Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 11.08.2020
Imieniny: Klary, Ligii, Zuzanny

Wyszukiwarka

Treść strony

Konferencja Regionalna Szkół SUS -Włocławek 10.11. 2006
dyrektor i zastępca rzecznika SUS wziął udział w konferencji regionalnej we Włocławku, gdzie odbyło się szkolenie w zakresie UCZENIA i OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO oraz zawiażanie sieci szkół wokół rozwiązywania wspólnych problemów (agresaja, obowiązki uczniów, współudział rodziców, itp), dyskusje, dzielennie się wiedza, doswiadczeniem i problemami z partnerskimi szkołami w SUS
działania w SUS (od 2003 do 2006)
 1. zapoznanie się z akcją Szkoły Uczącej Się
 2. decyzja Rady Pedagogicznej po konsultacji z Radą Rodziców i SU
 3. Szkolenia róznych grup nauczycielskich w SUS -CEO 2003/2004
 4. diagnoza podmiotów szkoły: Uczniów, Rodziców, Nauczycieli - listopad/grudzień 2003
 5. raport koleżeński z badania jakości pracy szkoły - luty 2004
 6. analiza raportu przez Rp i RR
 7. wybór obszarów działania, priorytetów, standardów i wskaźników sukcesu, terminów
 8. powołanie zespołów zadaniowych - maj 2004
 9. badanie stanu początkowego
 10. realizacja zaplanowanych w grupach zadaniowych działań przez wszystkie podmioty szkoły
 11. monitorowanie działań i badanie stanu końcowego
 12. czerwiec 2005 RAPORT - Szkolny System Zapewniania Jakości; refleksje; ewaluacja
 13. szkolenia przygotowujące do panelu, udział w panelach koleżeńskich innych placówek
 14. zatwierdzenie przez CEO zaopiniowanego przez RP,RR,SU iwysłanego przez rzecznika RAPORTU z mierzenia jakości pracy w SP im. K.K. Baczynskiego w Czernikowie
 15. Panel koleżeński - grudzień 2005 - z udziałem kilkunastu wybranych szkól- pomoc w określeniu zasadności dokonanego raportu i jego ewaluacji
 16. podsumowanie wieloletniej pracy na PANELU KOLEŻEŃSKIM; zatwierdzenie Raportu
 17. publiczne wręczenie tytułu SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ przez przedstawiciela SUS w obecności RR, przedstawicieli RR, SU, organu nadzorującego i i społeczeństwa
 18. zawieszenie tytułu SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ na korytarzu
 19. dalsze działania wynikające z doświadczeń SUS-a; poprawa jakości pracy, udział w szkoleniach, programach i spotkaniach regionalnych; budowanie sieci szkół SUS
SZKOŁA UCZĄCA SIĘ Szkoła Podstawowa w Czernikowie w programie SUS! Celem programu SUS jest:  zbudowanie sieci współpracujących ze sobą szkół, które razem stworzą system zapewniania dobrej praktyki szkolnej,  dobrowolne przyjęcie w szkole specjalnych procedur kontroli własnej pracy i współdziałania,  współpraca z innymi szkołami w formie wspólnej refleksji i „koleżeńskiej krytyki”,  dzielenie się doświadczeniami. Podstawą działania szkół należących do klubu SUS jest: ► współpraca w zespołach nauczycielskich, ► określanie celów edukacyjnych i wychowawczych w sposób pozwalający na kontrolę stopnia ich realizacji, ► rzetelne monitorowanie efektów swojej pracy, refleksja nad stosowaną praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną, ► tworzenie kultury szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów ► wymiana tworzonych materiałów oraz otwarta dyskusja na d napotykanymi problemami. Szkoły Uczące Się starają się, aby uczniowie wierzyli we własne siły, zdobywali rzetelną wiedzę i ważne umiejętności, nauczyciele pracowali nad tym, aby coraz lepiej uczyć i wychowywać, rodzice uczestniczyli w życiu szkoły i wspierali jej działania. Chcą, aby szkoła była coraz lepsza. Program prowadzony jest we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, wykorzystywane są w nim doświadczenia programu Komisji Europejskiej, programu TERM, europejskich i amerykańskich systemów zapewnienia jakości i akredytacji szkół. Centrum Edukacji Europejskiej współpracuje z dwoma amerykańskimi uniwersytetami. W klubie SUS działa obecnie ponad 200 szkół. Nauczyciele z naszej szkoły: Dariusz Chrobak, Piotr Buczyński, Grażyna Kasprowicz i Dariusz Janiszewski uczestniczyli w dniach 24-26 października w I szkoleniu liderów badania jakości pracy szkoły w Miętnem k/Warszawy. Poznawali zasady diagnozowania szkół i narzędzia diagnostyczne temu służące. Następnie P. Buczyński i D. Janiszewski diagnozowali zaprzyjaźnioną szkołę – Gimnazjum nr 12 w Poznaniu. W tym samym czasie w naszej szkole gościliśmy nauczycieli ze szkoły w Kościelcu gm. Pakość, którzy będą tworzyć raport o naszej szkole. Kolejnym etapem pracy było wprowadzenie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz danych z kwestionariusza wywiadu z dyrektorem szkoły, SU i RR do komputera. W czasie II szkolenia (20-21 listopada – Poznań) diagności P. Buczyński i D. Janiszewski analizowali wyniki ankiet oraz rozpoczęli tworzenie raportu o stanie szkoły. Czeka nas jeszcze bardzo dużo wysiłku, ale wierzymy, że poznanie mocnych i słabych stron naszej placówki pozwoli nam w przyszłości stworzyć nowe standardy działań, prowadzące do poprawy jakości pracy szkoły i przyniesie wymierne korzyści wszystkim tym, którym zależy na dobru dzieci.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Praca
  Zlecę odświeżenie podbitki dachowej zewnętrznej w domku jednorodzinnym. Wymagane posiadanie rusztowania do pracy przy ścianach szczytowych.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. 54 287 50 01
  54 287 50 13
fax 54 230 50 51
e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 8681 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.