Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 06.03.2021
Imieniny: Agnieszki, Róży, Wiktora

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Ścieżka rowerowa I

 • -

W roku 2000 odbyły się na terenie gminy Czemikowo warsztaty edukacyjne „Ścieżka po Gminie". Jednym z pomysłów realizowanych przez ich uczestników było opracowanie projektu trasy rowerowej wiodącej pośród pięknych, ciekawych miejsc gminy. Współdziałanie władz lokalnych z Oddziałem Miejskim PTTK w Toruniu zaowocowało wyznaczeniem przez działaczy społecznych towarzystwa pierwszego szlaku rowerowego na terenie Gminy Czernikowo. Szlak ten, oznakowany znakami czerwonymi, liczy ok. 30 km i prowadzi z Czemikowa, przez Witowąż, Pokrzywno, Wilcze Kąty, Nowogródek, i Osówkę spowrotem do Czernikowa.  Atrakcje szlaku to urocza przyroda, przepiękne widoki, liczne zabytki i ślady po dawnych mieszkańcach.

 • -
 • Kościół w Czernikowie
  Kościół w Czernikowie

0,0 km Czernikowo - miejscowość na Ziemi Dobrzyńskiej w powiecie toruńskim, województwie kujawsko-pomorskim na trasie Toruń -Lipno, ponad 3 000 mieszkańców. Nazwa pochodzi od Czyżnika (Czernika) lub czyżni - cierniowych krzewów. Wieś już w 1309 roku była sie­dzibą parafii, należała do biskupów płockich do XVIII w., potem do hrabiego Antoniego Norberta Nałęcza herbu Nałęcz (posła na sejm czteroletni), w poł. XIX w. do Zielińskich, herbu Świnka, krótko Rościszewskich herbu Jastrzębiec. Rozwój wsi nastąpił  w I poł. XX wieku (wraz z rozwojem kolei, przeniesieniem siedziby gminy z Obrowa) i po wojnie. Kościół p.w. św. Bartłomieja był budo­wany w połowie XIV w. (przyjmuje się datę 1366) z fundacji w/w biskupów płockich w stylu gotyckim. Wielokrotnie przebudowywany (1641, 1904) i odnawiany (1719, 1798, 1966),  częściowo regotyzowany,   zachował oryginalne fragmenty gotyckie, wnętrze zaś nabrało charakteru barokowo-ludowego. Korpus jest na planie prostokąta, wieża czworoboczna ze skarpami, do niej dobudowana cylindryczna wieżyczka schodkowa z wejściem na chór i do dzwonów. Cmentarz przykościelny z nagrobkami z pocz. XIX w. w otoczeniu kasztanów i 100 letniego dębu. Plebania - z pół. XIX w,, pseudoklasycystyczna -eklektyczna. Cmentarz kat. z II pół. XIX w. z ciekawymi nagrobkami i kaplicą grobową. Pomnik - krzyż dziękczynny z 1945 roku. Kilka stuletnich domów w centrum wsi, budynek stacji kolejki wąskotorowej. Tablica - pomnik pomordo­wanych nauczycieli przy szkole. Po drodze do Witowęża powojenna kapliczka Matki Bożej Różańcowej.

 • -

2,4 km Witowąż - krzyż choleryczny po epidemii z 1831 roku - tzw. karawaka, wielokrotnie prze­kształcony, przeniesiony; drewniany z trzema krzyżykami na ramionach i szczycie, z figurką Matki Boskiej. Na wzgórzu ruiny wiatraka koźlaka z przełomu XIX/XX w. przenie­sionego spod Lipna, nieczynnego od lat 70-tych. Po drodze do Osówki murowana kapliczka z 1949 r. z figurką MB i krzyżem. Po lewej widok na pradolinę jeziora Steklin. Odbicie do Osówki. W drodze ciekawy kompleks lasów sosnowych, w sezonie bogatych w grzyby.

