Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 12.11.2019
Imieniny: Mateusza, Renaty, Witolda

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

„OSA” w Steklinie – umowa z wykonawcą podpisana

Umowę o przyznanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach pierwszej edycji Otwartych Stref Aktywności podpisaliśmy już w połowie ubiegłego roku, jednak wówczas nie udało się zrealizować inwestycji. Udało się natomiast doprowadzić do aneksowania umowy, dzięki czemu mogliśmy skorzystać z otrzymanego wsparcia w kolejnym roku kalendarzowym. 20 marca podpisano umowę na wykonawstwo zadania, dzięki czemu mieszkańcy Steklina i okolic już wkrótce będą mogli cieszyć się funkcjonalną „strefą aktywności”
 • miniatura

Uroczyste wręczenie promes w ramach programu „Senior+”

Środowisko seniorskie jest liczną, choć często niedocenianą grupą społeczną. W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców gminy Czernikowo przeżywających jesień życia na początku stycznia bieżącego roku złożyliśmy, w ramach resortowego konkursu ofert, wniosek pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Czernikowie”, na który udało nam się otrzymać dofinansowanie.Promesy, potwierdzające przyznanie środków, wręczone zostały 5 marca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. W uroczystości udział wziął Wójt Gminy Czernikowo Tomasz Krasicki.

 • logo

Klub „Senior+” powstanie w Czernikowie

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców gminy Czernikowo przeżywających jesień życia na początku stycznia bieżącego roku złożyliśmy, w ramach resortowego konkursu ofert, wniosek pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Czernikowie”.
 • logo

,,Szlakiem natury, szlakiem przeszłości"

Turystyka rowerowa z każdym rokiem staje się coraz bardziej popularna, a aktywność fizyczna puka do świadomości coraz większej liczby mieszkańców gminy. Dlatego też jesteśmy pewni, że inwestycja „Szlakiem natury, szlakiem przeszłości” ma wielu zwolenników.
 • Podpisanie umów na dofinansowanie dróg do gruntów rolnych

Kolejny sukces inwestycyjny

4 maja 2018 roku Wójt Gminy Czernikowo - Zdzisław Gawroński, przy kontrasygnacie Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy, podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji z zakresu budowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
 • Budowa oczyszczalni

Rozbudowywana oczyszczalnia ścieków rośnie z każdym dniem

Projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie” to projekt równie kosztowny, co niezbędny. Warta ponad osiem milionów złotych inwestycja jest drugą pod względem wartości w historii gminnych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Realizacja zadania jest jednak konieczna z punktu widzenia zapewnienia obsługi kanalizacyjnej stale rozrastającej się czernikowskiej aglomeracji.
 • Podpisanie umów

Uroczyste podpisanie umów na wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach PROW

W ubiegłym roku do Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe złożyliśmy trzy wnioski o dofinansowanie w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Pod względem merytorycznym nasza dokumentacja najpierw zyskała uznanie LGD, a następnie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w siedzibie którego 21 marca 2018 roku odbyło się podpisanie umów regulujących przyznanie unijnego wsparcia.
 • Oczyszczalnia ścieków – mrozy ustąpiły, praca wre

Oczyszczalnia ścieków – mrozy ustąpiły, praca wre

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie” to projekt realizowany w związku z koniecznością usprawnień w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Całkowita wartość projektu wynosi 8 105 287,64 zł, z czego 3 245 833,67 zł stanowić ma unijne wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pragniemy podzielić się z państwem dokumentacją fotograficzną obrazującą postęp prac.

Podpisanie umów na prace adaptacyjne w ramach przedszkolnych przenosin

Projekt „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole” to jedna z kluczowych dla gminy inwestycji, która zakłada utworzenie czterech sal edukacyjno-zabawowych dla czterech grup przedszkolnych, przestronnej sali do rytmiki, stołówki, pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń szatniowych, dwóch dużych łazienek (i dodatkowej dla niepełnosprawnych), magazynku i pomieszczenia gospodarczego oraz placu zabaw na potrzeby Przedszkola Publicznego.

