Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: piątek, 25.09.2020
Imieniny: Władysława, Aurelii, Kleofasa

Wyszukiwarka

Treść strony

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 • zdjęcie nr 1
 • zdjęcie nr 2

Wskazówki i zasady dla rodziców i uczniów.

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2

Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Harmonogram dowozu na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

SP w Osówce-przywóz w piątek, 26.06.2020r. na 8.00 klas VII i VIII.

 

Wąkole 7.15

Nowogródek 7.30

Skwirynowo 7.40

 

Planowany odwóz ok. 8.35

Bezpieczne wakacje

 Kochani pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji.

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie je spędzić:

 
1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.   
2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.   
3.Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.   
4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.   
5. Nie rozmawiaj z obcymi.
6.Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.
7.Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
8. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
9.Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
10. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
11.Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w  czasie wycieczki w góry.
12. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.
13. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
14. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
15.Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.
16. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.
17.Nie rozpalaj ogniska w lesie. 
18. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.

Udanych wakacji:)

Marzena Dankowska

Harmonogram dowozu na egzamin

 • -

Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020 do wakacji

Harmonogram zwrotu podręczników

Harmonogram zwrotu podręczników:

 

15.06.2020 (poniedziałek)

godz. 12.30-13.30 – kl. VII

godz. 13.30-14.30 – kl. VIII

 

17.06.2020 (środa)

godz. 13.00-14.00 – kl. IV

 

18.06.2020 (czwartek)

godz. 13.00-14.00 – kl. V

 

22.06.2020 (poniedziałek)

godz. 9.00-10.00 – kl. VI A

godz. 10.00-11.00 – kl. VI B

 

23.06.2020 (wtorek)

godz. 9.00-10.00 – kl. I

godz. 10.00-11.00 - kl. II

godz. 11.00-12.00 – kl. III

 

Nauczyciel bibliotekarz będzie przyjmował książki w wejściu do szkoły od strony placu zabaw.

Osoby oddające podręczniki muszą mieć maseczkę i rękawiczki.

Zarządzenie w sprawie zmiany dotychczasowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zarządzenie Nr 37/V/2020

Dyrektora Szkoły podstawowej im. Tony Halika w Osówce  z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmiany dotychczasowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Podstawa prawna:

§1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. z 2020r.poz.781).

 

Zarządza się co następuje:

§1

W związku z nowym terminem egzaminu ósmoklasisty,  ustala się dni 16,17 i 18 czerwca 2020 r. jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i unieważnia się dni 21,22 i 23 kwietnia 2020 r. jako obowiązujące dotychczas dla egzaminu ósmoklasisty.

§2

Zarządzenie podaje się zwyczajowo do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz udostępnienie na stronie internetowej szkoły.

§3

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 • zdjęcie nr 1

Zarządzenie w sprawie formy dokumentowania realizacji podstawy programowej podczas nauczania zdalnego

Zarządzenie Nr 36/V/2020

Dyrektora Szkoły podstawowej im. Tony Halika w Osówce z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia innej formy dokumentowania przez nauczycieli realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów w ramach nauczania na odległość

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

 

§1

W związku z wydłużeniem czasu nauczania zdalnego wprowadza się na terenie Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce zmiany w sposobie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania począwszy od 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się dodatkową kategorię wśród innych istniejących kategorii dotyczących frekwencji na zajęciach i oznaczyć ją jako nauczanie zdalne (NZ). Rezygnuje się z dokonywania wpisów w dziennikach tradycyjnych w kl. IV-VIII

§2

Dyrektor szkoły zobowiązanie nauczycieli do prowadzenia zapisów dotyczących realizacji zajęć we własnym zakresie  (najlepiej w formie elektronicznej) i przesyłanie jej w plikach na adres poczty elektronicznej szkoły   raz w tygodniu do dyrektora szkoły.

