Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 24.06.2024
Imieniny: Jana, Danuty, Emilii

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

 • Podpisanie umowy przez Wójta Gminy Czernikowo, Panią Skarbnik oraz Wykonawcę

Sołectwa leśne doczekają się nowej drogi!

6 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Czernikowo podpisana został umowa wykonawcza na „Przebudowę drogi gminnej nr 101128C na odcinku Rudno – Skwirynowo”.

 • Podpisanie umowy

Na ulicach Reja i Góry wkrótce będzie bezpieczniej

24 listopada 2023 r., w nowym rozdziale poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy nieocenionym wsparciu resortowych środków finansowych, podpisaliśmy kolejną umowę wykonawczą.

 • Loga

Przebudowaliśmy drogi w Liciszewach

Formalna przeprawa związana z przebudową i rozbudową dróg gminnych południowej części sołectwa Liciszewy trwała dość długo i nie należała do łatwych, ale finał tej inwestycyjnej przygody rekompensuje wszystko z nawiązką. Roboty budowlane odebrano 11 października.

 • Spotkaniu w Kijewie Królewskim wręczonenie promesy na rozwój miast i gmin

Wybudujemy oczyszczalnię ścieków w Steklinie!

Aż 2 930 200,00 zł otrzyma Gmina Czernikowo w ramach dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Promesy dotacyjne 18 września 2023 r. w Kijewie Królewskim wręczał prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki.

 • Logo aktywna tablica

35 tysięcy dofinansowania na zakup m.in. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Gmina Czernikowo otrzyma 35.000,00 zł dofinansowania na zakup m.in. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w 2023 r.

 • Mieszkańcy Makowisk i Kiełpin z upragnioną świetlicą!

Mieszkańcy Makowisk i Kiełpin z upragnioną świetlicą!

Idea zapewnienia mieszkańcom Makowisk i Kiełpin obiektu świetlicowego z prawdziwego zdarzenia ma bardzo długą historię. Z każdym kolejnym miesiącem ostatniego roku marzenie stawało się dziełem, a obiekt rozkwitał równo z wiosną  Dziś można dumnie ogłosić, że lokalna społeczność tej części gminy dysponuje obiektem na miarę naszych czasów.

 • Sportowy kompleks w sercu Czernikowa

Sportowy kompleks w sercu Czernikowa

Wielofunkcyjne boisko poliuretanowe, boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko o nawierzchni z trawy naturalnej oraz wiata rowerowa - sportowy kompleks w sercu Czernikowa stanie się faktem! Dziś podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji - firmą Bellsport Grzegorza Leszczyńskiego z Bytomia. Dobre wieści w sam raz na początek wiosny!

 • Cztery kilometry jakości w Makowiskach i Kiełpinach

Cztery kilometry jakości w Makowiskach i Kiełpinach

Sołectwa Makowiska i Kiełpiny odznaczają się wyjątkową gęstością lokalnej sieci dróg, co stanowić może zarówno udogodnienie, jak i przekleństwo – utrzymanie dziesiątek, głównie gruntowych, „nitek” w zadowalającym stanie to zadanie trudne. Stąd też to właśnie wschodnia część gminy stała się areną największej z dotychczasowych inwestycji drogowych.
 • Podpisaliśmy umowę na budowę „przydomówek”

Podpisaliśmy umowę na budowę „przydomówek”

Trzydzieści pięć sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wybudowanych zostanie na terenie gminy Czernikowo przy udziale środków unijnych. 12 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy podpisana została umowa z wykonawcą zadania.

 • Podpisanie umów

10 milionów na gminne drogi

W dniu 18 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernikowo uroczyście podpisano umowy, które łącznie stanowią jedną z największych inwestycji w historii gminy. W obecności Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anny Gembickiej powzięto tym samym kluczowe kroki w kierunku przebudowy aż 18 odcinków dróg gminnych.

 • Herb Gminy Czernikowo

Rozpoczęliśmy budowę świetlicy w Makowiskach

Idea zapewnienia mieszkańcom Makowisk i Kiełpin obiektu świetlicowego z prawdziwego zdarzenia jest już najpewniej pełnoletnia. Rozważana była modernizacja i adaptacja remizy OSP, jej gruntowna przebudowa lub budowa zupełnie nowego budynku w różnych lokalizacjach.

 • loga

Gospodarka wodno-ściekowa

Inwestycja zakłada budowę 35 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo, rozbudowę odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w Czernikowie, budowę wodociągu w Jaźwinach oraz zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą.

 • loga

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska

Świetlicowy budynek parterowy, nakryty dachem dwuspadowym, zaprojektowano na granicy sołectw Makowiska i Kiełpiny, przy drodze gminnej nr 101135C. Do wykończenia elewacji wykorzystane zostaną tynk elewacyjny mineralny, tynk mozaikowy oraz panele elewacyjne drewnopodobne. Projekt przewiduje także zagospodarowanie terenu przy budynku, głównie poprzez budowę ciągów komunikacyjnych, parkingu oraz ogrodzenia. Planowane jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosić będzie 200,27 m2 przy 169,5 m2 powierzchni użytkowej.

