MDP wg regulaminu CTIF, w których wzięło udział 7 drużyn, w tym 2 dziewczęce i 5 chłopięcych.

Debata społeczna z funkcjonariuszami Policji

17 czerwca 2019 r. w Centrum Integracji Kulturalnej odbyła się debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, zorganizowana przez Komisariat Policji w Dobrzejewicach. Głównymi adresatami przedsięwzięcia byli mieszkańcy gmin Lubicz, Obrowo oraz Czernikowo.

Sołecko - Parafialny Dzień Dziecka w Czernikowie

16 czerwca 2019 r na boisku szkolnym w Czernikowie odbył się Sołecko - Parafialny Dzień Dziecka, organizowany pod przewodnictwem sołtysa Stanisława Kamińskiego. Wspólna zabawa została poprzedzona mszą św., celebrowaną w kościele pw. św. Bartłomieja.

30-lecie SP Czernikowo

Z okazji 30-lecia nadania szkole imienia K.K Baczyńskiego odbył się uroczysty apel z udziałem wielu zaproszonych gości.

Komunikat

W związku z budową ,,ścieżki rowerowej Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa” istnieje możliwość nieodpłatnego pozyskania ziemi urobionej z korytowania terenu pod budowę przedmiotowej ścieżki.

Zapraszamy na Orlika w Mazowszu

Sezon wzmożonej aktywności sportowo-rekreacyjnej w pełni, wobec czego pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z oferty kompleksu boisk sportowych w Mazowszu.

Budowa drogi rowerowej przy ul. Słowackiego – prosimy o wyrozumiałość

W dniu 20 maja 2019 roku planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową drogi rowerowej przy ul. Słowackiego w Czernikowie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek w m. Czernikowo”.

Prośba o racjonalne korzystanie z wody

W związku ze znacznym zużyciem wody na terenie Gminy Czernikowo zwracamy się z prośbą o rozważne i racjonalne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej, o możliwie oszczędne z niej korzystanie oraz ograniczenie do minimum jej zużycia w celu mycia pojazdów czy w obrębie ogrodów i innych terenów zielonych.

Zmiana godziny pracy GZK w Czernikowie

Od 01.05.2019 Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie zmienia godziny pracy

Planowany termin uchwalenia zmian w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

Informujemy o planowanym terminie uchwalenie zmian w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.

Odbiór worków typu BIG BAG

W związku z pytaniami rolników o możliwość odbioru worków po nawozach typu BIG BAG – informujemy, iż do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Jackowie można dostarczyć tego typu odpady.

 • logo

Gminne zawody wędkarskie w sezonie 2019

Terminarz gminnych zawodów wędkarskich w sezonie 2019.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Mieszkanie
  Poszukuje mieszkania do wynajęcia co najmniej 2 pokojowe
 • dzierżawa
  WSHU w Czernikowie wydzierżawi pomieszczenia magazynowe 288m2;
  sklep spożywczo -przemysłowy w Czernikowie ; Osówce ; Liciszewach
  Czynsz najmu do uzgodnienia
  tel do kontaktu:
  500 082 305
 • Ogłoszenie
  Darmowy prąd ze słońca!
  Instalacje fotowoltaiczne z dotacją 5000z zł z programu „Mój prąd”

  Ilość środków jest ograniczona!

  Dodatkowa forma wsparcia-Ulga termomodernizacyjna.

  Oferujemy bezpłatny audyt, montaż, pomoc w uzyskaniu dofinansowania, zgłoszenie instalacji do ZE.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 2/2019
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
-
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3391655 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.