§3

 Dyrektor tworzy wzór stosownego dokumentu w formie tabeli i kataloguje w szkole wpisy dotyczące poszczególnych tygodni nauki zdalnej

§4

Analogicznie przy ocenach wystawianych w trakcie trwania nauczania zdalnego – można informacje o tym nauczyciele mogą zamieszczać w dzienniku tradycyjnym

§5

Zapisy §1-§4 nie dotyczą n-li oddziałów przedszkolnych i kl. I-III, którzy dokumentują zdalne nauczanie w sposób dotychczasowo przyjęty(dzienniki papierowe)

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły

§6

Zarządzenie obowiązuje z mocą wsteczną od 16.03.2020 r.

 • -

Konsultacje dla klasy 8 od 8 do 10 czerwca 2020 r.

 • zdjęcie nr 1

Plan dowozów na konsultacje - 8-10 czerwca 2020 r.

Przywozy na konsultacje do Osówki 8,9  i 10 czerwca(poniedziałek, wtorek i środa):

 

1) poniedziałek na 12.00:

Wąkole 11.15

Nowogródek 11.30

Skwirynowo 11.40

Planowany odwóz ok. 13.35.

 

2) wtorek na 9.00:

Wąkole 8.15

Nowogródek 8.30

Skwirynowo 8.40

Planowany odwóz ok. 10.35

 

3) środa na 10.30

Wąkole 9.45

Nowogródek 10.00

Skwirynowo 10.10

Planowany odwóz ok. 12.05.

 

Dzień Dziecka 2020

Witam Was w słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka Was i wakacji będzie czas,
Pierwszy czerwca! Wstawać czas!
Wszyscy śmieją się od rana,
Dziś on-line odwołana, ta z polskiego i techniki,
To w podzięce za brak paniki,
Za sumienność i wytrwałość,
Za cierpliwość i wyrozumiałość,
Za brak strachu do covida, za sprawną obsługę komunikatorów,
Za poszukiwanie okruchów radości i zadowolenia.

 Takie życzenia radości, sukcesów i zdrowia, w tym ,,trudnym czasie”  składają Wam:
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce
.

 • zdjęcie nr 1

Plan zajęć opiekuńczo-wychowawczych i konsultacji od 01.06.2020r.

Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji

Rekomendacje_GIS_–_zajecia_rewalidacyjne

Wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna

Dobre rady pedagoga.

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji - komunikat MEN

Zdalna Szkoła

Gmina Czernikowo w ramach projektu „Zdalna Szkoła”

pozyskała grant w wysokości 70 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów czernikowskich szkół.

https://www.czernikowo.pl/redir,4155?tresc=64971

Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osówce, na zasadach użyczenia, otrzymała 9 laptopów dla uczniów i 4 routery z internetem mobilnym, które przekazaliśmy dzieciom zgłaszającym do nauczycieli problemy przy nauczaniu zdalnym.

Dziękujemy za wsparcie !!

W imieniu rodziców i dzieci SP w Osówka

Ryszard Ałtyn

/dyrektor szkoły/

Lista laureatów Gminnego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

Droga Młodzieży! Uczennice i Uczniowie szkół gminy Czernikowo!

Z uwagi na przedłużający się okres, w którym nie może odbyć się uroczysty finał Gminnego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych już teraz składamy gratulacje wszystkim laureatom i uczestnikom naszego Konkursu i publikujemy jego wyniki. Nasza decyzja podyktowana jest możliwością wpływu na Wasze oceny końcowe w przedmiotach, o których zadecydują Wasi nauczyciele.

Biorąc udział w naszym konkursie wykazaliście się ponadprzeciętną postawą na drodze do osiągnięcia dojrzałości obywatelskiej i wykonaliście ważną pracę dla dobra naszej Ojczyzny.

Udostępniamy link do albumu z dyplomami, które zostaną Wam wręczone w najbliższym możliwym terminie po Waszym powrocie do szkół.

https://www.facebook.com/pg/zwiazekjaszczurczy/photos/?tab=album&album_id=3146345265386239

Stowarzyszenie
Związek Jaszczurczy
w Czernikowie

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informacja dla rodziców !!