 • Logo - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kijaszkowskie drogi po odbiorze, prace w Makowiskach i Kiełpinach – od sierpnia

Inwestycja „Przebudowa dróg gminnych nr 101101C i 101108C z odgałęzieniami wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C”, wsparta resortowymi środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to kolejne przedsięwzięcie infrastrukturalne, które udało się zwieńczyć podpisaniem dokumentów odbiorowych.

 • Zwiększyliśmy bezpieczeństwo na ul. Akacjowej

Zwiększyliśmy bezpieczeństwo na ul. Akacjowej

Inwestycja zakładała korektę lokalizacji przejścia dla pieszych, znajdującego się wcześniej w cmentarnej bramie (z dostosowaniem go do resortowych wymogów bezpieczeństwa), a także przebudowę jezdni i chodników na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą krajową nr 10.

 • Logo - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Otrzymaliśmy dofinansowanie przebudowy dróg w Makowiskach i Kiełpinach

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to obecnie kluczowy dla rozwoju infrastruktury drogowej program wsparcia. W ostatnim „rozdaniu” również stanęliśmy w szranki. W połowie lutego opublikowano listę projektów zakwalifikowanych do dotowania - jednym z nich jest „Przebudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C oraz 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny”.

 • Logo Granty PPGR

Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym"

Gmina Czernikowo podpisała umowę na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 • Logo Granty PPGR

Granty PPGR

Gmina Czernikowo pozyskała 270.146 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 • Herb Gminy Czernikowo

W centrum Czernikowa o wiele bezpieczniej – czas na ul. Akacjową

Bezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie żłobka, Urzędu Gminy czy czernikowskiego „zagłębia edukacyjnego” na ul. Szkolnej udało się wbudować dzięki dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Loga

Nowy wodociąg i zbiornik wody czystej dla poprawy przepustowości

Realizacja zadania „Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze” stanowiła ogromny krok w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców.

 • Herb Gminy Czernikowo

W centrum Czernikowa będzie o wiele bezpieczniej

Dzięki środkom Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Czernikowo już wkrótce możemy znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa i infrastrukturalnej jakości na kluczowych odcinkach komunikacyjnych Czernikowa.

 • Loga

Oświetleniowa rewolucja

Dzięki modernizacji oświetlenia ulicznego, realizowanej w ramach unijnego dofinansowania, oraz rozbudowy sieci oświetleniowej na bazie wygenerowanych oszczędności gmina Czernikowo stanie się jedną na najlepiej doświetlonych gmin w Polsce.

 • Loga

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Gmina Czernikowo otrzymała dofinansowanie na realizację w latach 2021-2023 zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo”.

 • Park Wiejski na jeziorem w Mazowszu To możliwe!

Park Wiejski na jeziorem w Mazowszu? To możliwe!

Teren gminy Czernikowo bogaty jest w atrakcyjne turystycznie i wypoczynkowo jeziora – od lat jednak ofertę ich wykorzystania zamknąć można w malowniczości krajobrazów i niewykorzystanym potencjale. Wielce jednak prawdopodobne, że już w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się nowoczesnym i wielofunkcyjnym nadwodnym parkiem, w którym relaks i aktywny wypoczynek będzie prawdziwą przyjemnością.
 • Z Czernikowa do Zimnego Zdroju

Z Czernikowa do Zimnego Zdroju? Z przyjemnością!

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w miejscowościach Czernikowo i Zimny Zdrój”, które wsparte zostało dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, to inwestycja wyczekiwana od lat i budząca wiele emocji. 30 kwietnia dokonano odbioru inwestycji, której efekt jest więcej, niż zadowalający. Powiedzieć, że zwiększył się komfort przejazdu z Zimnego Zdroju do Czernikowa – to jak nie powiedzieć nic.

 • Herb Gminy Czernikowo

Przebudowa drogi w Steklinie z resortowym dofinansowaniem

Wyczekiwana przez samorządy publikacja listy projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach RFRD (dawnego Funduszu Dróg Samorządowych), przyniosła dobre dla nas wiadomości – otrzymaliśmy 50% finansowego wsparcia przebudowy drogi w Steklinie.

 • Umowa na przebudowę liciszewskiej remizy podpisana

Umowa na przebudowę liciszewskiej remizy podpisana

Zakład Elektryczny Marcina Kierstana z Komaszyc – który złożył najkorzystniejsza ofertę przetargową na wykonawstwo zadania pn. „Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską” – oficjalnie zobowiązał się do wykonania robót budowlanych, składając 25 stycznia 2021 r. podpisy pod stosowną umową.

 • Herb Gminy Czernikowo

Inwestycje 2020 – wielokierunkowo i równomiernie

Ubiegły rok był rokiem wyjątkowo trudnym – to zdanie w latach poprzednich brzmiałoby jak zwykły frazes, lecz po doświadczeniach minionych dwunastu miesięcy nabiera właściwego wymiaru. Patrząc przez powyższy pryzmat – udało się zrobić wyjątkowo dużo. Nakłady objęły szereg płaszczyzn, a inwestycje dosięgnęły wielu sołectw. Zapraszamy na przegląd przedsięwzięć, jakie udało się zrealizować w 2020 roku.