 • -
 • -
 • -

6,3 km Pokrzywno  - wieś w lasach ossowskich należących do nadleśnictwa Dobrzejewice.  Kapliczka murowana, trzykondygnacyjna z figurą MB Różańcowej, po 1945 roku z żeliwnym ogrodzeniem z liliami z przełomu XIX/XX w. Domek myśliwski w lesie z możliwością rozpalenia ogniska - pieczone kiełbaski, prosię. Ciekawe zbiorowiska roślinności torfo­wej i łąkowej we wsi Pokrzywno i Kwirynowo. Odbicie w kierunku Osieka nad Wisłą i Obrowa

10,9 km Wilcze Kąty  - poewangelicka wieś, cmentarz ewangelicki (wcześniej też innych wyznań protestanckich) z II pot. XVIII w., zdewastowany i zakrzewiony z pozostało­ściami płyt, stell i obejść, pochówek z 1950 r. W pobli­żu dawny budynek szkolny z kaplicą ewangelicką z czerwonej cegły i żeliwną dzwonnicą. W dalszej czę­ści wsi nieczynna już szkoła tysiąclatka z boiskiem miejscem na ognisko.

 • -
 • -
 • -

11,7 km Zabłocie  - chałupa drewniana z II poł. XIX w., do 2000 r. kryta strzechą, studnia - żuraw z żelazistą wodą oraz okazja do upieczenia kiełbasek i świniaka. Obok ciekawe kilkunastometrowe tuje. Możliwość odbicia dwóch kilometrów ze szlaku w kierunku Wisły. Można zjechać z trasy w kierunku na :  Starorzecze Wisłyz możliwością przejścia na Zieloną Kępę-wyspę pomiędzy starym a nowym nurtem rzeki; przy połączeniu nurtów miejsce dobre do wędkowania. Stare wały p.powodziowe. Miejsce atrakcyjne widokowo.

 • -

13,1 km Trakt nowożytny  - (w lesie) z XVI wieku z Torunia (Złotorii) do Bobrownik - Włocławka - Dobrzynia - częściowo na miejscu wcześniejszego średniowiecznego, szlak przemar­szu wojsk szwedzkich, napoleońskich, rosyjskich .

15,2 km Nowogródek  -  wieś z kompleksu dóbr Zielińskich herbu Świnka; krzyż drewniany w lesie z 1946 roku; ślady niezweryfikowanego pozytywnie „grodziska"; we wsi jest kapliczka MB Różańcowej z 1948 roku wystawiona przez pracowników byłego folwarku;  zabudowania podworskie z I poł. XIX w. (służbówka, wozownia) i folwarcz­ne (ob. popegeerowskie) obory, stajnie, stodoła ( z pocz. XX w.); dwór Urbańskich z poł. XIX w. z resztkami parku, systemu wodnego ze stru­mieniem, oczkiem i mostkiem. Widok na Nieszawę - miasto po drugiej stronie Wisty. Możliwość zjazdu z trasy i popłynięcia promem do tego średniowieczne­go miasta lub odbicia w kierunku Wąkola (siedziba obrębu lesnego w dworze z lat 20-tych XX w.) i Mienia (leśniczówka) z możliwością obejrzenia ciekawych przełomów, meandrów rzeki Mień - dopływu Wisły i żeremi bobra.

22,4 km Jezioro Zacisze  - bezodpływowe jeziorko otoczone lasami, możliwość kąpieli (kąpielisko niestrzeżone z pomostem), plażowania, obejścia wokół, niedaleko dąb - pomnik przyrody. Możliwość odbicia do wsi Wieprzeniec i Wylewy.

22,9 km Osówka  -  (murowane z cegły domy i krzyż z k. XIX w., kaplicz­ka; była pastorówka z pół. XIX w. z 400-letnim cisem). Dalej (poza trasą) Makowiska (drewniane chaty, poewangelicki kościół z 1930 roku i cmentarz ewangelicki z I pół. XVIII w.)

 • -
 • -
 • -

30,0 km Czernikowo  -  powrót drogą z Osówki do Czernikowa.

 

Ścieżka rowerowa II

 • -
 • -

Czernikowo - miejscowość na Ziemi Dobrzyńskiej, blisko 3 tys. mieszkańców, w powiecie toruńskim woj. kujawsko-pomorskim na trasie Toruń– Lipno. Nazwa pochodzi od Czyżnika. Wieś z XIII w., już w 1309 roku była siedzibą parafii, należała do biskupów płockich do XVIII w., potem do hr. Antoniego Norberta Nałęcza, w poł. XIX w. do Zielińskich, h. Świnka, Rościszewskich h. Jastrzębiec. Szybki rozwój wsi nastąpił w I poł. XX w. wraz z rozwojem kolei, siedzibą gminy.

