Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 25.01.2022
Imieniny: Pawła, Miłosza, Tatiany

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

 • Szczepimy się
 • Logo kujawsko-pomorskiego ośrodka doradztwa rolniczego w...

Kurs na stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmży przyjmuje zapisy na kursy uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Zapisy dokonywane są u Agaty Kuczaj tel. 723340220 oraz w biurze PZDR w Chełmży ul. Bydgoska 7 (56) 675-22-60

 • -

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Czernikowo na lata 2022-2030

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy oraz pozostałych interesariuszy na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czernikowo na lata 2022-2030, które odbędzie się dnia 26.01.2022 roku o godzinie 15.00  w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

 • Logo

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

30 stycznia 2022 roku odbędzie się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab WOŚP działający przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie, zaplanował również wiele działań

 • -

Zmiana organizacji obsługi interesantów w budynku Urzędu Gminy w Czernikowie

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Urzędzie Gminy wprowadzamy dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby nie doprowadzić do zamknięcia urzędu i paraliżu gminy. Do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej zostaje zmieniona organizacja obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Czernikowo. W szczególności prosimy o załatwianie spraw pocztą tradycyjną, poprzez e-puap, e-mailowo lub telefonicznie.

 • Gmina Czernikowo Wspiera WOŚP

Gmina Czernikowo też pomaga

Chcemy dołożyć swoją cegiełkę przekazując do licytacji w ramach 30 finału WOŚP kilka pozycji literatury i w ten symboliczny sposób przyczynić się do pomocy dzieciom z wadami wzroku. Przekazujemy na licytację 3 zestawy książek. Każdy nieco inny bo "Gdyby ludzie czytali te same książki, żyliby w tym samym świecie."(Olga Tokarczuk)

 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2022 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia 11.02.2022 r. do godz. 12.00 (decyduje data stempla pocztowego)

 • -

Badanie próbek gleby

Gmina Czernikowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, we współpracy z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy, zaprasza gospodarzy z terenu naszej gminy do wzięcia udziału w badaniu próbek glebowych. Koszty badań pokrywa Gmina Czernikowo. Osoby chętne prosimy o telefoniczne zgłaszanie się pod nr telefonu 883-688-016

 • -

Dodatek osłonowy - nabór wniosków

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej.  W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego

 • Logo

Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ws. wysoce zjadliwej grypy ptaków - HPAI, PIW Toruń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przesyła do wiadomości Rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

 • Logo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Zapraszamy na szkolenie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 — 28.02.2022 r. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.

 • Logo

Szkolenie z pisania projektów - Inicjuj z FIO 3.0 edycja 2022

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK organizuje szkolenie z pisania projektów - Inicjuj z FIO 3.0 edycja 2022.

 • Logo Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa się do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów.

 • Logo ZUS

Eksperci ZUS rozwieją wątpliwości w sprawie zmian związanych z Polskim Ładem

Zakład Ubezpieczeń zaprasza na kolejne dyżury telefoniczne dotyczące Polskiego Ładu i związanych z tym zmian w zasadach naliczania składki zdrowotnej, emeryturach i rentach

 • Logo ZUS

Trwają zapisy na szkolenia ZUS

Inspektorat ZUS we Włocławku organizuje bezpłatne szkolenia  online w sprawie Polskiego Ładu i związanych z tym zmian w naliczaniu składki zdrowotnej, rozliczaniu składek i sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych oraz zmian podatkowych w emeryturach i rentach.

 • Logo KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

 • -

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Podajemy do publicznej wiadomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych przez firmę Gentor na styczeń 2022

 • -

Rozkład jazdy gminnego transportu publicznego w czasie ferii

Przedstawiamy Państwu informację dotyczącą rozkładu jazdy gminnych przewozów pasażerskich w czasie ferii zimowych tj. 17.01.2022 r. – 28.01.2022 r.

