Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 02.10.2023
Imieniny: Dionizego, Teofila, Stanimira

Wyszukiwarka

Treść strony

Według wspomnień mieszkańców pierwszą trzyoddziałową szkołę w Osówce zbudowano około roku 1880. Mieściła się ona w drewnianym budynku. Uczęszczały do niej dzieci bogatszych właścicieli, które uczyły się w jednej izbie.

Był to czas zaborów, dlatego cztery razy w tygodniu uczniowie uczyli się języka rosyjskiego a w pozostałe dwa – języka polskiego.

Z czasem liczba uczniów zwiększyła się. Rok szkolny zaczynał się późną jesienią a kończył w kwietniu. Okres nauki trwał około trzech lat.

Istotne zmiany w szkolnictwie zaszły po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W całej Polsce zaczęto budować szkoły. Dzięki staraniom mieszkańców Osówki około 1924 roku zaczęto budowę pięcioklasowej szkoły. Szkoła ta stała się szkołą siedmioklasową. Na terenie gminy istniały tylko dwie szkoły siedmioklasowe: w Osówce i Czernikowie.

Wydaje się niemożliwe, ale już w okresie międzywojennym działała w szkole drużyna Związku Harcerstwa Polskiego.

Do II wojny światowej w szkole nauczali między innymi:

Jerzy Padlewski (1924 – 1932),

Feliks Martewicz,

Maria Martewicz,

Cecylia Kwiatkowska,

Leonia Lisicka,

ksiądz Piotrkowski.

Po napaści Niemców na Polskę zamknięto wszystkie polskie szkoły.

Od października 1939 do stycznia 1945 roku w Osówce działała szkoła niemiecka. Pracowały w niej dwie nauczycielki niemieckie oraz nauczyciel Krüger. Oprócz dzieci niemieckich uczęszczały do niej także dzieci polskie. Dla nich lekcje odbywały się w wymiarze 1 – 2 godzin dziennie. Uczono ich niemieckich słówek i piosenek. W szkole odbywały się zebrania NSDAP oraz zorganizowano tu dom noclegowy dla członków niemieckich organizacji młodzieżowych.

W połowie października 1939 nauczyciele zostali wezwani na konferencję w Lipnie zorganizowaną przez Niemców. Mężczyźni zostali aresztowani i umieszczeni w więzieniu we Włocławku a następnie odesłani do obozów koncentracyjnych (Mauthausen, Dachau itp.). Kobiety zostały zwolnione do domów.

Do szkoły po wojnie nie powrócił Feliks Martewicz, zmarły w grudniu 1941 roku w Mauthausen. Józef Lisicki po powrocie z niewoli niemieckiej został aresztowany przez NKWD i w czasie transportu kolejowego na Wschód zmarł w maju 1945 roku.

Naukę w okresie powojennym rozpoczęto w Osówce 19 lutego 1945 roku. Od 10 marca kierownikiem szkoły zostaje Jerzy Padlewski (zmarł 29 maja 1946 r.). Powstaje sześć klas w tutejszej szkole oraz klasy I i II w Witowężu (uczy tam Wanda Donarska). 14 kwietnia 1945 roku do pracy w szkole w Osówce zgłasza się późniejszy jej kierownik Władysław Pierzgalski. Rok szkolny 1944/1945 skończył się 25 lipca.

Do czasów współczesnych w naszej placówce pracowali nauczyciele:

Jadwiga Wiśniewska, Henryk Kuczyński, Klara Retlikowska, Maria Pierzgalska, Janina Dębowska, Zenobia Krzywdzińska, Józef Krzywdziński, Helena Kowalczyk, Jadwiga Dziarkowska, Henryka Czerwińska, Jadwiga Mikołajczyk, Barbara Zagrabska, Stefan Gęsicki, Bogumiła Mirowska, Józef Kaczorowski, Nina Szajgicka, Maryla Kozłowska, Joanna Skowrońska, Anna Grzonkowska, Tomasz Pałaszyński, Anna Szymańska, Elżbieta Romanowska, Hanna Rojek, Elżbieta Radmerska, Elżbieta Jankowska, Małgorzata Chlebowska, Jacek Sadowski, Janusz Gurtowski, Adam Kuczyński, Iwona Lachendrowicz, Anna Tkaczyk, Beata Przybylska, Wojciech Górski, Robert Szwajkowski.