 

             W związku z tym, że w dniu 15 sierpnia przypada dzień świąteczny (t.j. sobota) zgodnie z Kodeksem Pracy i Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce nr 32/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku uprzejmie informujemy,
że w dniu 30 kwietnia 2020 (czwartek) roku Szkoła Podstawowa w Osówce, nie urzęduje (budynek będzie zamknięty).

           Chcąc załatwić sprawy urzędowe zapraszamy do kontaktu z dyrektorem szkoły w środę 29.04.2020 r. między godziną 7:00 a 15:00. Od dnia 4 maja 2020 roku Szkoła funkcjonuje w ustalonych godzinach pracy.

 

 

Osówka, dn. 24.04.2020 r.

Dyrektor szkoły

Ryszard Ałtyn

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i kl. I

Poniżej zamieszczamy listę dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego ,,3,4,5,6- latki”  w roku szkolnym 2020/2021 oraz listę dzieci przyjętych do klasy pierwszej  w roku szkolnym 2020/2021 po przeprowadzonej rekrutacji.

Kształcenie na odległość przedłużone do 24 maja 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

 • -

Harmonogram egzaminów komunikat MEN

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach

PEDAGOG POLECA

 • zdjęcie nr 1

Prośba do dyrektorów - udostępnione

Wielkanocne warsztaty plastyczne - zapraszamy!

Świetlica 
    W związku z aktualną sytuacją, kiedy nie możemy się spotykać na zajęciach świetlicowych i zorganizować tradycyjnie jak co roku wielkanocnych warsztatów plastycznych zachęcamy uczniów do wykonania ozdób wielkanocnych w domu. Poniżej zamieszczamy instrukcję wykonania krok po kroku. Można wybrać jedną ozdobę, dwie lub wszystkie. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzwEPHfnsEM
https://www.youtube.com/watch?v=1mb0WpZz2mk
https://www.youtube.com/watch?v=q1C7ATKlBAw
https://www.youtube.com/watch?v=V5ZBsBAdPgE

    Zdjęcia gotowych ozdób można wysyłać na komunikator Messenger do pani  Marzeny Dankowskiej.

                                                                                      Pozdrawiamy wiosennie!

Marzena Dankowska
Agnieszka Romanowska

Wielkanocne warsztaty plastyczne - zapraszamy!

KOMUNIKAT - NAUCZANIE ZDALNE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/.../ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne) nasza szkoła organizuje dla uczniów zajęcia w formie lekcji on-line oraz pracy własnej z wykorzystaniem stron i narzędzi dostępnych w Internecie i polecanych przez MEN.

W klasach IV-VIII lekcje będą odbywały się zgodnie z nowym planem, dostępnym na stronie internetowej szkoły. Zostało w nim uwzględnione ograniczenie obciążenia uczniów zajęciami i pracą własną. Oprócz zajęć on-line uczniowie będą wykonywali zadania na platformie e- podręczniki.pl bądź na innych stronach, wybranych przez nauczycieli.

W ten sposób będzie realizowana podstawa programowa. Uczniowie za udział w zajęciach on-line i wykonywanie zadań będą oceniani. Głównym kryterium oceny będzie ich systematyczność pracy.

Każda klasa utrzymuje również kontakt ze swoim wychowawcą w oparciu o ustalony komunikator.

W przedszkolu, zerówce i klasach I-III nauczyciele poinformują rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Również z nimi będzie możliwy kontakt, w formie przyjętej przez nauczyciela i rodziców.

Nauczyciele są dostępni dla uczniów zgodnie z godzinami nowego planu. 

Do wychowawców należy również kierować informacje o uczniach mających utrudnioną możliwość pracy zdalnej. Wkrótce będziemy się kontaktować z poszczególnymi rodzicami z propozycjami konkretnych rozwiązań.

Komunikat

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Decyzją Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej termin zawieszenia zajęć w szkołach został wydłużony do Świąt Wielkanocnych czyli do 10 kwietnia 2020r.

