Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 29.05.2023
Imieniny: Magdaleny, Teodozji, Urszuli

Wyszukiwarka

Treść strony


OGŁOSZENIA


Turniej gry w tenisa stołowego "O puchar Wójta Gminy Czernikowo"

Aktualizacja odwozów od 2 stycznia 2023 roku.

 • zdjęcie nr 1

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Turniej gry indywidualnej w tenisa stołowego

Informacja dla rodziców. Rok szkolny 2022/2023

Solidarni z Ukrainą

 • zdjęcie nr 1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 i inne ogłoszenia

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w roku 2021/2022

OGŁOSZENIE PILNE!!!

Osówka, dn. 27.02.2021 r.

 

Komunikat !!

Informuję, że z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i podwyższony stan zagrożenia Covid-19, w dniach od 01.03.2021 r. do 12.03.2021 r. organ prowadzący szkołę podął decyzję, o całkowitym – zawieszeniu funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce. Decyzje wydano po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu.

                    W związku z powyższym: uczniowie i nauczyciele oddziałów przedszkolnych oraz kl. I-III przechodzą z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne. Wszyscy pracownicy obsługi przechodzą na kwarantannę domową.

Ryszard Ałtyn

/dyrektor szkoły/

Oświadczenie Dyrektora SP Osówka

Osówka, dn. 04.02.2021 r.

 

Oświadczenie dyrektora szkoły!!

W związku z dyskusją w mediach społecznościowych dotyczących funkcjonowania  i nauczania w szkole informuję, że:

 1. W okresie po 18 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej odbywa się stacjonarnie (z uwzględnieniem
  j. angielskiego i religii). Klasy IV-VIII nadal nauczane są zdalnie.
 2. Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz ponadpodstawowych),  którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.
 3. Dyrektor szkoły nadal może organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach osób.
 4. Opracowane zostały w szkole zasady na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla klas, podczas pobytu w szkole i organizowanych konsultacji dzieci na terenie szkoły, mające na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej, a także rodziców. 
 5. Od dnia 18 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: 1) szkół podstawowych w zakresie klas IV – VIII; o prowadzeniu jakichkolwiek zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

 

W związku z powyższym oświadczam, że:

1/ zgodnie z przepisami zorganizowałem konsultacje dla klasy ósmej pod kątem przygotowania do egzaminu końcowego /obowiązują one do czasu powrotu kl. IV-VIII do nauki stacjonarnej/.

2/ istnieje możliwość zorganizowania dla małej liczby osób (max 5-7 osób) realizacji zajęć zdalnych w szkole (na wniosek rodzica, po przywiezieniu i odwiezieniu ucznia do szkoły) z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn z których uczniowie nie mogą uczyć się w domu.

3/ nadal istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z uczniami, z poszczególnych przedmiotów, niezależnie od klasy, po zakończeniu zajęć obowiązkowych (nie w trakcie lekcji!!), po konsultacji z danym nauczycielem i za jego zgodą o ile nie poniesie to za sobą kosztów osobowych lub organizacyjnych w godzinach funkcjonowania szkoły (do godz.15.00). O każdorazowych konsultacjach należy powiadomić dyrektora szkoły i odnotować ten fakt w zeszycie konsultacji.

3/ Obecnie nie wyrażam zgody na zorganizowanie zajęć stacjonarnych w szkole dla klas IV-VIII. Podjęcie takiej decyzji byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Ryszard Ałtyn-dyrektor szkoły

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Plan pracy świetlicy szkolnej od dnia 18.01.2021

 • Plan pracy świetlicy

SP Osówka - plan dowożenia dzieci do szkoły od 18.01.2021

 • zdjęcie

Komunikat dyrektora szkoły w Osówce.

Wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

Informacja o przerwie świątecznej

 • INFORMACJA

Wytyczne_GIS_przedszkola_i_zlobki-V_aktualizacja

XII Powiatowy Konkurs Plastyczny "Mieszkam w ciekawym miejscu - w drodze do korzeni mojej małej ojczyzny"

Wpłaty na Radę Rodziców

Szanowni Rodzice i wychowawcy klas!!
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Osówce informuje, że istnieje możliwość dokonywania wpłat rocznej składki w wysokości 40 zł., bezpośrednio przelewem na konto SGB oddz. w Czernikowie nr rachunku 74953700000030026920000002.

Żaneta Gąsiorowska - skarbnik Rady Rodziców

Komunikat dyrektora

Osówka, dn. 23.10.2020 r.

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce

               Informuję, że zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej informacją w okresie od soboty, 24 października 2020 r. do niedzieli, 8 listopada br.  uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną z realizacją dotychczasowego planu lekcji. Jednocześnie oddziały przedszkolne i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian /nauka religii i  j. angielskiego-stacjonarna/.

             Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane będzie nauczanie stacjonarne (zajęcia indywidualne i rewalidacyjne) lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w pracowni komputerowej w szkole). Informuję również, że zarówno dowóz dzieci kl. 0-III, dożywianie, jak i zajęcia świetlicowe Szkoła zapewnia na dotychczasowych zasadach.

            Przypominam również, że w dniach nauki szkolnej w godz. od 8.00-16.00 uczniowie w wieku do 16 roku życia mają obowiązek przemieszczania się pod opieką rodzica lub innego opiekuna dorosłego. Zasada ta nie obowiązuje dzieci, które za zgodą rodziców, idą lub wracają ze szkoły.

           Z ,,narzędziami” do zdalnego nauczania uczniowie kl. IV-VIII zostali przez wychowawców zapoznani wcześniej i przeszkoleni w zakresie obsługi.

           W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami rodziców związanymi z ,,zapewnieniem sprzętu komputerowego przez szkołę”, w celu realizacji zdalnego nauczania informuję, że do dzisiaj, wszystkie laptopy przekazane przez Urząd Gminy w Czernikowie zostały rozdysponowane wśród osób najbardziej potrzebujących, które wcześniej zgłosiły problemy sprzętowe w tym zakresie. Podobnie jak w okresie wiosennym, z uwagi na nikłe możliwości, Szkoła nie jest w stanie zaspokoić oczekiwania wszystkich zainteresowanych.

       W tym trudnym czasie, proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do ,,Nowej rzeczywistości”, w trosce o zdrowie Naszych podopiecznych. W razie wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji; w godzinach pracy szkoły lub telefonem służbowym. Proszę śledzić bieżące komunikaty w mediach, stronie internetowej i facebooku szkoły.

                                                  Z nadzieją na szybki powrót do nauczania stacjonarnego wszystkich uczniów -

  Ryszard Ałtyn/dyrektor SP Osówka/

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komunikat

Plan obchodów ,,Dnia Edukacji Narodowej" 14.10.2020 r. (środa) w Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Osówce
8.00-9.00 zajęcia świetlicowe dla dzieci dojeżdżających,
8.15 telekonferencja, -spotkanie Wójta Gminy Czernikowo Tomasza Krasickiego z nauczycielami  i pracownikami Oświaty (on-line Microsoft Teams,              sala nr 17 )
8.45-9.00 uroczyste spotkanie dyrektora szkoły, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z Radą Rodziców - podziękowanie za wkład pracy dydaktyczno-wychowawczej z Okazji Dnia Edukacji Narodowej 2020,

9.00 - 10.40 spotkania dzieci z wychowawcami klas (bez zajęć dydaktycznych), w ramach tego, na zakończenie ciepły posiłek z wkładką i niespodzianką dla wszystkich dzieci i pracowników szkoły,
10.40 zakończenie zajęć dla dzieci dochodzących,
10.40 - 11.00 zajęcia świetlicowe dla dzieci dojeżdżających,
11.00 planowany odwóz dzieci dojeżdżających.

