Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 22.07.2024
Imieniny: Marii, Magdaleny, Albina

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

XIV.I Zgłoszenie o zamiarze wycięcia zamiarze usunięcia drzew/a na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek - zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew/a na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych (do pobrania)
  2. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzew/a na nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Czernikowo (pokój nr 12)

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

W terminie 21 dni od zgłoszenia organ dokonuje wizji terenowej w celu oględzin drzew.

Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Organ może po dokonaniu oględzin, a przed upływem 14 dniowego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Zaświadczenie takie uprawnia do usunięcia drzew/a.

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Zgłoszenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin przez organ. Jeśli w tym czasie drzewa nie zostaną usunięte, osoba fizyczna musi dokonać ponownego zgłoszenia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  • Ustawa z dnia z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Czernikowo, w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpi się o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa/o, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew/a.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 1043 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.