Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 20.04.2019
Imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Spotkanie informacyjne dotyczące programu #NowaPiątka

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy zaprasza mieszkańców gminy Czernikowo na spotkanie informacyjne dotyczące programu #NowaPiątka, które odbędzie się 23 kwietnia 2019r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Gminy Czernikowo (ul. Słowackiego12)

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Czernikowo

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz §23 ust. 4 Statutu Gminy Czernikowo zwołuję VI Sesję Rady Gminy Czernikowo w dniu 24.04.2019 roku (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12.

Informacja dla mieszkańców sołectwa Czernikówko

Informuje się mieszkańców sołectwa Czernikówko o terminie powtórnych wyborów sołtysa i rady sołeckiej

EtnoPolska 2019 – nabór wniosków

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2019. Program ten zakłada przyznawanie dotacji na zadania wzmacniające tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Nabór wniosków trwa do 29 kwietnia 2019 roku.

Trójwymiarowy świat EU-geniusza

Gmina Czernikowo przystąpiła do kolejnego edukacyjnego projektu partnerskiego „Eugeniusz w świecie 3D”. 10 kwietnia 2019 r. umowę w tej sprawie w Starostwie Powiatowym w Toruniu podpisali Wójt Gminy Czernikowo Tomasz Krasicki oraz Skarbnik Gminy Ewa Olkiewicz.

Zmiana godziny pracy GZK w Czernikowie

Od 01.05.2019 Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie zmienia godziny pracy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czernikowo

Mija kolejny dzień strajku w oświacie. Jesteście Państwo informowani przez różne media o przebiegu protestu i problemach z nim związanych. Nie zawsze jest to obraz obiektywny. Sprawy finansowe są dla nas ważne, ale także walczymy o przyszłość polskiej szkoły i naszych dzieci. Uznaliśmy, że nadszedł czas, aby przedstawić Państwu nasz punkt widzenia.

Planowany termin uchwalenia zmian w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

Informujemy o planowanym terminie uchwalenie zmian w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego informuje, że z dniem 15 kwietnia 2019 r. przestanie działać Punkt Obsługi Bezrobotnych w Czernikowie. W związku z powyższym obsługa bezrobotnych z gminy Czernikowo oraz sołectw z gminy Obrowo prowadzona będzie w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6.

Informacja

Uprzejmie informuję, iż od dnia 9 kwietnia 2019 roku bezpłatne porady prawne w Urzędzie Gminy Czernikowo będą odbywać się w pokoju nr 15, na pierwszym piętrze.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Sekretarz Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Sekretarz Gminy. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Sekretarz Gminy” do dnia 26 kwietnia 2019 r do godz.13.00

Odbiór worków typu BIG BAG

W związku z pytaniami rolników o możliwość odbioru worków po nawozach typu BIG BAG – informujemy, iż do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Jackowie można dostarczyć tego typu odpady.

„OSA” w Steklinie – umowa z wykonawcą podpisana

Umowę o przyznanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach pierwszej edycji Otwartych Stref Aktywności podpisaliśmy już w połowie ubiegłego roku, jednak wówczas nie udało się zrealizować inwestycji. Udało się natomiast doprowadzić do aneksowania umowy, dzięki czemu mogliśmy skorzystać z otrzymanego wsparcia w kolejnym roku kalendarzowym. 20 marca podpisano umowę na wykonawstwo zadania, dzięki czemu mieszkańcy Steklina i okolic już wkrótce będą mogli cieszyć się funkcjonalną „strefą aktywności”

Uroczyste podpisanie umów z klubami sportowymi

Dnia 27 marca 2019 r. Wójt Gminy Czernikowo podpisał umowy na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji z klubami sportowymi działającymi na terenie naszej gminy.

Informacja ośrodka doractwa rolniczego

Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich przez doradcę rolniczego Agatę Kuczaj, odbywa się w każdy czwartek od godz. 8:30 do 14:00 w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Gminy.

Warsztaty przeciw używkom

23 marca po godzinie 9 zaczęły się warsztaty przeciw używkom od wyjaśnienia metodą burzy mózgów ćwiczeń lingwistycznych, słowotwórczych na temat używek, uzależnień- alkoholu, papierosom, ale i uzależnieniom od internetu słodyczy

Spotkanie z Sabahudinem Hadzialićem 27 marca 2019 roku

Gościem SP im. K. K. Baczyńskiego i LO im. M. Kopernika, dzięki zaproszeniu Państwa Hurn i pomocy Wójta Gminy Czernikowo, był profesor dr hab. Sabahudin Hadzialić z Bośni i Hercegowiny - pracownik naukowy pedagogiki, pisarz, mediator, poeta

"Dobrze Ziemio" po raz trzynasty

XIII Konkurs recytatorski poezji Twórców Ziemi Dobrzyńskiej za nami. Zaczęliśmy od Izby Pamięci i wystawy tomików poezji twórców ziemi dobrzyńskiej z Lipnowskiej Grupy Literackiej i od poczęstunku - tradycyjną dobrzyńską bułką. Potem odbyło się trochę ćwiczeń językowych i występy z Chóru SP Czernikowo (soliści Maćkiewicz i Rumińska zespół 9 osób).
 • miniatura

Uroczyste wręczenie promes w ramach programu „Senior+”

Środowisko seniorskie jest liczną, choć często niedocenianą grupą społeczną. W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców gminy Czernikowo przeżywających jesień życia na początku stycznia bieżącego roku złożyliśmy, w ramach resortowego konkursu ofert, wniosek pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Czernikowie”, na który udało nam się otrzymać dofinansowanie.Promesy, potwierdzające przyznanie środków, wręczone zostały 5 marca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. W uroczystości udział wziął Wójt Gminy Czernikowo Tomasz Krasicki.

