Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: niedziela, 21.07.2024
Imieniny: Daniela, Andrzeja, Benedykta

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

W przypadku trudności z zorganizowaniem transportu do punktu szczepień mogą Państwo liczyć na wsparcie gminy. Prosimy o zgłaszanie takich sytuacji pod numerem telefonu 54 287 50 01.

 • linia

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dzieci 5-11 lat

Minister Zdrowia informuje, że na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych wraz ze zmianą w rejestracji szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat.

Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u osób w wieku 5-11 lat będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku w dawce pediatrycznej - 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).

Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami.

Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21. dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Trzydawkowy schemat szczepienia zlecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności:

 1. w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
 2. w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn,
 3. po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
 4. po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
 5. z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
 6. zakażonych HIV,
 7. leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
 8. dializowanych z powodu niewydolności nerek.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat i 12-15 lat decyduje każdorazowo lekarz.

Informacje dodatkowe

- Skierowanie na szczepienie dzieci z grupy 5-11 lat jest wystawiane automatycznie przez system od dnia 12.12.2021 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 5 r.ż.;

- Do 14.12.2021 r. punkty szczepień powinny wystawić dedykowane terminy zewnętrzne w e-rejestracji (oznaczone: kwalifikacja lekarska oraz Pfizer 10 mcg – na tak oznaczone terminy możliwe jest zapisanie dzieci z grupy 5-11). Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie: 989, e-Rejestracja w tzw. krótkiej ścieżce (bez logowania Profilem Zaufanym dlatego też możliwy jest zapis tylko na 1 dawkę), punkty szczepień oraz kanały automatyczne (na 1 dawkę);

- Aby prawidłowo zarejestrować szczepienie p/COVID-19 należy posługiwać się niniejszą numeracją dawek:

 • w cyklu podstawowym: 1/2, 2/2,
 • w cyklu dodatkowym: 3/3 (po uprzednio skończonym cyklu podstawowym;

- Obowiązkowy wpis w Karcie szczepień nie wymaga powielenia w karcie uodpornienia dziecka. Punkt szczepień nie wystawania dodatkowych zaświadczeń o wykonanym szczepieniu przeciw COVID-19 celem przedłożenia lekarzowi POZ;

- Informację o punktach szczepień wykonujących szczepienia dzieci widoczne będą w e-rejestracji;

- Kwalifikację do szczepienia dzieci 5-15 lat wykonuje lekarz, z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent, zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętymi dla szczepień przeciw COVID-19;

- Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19;

- Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat mogą być realizowane preparatem Comirnaty w dawce 10µg (podmiot odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), który został dopuszczony do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 5-11 lat. Dwie dawki szczepionki powinny być podane w odstępie co najmniej 21 dni;

- Młodzież w wieku ≥12 lat powinna otrzymać szczepionkę Comirnaty w dawce 30 µg;

- Jeżeli pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki dziecko kończy 12 lat, należy podać szczepionkę w dawce i składzie zgodnym z jego wiekiem w dniu szczepienia w schemacie:

1) pierwszą dawkę szczepionki dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 5-11 lat (dawka 0,2 ml zawierająca 10 µg w fiolce z pomarańczowym wieczkiem),

2) jako drugą dawkę szczepionkę dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych (dawka 0,3 ml zawierająca 30 µg w fiolce z fioletowym wieczkiem).,

- Na podstawie CHPL szczepionki Comirnaty, osobom poniżej 18 lat nie podaje się dawki przypominającej;

- Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu, albo jednoczasowo (tylko w różne okolice ciała) z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych;

- Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki;

- W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając wiek osoby szczepionej (ukończony 5 r.ż.);

- Skierowanie na dawkę dodatkową 28 dni po pełnym szczepieniu, wystawia lekarz;

- UCC w zakresie UE będzie wystawiany dla dziecka w pełni zaszczepionego na dotychczasowych zasadach;

źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat

 • linia

Od 15 grudnia nowe obostrzenia

Najważniejsze zmiany – nowe limity osób, zamknięte dyskoteki i nauka zdalna

Nowe limity osób

Od 15 grudnia zostaną zaostrzone limity osób:

 • transport zbiorowy – max. 75 proc. obłożenia
 • restauracje, bary i hotele – max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19)
 • kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne – max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19)

Dodatkowo, w kinach będzie obowiązywał zakaz jedzenia i picia podczas seansów.