Podpisanie umów na „schetynówkową” drogę w Kiełpinach

W ramach projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 101136C w miejscowości Kiełpiny”, który zrealizowany zostanie w tym roku, 8 lutego podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Wyłonionym w postepowaniu przetargowym wykonawcą przedsięwzięcia zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna.

Aktywni w ZIT – umowy podpisujemy hurtowo

Na przestrzeni ostatnich miesięcy informowaliśmy Państwa o złożonych przez gminę Czernikowo licznych wnioskach, które oczekiwały na przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Z przyjemnością możemy poinformować, że wszystkie nasze projekty doczekały szczęśliwego finału – 1 lutego 2018 roku podpisane zostały aż trzy umowy na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu edukacji, turystyki i infrastruktury oświetleniowej.
 • Zdjęcie

Inwestycyjnym krokiem w 2018 rok: drogi

Społeczność lokalna od ponad dziesięciu lat przyzwyczajona jest do śledzenia wysokiego tempa rozwoju gminy. Pomimo piętrzących się przeciwności, związanych z niskim poziomem dochodów oraz ograniczeniami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, nie zeszliśmy z inwestycyjnej drogi i z pewnością pozostaniemy na niej w obecnym roku.

Prezentacja projektu dotyczącego adaptacji pomieszczeń Zespołu Szkół na przedszkole

Pragniemy Państwu przedstawić podstawowe założenia oraz wizualizacje związane z realizacją zadania „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole”.

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu ,,Programu Rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017-2023"

W okresie trwania konsultacji nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu Programu poprzez formularz konsultacji w dniach 9.06.2017 r. – 23.06.2017 r., oraz poprzez wniosek złożony na spotkaniu konsultacyjnym. W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017-2023” przedłożony zostanie Radzie Gminy Czernikowo bez zmian.
 • logo PROW

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – umowa podpisana!

Dla stu gospodarstw domowych, które niecierpliwie wyglądały postępów w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, mamy dobre wieści – 6 lipca 2017 roku w Hotel „Filmar” w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa na przebudowę drogi w Steklinie-Kolonii

Współfinansowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (…) w obrębie geodezyjnym Steklin cz. dz. nr 227" zostało zatwierdzone do dofinansowania poprzez złożenie stosownych podpisów na umowie w dniu 6 lipca 2017 r w Toruniu.
 • logo

Uroczyste podpisanie umowy na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023

Gminny Program Rewitalizacji wkrótce stanie się dokumentem niezbędnym w kontekście aplikowania o środki unijne w wielu programach. Gminie Czernikowo udało się uzyskać unijne wsparcie na jego przygotowanie, a uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie miało miejsce 30 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Trwa przebudowa czernikowskich ulic

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lipnie intensywnie pracuje nad realizacją zadania „Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo”. Roboty trwają już na niemal każdym z planowanych do przebudowy odcinków dróg, a niektóre z nich znajdują się na finalnym etapie wykonawstwa.

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w m. Steklinek i Jackowo” to inwestycyjne zadanie, na które w połowie lutego podpisana została umowa z wykonawcą. Wartość przedsięwzięcia to 814 557,66 zł (uwzględniając wynagrodzenie inspektora nadzoru). Połowa tej kwoty pokryta zostanie ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 - dokumenty potwierdzające przyznane wsparcie zostały uroczyście podpisane 21 kwietnia 2017 roku w Bydgoszczy.
 • miniatura

Drogowej ofensywy ciąg dalszy –ruszamy z przebudową czernikowskich ulic!

Ledwie zdążył zastygnąć tusz na „schetynówkowej” umowie dotyczącej przebudowy gminnej drogi w Jackowie i Steklinku, gdy kolejne dokumenty pieczętujące realizację infrastrukturalnego zadania zostały podpisane. 3 marca 2017 roku niezbędne dla wykonawstwa przebudowy czernikowskich ulic Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej podpisy złożone zostały w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernikowo.

Spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernikowo na lata 2017-2023

Gminny Program Rewitalizacji wkrótce stanie się dokumentem niezbędnym w kontekście aplikowania o środki unijne w wielu programach. We wrześniu ubiegłego roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne projektu, natomiast 9 marca rewitalizacyjne potrzeby argumentowali mieszkańcy sołectw Liciszewy i Kiełpiny, tworzący Zespół Roboczy ds. opracowania dokumentu.

Kolejna schetynówka już w tym roku!

W zakresie pozyskiwania środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Gmina Czernikowo aktywna była na przestrzeni całego okresu jego funkcjonowania. Z przyjemnością możemy Państwa poinformować, że 17 lutego 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w m. Steklinek i Jackowo”.
 • miniatura

Ministerialna dotacja pozwoli na remont sali gimnastycznej przy czernikowskiej podstawówce

Ministerstwo Sportu i Turystyki oferuje różnym podmiotom finansowe wsparcie w zakresie szerokiej gamy inwestycyjnej – od wielkich przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla polskiego sportu po inwestycje regionalne i szkolne. W tym roku szansę na rządowe środki stworzyliśmy Szkole Podstawowej w Czernikowie...
 • miniatura

Zakończono przebudowę drogi w Makowiskach

Współfinansowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowiska” zostało sfinalizowane.
 • miniatura

Umowa na przebudowę drogi w Makowiskach podpisana

Współfinansowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowiska” już niedługo wkroczy w fazę realizacji.
 • miniatura

Uroczyste podpisanie umowy na inwestycje drogowe w ramach PROW

Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prufferowej zyskało 25 maja 2016 r. niecodziennego charakteru – było bowiem miejscem podpisania umów pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a włodarzami jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących realizacji projektów z zakresu infrastruktury drogowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2020.
 • miniatura

PRD Lipno przebuduje drogę w Makowiskach

Współfinansowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowiska” już niedługo wkroczy w fazę realizacji.

Dziesiątki projektów, dziesiątki milionów złotych – Gmina Czernikowo liderem w pozyskiwaniu środków

Co prawda poprzednie unijne ramy programowe w zakresie pozyskiwania finansowego wsparcia z zewnątrz obejmowały pierwotnie lata 2007-2013, jednak faktyczny stan ogłaszania konkursów i realizacji przedsięwzięć sprawił, że na podsumowania nadszedł czas dopiero u progu roku 2016.

Ciągi pieszo-rowerowe na terenie gminy Czernikowo

Rozwój infrastruktury rowerowej jest jedną z kluczowych płaszczyzn działania objętych przez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Z inicjatywy Wójta Gminy Czernikowo oraz Starosty Toruńskiego stworzono w ramach ZIT koncepcję utworzenia ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Czernikowo. Porozumienie zawarto 1 lipca 2015 r.

„Schetynówka” – prace na ul. Polnej

Projekt „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w m. Wygoda-Steklinek, dróg gminnych Nr 101123C i 101122C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowa ul. Zajączkowo i Polna w m. Czernikowo” to infrastrukturalne zadanie, które realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia.

Trwa budowa chodnika przy ul. Zygmuntowo

Zwiększanie bezpieczeństwa na drogach publicznych stanowi inwestycyjny priorytet zarówno dla Gminy Czernikowo, jak i Powiatu Toruńskiego. W porozumieniu pomiędzy samorządami realizowana jest obecnie przebudowa drogi powiatowej nr 2132C Sitno - Działyń - Mazowsze - Czernikowo w zakresie budowy chodnika wzdłuż ulicy Zygmuntowo w Czernikowie.

Niemal 150 tys. zł na modernizację drogi w Kijaszkówcu

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kijaszkowo” to nazwa zadania realizowanego przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Przedsięwzięcie zostanie wsparte kwotą 148 750,00 zł – postępowanie przetargowe już trwa.

Strategia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF)

Trwają prace nad opracowaniem Strategii w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF).