 • Witamy w Bajkowej Krainie!

Witamy w Bajkowej Krainie!

Jeszcze nie tak dawno widmo budowy obiektu umożliwiającego świadczenie opieki nad dziećmi do lat trzech wydawało się bardzo odległe. W połowie grudnia, po miesiącach przedłużającego się w obliczu pandemii wykonawstwa oraz trudnego czasu oczekiwania rodziców, opiekunów i personelu placówki na oddanie obiektu do użytku – pierwsze maluchy trafiły do Bajkowej Krainy.

 • Trwa przebudowa drogi Czernikowo-Zimny Zdrój

Trwa przebudowa drogi Czernikowo-Zimny Zdrój

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w miejscowościach Czernikowo i Zimny Zdrój”, które wsparte zostało dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, to inwestycja wyczekiwana od lat i budząca wiele emocji. Przedsięwzięcie obejmuje ponad trzykilometrowy odcinek drogi prowadzącej do granicy gminy w Zimnym Zdroju, rozpoczynając od ostatnich zabudowań jednorodzinnych przed blokami.

 • Otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy boiska w Makowiskach

Otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy boiska w Makowiskach

Przy szkole podstawowej w Makowiskach zdążyło już powstać boisko o powierzchni 459 m2 (wym. 17x27m) z nawierzchnią poliuretanową. Dookoła boiska wybudowano ogrodzenie wysokie z piłkochwytami za liniami końcowymi.

 • Pół miliona zł na regulację gospodarki wodnej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Pół miliona zł na regulację gospodarki wodnej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to wdrożone w ramach tzw. "tarczy dla samorządów" narzędzie, dzięki któremu miasta, gminy i powiaty nie będą zmuszane do rezygnacji z powodu pandemii z inwestycji i zadań, które zostały wcześniej zaplanowane. W lipcu gmina Czernikowo otrzymała 1 644 995 zł, rozdysponowany w ramach tzw. klucza. Drugi nabór był konkursowy, a w jego efekcie gmina otrzymała kolejne 500 000 zł.

 • Ulica Kolejowa przebudowana

Ulica Kolejowa przebudowana

Poprawa standardu drogi wojewódzkiej nr 566, czyli czernikowskiej ulicy Kolejowej – dobiega końca. Lwia część robót wykonywanych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 566 od km 0+000 do km 0+300 w m. Czernikowo” została już zrealizowana. W dniu 15.12.2020 nastąpiła procedura odbioru.

 • -

Rowerem z Mazowsza do Osieka dzięki 2 mln zł z gminnego budżetu

28 sierpnia 2020 roku w Daglezjowym Dworze w Sąsiecznie odbyło się uroczyste otwarcie drogi rowerowej wybudowanej w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa”

 • Otwarcie wielofunkcyjnego boiska w Makowiskach

Otwarcie wielofunkcyjnego boiska w Makowiskach

Uroczystego otwarcia boiska dokonano 1 września 2020 r. Wójt Tomasz Krasicki podziękował za wsparcie ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marszałek Anecie Jędrzejewskiej

 • Kujawy Pomorze logo

Marszałkowskie środki dla infrastruktury sportowej w Makowiskach

Inwestycja pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Makowiska” znajduje się w fazie odbiorowej, w toku natomiast pozostają procedury mające na celu pozyskanie finansowego wsparcia przedsięwzięcia. 17 lipca 2020 r. w Wielkiej Nieszawce umowę na 35 000,00 zł dofinansowania odebrał wójt Tomasz Krasicki.
 • -

Inwestujemy w gospodarkę wodno-kanalizacyjną

Ogromny krok w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców stanowi otrzymanie dofinansowania na przedsięwzięcie pn. „Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze”. Umowa wsparcia została podpisana 19 czerwca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • -

Zmodernizujemy oświetlenie dzięki unijnemu wsparciu

Projekt „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo”, realizowany jest w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT

 • -

Gmina Czernikowo w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 70 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów czernikowskich szkół.

Gmina Czernikowo zakupiła w ramach programu „Zdalna Szkoła” 49 laptopów. Nowe laptopy umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 • loga

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Gmina Czernikowo otrzymała na podstawie umowy dotacji nr DT19065/OZ-az dofinansowanie na realizację w latach 2019-2020 zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo”.

 • Nowoczesne wyposażenie dla technikum i szkoły branżowej

Nowoczesne wyposażenie dla technikum i szkoły branżowej

„Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie” to nazwa kompleksowego projektu, realizowanego przez Gminę Czernikowo w ramach działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jedną z kluczowych składowych przedsięwzięcia jest dostawa wyposażenia pracowni informatycznych i logistycznej w Zespole Szkół w Czernikowie. Umowa z wykonawcą podpisana została 4 marca w Urzędzie Gminy Czernikowo.

 • -

Projekt pt.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie”

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Gminie Czernikowo do 30.06.2021r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 106 osób, w tym 64 uczniów Technikum, 36 uczniów Branżowej Szkoły oraz 6 nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły w Czernikowie.

 • -

Wręczenie Umów RPO

W dniu 10 grudnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie umów w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • -

Budujemy żłobek!