Pamiętajcie, że nie są to ferie ani wakacje. Apelujemy o pozostanie w domach i korzystanie z oferty edukacyjnej proponowanej przez nauczycieli.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • -

OGŁOSZENIE PEDAGOGA

Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce - Joanna Malinowska informuje:
w przypadku gdyby ktoś z uczniów lub rodziców potrzebował konsultacji czy porady pedagoga -
może kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu: 508789778 lub poprzez komunikator Messenger

 

Polecane przez pedagoga:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1572554059563218&id=249251701893467

OGŁOSZENIE DYREKTORA CKE

CKE publikuje materiały powtórkowe dla ósmoklasistów.
Zadania będą publikowane codziennie ok. godz. 9.00, natomiast rozwiązania do nich - około godz. 15.00

Komunikat dla ósmoklasistów

Ruszyła Kujawsko-Pomorska e-Szkoła!!!

Od 17 marca będą dostępne zajęcia dla ósmoklasistów.
Transmisja online na:
www.kujawsko-pomorskie.pl;
edupolis.pl;
You Tube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła;
Facebook: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła.

W załączeniu rozkład zajęć.

 • Plan zajęć

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

W załączeniu przekazuję komunikat – proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.  

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik prasowy MEN

Apel z rozdania stypendiów w Osówce

W dniu 13 lutego 2020 r. (czwartek)w Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Osówce odbył się uroczysty apel, na którym Wójt Gminy Czernikowo Tomasz Krasicki wraz z dyrektorem szkoły Ryszardem Ałtynem wyróżnili stypendiami i okolicznościowymi nagrodami 12 najlepszych uczniów, za wybitne osiągnięcia w nauce za I półrocze roku szkolnego 2019/2020. Lista nagrodzonych: Kacper Mirowski kl. VIII, Filip Gołębiewski kl. VIB, Szymon Kwiatkowski kl. VIB, Lena Biernat kl. VIB, Bartosz Purcelewski kl. VIB, Bartosz Kutnik kl. VIB, Monika Piątkowska kl. VIA, Klaudia Laskowska kl. VIA, Lena Jarzec kl. VIA, Weronika Dobrzyńska kl. VIA, Julia Laskowska kl. V, Tytus Jarzec kl. V.

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5

Choinka szkolna

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9
 • zdjęcie 10
 • zdjęcie 11
 • zdjęcie 12
 • zdjęcie 13
 • zdjęcie 14
 • zdjęcie 15
 • zdjęcie 16
 • zdjęcie 17
 • zdjęcie 18
 • zdjęcie 20
 • zdjęcie 21

Dzień Babci i Dziadka

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9
 • zdjęcie 10
 • zdjęcie 11
 • zdjęcie 12
 • zdjęcie 13
 • zdjęcie 14
 • zdjęcie 15
 • zdjęcie 16
 • zdjęcie 17
 • zdjęcie 18
 • zdjęcie 20
 • zdjęcie 21

WOŚP "Wiatr w żagle" - Turniej gry parami w tenisa stołowego

                                                Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Piątka”  przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika
w Osówce  w dniu 12 stycznia 2020 r.(niedziela) godz.10.00 zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Czernikowo  do udziału w Turnieju gry parami w tenisa stołowego  pod hasłem ,,Wiatr w żagle”.  Zawody organizowane są
w ramach z XXVIII Finału WOŚP ,,Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej"

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

Osówka, dn. 17 grudnia 2019 r,

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

Drodzy Rodzice!!