Nauka zdalna

 • Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie.
 • Żłobki i przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.

Zamknięte kluby i dyskoteki

Od 15 grudnia do odwołania zostaną zamknięte kluby, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Wyjątkiem będzie Sylwester (31.12-1.01). Tej nocy imprezy będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 100 osób (limit nie dotyczy osób, które posiadają certyfikat COVID-19).

Obowiązkowe testy na koronawirusa

Od 15 grudnia każda osoba przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen będzie musiała wykonać test na COVID-19. Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Co ważne, zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku testowania.

Od 15 grudnia obowiązkowy test będzie dotyczył także osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19. W tej sytuacji również zaszczepienie nie będzie zwalniać z obowiązku testowania.

źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa--nowe-limity-osob-i-nauka-zdalna

 • linia

Przypominająca trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 dla osób po 50. roku życia

Rząd wspólnie z Radą Medyczną rozszerza listę osób mogących dodatkowo wzmocnić swoją odporność przeciw COVID-19. Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę marki Pfizer. Ważne! Jeśli została przyjęta inna szczepionka podczas pierwotnego szczepienia, teraz można zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą. Od początku września trzecią dawkę szczepienia przeciw koronawirusowi mogą już otrzymywać osoby m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub zakażone HIV.

Od 24 września trzecia dawka dla osób po 50. roku życia

Od 24 września zostanie zwiększona lista osób uprawnionych do szczepienia trzecią dawką. Możliwość przyjęcia dodatkowej szczepionki marki Pfizer po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia będą miały wszystkie osoby powyżej 50. roku życia.

Ważne! Jeśli została przyjęta szczepionka innej marki (np. Astra Zeneca, Moderna czy J&J) podczas pierwotnego szczepienia teraz można zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą.

Przykładowo, jeśli została przyjęta druga dawka 1 marca, skierowanie na dodatkową dawkę zostanie wystawione 1 września. W tym dniu otworzą się wszystkie kanały rejestracji.

Osoby z zaburzeniami odporności już mogą przyjąć trzecią dawkę

Obecnie trzecia przypominająca dawka szczepionki przeciw COVID-19 jest przeznaczona dla osób:

 • otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
 • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
 • z zakażeniem wirusem HIV;
 • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innymi lekami, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
 • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

We wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie nie mniej niż 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19 dodatkową dawkę stosuje się:

 • u osób powyżej 18. roku życia należy stosować szczepionki mRNA, czyli Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna,
 • u dzieci w wieku 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech.

Rejestracja powyższej grupy pacjentów trwa od 1 września 2021 r.

Wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków zalecenia dotyczącej podawania dodatkowej dawki dla każdego z wymienionych preparatów mogą być uaktualnione.

Nie tylko w placówkach medycznych odbywają się szczepienia. Do akcji szczepień przyłączyły się apteki, galerie handlowe oraz pracodawcy. Dodatkowo do przyspieszenia wyszczepialności zaangażowały się lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Dzięki temu dostęp do preparatu przeciw COVID-19 jest jeszcze prostszy.

Podczas wybranych imprez masowych uczestnicy mogą przyjmować jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson.

Wszystkie osoby powyżej 12. roku życia mogą w dowolnym punkcie szczepień przyjąć dawkę przeciw koronawirusowi.

Cały czas można klasycznie zgłosić się na szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja zajmuje tylko chwilę. Można zarejestrować się na szczepienie przez:

 • bezpłatną infolinię 989;
 • SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333;
 • pobliski punkt szczepień;

www.pacjent.gov.pl.

 • linia

Kolejny punkt szczepień w Czernikowie już otwarty

Informujemy, iż ruszyła rejestracja w nowym punkcie szczepień, który znajduje się w Aptece im. Jana Pawła II, przy ul. 3 Maja 26 w Czernikowie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 54 288 40 02, w godzinach otwarcia apteki.

W przypadku trudności z zorganizowaniem transportu do punktu szczepień mogą Państwo liczyć na wsparcie gminy. Prosimy o zgłaszanie takich sytuacji do koordynatora gminnego ds. szczepień pod numerem 883 688 640.

 • linia

Informacje o szczepienie przeciwko COVID-19

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia Narodowego Programu Szczepień Miejska Przychodnia Specjalistyczna informuje, że  w dniach 12,13,18 czerwca br zaprasza wszystkich chętnych na szczepienie przeciwko COVID-19.