ZIT instytucją pośredniczącą RPO

Samorządy, które będą realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, przejmują zadania Instytucji Pośredniczącej ZIT w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Porozumienie w tej sprawie, wraz z aneksem sygnowanym przez 25 partnerów, projektu zawarto 29 czerwca w Ostromecku.

PBD-I wykonawcą „schetynówki”

Projekt „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w m. Wygoda-Steklinek, dróg gminnych Nr 101123C i 101122C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowa ul. Zajączkowo i Polna w m. Czernikowo” to infrastrukturalne zadanie, które zrealizowane zostanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Umowa z wykonawcą podpisana została w Urzędzie Gminy Czernikowo 13 lipca 2015 r.
 • logo

Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”

Dnia 14 maja 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z udziałem Wójta Gminy Czernikowo, Skarbnika Gminy odbyło się uroczyste podpisanie umów z nowymi partnerami projektu, pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

Strategia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF)

Trwają prace nad opracowaniem Strategii w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF).

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Dobiegła końca realizacja projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Czernikowo”. Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych dotychczas wychowaniem przedszkolnym.
 • logo

Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”

Dnia 14 maja 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z udziałem Wójta Gminy Czernikowo, Skarbnika Gminy odbyło się uroczyste podpisanie umów z nowymi partnerami projektu, pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

Informacja dotycząca projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”

Pragniemy poinformować, iż od dnia 1 stycznia 2015 roku zakres odpowiedzialności Gminy Czernikowo za wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sprzętu komputerowego znajdującego się u beneficjentów ostatecznych projektu dotyczyć będzie funkcjonowania sieci Internet oraz funkcjonowania poszczególnych podzespołów sprzętu komputerowego objętych gwarancją producenta.

Projekty unijne w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie

Zespół Szkół w br. szkolnym, w ramach zajęć pozalekcyjnych, przystąpił do realizacji dwóch projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.

Finalizacja przedsięwzięć w ramach tzw. „małych projektów”

Realizacja przedsięwzięć w myśl działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „małych projektów” tj. dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, już kilkakrotnie przyczyniała się do rozwoju gminy. W ostatnim czasie z wykorzystaniem głównie powyższych środków udało się zwieńczyć wyposażanie świetlic w Czernikowie i Steklinku oraz Centrum Integracji Kulturalnej, a także szereg innych, rekreacyjno-sportowych zadań.

Podpisanie umowy na modernizację placu zabaw przy ul. Akacjowej w Czernikowie

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Czernikowie to zadanie realizowane w ramach tzw. „małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 przy dofinansowaniu w wysokości 16 655,61 zł. 26 sierpnia 2014 roku w Urzędzie Gminy dokonano podpisania umowy na dostawę i montaż urządzeń.

Podpisanie umowy na budowę siłowni na świeżym powietrzu w Parku 700-lecia

Dofinansowany w kwocie 25 000 zł w ramach tzw. „małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 projekt zakładający budowę parku siłowego na świeżym powietrzu w czernikowskim Parku 700-lecia zmierza ku finalizacji. 20 sierpnia 2014 roku w Urzędzie Gminy dokonano podpisania umowy na dostawę i montaż urządzeń.

Dofinansowanie na doposażenie oddziałów przedszkolnych

W związku z naborem projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gmina Czernikowo złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Czernikowo”. Przeszedł on pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną.

Zakupiony dzięki środkom PFRON Volkswagen T5 już w Czernikowie

Przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dziewięcioosobowy samochód Volkswagen T5 znajduje się już w posiadaniu Gminy Czernikowo. 16 lipca 2014 roku pojazd został dostarczony przez wyłonionego w rezultacie postępowania przetargowego dostawcę, firmę Wątarski z Włocławka.

Wykonawca prac związanych ze świetlicami w Osówce i Steklinie wyłoniony

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Osówka na świetlicę wiejską” i „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklin” to zadania realizowane przez Gminę Czernikowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010-2014.

Włocławskie konsorcjum przebuduje świetlicę w Witowężu

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Witowąż na świetlicę wiejską” to zadanie realizowane przez Gminę Czernikowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010-2014.