             W związku z przerwą świąteczną trwającą od 23 do 31 grudnia 2019 roku informuję, że w ,,Wigilię”, 24 grudnia szkoła będzie zamknięta (za zgodą organu prowadzącego).                                                                   

            W tym dniu i dniach 23, 27,30 i 31 grudnia 2019 roku  można skorzystać ze Świetlicy Wiejskiej w Osówce
w godzinach od 8.00 do 12.00.
             Informuję również, że  na podstawie § 5 ust. 1 ppkt 1) i 3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, na wniosek Rady Rodziców  (pismo z dnia 12.11.2019 r.) za zgodą organu prowadzącego szkołę, ustalono również dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, tzw. "dni dyrektorskie" 02 i 03 stycznia 2020 roku (czwartek, piątek).  W tym czasie funkcjonują oddziały przedszkolne w SP Osówka, natomiast pozostali uczniowie (w ramach zajęć świetlicowych) mogą skorzystać ze Świetlicy Wiejskiej w Osówce w godzinach od 8.00 do 12.00..
             Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Szkole, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć  ponownie odbywać się będą od 07 stycznia 2020 roku.(wtorek)

           W związku ze zbliżającym się czasem Bożego Narodzenia, życzę wszystkim świadomie przeżytych Świąt, zadumy nad ich przesłaniem i wewnętrznego spokoju.

Ryszard Ałtyn

V GMINNY HISTORYCZNY TURNIEJ POKOLEŃ

27.11.2019r. dwie drużyny z naszej szkoły uczestniczyły w Turnieju Pokoleń "Był taki wrzesień". Po zaciętym boju drużyna Bartosza Szymaniaka wywalczyła II miejsce, a drużyna Bartosza Kutnika - III miejsce. Obu drużynom serdecznie gratulujemy!

V GMINNY HISTORYCZNY TURNIEJ POKOLEŃ "BYŁ TAKI WRZESIEŃ"

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9
 • zdjęcie 10
 • zdjęcie 11
 • zdjęcie 12
 • zdjęcie 13

IT_JUNIOR_2K19

22.11.2019 r. dwaj uczniowie Kacper Mirowski i Bartosz Szymaniak reprezentowali naszą szkołę w Konkursie Wiedzy i Umiejętności Informatycznych IT_JUNIOR_2K19 w Gronowie.

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9
 • zdjęcie 10

Objazd po miejscach pamięci w gminie Czernikowo

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8

Lekcja biblioteczna

22.10.2019 odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów klas I-II mająca na celu popularyzację twórczości Juliana Tuwima. Dzieci poznały treść wierszy: Rzepka, Warzywa i Skakanka, odpowiadały na pytania dotyczące tekstów, współpracowały w zespole, uczestniczyły w proponowanych przez nauczyciela bibliotekarza formach aktywności.

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9
 • zdjęcie 10
 • zdjęcie 11

Jaśniejsza strona zdrowia...

W październiku w ramach projektu „Jaśniejsza strona zdrowia, czyli życie bez narkotyków uczniów ze szkoły w Osówce” klasy 7 i 8 wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa p. Agnieszkę Pankowską. Głównym celem zajęć było wyposażenie młodych ludzi w umiejętności asertywnego odmawiania oraz wyrażania własnej opinii, w tym decydowania o sobie. Praktyczne ćwiczenia stworzyły świetną okazję, aby uczniowie mogli w bezpiecznych warunkach zmierzyć się z potencjalnymi sytuacjami, z którymi mogą się spotkać w przyszłości. Nie mogło też obyć się bez spotkania z rodzicami, którzy stanowią kluczową rolę w wywieraniu pozytywnego wpływu na nastolatka poprzez budowanie więzi, odpowiednią komunikację oraz wyznaczanie jasnych granic. Podczas pogadanki, która miała miejsce w dniu 30.10.2019r. psycholog dostarczył rodzicom kilka metod i narzędzi pozwalających na budowaniu pozytywnej relacji z dzieckiem.

Projekt był realizowany/finansowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernikowie.

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie nr 1

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze środków z Narodowego Programu Zdrowia, od 1 października br. została uruchomiona całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.
Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami - 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.
http://www.liniadzieciom.pl

Podróże historyczne z Olafem Popkiewiczem

W czwartek 24 października 2019 odbyło się spotkanie z Olafem Popkiewiczem - absolwentem UMK w Toruniu, archeologiem,
dziennikarzem, redaktorem programu telewizyjnego "Poszukiwacze Historii" emitowanego na kanale  tematycznym Polsat Play.