Pomnik, obelisk - (> 0,0 km) nauczycieli pomordowanych w czasie II wojny - przy budynku szkoły podstawowej.

Plebania – (> 0,5 km) z poł. XIX w., neoklasycystyczna – eklektyczna. Kilka stuletnich domów w centrum wsi, budynek stacji kolejki wąskotorowej.

 • -
 • -

Kościół p. w. św. Bartłomieja (> 0,6 km) był budowany w połowie XIV w. (przyjmuje się datę 1366) z fundacji biskupów płockich w stylu gotyckim. Wielokrotnie przebudowywany (1641, 1904) i odnawiany (1719, 1798, 1880, 1966), cz. regotyzowany, zachował oryginalne fr. gotyckie, wnętrze zaś nabrało charakteru barokowo-ludowego. Korpus na planie prostokąta, wieża czworoboczna ze skarpami, blendami i portalem; do niej dobudowana cylindryczna wieżyczka schodkowa z wejściem na chór i do dzwonów.

Prezbiterium orientowane na wschód, wydłużone, z dobudowanymi kapliczkami i zakrystiami, zbarokizowane.

W ścianie południowej zarys pierwotnego okna ostrołukowego, XVI-wieczne inskrypcje nagrobne, gmerki i dołki zarazowe. Wnętrze zbarokizowane, sklepienie pozorne kolebkowe, polichromia z 1908 roku, częściowo przemalowana. Wystrój barokowy (chrzcielnica, feretron, krucyfiks) i XX-wieczny.

 • -

Ołtarz główny barokowy z XVIII w., w ołtarzu rzeźby św., Bartłomieja, Mateusza, obraz Ukrzyżowania oraz otoczony niegdyś kultem obraz Matki Boskiej Czernikowskiej z Dzieciątkiem, w żelaznej sukience, z II poł. XVII w.; plakietki wotywne z XVII-XIX w. W kruchcie marmurowe tablice nagrobne okolicznych ziemian Oryginalne dzwony barokowe zrabowane przez okupantów, zachowany sygnarek z pękniętym sercem, obecne poewangelickie.

Figurka barokowa MB Skępskiej – (> 0,6 km) w bramie kopia- (oryginał dłuta Miłkowskiego z k. XIX w., ob. w prezbiterium).

Cmentarz przykościelny (> 0,6 km) z nagrobkami z pocz. XIX w. i pieczarą w otoczeniu kasztanowców i dębu.

Kapliczka Matki Bożej Różańcowej – powojenna, w drodze do Witowęża.

Pomnik – krzyż (> 0,8 km) dziękczynny (Boża Męka)za oswobodzenie z kajdan niewoli z 1946 r.

Cmentarz katolicki (> 1,1 km). z II poł. XIX w. z nagrobkami ziemian, kowalką artystyczną, grobem powstańca 1864 roku, nauczyciela w szkole rosyjskiej, uczestnika wojny 1920 r, żołnierzy AK, LWP.

 • -
 • -
 • -

Jackowo – (> 3,6 km) wieś., pozostałości  cmentarz ewangelickiego z XX w.,

Steklinek – (> 6,5 km) wieś z XIV w., w dobrach Zielińskich h. Świnka, dwór Nałęczów spalony, przebudowany ze spichlerza, park podworski z XIX w., kilkudziesiąt gatunkach drzew (lipa, topola, buk), fr. zabudowań podworskich, brama ; chałupy drewniane tzw. „Poniatówki” po parcelacji wsi z lat 1937-1938; w d. szkole - Tratwa- ośrodek rehabilitacji. Krzyże i kapliczki w drodze na Jackowo (1934), na Wygodę.   

Jezioro Steklińskie – widoki na pięknie usytuowane jezioro polodowcowe, rynnowe,  głębokość do 18m., ciekawe endemitowe formy roślinności.

 • -
 • -
 • -
 • -

Hornówek – (> 9,6 km)wieś (gm. Kikół)- dworek eklektyczny z XIX w, z bramą wjazdową.

Mazowsze(> 13,2 km) - wieś z  pocz. XIII wieku, siedziba mazowieckich h. Doliwa, d. świątynia spalona. Obecny- z pocz. 1900 r. – kościół neogotycki pw. św. Marcina z przepiękną elewacją ceglaną i kompletnym wyposażeniem neogotyckim, ołtarzem głównym, malowidłami, amboną. W ołtarzu bocznym – modernistyczny ołtarz WMB X. Dunikowskiego.