W ramach zadania powstać ma dwukondygnacyjny budynek obejmujący dwie przestronne sale pobytu dziennego oraz pomieszczenia szatniowe, sanitarne, kuchenne, magazynowe, socjalne, pedagogiczne, techniczne i komunikacyjne. Przedsięwzięcie obejmuje również zagospodarowanie terenu, w ramach którego utworzone zostaną tereny zielone, parking, przestrzeń tarasowa i plac zabaw. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie aż 476,54 m2.

 • -

Przebudujemy drogę Czernikowo - Zimny Zdrój

„Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w miejscowościach Czernikowo i Zimny Zdrój” to drugie z gminnych zadań z zakresu infrastruktury drogowej, które wsparte zostało dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie obejmuje trzykilometrowy odcinek drogi prowadzącej do Zimnego Zdroju, rozpoczynając od skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Góry.

 • -

Umowa z wykonawcą przebudowy dróg gminnych w Witowężu podpisana

„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych” to dedykowane terenom Witowęża zadanie wsparte dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie obejmuje ponad 3,2 km odcinków drogowych dróg gminnych nr 101154C oraz nr 101128C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044C.

 • -

Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa pomoże zmodernizować boisko w Osówce

Samorząd Województwa przeznaczył 450 tys. złotych na realizację siedemnastu projektów związanych z poprawą stanu lokalnej infrastruktury sportowej w ramach drugiej edycji projektu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa. Dofinansowanie w tym zakresie zyskało przedsięwzięcie „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Osówka”. 29 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wójt Tomasz Krasicki odebrał umowę z rąk członka zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej.

 • -

„OSA” w Steklinie – umowa z wykonawcą podpisana

Umowę o przyznanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach pierwszej edycji Otwartych Stref Aktywności podpisaliśmy już w połowie ubiegłego roku, jednak wówczas nie udało się zrealizować inwestycji. Udało się natomiast doprowadzić do aneksowania umowy, dzięki czemu mogliśmy skorzystać z otrzymanego wsparcia w kolejnym roku kalendarzowym. 20 marca podpisano umowę na wykonawstwo zadania, dzięki czemu mieszkańcy Steklina i okolic już wkrótce będą mogli cieszyć się funkcjonalną „strefą aktywności”
 • miniatura

Uroczyste wręczenie promes w ramach programu „Senior+”

Środowisko seniorskie jest liczną, choć często niedocenianą grupą społeczną. W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców gminy Czernikowo przeżywających jesień życia na początku stycznia bieżącego roku złożyliśmy, w ramach resortowego konkursu ofert, wniosek pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Czernikowie”, na który udało nam się otrzymać dofinansowanie.Promesy, potwierdzające przyznanie środków, wręczone zostały 5 marca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. W uroczystości udział wziął Wójt Gminy Czernikowo Tomasz Krasicki.

 • logo

Klub „Senior+” powstanie w Czernikowie

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców gminy Czernikowo przeżywających jesień życia na początku stycznia bieżącego roku złożyliśmy, w ramach resortowego konkursu ofert, wniosek pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Czernikowie”.
 • logo

,,Szlakiem natury, szlakiem przeszłości"

Turystyka rowerowa z każdym rokiem staje się coraz bardziej popularna, a aktywność fizyczna puka do świadomości coraz większej liczby mieszkańców gminy. Dlatego też jesteśmy pewni, że inwestycja „Szlakiem natury, szlakiem przeszłości” ma wielu zwolenników.
 • Podpisanie umów na dofinansowanie dróg do gruntów rolnych

Kolejny sukces inwestycyjny

4 maja 2018 roku Wójt Gminy Czernikowo - Zdzisław Gawroński, przy kontrasygnacie Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy, podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji z zakresu budowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
 • Budowa oczyszczalni

Rozbudowywana oczyszczalnia ścieków rośnie z każdym dniem

Projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie” to projekt równie kosztowny, co niezbędny. Warta ponad osiem milionów złotych inwestycja jest drugą pod względem wartości w historii gminnych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Realizacja zadania jest jednak konieczna z punktu widzenia zapewnienia obsługi kanalizacyjnej stale rozrastającej się czernikowskiej aglomeracji.
 • Podpisanie umów

Uroczyste podpisanie umów na wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach PROW

W ubiegłym roku do Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe złożyliśmy trzy wnioski o dofinansowanie w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Pod względem merytorycznym nasza dokumentacja najpierw zyskała uznanie LGD, a następnie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w siedzibie którego 21 marca 2018 roku odbyło się podpisanie umów regulujących przyznanie unijnego wsparcia.
 • Oczyszczalnia ścieków – mrozy ustąpiły, praca wre

Oczyszczalnia ścieków – mrozy ustąpiły, praca wre

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie” to projekt realizowany w związku z koniecznością usprawnień w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Całkowita wartość projektu wynosi 8 105 287,64 zł, z czego 3 245 833,67 zł stanowić ma unijne wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pragniemy podzielić się z państwem dokumentacją fotograficzną obrazującą postęp prac.
 • Herb Gminy Czernikowo