Szczepienia odbędą się w następujących lokalizacjach:

12 czerwca br – Centrum Handlowe Plaza ul. Broniewskiego 90 w Toruniu w godz. 9:00 - 17:00

13 czerwca br – Miejska Przychodnia Specjalistyczna ul. Uniwersytecka w Toruniu w godz. 9:00 - 17:00

18 czerwca br - Motoarena ul. Pera Jonssona 7 w godz. 15:00 - 22:00.

Dostępna szczepionka jednodawkowa Johnson&Johnnson.

W razie pytań zapraszam do kontaktu

Miejska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń, NIP 956-19-50-790, www.mps.torun.pl

 • linia

W jaki sposób szybko zapisać się na termin szczepienia? Istnieją cztery możliwości:

 • Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989

Możesz to zrobić sam lub może to zrobić ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli zostanie podany, przyjdzie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób można zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy numer PESEL bliskiej osoby.

Podczas rejestracji będzie można wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie – jeśli numer telefonu został podany – przyjdzie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

 • Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

Teraz nie trzeba posiadać już Profilu Zaufanego. Wystarczy wpisać swój numer PESEL, nazwisko i numer telefonu.

Ważne! Szybka ścieżka rejestracji bez Profilu Zaufanego służy tylko do umawiania terminu szczepienia – nie można go jednak w ten sposób zmienić lub anulować.

Podczas rejestracji przez Internet, system zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko adresu zamieszkania. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie pasował albo dany punkt szczepień. Będzie można skorzystać z dostępnej wyszukiwarki i wskazać dogodną datę i lokalizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, przyjdzie powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

 • Kontakt z wybranym punktem szczepień

Jeżeli istnieje potrzeba zaszczepienia się w konkretnym punkcie szczepień – koniecznie trzeba się z nim skontaktować. Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są tutaj.

W wybranym punkcie szczepień nie ma dogodnego terminu? Można wykonać telefon na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą znaleźć inny punkt szczepień niedaleko dogodnej lokalizacji z terminem, który odpowiada.

 • SMS na numer 880 333 333 o treści: SzczepimySie

Wysyłając SMS na numer 880 333 333 można połączyć się z systemem, który pokieruj krok po kroku. Najpierw nastąpi przekazanie numeru PESEL, a potem prośba o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dogodny, będzie można wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem przyjdzie SMS przypominający o terminie i miejscu wizyty.

Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.

 • linia

Punkt Szczepień Powszechnych w Lubiczu

Zgodnie z ustaleniami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w powiecie toruńskim zostały zakwalifikowane do realizacji świadczeń szczepiennych 2 punkty we wskazanych poniżej lokalizacjach:

 • Hala Widowiskowo - Sportowa w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 17A,
 • Hala sportowa Szkoły Podstawowej, ul. Piaskowa 23 w Lubiczu Górnym, który będzie obsługiwał przede wszystkim gminę Czernikowo, Lubicz, Obrowo i Wielką Nieszawkę.

W środę 28 kwietnia Punkt Szczepień Powszechnych w hali Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym (ul. Piaskowa 23) został uruchomiony.

Rejestracja na szczepienia odbywa się na ogólnych zasad ogłaszanych przez rząd za pomocą platformy pacjent.gov.pl lub poprzez ogólnopolską infolinię 989.

Dziennie w PSP w Lubiczu Górnym zostanie zaszczepionych kilkaset osób. Każdy pacjent powinien mieć przy sobie wyraźnie wypełniony kwestionariusz – druk załączamy niżej w pdf, aby nie powodować opóźnień i przesunięć w kolejce. Proszę zabrać też ze sobą dowód osobisty, własny długopis i ubrać się w luźny strój (np. bez koszul z guzikami, krawatów i innych elementów garderoby wpływających na wydłużenie czasu szczepienia). Ważne jest sprawne i terminowe przyjmowanie kolejnych osób, ponieważ wizyty są wyznaczone na konkretne godziny w odstępach kilkuminutowych.

Punkt Szczepień Powszechnych zlokalizowany w hali szkoły w Lubiczu Górnym (ul. Piaskowa 23) obecnie jest czynny w środy i czwartki w godz. 14.00-22.00, a w soboty i niedziele w godz. 9.00-19.00. Do Punktu wejdziemy: od strony ul. Piaskowej - drzwiami prowadzącymi do ZEASiP-u lub z tyłu szkoły; parkingi - przed szkołą, na jej terenie (wjazd przy sali gimnastycznej) oraz na Placu Niepodległości.