 • -

Rozkład jazdy gminnego transportu publicznego

Przedstawiamy Państwu informację dotyczącą rozkładu jazdy gminnych przewozów pasażerskich. Gminny transport publiczny to odpowiedź na liczne wnioski mieszkańców, którzy zgłaszali problem z dotarciem do pracy, szkół czy placówek zdrowia z uwagi na braki połączeń autobusowych.   

 • miniatura

Nabór wniosków z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo informuje mieszkańców, którzy użytkują lub składują na swojej posesji wyroby zawierające azbest, są ujęci w ,,Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Czernikowo” i planują w 2022 r. usunąć eternit ze swoich nieruchomości. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo w terminie do 28.02.2022 r.

 • Gminne zawody w piłce siatkowej dziewcząt

Gminne zawody w piłce siatkowej dziewcząt

W sobotę 15 stycznia w Czernikowie rozegrano gminne zawody w piłce siatkowej dziewcząt (rocznik 2008-2007).

 • Gminne zawody w piłce siatkowej chłopców

Gminne zawody w piłce siatkowej chłopców

W sobotę 15 stycznia w Czernikowie rozegrano gminne zawody w piłce siatkowej chłopców (rocznik 2008-2007).

 • Logo

Informacja Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

 • Logo ZUS

31 stycznia mija termin na zgłoszenie do Małego ZUS plus

Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z „Małego ZUS Plus”  i płacić niższe składki, powinni zgłosić się do ulgi najpóźniej do 31 stycznia. Ci, którzy korzystali z tej ulgi w 2021 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie. 

 • Logo Dobroczyńca Roku

Ruszył nabór wniosków w konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Od 10 stycznia można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Spośród zgłoszeń Kapituła wybierze laureatów i przyzna nagrody m.in. za partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariat pracowniczy, działania na rzecz zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska czy lokalnych społeczności. Nabór wniosków trwa do 10 lutego.

 • Logo ZUS

Informację o przyznaniu RKO znajdziesz na PUE ZUS lub mailu

Informację o przyznaniu świadczenia w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego uprawniona osoba otrzyma na swój  profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, a także na adres mailowy, który poda we wniosku.

 • Logo ZUS

Roczna informacja o stanie rozliczeń w ZUS na koncie PUE ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął informowanie płatników o rozliczeniu wpłat przekazanych w 2021 r. na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Przedsiębiorca dowie się, czy na jego koncie w ZUS jest nadpłata, niedopłata, czy też konto jest rozliczone na zero.

 • Logo ZUS

13,7 tys. emerytów i rencistów w regionie otrzyma zwrot nadpłaconego podatku. Nie trzeba składać w tej sprawie wniosku do ZUS.

Emeryci i renciści ze świadczeniem od 4 920 zł do 12 800 zł otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń. Nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku.  ZUS z urzędu wyrówna im świadczenie w lutym.

 • Logo Powiat Toruński

Zdalna nieodpłatna pomoc prawna

W sytuacji ciągłego wzrostu zakażeń koronawirusem i zachorowań na COVID-19 – mając szczególnie na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa – porady w Urzędzie Gminy Czernikowo odbywać będą się zdalnie do odwołania.

 • Nadleśnictwo Dobrzejewice

Zakaz wstępu do lasu

Nadleśnictwo Dobrzejewice informuje o przedłużeniu okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie Leśnictwa Wylewy, Leśnictwa Bobrowniki oraz  Leśnictwa Łochocin.  Zakaz wstępu do lasu obowiązuje do dnia 28 lutego 2022 roku

 • Logo Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

Harmonogram badań realizowanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy na 2022 rok

Podajemy do publicznej wiadomości kalendarium badań realizowanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

 • Odznaczenia duhów z OSP Czernikowo

Odznaczenia druhów z OSP Czernikowo

17 grudnia 2021 r. przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego zostali uhonorowani nasi strażacy z OSP Czernikowo, którzy uczestniczyli w tragicznym wyjeździe do akcji ratunkowej w dniu 2 grudnia 2021r.

