Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: czwartek, 29.09.2022
Imieniny: Michała, Rafała, Michaliny

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Informacja ws. naboru wniosków w ramach 2 Części Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Informacja ws. naboru wniosków w ramach 2 Części Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Informujemy, że w dniu 21.10.2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach 2 Części Programu Priorytetowe „Czyste Powietrze” 2.0, przygotowanej dla osób o niższych dochodach.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od Wójta Gminy Czernikowo (zgodnie z jej miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach 2 Części Programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Gospodarstwo domowe tworzą:

 1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

 1. rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe – opisane powyżej;
 2. gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane osoby fizycznej, oraz członków jej gospodarstwa domowego:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. adres miejsca zamieszkania;
 4. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu o ile je posiada.

Żądając wydania zaświadczenia, osoba fizyczna składa oświadczenie potwierdzające, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.

Wniosek o  wydanie takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach 2 Części  Programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) można składać w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 27 tel. 54 287 50 01 wew. 72 lub 883 688 341 p. Beata Gogolińska. 

Przypominamy, że do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej zostaje zmieniona organizacja obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Czernikowo. W szczególności prosimy o załatwianie spraw pocztą tradycyjną, poprzez e-puap, e-mailowo (info@czernikowo.pl) lub telefonicznie.

W razie konieczności dostarczenia papierowych wersji dokumentów, należy je wysłać pocztą lub zostawić w punkcie podawczym.

Wszystkie dokumenty, które dotrą do gminy przejdą dobową kwarantannę.

Prosimy o wchodzenie do Urzędu z zakrytymi ustami i nosem, np. w maseczce. Interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczeń biurowych, a podczas wizyty do dostosowania się do wskazówek pracowników oraz podania swoich danych (imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i nr telefonu kontaktowego). 

drukuj (Informacja ws. naboru wniosków w ramach 2 Części Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)

 • Czyste Powietrze - start wiosków
 • Czyste Powietrze - baza wiedzy
 • Czyste Powietrze - l i II część programu
 • Czyste Powietrze - liczba wniosków
 • Czyste Powietrze - lista ZUM

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 5426 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.