Podpisanie umów na prace adaptacyjne w ramach przedszkolnych przenosin

Projekt „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole” to jedna z kluczowych dla gminy inwestycji, która zakłada utworzenie czterech sal edukacyjno-zabawowych dla czterech grup przedszkolnych, przestronnej sali do rytmiki, stołówki, pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń szatniowych, dwóch dużych łazienek (i dodatkowej dla niepełnosprawnych), magazynku i pomieszczenia gospodarczego oraz placu zabaw na potrzeby Przedszkola Publicznego.
 • Herb Gminy Czernikowo

Podpisanie umów na „schetynówkową” drogę w Kiełpinach

W ramach projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 101136C w miejscowości Kiełpiny”, który zrealizowany zostanie w tym roku, 8 lutego podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Wyłonionym w postepowaniu przetargowym wykonawcą przedsięwzięcia zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna.
 • Herb Gminy Czernikowo

Aktywni w ZIT – umowy podpisujemy hurtowo

Na przestrzeni ostatnich miesięcy informowaliśmy Państwa o złożonych przez gminę Czernikowo licznych wnioskach, które oczekiwały na przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Z przyjemnością możemy poinformować, że wszystkie nasze projekty doczekały szczęśliwego finału – 1 lutego 2018 roku podpisane zostały aż trzy umowy na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu edukacji, turystyki i infrastruktury oświetleniowej.
 • Zdjęcie

Inwestycyjnym krokiem w 2018 rok: drogi

Społeczność lokalna od ponad dziesięciu lat przyzwyczajona jest do śledzenia wysokiego tempa rozwoju gminy. Pomimo piętrzących się przeciwności, związanych z niskim poziomem dochodów oraz ograniczeniami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, nie zeszliśmy z inwestycyjnej drogi i z pewnością pozostaniemy na niej w obecnym roku.
 • -

Prezentacja projektu dotyczącego adaptacji pomieszczeń Zespołu Szkół na przedszkole

Pragniemy Państwu przedstawić podstawowe założenia oraz wizualizacje związane z realizacją zadania „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole”.
 • -

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu ,,Programu Rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017-2023"

W okresie trwania konsultacji nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu Programu poprzez formularz konsultacji w dniach 9.06.2017 r. – 23.06.2017 r., oraz poprzez wniosek złożony na spotkaniu konsultacyjnym. W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017-2023” przedłożony zostanie Radzie Gminy Czernikowo bez zmian.
 • logo PROW

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – umowa podpisana!

Dla stu gospodarstw domowych, które niecierpliwie wyglądały postępów w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, mamy dobre wieści – 6 lipca 2017 roku w Hotel „Filmar” w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Herb Gminy Czernikowo

Umowa na przebudowę drogi w Steklinie-Kolonii

Współfinansowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (…) w obrębie geodezyjnym Steklin cz. dz. nr 227" zostało zatwierdzone do dofinansowania poprzez złożenie stosownych podpisów na umowie w dniu 6 lipca 2017 r w Toruniu.
 • logo

Uroczyste podpisanie umowy na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023

Gminny Program Rewitalizacji wkrótce stanie się dokumentem niezbędnym w kontekście aplikowania o środki unijne w wielu programach. Gminie Czernikowo udało się uzyskać unijne wsparcie na jego przygotowanie, a uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie miało miejsce 30 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • -

Trwa przebudowa czernikowskich ulic

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lipnie intensywnie pracuje nad realizacją zadania „Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo”. Roboty trwają już na niemal każdym z planowanych do przebudowy odcinków dróg, a niektóre z nich znajdują się na finalnym etapie wykonawstwa.
 • -

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w m. Steklinek i Jackowo” to inwestycyjne zadanie, na które w połowie lutego podpisana została umowa z wykonawcą. Wartość przedsięwzięcia to 814 557,66 zł (uwzględniając wynagrodzenie inspektora nadzoru). Połowa tej kwoty pokryta zostanie ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 - dokumenty potwierdzające przyznane wsparcie zostały uroczyście podpisane 21 kwietnia 2017 roku w Bydgoszczy.
 • miniatura

Drogowej ofensywy ciąg dalszy –ruszamy z przebudową czernikowskich ulic!

Ledwie zdążył zastygnąć tusz na „schetynówkowej” umowie dotyczącej przebudowy gminnej drogi w Jackowie i Steklinku, gdy kolejne dokumenty pieczętujące realizację infrastrukturalnego zadania zostały podpisane. 3 marca 2017 roku niezbędne dla wykonawstwa przebudowy czernikowskich ulic Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej podpisy złożone zostały w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernikowo.
 • -

Spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernikowo na lata 2017-2023

Gminny Program Rewitalizacji wkrótce stanie się dokumentem niezbędnym w kontekście aplikowania o środki unijne w wielu programach. We wrześniu ubiegłego roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne projektu, natomiast 9 marca rewitalizacyjne potrzeby argumentowali mieszkańcy sołectw Liciszewy i Kiełpiny, tworzący Zespół Roboczy ds. opracowania dokumentu.
 • -

Kolejna schetynówka już w tym roku!