Podróże historyczne z Olafem Popkiewiczem - spotkanie z ciekawym człowiekiem 24.10.2019

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9
 • zdjęcie 10
 • zdjęcie 11
 • zdjęcie 12
 • zdjęcie 13
 • zdjęcie 14
 • zdjęcie 15
 • zdjęcie 16

Z wizytą w Młynie Wiedzy 22.10.2019

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9
 • zdjęcie 10
 • zdjęcie 11
 • zdjęcie 12
 • zdjęcie 13
 • zdjęcie 14
 • zdjęcie 15
 • zdjęcie 16
 • zdjęcie 17
 • zdjęcie 18
 • zdjęcie 20

Pasowanie na ucznia 21.10.2019

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9
 • zdjęcie 10
 • zdjęcie 11
 • zdjęcie 12
 • zdjęcie 13
 • zdjęcie 14
 • zdjęcie 15
 • zdjęcie 16
 • zdjęcie 17
 • zdjęcie 18
 • zdjęcie 20
 • zdjęcie 21
 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2

Święto KEN i dzień patrona w naszej szkole 14.10.2019

 • zdjęcie nr 1
 • zdjęcie nr 2
 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9
 • zdjęcie 10
 • zdjęcie 11
 • zdjęcie 12
 • zdjęcie 13
 • zdjęcie 14
 • zdjęcie 15
 • zdjęcie 16
 • zdjęcie 17
 • zdjęcie 18
 • zdjęcie 20
 • zdjęcie 21

Próbny alarm przeciwpożarowy 04.10.2019

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9
 • zdjęcie 10
 • zdjęcie 11
 • zdjęcie 12
 • zdjęcie 13
 • zdjęcie 14

Z wizytą w NAUKOBUSIE

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9
 • zdjęcie 10

Dzień Chłopca

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8

Z wizytą na basenie

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9

Konkurs recytatorski "MYŚLĄC OJCZYZNA"

W dniu 25.09.2019r. uczniowie kl. VIb Lena Biernat i Bartosz Purcelewski wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Patriotycznej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu. Bartosz Purcelewski za interpretację wiersza Krystyny Śliwińskiej "Wyklętym" zdobył wyróżnienie.

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9

II Czernikowska 10-tka 22.09.2019

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9
 • zdjęcie 10
 • zdjęcie 11
 • zdjęcie 12
 • zdjęcie 13

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9
 • zdjęcie 10
 • zdjęcie 11
 • zdjęcie 12
 • zdjęcie 13
 • zdjęcie 14
 • zdjęcie 15
 • zdjęcie 16
 • zdjęcie 17
 • zdjęcie 18
 • zdjęcie 20

NARODOWE CZYTANIE 07.09.2019

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9
 • zdjęcie 10
 • zdjęcie 11
 • zdjęcie 12
 • zdjęcie 13
 • zdjęcie 14
 • zdjęcie 15
 • zdjęcie 16
 • zdjęcie 17
 • zdjęcie 18
 • zdjęcie 20
 • zdjęcie 21
 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. T. HALIKA W OSÓWCE

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy rodzice!

Informujemy, że Uroczyste Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Osówce odbędzie się w sali gimnastycznej dnia 2 września 2019  roku o godzinie 7.45.

Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci wraz z rodzicami.

Do zobaczenia!

Wykaz podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2019/2020

EU-geniusz w naukowym labiryncie

"EU-geniusz w naukowym labiryncie" to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego koordynowany przez powiat toruński, w którym nasza szkoła również bierze udział. W piątek grupa uczniów uczestniczyła w zajęciach z biologii pt. "Rośliny od środka", które odbyły się w Młynie Wiedzy w Toruniu.

 • zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Sprzedam Opla
  Opel 2.1 3.7 TDI po remoncie silnika, wszystko sprawne przegląd do 2 kwietnia 2020
  696152828

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 2/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01
tel. +48 54 287 50 13

fax +48 54 230 50 51

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 52629 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.