 • Logo Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Ewidencja Obiektów Turystycznych

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

 • Świąteczne atrakcje w Parku 700-lecia

Świąteczne atrakcje w Parku 700-lecia

14 grudnia w czernikowskim Parku 700-lecia można było poczuć bliskość nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia – wszystko za sprawą atrakcji, jakie dla najmłodszych mieszkańców przygotował Wójt Gminy Czernikowo.

 • Liciszewianie z upragnioną świetlicą

Liciszewianie z upragnioną świetlicą

„Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską” była dla mieszkańców sołectwa inwestycją kluczową od wielu lat. 15 grudnia nastąpiło uroczyste przekazanie obiektu lokalnej społeczności.

 • -

Informacja dla właścicieli i zarządców lokali wynajmowanych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie gminy Czernikowo.

Właściciele i zarządcy lokali wynajmowanych mają obowiązek przekazywania gminom danych dotyczących wysokości stawek czynszu dwa razy do roku, w terminie miesiąca liczonego od końca każdego półrocza, tj. do 31 lipca danego roku oraz do 31 stycznia roku następnego.

 • -

Tu mieszkam, tu korzystam i płacę!

Na koniec 2021 roku w Gminie Czernikowo zameldowanych jest 8 900 osób. Prawdopodobnie w naszej gminie mieszka faktycznie więcej osób, niż wskazują oficjalne dane.

 • SzlachetnaPaczka 2021

#szlachetnapaczka2021

Święta to czas cudów. A w ten weekend zapowiada się ich wyjątkowo dużo. Bo podopieczni Szlachetnej Paczki otrzymają prezenty od swoich Mikołajów. My również chcieliśmy dołożyć swoją cegiełkę.Wybralismy rodzinę, zrobiliśmy zbiórkę wśród pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Szkół oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, a dziś przygotowaliśmy paczki.

 
 • -

Rozstrzygnięcie mikołajkowego konkursu na najpiękniejszą kartkę i życznia świąteczne

W dniu 1 grudnia 2021 roku, w Urzędzie Gminy Czernikowo komisja konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac

 • Walne Zgromadzenie KPIR w Czernikowie

Walne Zgromadzenie KPIR w Czernikowie

Za nami już 8 Walne Zgromadzenie 6 kadencji Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Tym razem odbyło się poza siedzibą Izby Rolniczej - w świetlicy wiejskiej w Czernikowie. Obradom przewodniczył Wiceprezes KPIR Tadeusz Ziółkowski, który jest jednocześnie mieszkańcem Gminy Czernikowo.

 • -

Inwestujemy w infrastrukturę drogową

Ponad 4 kilometry przebudowanych dróg gminnych w ostatnich miesiącach i ponad 5 kilometrów, które doczeka się modernizacji w przyszłym roku – dbamy o to, by konsekwentnie utrzymywać tempo rozwoju infrastruktury drogowej na terenie gminy.

 • Logo Inkubatora Przedsiębiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży idealnym miejscem do prowadzenia biznesu!

Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży to miejsce stworzone nie tylko dla początkujących przedsiębiorców, ale również firm, które prowadzą już działalność gospodarczą. W budynku znajdującym się w ścisłym centrum Chełmży, przy ul. Hallera 7, możliwe jest wynajęcie w pełni urządzonych biur o powierzchni od 9 m²  do 20 m² oraz sali szkoleniowo - konferencyjnej dla ok. 30 osób, wyposażonej w rzutnik, telewizor oraz flipchart.

 • Plakat

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dzieci 5-11 lat

Minister Zdrowia informuje, że na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych wraz ze zmianą w rejestracji szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat.