W zakresie pozyskiwania środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Gmina Czernikowo aktywna była na przestrzeni całego okresu jego funkcjonowania. Z przyjemnością możemy Państwa poinformować, że 17 lutego 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w m. Steklinek i Jackowo”.
 • miniatura

Ministerialna dotacja pozwoli na remont sali gimnastycznej przy czernikowskiej podstawówce

Ministerstwo Sportu i Turystyki oferuje różnym podmiotom finansowe wsparcie w zakresie szerokiej gamy inwestycyjnej – od wielkich przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla polskiego sportu po inwestycje regionalne i szkolne. W tym roku szansę na rządowe środki stworzyliśmy Szkole Podstawowej w Czernikowie...
 • miniatura

Zakończono przebudowę drogi w Makowiskach

Współfinansowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowiska” zostało sfinalizowane.
 • miniatura

Umowa na przebudowę drogi w Makowiskach podpisana

Współfinansowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowiska” już niedługo wkroczy w fazę realizacji.
 • miniatura

Uroczyste podpisanie umowy na inwestycje drogowe w ramach PROW

Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prufferowej zyskało 25 maja 2016 r. niecodziennego charakteru – było bowiem miejscem podpisania umów pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a włodarzami jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących realizacji projektów z zakresu infrastruktury drogowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2020.
 • miniatura

PRD Lipno przebuduje drogę w Makowiskach

Współfinansowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowiska” już niedługo wkroczy w fazę realizacji.
 • Herb Gminy Czernikowo

Dziesiątki projektów, dziesiątki milionów złotych – Gmina Czernikowo liderem w pozyskiwaniu środków

Co prawda poprzednie unijne ramy programowe w zakresie pozyskiwania finansowego wsparcia z zewnątrz obejmowały pierwotnie lata 2007-2013, jednak faktyczny stan ogłaszania konkursów i realizacji przedsięwzięć sprawił, że na podsumowania nadszedł czas dopiero u progu roku 2016.
 • -

Ciągi pieszo-rowerowe na terenie gminy Czernikowo

Rozwój infrastruktury rowerowej jest jedną z kluczowych płaszczyzn działania objętych przez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Z inicjatywy Wójta Gminy Czernikowo oraz Starosty Toruńskiego stworzono w ramach ZIT koncepcję utworzenia ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Czernikowo. Porozumienie zawarto 1 lipca 2015 r.
 • -

„Schetynówka” – prace na ul. Polnej

Projekt „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w m. Wygoda-Steklinek, dróg gminnych Nr 101123C i 101122C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowa ul. Zajączkowo i Polna w m. Czernikowo” to infrastrukturalne zadanie, które realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia.
 • Herb Gminy Czernikowo

Trwa budowa chodnika przy ul. Zygmuntowo

Zwiększanie bezpieczeństwa na drogach publicznych stanowi inwestycyjny priorytet zarówno dla Gminy Czernikowo, jak i Powiatu Toruńskiego. W porozumieniu pomiędzy samorządami realizowana jest obecnie przebudowa drogi powiatowej nr 2132C Sitno - Działyń - Mazowsze - Czernikowo w zakresie budowy chodnika wzdłuż ulicy Zygmuntowo w Czernikowie.
 • -

Niemal 150 tys. zł na modernizację drogi w Kijaszkówcu

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kijaszkowo” to nazwa zadania realizowanego przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Przedsięwzięcie zostanie wsparte kwotą 148 750,00 zł – postępowanie przetargowe już trwa.
 • Herb Gminy Czernikowo

Strategia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF)

Trwają prace nad opracowaniem Strategii w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF).
 • -

ZIT instytucją pośredniczącą RPO

Samorządy, które będą realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, przejmują zadania Instytucji Pośredniczącej ZIT w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Porozumienie w tej sprawie, wraz z aneksem sygnowanym przez 25 partnerów, projektu zawarto 29 czerwca w Ostromecku.
 • -

PBD-I wykonawcą „schetynówki”

Projekt „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w m. Wygoda-Steklinek, dróg gminnych Nr 101123C i 101122C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowa ul. Zajączkowo i Polna w m. Czernikowo” to infrastrukturalne zadanie, które zrealizowane zostanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Umowa z wykonawcą podpisana została w Urzędzie Gminy Czernikowo 13 lipca 2015 r.
 • logo

Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”

Dnia 14 maja 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z udziałem Wójta Gminy Czernikowo, Skarbnika Gminy odbyło się uroczyste podpisanie umów z nowymi partnerami projektu, pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Strategia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF)

Trwają prace nad opracowaniem Strategii w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF).
 • -
 • -

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Dobiegła końca realizacja projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Czernikowo”. Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych dotychczas wychowaniem przedszkolnym.
 • logo

Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”

Dnia 14 maja 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z udziałem Wójta Gminy Czernikowo, Skarbnika Gminy odbyło się uroczyste podpisanie umów z nowymi partnerami projektu, pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja dotycząca projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”

Pragniemy poinformować, iż od dnia 1 stycznia 2015 roku zakres odpowiedzialności Gminy Czernikowo za wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sprzętu komputerowego znajdującego się u beneficjentów ostatecznych projektu dotyczyć będzie funkcjonowania sieci Internet oraz funkcjonowania poszczególnych podzespołów sprzętu komputerowego objętych gwarancją producenta.
 • -