Źródło: www.lubicz.pl

 • widok budynku
 • widok budynku
 • linia

Rozszerzony Narodowy Program Szczepień: od poniedziałku (17 maja) rusza rejestracja dla młodzieży powyżej 16. roku życia

Od poniedziałku, 17 maja, rusza rejestracja na szczepienia dla młodzieży w wieku 16 i 17 lat. Tego dnia e-skierowania będą wystawione osobom, które do 17 maja 2021 r. skończyły 16 lat oraz wszystkim nastolatkom z rocznika 2004. Młodzież z rocznika 2005, która 16 lat skończy w nadchodzących tygodniach – otrzyma e-skierowanie w momencie ukończenia 16. roku życia. E-skierowania dla tego rocznika będą wystawiane raz w tygodniu – w poniedziałki. Co ważne, dzięki uruchomieniu szczepień dla osób niepełnoletnich, osoby z rocznika 2003 nie muszą już czekać z rejestracją do dnia ukończenia 18 lat. Od poniedziałku wszystkie osoby z rocznika 2003 będą miały wystawione e-skierowanie i będą mogły zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19.

Szczepienia dla nastolatków – rejestracja młodzieży w wieku 16 i 17 lat

Już 17 maja, zostanie otwarta rejestracja dla osób powyżej 16. roku życia. Oznacza to, że w poniedziałek e-skierowania zostaną wystawione osobom, które do 17 maja 2021 r. skończyły 16 lat oraz wszystkim osobom z rocznika 2004.

Co z osobami z rocznika 2005, które 16 lat skończą dopiero w nadchodzących tygodniach? E-skierowania będą wystawiane wraz z ukończeniem 16 lat – raz w tygodniu, w poniedziałki. Jeśli więc 16. urodziny przypadają np. 19 maja, to e-skierowanie będzie wystawione w poniedziałek 24 maja. Wtedy będzie możliwość zapisu się na termin i godzinę szczepienia przeciw COVID-19.

Dzięki uruchomieniu szczepień dla osób niepełnoletnich, osoby z rocznika 2003 nie muszą już czekać z rejestracją do dnia ukończenia 18 lat. Od poniedziałku wszystkie osoby z rocznika 2003 będą miały wystawione e-skierowanie i będą mogły zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19.

Proces szczepień młodzieży – kwestionariusz i zgoda opiekuna

16 i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą wypełnić formularzKwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Można to zrobić w domu – kwestionariusz jest dostępny do pobrania i wydruku tutaj. Zachęcamy do tego rozwiązania! Wcześniej uzupełniony i podpisany kwestionariusz oraz zgoda, to brak konieczności obecności rodzica podczas szczepienia.

Ważne! Kwestionariusz wypełnia zarówno osoba szczepiona, jak i rodzic lub opiekun prawny nastolatka.

Jeśli do Punktu Szczepień osoba niepełnoletnia przyjdzie bez wypełnionego formularza – otrzyma go do wypełnienia w placówce. W takiej sytuacji osoba niepełnoletnia musi przyjść na szczepienie z rodzicem lub opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na zaszczepienie.

Rejestracja na szczepienie – możliwa na kilka prostych sposobów

W jaki sposób szybko zapisać się na termin szczepienia? Są cztery możliwości:

 • Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
 • Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
 • Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień
 • Wyślij SMS na numer 880 333 333 o treści: SzczepimySie
 • linia

Od 10 maja ułatwienia w punktach szczepień dla osób z niepełnosprawnościami

Od 10 maja osoby z niepełnosprawnościami – wraz z opiekunami – będą mogły zaszczepić się w powszechnych punktach szczepień bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty. Dodatkowo szczepienia będą mogły odbywać się też m.in. na warsztatach terapii zajęciowej, w zakładach aktywności zawodowej czy centrach i klubach integracji społecznej.

Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami od poniedziałku 10 maja  będą miały możliwość zaszczepienia się w punktach szczepień powszechnych bez konieczności wcześniejszego umówienia się, czy to za pośrednictwem infolinii, czy elektronicznego formularza. Takie osoby będą mogły przyjechać do punktu szczepień powszechnych i po zarejestrowaniu się oraz zakwalifikowaniu do szczepienia od razu przyjąć szczepienie.