Na cmentarzu katolickim – kaplica Lissowskich, ciekawe nagrobki z pocz. XX w., widok na jezioro Kijaszkowskie. W centrum wsi pomnik 10 pomordowanych w cz. II wojny. Kapliczka z MBS Skępską ( na Świętosław) i figura Chrystusa.

Mazowsze Parcele - kilka tzw. besarabek, drewnianych budynków z cz. wojny.

 • -

Kijaszkowo- (> 15,2 km) .most oddzielający stawy rybne na Lubiance -Niedźwiadce od jeziora, park podworski ( 40 gatunków) z pięknymi okazami dębów, lip, klonów (ob. w ośrodku), dworek Łukowskich z XVII w., p. neoklasycystyczny Lissowskich - zniszczony po wojnie (lata 70-te). Kapliczka przydrożna

Kijaszkówiec – wieś z dóbr Zielińskich

* możliwość odbicia >3,5 km do wsi Liciszewy, była tysiąclatka, nad jeziorem Liciszewskim cmentarz ewangelicki z nagrobkami i tumbami.

 • -

Trutowo(> 18,5 km)  (gm. Kikół)- piękny kościół barokowy z XVII w. z barokowym i późniejszym wyposażeniem, polichromią, ołtarzami, amboną i klasztorem. karmelitów z XVIII w. , Dwór ziemiański.

Wola(> 21,5 km)  (gm. Kikół), ślady parku podworskiego i dworku z XIX w., cm. kat.

Niedźwiedź(> 23,5 km) (gm. Kikół) - klasycyzujący dworek ziemiański z XIX w., fr. wiekowej alei dębowej, kapliczka

 • -

Grodzisko wczesnośredniowieczne, Steklin-Niedźwiedź – (> 25 km)  znaleziska arch. podw. z VI w. (m.in. broń i misa), w XI wieku ośrodek kasztelanii grodowej (zapisany w falsyfikacie mogileńskim w r. 1065).

Zachowany majdan grodziska, cenne znaleziska, gród spalony podczas najazdów pruskich, litewskich, jaćwieskich w.XII w.

Ośrodek agroturystyczny - Niedźwiedzi Jar

 • -

Steklin(> 27 km) wieś co najmniej  z XIV w., Doliwów, Świnków; dwór Zielińskich/Linowskich późnoklasycystyczny - poł .XIX w., z pięknym parkiem z wieloma okazami drzewostanu, kilkadziesiąt gatunków, aleja lipowa do jeziora, jesiony, 150-letnie drzewa; po wojnie PGR, ob. pryw., zachowany obiekt przydworski, folwarczny ze spichlerzem.z 1913 roku

W pobliżu krzyż. oraz kapliczka z figurką MB Skępskiej przy trasie nr. 10, (wg legendy popowstańcza – na ziemi dobrzyńskiej).          

Steklin-Szkleniec - (> 28,5km) kapliczka MBN.

 • -

* możliwość odbicia > 4 km do wsi Makowska - kościół 1930 r modernistyczny , poewangelicki:   odrestaurowany duży cmentarz ewangelicki (akcja CZYŻ-NIE, - Tak trzeba), chata poolęderska.

Osówka –( > 29,5 km) wieś, zabudowania z pocz. XX w., krzyż metalowy z końca XIX w., kapliczka neogotycka z pocz. XX., pastorówka w drodze na Makowska i 400-letni cis.

* Karawaka z 1831 r,  ślad po wiatraku w Witowężu.

Wygoda( > 33,5 km)- kapliczka z figurką MB Skępskiej z pocz. XX w. (odrestaurowaną- Śladami Przeszłości), wiadukt kolejowy, widok na pradolinę jeziora Steklin.

Powrót do Czernikowa (35 km)- chodnikiem

 • -

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę
  Nasza firma zajmuje się lokalizowaniem terenów pod budowę farm fotowoltaicznych. Interesują nas głównie grunty nie objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz oddalonych nie dalej niż pięćset metrów od linii elektroenergetycznej średniego napięcia — 15kv., które mają powierzchnię nie mniejszą niż sześć arów.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 3/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 13225 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.