 • Plakat

Od 15 grudnia nowe obostrzenia

Zmniejszony dopuszczalny limit osób m.in. w kinach, teatrach, hotelach czy restauracjach, a także w pojazdach komunikacji zbiorowej – to niektóre ze zmian, jakie od 15 grudnia wprowadza rząd. Ponadto od 1 marca 2022 roku szczepienia staną się obowiązkowe dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych.

 • -

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernikowo – 08.12.2021 r.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, związaną ze zwiększonym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, poniżej przedstawiamy dane dotyczące sytuacji na terenie naszej gminy.

 • Powiatowy Inspektorat Weterynari - logo

Pamiętajmy o corocznym obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

W związku z coraz większą ilością przypadków wścieklizny u zwierząt na terenie kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu, informuje o wystąpieniu przypadków wścieklizny u zwierząt wolno żyjących oraz o obowiązku szczepień psów przeciwko wściekliźnie.

 • -

W centrum Czernikowa o wiele bezpieczniej – czas na ul. Akacjową

Bezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie żłobka, Urzędu Gminy czy czernikowskiego „zagłębia edukacyjnego” na ul. Szkolnej udało się wbudować dzięki dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Plakat otworz sie na pomoc

Otwórz się na pomoc z Gminą Czernikowo

Zauważ problem uzależnienia młodzieży od alkoholu, zagraj z nami, to od Ciebie zależy, jak potoczy się ta historia.

 • Plakat Pomoc Dla Osób Bezdomnych

Pomoc dla osób bezdomnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zachęca do zapoznania się z materiałami opracowanymi w ramach Projektu informacyjnego na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim „Akcja Zima 2021/2022”.

 • -

Informacja

Urząd Gminy w Czernikowie informuje, że od dnia 7 listopada 2021 r. będą wydawane nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego.

 • Logo PZŁ

Plan polowań zbiorowych rok 2021/2022

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 poz. 1683) przedstawiamy przekazane przez Koła Łowieckie plany polowań zbiorowych na rok 2021/2022.

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - logo

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Informacja

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

 • -

Plan przewozów

Plan przewozów od 2 września, w roku szkolnym 2021/2022 na terenie Gminy Czernikowo dla poszczególnych szkół.

 • Loga

Zapraszamy do udziału w szkoleniach językowych

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Partnerami, realizuje projekt pt. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz- masz- certyfikowane szkolenia językowe”, który skierowany jest do osób pełnoletnich (bez względu na poziom wykształcenia), które z własnej inicjatywy są zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języka angielskiego.

 • Logo KOZK

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK)

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji.
 • Plakat

Zachęcamy do szczepień

Nieustannie trwają zapisy oraz szczepienia przeciwko COVID – 19. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Czernikowo do rejestracji. W przypadku trudności z zorganizowaniem transportu do Punktu Szczepień mogą Państwo liczyć na wsparcie gminy. Prosimy o zgłaszanie takich sytuacji do koordynatora gminnego ds. szczepień pod numerem 883 688 640.

 • POPC

Kabel światłowodowy na terenie gminy Czernikowo - informacja firmy NEXERA

Informujemy, że na terenie Gminy Czernikowo, miejscowości: Czernikowo, Steklinek, Witowąż, Wygoda objęte są budową nowoczesnej sieci światłowodowej, która umożliwi dostęp do szerokopasmowego Internetu. Inwestycja ta jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 • Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś? Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Zajęcia jogi
  Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych na zajęcia jogi, które odbywają się w każdą środę w godz. 17.45 - 19.00 w sali OSP w Czernikowie. Dzięki regularnym ćwiczeniom zniwelujesz skutki działania przewlekłego stresu jak bóle kręgosłupa, karku, uczucie sztywności i napięcia, zrelaksujesz się i oderwiesz myśli od codziennych spraw. Wiek i sprawność nie ma znaczenia.
  Chęć udziału w zajęciach proszę zgłaszać telefonicznie pod nr 698 653 846
  Anna Kroplewska,
  https://rudajoga.pl/

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Szczepienia
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 4/2021
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 4187827 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.