Przetarg na drogę w Czernikówku rozstrzygnięty

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101123C w miejscowości Czernikówko” to nazwa zadania realizowanego przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Inwestycja obejmuje odcinek drogi o długości 995 metrów i łączy część miejscowości z drogą krajową nr 10.

Podpisanie umowy na modernizację sprzętu komputerowego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”

W kwestii realizacji projektu dotyczącego infrastruktury bezprzewodowego Internetu można by rzec, że znaleźliśmy się już niemal na drugim jej brzegu – dosłownie i w przenośni. Z jednej strony przedmiotowe przedsięwzięcie jest ostatnim inwestycyjnym zadaniem w ramach projektu, z drugiej zaś - w Brzegu swą siedzibę ma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PIOMAR”, którego oferta do przetargu na modernizację sprzętu komputerowego okazała się najkorzystniejsza. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 10 czerwca 2014 roku.

Zapraszamy na przegląd gminnych inwestycji!

Aktywność inwestycyjna gminy Czernikowo od lat cieszy swymi efektami społeczność lokalną. Każdego miesiąca w różnych zakątkach gminy trwają prace nad poprawą życia mieszkańców – w sferze infrastrukturalnej, ochrony środowiska czy rozwoju kultury i edukacji. Poniżej pragniemy zaprezentować państwu aktualne przedsięwzięcia, jak i owoce prac zakończonych w ostatnim czasie.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Czernikowo informuje o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 204 000,00 zł (słownie złotych: dwieście cztery tysiące 00/100).

Uroczyste podpisanie umów PROW na gospodarkę wodno-ściekową

Po raz kolejny wniosek o unijne dofinansowanie przygotowany przez Gminę Czernikowo znalazł się w gronie najlepszych, czego pokłosiem było zaproszenie na uroczyste podpisanie umów do toruńskiego Centrum sztuki Współczesnej. W wydarzeniu, które odbyło się 19 lipca, wzięli udział marszałek Piotr Całbecki oraz wiceprzewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober.

Nowoczesny sprzęt dba o czystość gminy

Przedsięwzięcie „Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki na terenie gminy Czernikowo” jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie 1 251 563,37 zł. Z przyjemnością pragniemy poinformować, że efekty inwestycji są już zauważalne i niezwykle pomocne.

Umowa na budowę Centrum Integracji Kulturalnej podpisana!

Dzisiejsze Gminne Centrum Informacji wkrótce znacznie zwiększy swą funkcjonalność
i nabierze świeżości. Wszystko za sprawą realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowości Czernikowo”. Umowa z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „CONSTANS” Konstantego Jagielskiego – podpisana została 12 lipca 2012 roku w Czernikowie.

Działanie 1.1 RPO WK-P szansą dla gminnej infrastruktury drogowej

Gmina Czernikowo korzysta ze środków unijnych już od czasu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, aktywnie działając w dziedzinie infrastruktury, edukacji, kultury, sportu, ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Zainteresowanie dofinansowaniami z zewnątrz zawsze szło w parze ze skutecznością w ich pozyskiwaniu, co ma ogromne przełożenie na dzisiejszy obraz gminy - rozwijającej się niezwykle dynamicznie.

Umowa na IV etap kanalizacyjnej inwestycji podpisana

30 stycznia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernikowie podpisano umowę na realizację IV etapu przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo. Sygnowania aktu dokonał Wójt Gminy Zdzisław Gawroński przy kontrasygnacie Ewy Olkiewicz, działającej z upoważnienia Skarbnik Gminy, oraz Prezes Zarządu przedsiębiorstwa MELBUD S.A. z siedziba w Grudziądzu – Andrzej Pawłowski.

Gminne inwestycje

Poniżej prezentujemy gminne inwestycje dofinansowane z zewnątrz będące w trakcie realizacji, zrealizowane w ostatnim czasie oraz planowane do realizacji.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Czernikowo informuje o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).