Żeby osoby z niepełnosprawnością mogły zostać zaszczepione bez rejestracji, muszą zgłosić się do powszechnego punktu szczepień (a nie populacyjnego). Jak znaleźć punkt szczepień dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych?

 1. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się w zakładkę z mapą punktów szczepień.
 2. Poniżej wyszukiwarki znajdziesz dwa filtry z typem punktów – populacyjnym i powszechnym.
 3. Wybierz typ: powszechny.

Dla mieszkańców Gminy Czernikowo powszechny punkt szczepień zlokalizowany jest w hala sportowej Szkoły Podstawowej, ul. Piaskowa 23 w Lubiczu Górnym.

Szczepienie nie tylko w punkcie szczepień powszechnych

Szczepienia będą mogły odbywać się również m.in. w:

 • środowiskowych domach i klubach samopomocy,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • zakładach aktywności zawodowej,
 • centrach i klubach integracji społecznej.

Chodzi o ułatwienie dostępu do szczepień dla osób, które ze względu na niepełnosprawność mogłyby mieć problem z dotarciem do punktu szczepień. Będą mogły z nich skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie oraz pracownicy tych placówek.

Proces zbierania zgłoszeń do szczepień powinien zorganizować kierownik podmiotu, którego uczestnicy wyrazili chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19.

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły być również objęte szczepieniami w innych miejscach, np. mobilnych jednostkach szczepiących oraz w drive thru.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl

 • linia

Punkty Szczepień Masowych (PSM)

Zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia na wideokonferencji w dniu 13.04.2021 r. w sprawie organizacji Punktów Szczepień Masowych (PSM) informujemy, że w powiecie toruńskim zostały zakwalifikowane do realizacji świadczeń szczepiennych we wskazanych poniżej lokalizacjach poniższe punkty:

 • Hala Widowiskowo - Sportowa w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 17A,
 • Hala sportowa Szkoły Podstawowej, ul. Piaskowa 23 w Lubiczu Górnym, który będzie obsługiwał przede wszystkim gminę Czernikowo, Lubicz, Obrowo i Wielką Nieszawkę.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach przy organizacji PSM.

 • linia

Trwa rejestracja dla osób 60+

Trwa rejestracja na szczepienia dla osób w wieku 60 lat i więcej. Nie warto zwlekać: przyjęcie szczepionki jest obecnie jedną z najważniejszych zasad profilaktyki w dobie pandemii.

Zarejestrować się można na cztery sposoby

Jest kilka sposób zapisu na szczepienie przeciw Covid-19:

 • REJESTRACJA PRZEZ INFOLINIĘ 989 – do zapisu potrzebny jest numer PESEL. Można także podać numer telefonu komórkowego. Podczas rejestracji można wybrać dla siebie dogodny termin i miejsce szczepienia. Jeśli podasz numer telefonu komórkowego, po umówieniu wizyty, otrzymasz SMS-a z potwierdzeniem.
 • REJESTRACJA ONLINE NA PACJENT.GOV.PL – po otwarciu tej strony można zobaczyć komunikat o możliwości skorzystania z e-Rejestracji na szczepienie. System zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko adresu zamieszkania. Jeżeli propozycje nie będą odpowiadały, można wybrać datę i konkretny punkt szczepień za pomocą dostępnej wyszukiwarki. Zaraz po dokonaniu rezerwacji przyjdzie powiadomienie SMS.
 • WYSŁANIE SMS – do wyboru dwa numery: 880 333 333 lub 664 908 556. Należy przygotować PESEL oraz właściwy dla adresu zamieszkania kod pocztowy. Na wybrany numer należy wysłać wiadomość o treści „SzczepimySie”. Nastąpi połączenie z systemem, a po podaniu kodu pocztowego i numeru PESEL, zostaną podane terminy w konkretnym punkcie szczepień. Jeśli ten termin nie będzie dogodny, będzie możliwość wybrania innej daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem przyjdzie SMS przypominający o terminie i miejscu wizyty.

Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, system zachowa numer telefonu. Gdy tylko pojawi się możliwość zaszczepienia, system automatycznie wyśle informację.

 • REJESTRACJA SIĘ W PUNKCIE SZCZEPIEŃ – to kolejny, dostępny sposób. Warto umówić się telefonicznie. Numery do punktów szczepień dostępne są m.in. na stronie gov.pl/szczepimysie.

