Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 30.05.2023
Imieniny: Ferdynanda, Jana, Feliksa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konferencja Regionalna Szkół SUS -Włocławek 10.11. 2006
dyrektor i zastępca rzecznika SUS wziął udział w konferencji regionalnej we Włocławku, gdzie odbyło się szkolenie w zakresie UCZENIA i OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO oraz zawiażanie sieci szkół wokół rozwiązywania wspólnych problemów (agresaja, obowiązki uczniów, współudział rodziców, itp), dyskusje, dzielennie się wiedza, doswiadczeniem i problemami z partnerskimi szkołami w SUS
działania w SUS (od 2003 do 2006)
 1. zapoznanie się z akcją Szkoły Uczącej Się
 2. decyzja Rady Pedagogicznej po konsultacji z Radą Rodziców i SU
 3. Szkolenia róznych grup nauczycielskich w SUS -CEO 2003/2004
 4. diagnoza podmiotów szkoły: Uczniów, Rodziców, Nauczycieli - listopad/grudzień 2003
 5. raport koleżeński z badania jakości pracy szkoły - luty 2004
 6. analiza raportu przez Rp i RR
 7. wybór obszarów działania, priorytetów, standardów i wskaźników sukcesu, terminów
 8. powołanie zespołów zadaniowych - maj 2004
 9. badanie stanu początkowego
 10. realizacja zaplanowanych w grupach zadaniowych działań przez wszystkie podmioty szkoły
 11. monitorowanie działań i badanie stanu końcowego
 12. czerwiec 2005 RAPORT - Szkolny System Zapewniania Jakości; refleksje; ewaluacja
 13. szkolenia przygotowujące do panelu, udział w panelach koleżeńskich innych placówek
 14. zatwierdzenie przez CEO zaopiniowanego przez RP,RR,SU iwysłanego przez rzecznika RAPORTU z mierzenia jakości pracy w SP im. K.K. Baczynskiego w Czernikowie
 15. Panel koleżeński - grudzień 2005 - z udziałem kilkunastu wybranych szkól- pomoc w określeniu zasadności dokonanego raportu i jego ewaluacji
 16. podsumowanie wieloletniej pracy na PANELU KOLEŻEŃSKIM; zatwierdzenie Raportu
 17. publiczne wręczenie tytułu SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ przez przedstawiciela SUS w obecności RR, przedstawicieli RR, SU, organu nadzorującego i i społeczeństwa
 18. zawieszenie tytułu SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ na korytarzu
 19. dalsze działania wynikające z doświadczeń SUS-a; poprawa jakości pracy, udział w szkoleniach, programach i spotkaniach regionalnych; budowanie sieci szkół SUS
SZKOŁA UCZĄCA SIĘ Szkoła Podstawowa w Czernikowie w programie SUS! Celem programu SUS jest:  zbudowanie sieci współpracujących ze sobą szkół, które razem stworzą system zapewniania dobrej praktyki szkolnej,  dobrowolne przyjęcie w szkole specjalnych procedur kontroli własnej pracy i współdziałania,  współpraca z innymi szkołami w formie wspólnej refleksji i „koleżeńskiej krytyki”,  dzielenie się doświadczeniami. Podstawą działania szkół należących do klubu SUS jest: ► współpraca w zespołach nauczycielskich, ► określanie celów edukacyjnych i wychowawczych w sposób pozwalający na kontrolę stopnia ich realizacji, ► rzetelne monitorowanie efektów swojej pracy, refleksja nad stosowaną praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną, ► tworzenie kultury szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów ► wymiana tworzonych materiałów oraz otwarta dyskusja na d napotykanymi problemami. Szkoły Uczące Się starają się, aby uczniowie wierzyli we własne siły, zdobywali rzetelną wiedzę i ważne umiejętności, nauczyciele pracowali nad tym, aby coraz lepiej uczyć i wychowywać, rodzice uczestniczyli w życiu szkoły i wspierali jej działania. Chcą, aby szkoła była coraz lepsza. Program prowadzony jest we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, wykorzystywane są w nim doświadczenia programu Komisji Europejskiej, programu TERM, europejskich i amerykańskich systemów zapewnienia jakości i akredytacji szkół. Centrum Edukacji Europejskiej współpracuje z dwoma amerykańskimi uniwersytetami. W klubie SUS działa obecnie ponad 200 szkół. Nauczyciele z naszej szkoły: Dariusz Chrobak, Piotr Buczyński, Grażyna Kasprowicz i Dariusz Janiszewski uczestniczyli w dniach 24-26 października w I szkoleniu liderów badania jakości pracy szkoły w Miętnem k/Warszawy. Poznawali zasady diagnozowania szkół i narzędzia diagnostyczne temu służące. Następnie P. Buczyński i D. Janiszewski diagnozowali zaprzyjaźnioną szkołę – Gimnazjum nr 12 w Poznaniu. W tym samym czasie w naszej szkole gościliśmy nauczycieli ze szkoły w Kościelcu gm. Pakość, którzy będą tworzyć raport o naszej szkole. Kolejnym etapem pracy było wprowadzenie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz danych z kwestionariusza wywiadu z dyrektorem szkoły, SU i RR do komputera. W czasie II szkolenia (20-21 listopada – Poznań) diagności P. Buczyński i D. Janiszewski analizowali wyniki ankiet oraz rozpoczęli tworzenie raportu o stanie szkoły. Czeka nas jeszcze bardzo dużo wysiłku, ale wierzymy, że poznanie mocnych i słabych stron naszej placówki pozwoli nam w przyszłości stworzyć nowe standardy działań, prowadzące do poprawy jakości pracy szkoły i przyniesie wymierne korzyści wszystkim tym, którym zależy na dobru dzieci.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Pielgrzymki Ogrodników na Jasną Górę
  Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy jest tegorocznym organizatorem XXXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ogrodników na Jasną Górę, która odbędzie się 11 czerwca 2023 roku. Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału (szczególnie pocztów sztandarowych) w spotkaniu: mgr Ewelina Szczechowicz, Zakład Upowszechniania i Promocji Instytutu Ogrodnictwa – PIB (tel. 509707074, 46 8345480, e-mail: ewelina.szczechowicz@inhort.pl) do dnia 2 czerwca 2023 r.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2023
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 11378 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.