Uroczyste podpisanie umowy na budowę obiektu dydaktyczno-widowiskowego w Czernikowie

Wśród jedenastu miejskich, gminnych i powiatowych samorządów z terenu całego województwa, które 30 sierpnia podpisały umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury edukacyjnej, znalazła się gmina Czernikowo.

Podpisanie umowy na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”

W kwestii realizacji projektu dotyczącego infrastruktury bezprzewodowego Internetu można by rzec, że znaleźliśmy się już niemal na drugim jej brzegu. W Brzegu bowiem swą siedzibę ma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PIOMAR”, którego oferta do przetargu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem okazała się najkorzystniejsza. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 29 lipca 2011 roku.

Trwają prace przy mazowiecko-liciszewskiej „schetynówce”.

Trwają prace przy mazowiecko-liciszewskiej „schetynówce” ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, po sukcesie inwestycji obejmującej drogi łączące Czernikowo, Jackowo i Steklinek, realizowana jest przebudowa dwóch odcinków: drogi gminnej, która komunikacyjnie łączy część Liciszew w obu swych końcach z drogą powiatową Kijaszkowo-Dąbrówka oraz drogi gminnej w Mazowszu, rozpoczynającej się zjazdem z „powiatówki” Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo i prowadzącej do Piotrkowa. Długość objętych zadaniem „Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C” odcinków to 2,25 km, a wartość robót wynosi niemal 2,3 mln zł.

Wybudujemy aulę muzyczną

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Gmina Czernikowo ubiegała się o dofinansowanie przedsięwzięcia „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”. Biorąc pod uwagę niezwykle wysoką skuteczność gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych liczono na pozytywne dla nas rozstrzygnięcie konkursu i… nie przeliczono się! Wśród 24 wspartych projektów na wysokim, szóstym miejscu znalazła się właśnie czernikowska inwestycja.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość” – nabór zakończony, „czterdziestka” wybrana, szkolenia czas zacząć!

Pod zawartą w tytule artykułu nazwą projektu kryje się duża informatyczna inwestycja, mająca zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu czterdziestu rodzinom, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, oraz edukacyjnym jednostkom organizacyjnym Urzędu Gminy, a więc pięciu szkołom podstawowym, czernikowskiemu Zespołowi Szkół, świetlicy w Steklinku oraz dwóm bibliotekom. W ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dofinansowanie otrzymał projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”. Kwota dofinansowania stanowi 85% wartości inwestycji.

Otwarcie Orlika w Mazowszu

W sobotnie przedpołudnie 25 czerwca 2011 roku miało miejsce przełomowe dla rozwoju sportu w gminie Czernikowo wydarzenie – Wójt Gminy Zdzisław Gawroński, wraz ze swym zastępcą Dariuszem Zagrabski, radnym Tadeuszem Ziółkowskim oraz przedstawicielem Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Tomaszem Kilarem przeciął wstęgę otwierającą pierwszy w gminie kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Sieć wodno-kanalizacyjna, remiza w Czernikowie i wyposażenie pracowni Zespołu Szkół.

31 maja w Toruniu Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński najpierw, wspólnie z dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kamilą Radziecką, złożył podpis pod umową o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV”, by następnie zatwierdzić wraz z Członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Michałem Korolko umowę o przyznanie pomocy projektowi „Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podpisanie umów z wykonawcami kanalizacji deszczowej i infrastruktury bezprzewodowego Internetu

Dzień 18 maja 2011 roku był dla gminy Czernikowo niezwykle udany pod względem jej przyszłego rozwoju. O godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy została bowiem podpisana umowa na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Czernikowie, natomiast dwie godziny później podpisy złożono pod umową dotyczącą budowy infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Wynajmę
  Wynajmę mieszkanie w Czernikowie
 • wynajem sprzedaż
  WSHU w Czernikowie wydzierżawi Magazyn o powierzchni 500m2
  wraz z placem ,ogrodzony w miejscowości Mazowsze .
  Sprzedamy nieruchomość po sklepie spożywczo przemysłowym wraz z gruntem 17 arów. w miejscowości Liciszewy

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 2/2019
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
-
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 72888 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.