W Polsce wykonano łącznie 6 081 824 szczepienia, w tym 4 062 784 pierwszą dawką i 2 019 040 drugą – wynika z zestawienia opublikowanego w środę na rządowej stronie gov.pl.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/trwa-rejestracja-dla-osob-60-zarejestruj-sie-juz-dzis-chron-siebie-i-innych

 • linia

Przyspieszenie procesu szczepień

Przyspieszenie procesu szczepień

Trwająca trzecia fala pandemii COVID-19, a także większa dostępność szczepionek sprawiają, że zostaje przyspieszona realizacja Narodowego Programu Szczepień. Przed rozpoczęciem kolejnych tur zapisów, zostaną wystawione e-skierowania i umożliwiony jest zapis osobom 40+ i 50+, które wcześniej wypełniły formularz online na stronie pacjent.gov.pl.

Szybsze szczepienia – zapisy dla pacjentów 40+ i 50+

W ostatnich dniach można zaobserwować mniejszą dynamikę rejestracji na szczepienia wśród osób 60+. Zwiększa się także dostępność szczepionek. Dlatego, aby efektywnie wykorzystać terminy w kwietniu i maju, została podjęta decyzja  na udostępnienie zapisów pacjentom w wieku 40-59 lat, którzy wcześniej wypełnili formularz online na stronie pacjent.gov.pl.

To nie pierwsze tego typu rozwiązanie. Dokładnie taki sposób działania został podjęty także w przypadku grupy 60+, a wcześniej 70+. Każdy, kto wypełnił formularz, otrzymał wcześniejszą propozycję terminu szczepienia przeciw COVID-19. Informacja o tym była już w styczniu.

Zgłoszona chęć zaszczepienia się? Można skorzystać z wcześniejszego terminu

Od stycznia można było zgłaszać chęć zaszczepienia się przez formularz online na stronie pacjent.gov.pl. Osoby w wieku 40-59 lat, które wysłały formularz zgłoszenia chęci zaszczepienia, skorzystają teraz z wcześniejszych terminów szczepień.

Niestety, w trakcie zapisów pacjentów 40+ wystąpiła awaria systemu rejestracji. Błąd polegał na złym wyznaczaniu terminu szczepienia pacjentom grupy wiekowej 40-49. Usterka jest w trakcie naprawy. Do momentu jej usunięcia, rejestracja dla pacjentów w wieku 40-59 lat została wstrzymana.

Ważne! Pacjenci w wieku 40-49 lat, którzy uzyskali termin do 5 kwietnia - dla tych osób termin pozostaje bez zmian.

Pacjenci w wieku 40-49 lat, którzy uzyskali termin w dniach 6-30 kwietnia otrzymają telefon i SMS z propozycją nowego terminu szczepienia (po 10 maja).

Termin szczepień dla pacjentów z grupy wiekowej 50-59 pozostaje bez zmian.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/przyspieszenie-procesu-szczepien-wyjasniamy-kiedy-rusza-rejestracja-dla-osob-40

 • linia

Punkty Szczepień Masowych na terenie powiatu toruńskiego

Zgodnie z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na terenie powiatu toruńskiego obok dotychczasowych 11 punktów szczepień planowane są do powołania 2 Punkty Szczepień Masowych (PSM). Z uwagi na najdogodniejszą lokalizację do utworzenia PSM została wybrana gmina Lubicz. Punkt będzie znajdował się w hali sportowej w Lubiczu i obsługiwał będzie przede wszystkim gminę Czernikowo, Lubicz, Obrowo i Wielką Nieszawkę. Z kolei drugi PSM zostanie utworzony w hali sportowej Chełmży i będzie obsługiwał mieszkańców miasta oraz gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice i Zławieś Wielka. O sprawność szczepień zadba kilka zespołów medycznych umieszczonych w każdym z obiektów. Rozpoczęcie pracy nowych Punktów Szczepień Masowych, w sytuacji spełnienia odpowiednich wymogów, przewiduje się na 25 kwietnia.

 • linia

Przyspieszenie rejestracji na szczepienia dla kolejnych grup – szczepienia dla osób 60+

Obecnie trwają zapisy na szczepienia seniorów w wieku 67 i 68 lat.

Zgodnie z planem w poniedziałek 22 marca rozpoczęła się rejestrację seniorów z roczników 1955-1956.

Natomiast już od wtorku, 23 marca ruszy rejestracja dla roczników 1957-1961.