XIII Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „ Znów wędrujemy ciepłym krajem...”

Informujemy, że przesunięty zostaje termin 13. Konkursu recytacji poezji K.K. Baczyńskiego "Znów wędrujemy ciepłym krajem". Konkurs miał się odbyć w dniu 13 kwietnia 2019 roku. Przepraszamy uczestników i nauczycieli. Nowy termin konkursu to 11 maja 2019 roku.

Konkurs na opowiadanie "Stulecie polskiego kryminału"

Biuro Programu „Niepodległa” wraz z Komendą Główną Policji ogłaszają konkurs literacki na opowiadanie kryminalne lub sensacyjne „Stulecie polskiego kryminału”. Prace należy przesyłać do 15 czerwca 2019 roku na adres konkurs@niepodlegla.gov.pl.

Otwarty Konkurs Graffiti

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernikowie informuje, że
z przyczyn niezależnych od Organizatora konkurs graffiti zostaje przełożony na inny termin. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy gorąco do udziału!

Bal absolwentów

Zapraszamy na bal absolwentów wszystkich roczników z okazji 30-lecia nadania imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - w dniu 1 czerwca 2019 roku. Koszt zjazdu i balu - 50 zł

VII Powiatowe Potyczki z Języka Polskiego

27 marca w Sali Imprezowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży odbyły się VII Powiatowe Potyczki z Języka Polskiego. Gminę Czernikowo reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie
 • logo

Gminne zawody wędkarskie w sezonie 2019

Terminarz gminnych zawodów wędkarskich w sezonie 2019.
 • logo

Sprzedaż zezwoleń wędkarskich

Rozpoczynamy sprzedaż zezwoleń wędkarskich na amatorski połów ryb na stawie gminnym. Zezwolenia do nabycia w sklepie wędkarskim przy przystanku PKS.

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych wciąż żywa

W dniu 15 marca 2019 r. w auli Szkoły Muzycznej w Czernikowie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom IV edycji Gminnego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

ZAINWESTUJ NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Rok 2018 był przełomowy dla przedsiębiorców. Objęcie całego obszaru inwestycyjnego w Polsce możliwością korzystania z preferencyjnych warunków w postaci zwolnienia z podatku dochodowego ma wpłynąć na podniesienie jakości nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są jednym z elementów budowania przewag konkurencyjnych Polski na arenie międzynarodowej.

Informacja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Informujemy o planowanych zmianach w rozkładzie jazdy od 1 kwietnia 2019 r.

W związku z pismem otrzymanym z Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. informujemy o planowanych zmianach  w rozkładzie jazdy od 1 kwietnia 2019 r.

Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej

Zbliża się największa impreza promująca czytelnictwo. 10 miast, 10 miesięcy, 3 generacje! Tego jeszcze nie było... A może powinno! Festiwal startuje w maju i potrwa do grudnia! Obejmie swoim działaniem Warszawę, Radom, Wrocław, Opole, Gdynię, Sopot, Lublin, Zamość, Katowice i Dąbrowę Górniczą. Pierwsze działania planowane są jeszcze na marzec – z magazynem Świerszczyk, któremu idea festiwalu jest szczególnie bliska.

Ogłoszenie GZK w Czernikowie

Od 01.04.2019 r. w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie nie będzie możliwa wpłata za wodę, ścieki i odpady z firm. Wpłaty należy uiszczać u inkasenta (kontakt 502 384 082) lub w banku KBS O/Czernikowo ul. Słowackiego 14 (obok Urzędu Gminy - wpłata bez prowizji).
 • logo

Podsumowanie spotkania na temat programu "Czyste Powietrze"

W dniu 6 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w Auli szkoły muzycznej w Czernikowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”. Spotkanie zorganizował Wójt Gminy w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wychodząc naprzeciw zainteresowanych tym programem mieszkańcom gminy.

V Sesja Rady Gminy Czernikowo

Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy do obejrzenia V Sesji Rady Gminy Czernikowo z dnia 27.02.2019 r.

Zapraszamy do Przedszkola Publicznego oraz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych!

Już 5 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Czernikowie oraz do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Konsultacje projektu “uchwały antysmogowej”...

Wydłużenie konsultacji projektu “uchwały antysmogowej" dla województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Uwagi i wnioski do 31 marca 2019 r.
 • miniatura

Nabór wniosków z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Czernikowo informuje mieszkańców, o zamiarze przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

 • Spalanie śmieci

Szanowny mieszkańcu, nie pal śmieci!

Od kilku już lat w okresie jesienno–zimowym zmagamy się ze zjawiskiem spalania śmieci. Konsekwencje takich praktyk są niewyobrażalnie szkodliwe, poczynając od niebezpieczeństwa grożącego mieszkańcom budynków ogrzewanych w ten ryzykowny sposób, na zdrowiu całej społeczności lokalnej skończywszy.

 • herb

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

W związku z planowanym naborem do szkół ponadpodstawowych w Czernikowie, w tym do branżowej szkoły I stopnia, informujemy, jakie wymagania musi spełniać pracodawca, aby mógł skorzystać z dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 • Mówisz masz

Mówisz - masz. Certyfikowane szkolenia językowe

Zapraszamy mieszkańców gminy Czernikowo do udziału w szkoleniach z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby dorosłe od 18 do 67 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji lub kompetencji językowych.

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy Czernikowo

Informujemy, iż w 2019 roku, wzorem lat ubiegłych, wszyscy mieszkańcy gminy Czernikowo mają możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Radcowie prawni czekają na Państwa w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach 10.00-14.00 w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Sprzedaż zboża
  Sprzedam Żyto oraz Pszenżyto
  tel. 542875391

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2019
-
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3301803 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.