Na podstawie prowadzonej od 1958 roku Księgi Uczniów, 1361 uczniów uczęszczało do naszej szkoły.

Przez jedną kadencję funkcję dyrektora naszej szkoły pełnił pan Józef Kaczorowski.

Długi okres czasu dyrektorem szkoły była Bogumiła Mirowska. To dzięki jej staraniom oraz staraniom Rady Rodziców, rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły. Na miejscu po Międzykółkowej Bazie Maszynowej powstała szkoła, którą oddano do użytku 1 września 2001 roku. Data ta zbiegła się z objęciem stanowiska dyrektora przez Ryszarda Ałtyna.

Nadanie imienia nastąpiło 15 października 2004 roku. W wyniku głosowania został nim torunianin z urodzenia, obywatel świata Tony Halik.

Obecnie pracujący nauczyciele, to:

Renata Kuziemkowska (od 1991 roku),

Anna Strzelecka (od 1993 roku),

Katarzyna Kowalska (od 1986 roku),

Małgorzata Kwiatkowska (od 1998 roku),

Anna Podkowska - Fehlau (od 1999 roku),

Grażyna Brzustewicz (od 1991 roku),

Ewa Prajwowska (od 1993 roku),

Jolanta Gąsiewicz (od 1968 roku),

Beata Gręźlikowska (od 1988 roku),

Krystyna Szymaniak (od 1999 roku),

dyrektor Ryszard Ałtyn (od 1992 roku)

Wykorzystano:

- A. Mietz „Nadwiślańska gmina – Czernikowo”

- Z. Góźdź „Lipno”

- W. Pierzgalski „Kronika szkolna” (rękopis)

- J. Gąsiewicz i G. Brzustewicz - Powitanie gości

- Związek Przyjaciół Ziemi Dobrzyńskiej

- Kuczyński „Gromada Osówka” (rękopis)

Opracowały:

Grażyna Brzustewicz

Anna Podkowska-Fehlau

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
Szkoła dzisiaj
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Instalacje elektryczne, Metrologia elektryczna
  Oferuję szeroki zakres usług elektrycznych od planowania do kompletnego wykonania w bardzo przystępnych i racjonalnych cenach. Obszar działania obejmuje miasto Toruń, gminy Lubicz, Obrowo oraz Czernikowo. Zapraszam do odwiedzenia witryny internetowej www.elektryka.uta.biz.pl.

  Oferta zawiera również serwis pogwarancyjny instalacji elektrycznych. Diagnozuję i usuwam usterki oraz modernizuję instalacje w takim stopniu jak to tylko możliwe, aby były one sprawne i bezpieczne dla użytkownika wg obecnie obowiązujących norm.

  Ponadto wyknuję pomiary instalacji elektrycznych niskiego napięcia. W zakresie oferty mieszczą się następujące usługi:

  - oględziny instalacji elektrycznych;
  - sprawdzanie kolejności następstwa faz;
  - podstawowe pomiary napięcia fazowego oraz międzyfazowego (TRMS), a także częstotliwości;
  - pomiary harmonicznych napięcia oraz współczynnika THD (do 12. harmonicznej);
  - pomiary rezystancji izolacji z kalkulacją współczynników PI oraz DAR;
  - pomiary rezystancji (sprawdzanie ciągłości) przewodów ochronnych oraz uziemienia;
  - pomiary rezystywności gruntu;
  - ocena prądu zwarcia;
  - pomiary prądów obciążenia oraz prądów upływu;
  - pomiary prądu pierwszego uszkodzenia (ISFL) w układzie IT;
  - pomiary poboru mocy;
  - sprawdzanie sprawności zabezpieczeń przeciwpożarowych (nadprądowych) oraz przeciwporażeniowych (różnicoprądowych);
  - sprawdzanie funkcjonalności instalacji odgromowych;
  - pomiary impedancji uzwojeń transformatora;
  - pomiary impedancji pętli zwarcia z oraz bez wyzwolenia zabezpieczenia różnicoprądowego (16-400 Hz);
  - testowanie wyłączników różnicoprądowych;
  - testy warystorów;
  - pomiary napięcia dotykowego;
  - pomiary impedancji linii;
  - pomiary czasu rozładowania;
  - pomiary natężenia oświetlenia;
  - testowanie urządzeń monitorujących stan izolacji (IMD) w układzie IT;
  - sprawdzanie bezpieczeństwa stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz
  - określanie lokalizacji obwodów

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 3/2023
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 15834 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.