W czwartek 25 marca wznowione będą też zapisy dla seniorów powyżej 70 lat. Zachęcamy do rejestracji, bo jest to kwestia bezpieczeństwa nas wszystkich.

Więcej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/posiedzenie-rzadowego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-przyspieszenie-rejestracji-na-szczepienia-dla-osob-60

 • linia

Dystrybucja ulotek nt. szczepień

W ostatnich dniach strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych w terenu gminy Czernikowo przeprowadzili akcję informacyjną polegającą na dystrybucji ulotek dla mieszkańców na temat szczepień przeciwko COVID-19.

Ulotki zawierają podstawowe informacje o szczepionkach, sposobach zapisania się na szczepienie i możliwościach uzyskania pomocy w transporcie do punktu szczepień. Akcja roznoszenia ulotek jest ogólnopolska, koordynują ją komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Więcej informacji na temat szczepień znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/

 • linia

Szczepienia przeciwko COVID-19

Marzec to otwarcie rejestracji i szczepień dla kolejnych grup z etapu I Narodowego Programu Szczepień. Ważne daty w tym miesiącu to:

 • 7 marca – zakończenie szczepień nauczycieli;
 • 8 marca – rozpoczęcie dodatkowych szczepień z grupy 0;
 • 10 marca – otwarcie rejestracji dla pacjentów chorych przewlekle;
 • 15 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów chorych przewlekle;
 • 22 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów w wieku 69 lat;
 • 29 marca – rozpoczęcie szczepień służb mundurowych.

Rejestracja osób w wieku od 65 – 69 lat

11 marca uruchomiona zostanie rejestracja na szczepienia dla osób z wieku od 65 do 69 lat.

Rejestracja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem

Ponieważ uprawnionych do szczepień w tej grupie wiekowej są ponad 3 miliony osób, wprowadzony został harmonogram rejestracji aby uporządkować i ułatwić cały proces.

DATA GRUPA

11.03 - 13.03  Rocznik 1952

18.03 - 20.03  Rocznik 1952 - 1954

22.03 - 24.03  Rocznik 1952 - 1956

25.03 - 27.03  Grupa 70+

Uwaga! Pierwszeństwo mają osoby najstarsze, ale to nie znaczy, że jeśli miną podane terminy, seniorzy z danej grupy wiekowej nie będą mogli zapisać się później.

 • linia

Szczepienia  przeciwko COVID – 19 – aktualizacja – 25. 01.2021 r.

25 stycznia rozpoczynają się szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów, które odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Każdy senior zainteresowany szczepieniem przeciwko koronawirusowi zostanie zaszczepiony. Z powodu braku szczepionek nie ma obecnie wolnych terminów. Aby seniorzy nie musieli wielokrotnie dzwonić i szukać wolnych miejsc i terminów, uruchomiono nowe funkcjonalności, które mają pomóc starszym osobom:

 • jeżeli dzwoniąc na infolinię nr 989 senior usłyszy, że obecnie nie ma wolnych terminów na szczepienie w miejscu jego zamieszkania lub w pobliżu  - powinien podać konsultantowi telefon kontaktowy. Kiedy zwiększy się liczba dostarczanych do Polski szczepionek i pojawią się wolne miejsca – seniorzy zostaną o tym poinformowani .
 • senior (samodzielnie lub przy pomocy osób bliskich) może wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/, podając swoje dane kontaktowe. Podobnie, jak w przypadku infolinii -  gdy tylko wzrosną dostawy szczepionek przez producentów i w rezultacie pojawią się wolne terminy na szczepienie  - seniorzy zostaną o tym poinformowani.
 • można również wysłać smsa o treści Szczepimysie pod numer 664 908 556.
  W odpowiedzi senior otrzyma prośbę o podanie nr PESEL i kodu pocztowego. I podobnie jak powyżej – jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu – pacjent zostanie poinformowany w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.

Apelujemy, aby seniorzy, którzy jeszcze nie zarejestrowali się na szczepienia nie udawali się osobiście do POZ celem rejestracji, tylko skorzystali z powyższych narzędzi.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • linia

Od 15 stycznia 2021 r. osoby powyżej 80. roku życia mogą zarejestrować się na szczepienia przeciwko Covid-19.

Powszechne szczepienia zaczynają się od seniorów.

Seniorzy będą szczepieni w Polsce w ramach szczepień powszechnych w pierwszej kolejności.

Jak wygląda harmonogram rejestracji?

 • od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
 • od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 roku.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3981 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.