Projekty unijne w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie

Zespół Szkół w br. szkolnym, w ramach zajęć pozalekcyjnych, przystąpił do realizacji dwóch projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.
 • -

Finalizacja przedsięwzięć w ramach tzw. „małych projektów”

Realizacja przedsięwzięć w myśl działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „małych projektów” tj. dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, już kilkakrotnie przyczyniała się do rozwoju gminy. W ostatnim czasie z wykorzystaniem głównie powyższych środków udało się zwieńczyć wyposażanie świetlic w Czernikowie i Steklinku oraz Centrum Integracji Kulturalnej, a także szereg innych, rekreacyjno-sportowych zadań.
 • -

Podpisanie umowy na modernizację placu zabaw przy ul. Akacjowej w Czernikowie

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Czernikowie to zadanie realizowane w ramach tzw. „małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 przy dofinansowaniu w wysokości 16 655,61 zł. 26 sierpnia 2014 roku w Urzędzie Gminy dokonano podpisania umowy na dostawę i montaż urządzeń.
 • -

Podpisanie umowy na budowę siłowni na świeżym powietrzu w Parku 700-lecia

Dofinansowany w kwocie 25 000 zł w ramach tzw. „małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 projekt zakładający budowę parku siłowego na świeżym powietrzu w czernikowskim Parku 700-lecia zmierza ku finalizacji. 20 sierpnia 2014 roku w Urzędzie Gminy dokonano podpisania umowy na dostawę i montaż urządzeń.
 • -

Dofinansowanie na doposażenie oddziałów przedszkolnych

W związku z naborem projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gmina Czernikowo złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Czernikowo”. Przeszedł on pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną.
 • -

Zakupiony dzięki środkom PFRON Volkswagen T5 już w Czernikowie

Przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dziewięcioosobowy samochód Volkswagen T5 znajduje się już w posiadaniu Gminy Czernikowo. 16 lipca 2014 roku pojazd został dostarczony przez wyłonionego w rezultacie postępowania przetargowego dostawcę, firmę Wątarski z Włocławka.
 • -

Wykonawca prac związanych ze świetlicami w Osówce i Steklinie wyłoniony

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Osówka na świetlicę wiejską” i „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklin” to zadania realizowane przez Gminę Czernikowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010-2014.
 • -

Włocławskie konsorcjum przebuduje świetlicę w Witowężu

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Witowąż na świetlicę wiejską” to zadanie realizowane przez Gminę Czernikowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010-2014.
 • -

Przetarg na drogę w Czernikówku rozstrzygnięty

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101123C w miejscowości Czernikówko” to nazwa zadania realizowanego przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Inwestycja obejmuje odcinek drogi o długości 995 metrów i łączy część miejscowości z drogą krajową nr 10.
 • -

Podpisanie umowy na modernizację sprzętu komputerowego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”

W kwestii realizacji projektu dotyczącego infrastruktury bezprzewodowego Internetu można by rzec, że znaleźliśmy się już niemal na drugim jej brzegu – dosłownie i w przenośni. Z jednej strony przedmiotowe przedsięwzięcie jest ostatnim inwestycyjnym zadaniem w ramach projektu, z drugiej zaś - w Brzegu swą siedzibę ma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PIOMAR”, którego oferta do przetargu na modernizację sprzętu komputerowego okazała się najkorzystniejsza. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 10 czerwca 2014 roku.
 • -

Zapraszamy na przegląd gminnych inwestycji!

Aktywność inwestycyjna gminy Czernikowo od lat cieszy swymi efektami społeczność lokalną. Każdego miesiąca w różnych zakątkach gminy trwają prace nad poprawą życia mieszkańców – w sferze infrastrukturalnej, ochrony środowiska czy rozwoju kultury i edukacji. Poniżej pragniemy zaprezentować państwu aktualne przedsięwzięcia, jak i owoce prac zakończonych w ostatnim czasie.
 • -
 • -

Zawiadomienie

Wójt Gminy Czernikowo informuje o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 204 000,00 zł (słownie złotych: dwieście cztery tysiące 00/100).
 • -
 • -

Uroczyste podpisanie umów PROW na gospodarkę wodno-ściekową

Po raz kolejny wniosek o unijne dofinansowanie przygotowany przez Gminę Czernikowo znalazł się w gronie najlepszych, czego pokłosiem było zaproszenie na uroczyste podpisanie umów do toruńskiego Centrum sztuki Współczesnej. W wydarzeniu, które odbyło się 19 lipca, wzięli udział marszałek Piotr Całbecki oraz wiceprzewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober.
 • -

Nowoczesny sprzęt dba o czystość gminy

Przedsięwzięcie „Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki na terenie gminy Czernikowo” jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie 1 251 563,37 zł. Z przyjemnością pragniemy poinformować, że efekty inwestycji są już zauważalne i niezwykle pomocne.
 • -
 • -

Umowa na budowę Centrum Integracji Kulturalnej podpisana!