Dyrektor szkoły/Ryszard Ałtyn/

 

SP w Osówce przywóz na 8.00

 

Trasa Nowogródek (4) Czernikowo I(Słowackiego) 6:50,  Osówka (Szkoła Podstawowa) 7:00, Nowogródek 7:15, Skwirynowo 7:25, Skwirynowo I 7:26, Pokrzywno 7:28, Rudno 7:36, Witowąż 44 7:38, Witowąż II 7:40, Osówka I 7:41, Osówka II 7:43, Osówka (Szkoła Podstawowa) 7:45

 

Trasa Mień (Crafter) Mień 7:15, Wąkole 7:25, Dąbrówka  7:35, Osówka‑Szkoła Podstawowa 7:50

 

Odwóz 11:00-autobus nr 4 i Crafter

 

INFORMACJA

W związku z informacją uzyskaną z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (07.10.2020 r. godz. 13.45), Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osówce informuje, że uczniowie kl. VII A (ich rodziny) i pedagodzy uczący w tej klasie (wraz z członkami swoich rodzin), w dniach od 08.10.2020 r. -12.10.2020 r. przebywają na kwarantannie. O szczegółach zainteresowani powiadomieni będą przez SANEPID telefonicznie. Jednocześnie informuje, że pozostałe klasy w szkole i oddziały przedszkolne funkcjonują normalnie, zgodnie ze zmodyfikowanym planem zajęć lekcyjnych (metodą hybrydową-mieszaną). Nauka dla uczniów klasy VII A - metodą zdalną.
 Z poważaniem - Ryszard Ałtyn-dyrektor szkoły/.

p.s. w razie wątpliwości czy pytań proszę dzwonić pod nr telefonu 883689508/dyrektor szkoły/.

UWAGA!!! KONKURS!

Starostwo Powiatowe w Toruniu ogłasza konkurs „Nasze dziedzictwo - poznawanie przez odkrywanie”, którego celem jest promocja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach znajdujących się na terenie powiatu toruńskiego.

Więcej informacji

https://www.facebook.com/PowiatTorunski

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 IX 2020 roku o godzinie 8.00
- w sytuacji, kiedy będzie ładna pogoda - na boisku szkolnym; 
- w przypadku opadów deszczu - na sali gimnastycznej.

Ze względu na sytuację zagrożenia koronawirusem obowiązują następujące zasady:
- obowiązują maseczki zakrywające usta i nos;
- unikamy skupisk i tłoku, zachowujemy odstęp 1,5m;
- przed wejściem do szkoły OBOWIĄZKOWO dezynfekujemy dłonie;
- uczniowie klas od II do VIII wchodzą do szkoły bez rodziców.

Przywozy i odwozy w SP Osówka:

SP w Osówce 8.00

Trasa Nowogródek (40 os.) Czernikowo I (Słowackiego)  6:50, Osówka‑Szkoła Podstawowa 6:59, Nowogródek 7:14, Skwirynowo  7:22, Skwirynowo I  7:22, Pokrzywno 7:29, Rudno 7:36, Witowąż 44  7:40, Witowąż II  7:44, Osówka I  7:45, Osówka II  7:48, Osówka‑Szkoła Podstawowa 7:50

 

Trasa Mień (Crafter) Mień 7:10, Wąkole 7:20, Dąbrówka 7:25, Osówka‑Szkoła Podstawowa 7:50

Planowany odwóz ok. 8:35

 

Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych i kl. I

Poniżej zamieszczamy listę dzieci przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych 3-4 latków i 5-6 latków  w roku szkolnym 2020/2021 oraz listę dzieci przyjętych do klasy pierwszej  w roku szkolnym 2020/2021 po przeprowadzonej rekrutacji.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Pielgrzymki Ogrodników na Jasną Górę
  Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy jest tegorocznym organizatorem XXXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ogrodników na Jasną Górę, która odbędzie się 11 czerwca 2023 roku. Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału (szczególnie pocztów sztandarowych) w spotkaniu: mgr Ewelina Szczechowicz, Zakład Upowszechniania i Promocji Instytutu Ogrodnictwa – PIB (tel. 509707074, 46 8345480, e-mail: ewelina.szczechowicz@inhort.pl) do dnia 2 czerwca 2023 r.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2023
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 19597 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.