Dzisiejsze Gminne Centrum Informacji wkrótce znacznie zwiększy swą funkcjonalność
i nabierze świeżości. Wszystko za sprawą realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowości Czernikowo”. Umowa z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „CONSTANS” Konstantego Jagielskiego – podpisana została 12 lipca 2012 roku w Czernikowie.
 • -

Działanie 1.1 RPO WK-P szansą dla gminnej infrastruktury drogowej

Gmina Czernikowo korzysta ze środków unijnych już od czasu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, aktywnie działając w dziedzinie infrastruktury, edukacji, kultury, sportu, ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Zainteresowanie dofinansowaniami z zewnątrz zawsze szło w parze ze skutecznością w ich pozyskiwaniu, co ma ogromne przełożenie na dzisiejszy obraz gminy - rozwijającej się niezwykle dynamicznie.
 • -

Umowa na IV etap kanalizacyjnej inwestycji podpisana

30 stycznia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernikowie podpisano umowę na realizację IV etapu przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo. Sygnowania aktu dokonał Wójt Gminy Zdzisław Gawroński przy kontrasygnacie Ewy Olkiewicz, działającej z upoważnienia Skarbnik Gminy, oraz Prezes Zarządu przedsiębiorstwa MELBUD S.A. z siedziba w Grudziądzu – Andrzej Pawłowski.
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminne inwestycje

Poniżej prezentujemy gminne inwestycje dofinansowane z zewnątrz będące w trakcie realizacji, zrealizowane w ostatnim czasie oraz planowane do realizacji.
 • -
 • -

Zawiadomienie

Wójt Gminy Czernikowo informuje o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).
 • -

Uroczyste podpisanie umowy na budowę obiektu dydaktyczno-widowiskowego w Czernikowie

Wśród jedenastu miejskich, gminnych i powiatowych samorządów z terenu całego województwa, które 30 sierpnia podpisały umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury edukacyjnej, znalazła się gmina Czernikowo.
 • -

Podpisanie umowy na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”

W kwestii realizacji projektu dotyczącego infrastruktury bezprzewodowego Internetu można by rzec, że znaleźliśmy się już niemal na drugim jej brzegu. W Brzegu bowiem swą siedzibę ma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PIOMAR”, którego oferta do przetargu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem okazała się najkorzystniejsza. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 29 lipca 2011 roku.
 • Herb Gminy Czernikowo

Trwają prace przy mazowiecko-liciszewskiej „schetynówce”.

Trwają prace przy mazowiecko-liciszewskiej „schetynówce” ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, po sukcesie inwestycji obejmującej drogi łączące Czernikowo, Jackowo i Steklinek, realizowana jest przebudowa dwóch odcinków: drogi gminnej, która komunikacyjnie łączy część Liciszew w obu swych końcach z drogą powiatową Kijaszkowo-Dąbrówka oraz drogi gminnej w Mazowszu, rozpoczynającej się zjazdem z „powiatówki” Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo i prowadzącej do Piotrkowa. Długość objętych zadaniem „Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C” odcinków to 2,25 km, a wartość robót wynosi niemal 2,3 mln zł.
 • -

Wybudujemy aulę muzyczną

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Gmina Czernikowo ubiegała się o dofinansowanie przedsięwzięcia „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”. Biorąc pod uwagę niezwykle wysoką skuteczność gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych liczono na pozytywne dla nas rozstrzygnięcie konkursu i… nie przeliczono się! Wśród 24 wspartych projektów na wysokim, szóstym miejscu znalazła się właśnie czernikowska inwestycja.
 • -

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość” – nabór zakończony, „czterdziestka” wybrana, szkolenia czas zacząć!

Pod zawartą w tytule artykułu nazwą projektu kryje się duża informatyczna inwestycja, mająca zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu czterdziestu rodzinom, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, oraz edukacyjnym jednostkom organizacyjnym Urzędu Gminy, a więc pięciu szkołom podstawowym, czernikowskiemu Zespołowi Szkół, świetlicy w Steklinku oraz dwóm bibliotekom. W ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dofinansowanie otrzymał projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”. Kwota dofinansowania stanowi 85% wartości inwestycji.
 • -

Otwarcie Orlika w Mazowszu

W sobotnie przedpołudnie 25 czerwca 2011 roku miało miejsce przełomowe dla rozwoju sportu w gminie Czernikowo wydarzenie – Wójt Gminy Zdzisław Gawroński, wraz ze swym zastępcą Dariuszem Zagrabski, radnym Tadeuszem Ziółkowskim oraz przedstawicielem Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Tomaszem Kilarem przeciął wstęgę otwierającą pierwszy w gminie kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.
 • -

Sieć wodno-kanalizacyjna, remiza w Czernikowie i wyposażenie pracowni Zespołu Szkół.

31 maja w Toruniu Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński najpierw, wspólnie z dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kamilą Radziecką, złożył podpis pod umową o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV”, by następnie zatwierdzić wraz z Członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Michałem Korolko umowę o przyznanie pomocy projektowi „Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • -

Podpisanie umów z wykonawcami kanalizacji deszczowej i infrastruktury bezprzewodowego Internetu

Dzień 18 maja 2011 roku był dla gminy Czernikowo niezwykle udany pod względem jej przyszłego rozwoju. O godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy została bowiem podpisana umowa na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Czernikowie, natomiast dwie godziny później podpisy złożono pod umową dotyczącą budowy infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 193954 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.