Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 13.07.2024
Imieniny: Ernesta, Andrzeja, Sary

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Mazowsze- „Zaprojektuj Park Wiejski w Mazowszu”.

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Mazowsze- „Zaprojektuj Park Wiejski w Mazowszu”.

W dniu 04.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie Sąd Konkursowy w składzie: Przemysław Pujer- Przewodniczący, Beata Gogolińska- Zastępca oraz Marek Brzustewicz- Sędzia dokonał oceny prac konkursowych złożonych w ramach konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Mazowsze- „Zaprojektuj Park Wiejski w Mazowszu”.

W ramach konkursu złożone zostały 3 prace.

Dokonano  klasyfikacji prac według kolejności ich wpływu:

 1. Praca konkursowa nr 1
 2. Praca konkursowa nr 2
 3. Praca konkursowa nr 3

Zgodnie z Regulaminem Konkursu praca powinna zawierać :

 1. Część graficzną;
 2. Część opisową;
 3. Ogólny kosztorys szacunkowy inwestycji, określający wartości wykonania przedstawionej koncepcji;
 4. Kartę identyfikacyjną Uczestnika Konkursu, stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu;
 5. Oświadczenie Uczestnika/ów Konkursu o posiadaniu wymaganego wykształcenia/ uprawnień oraz przeniesieniu na organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do złożonej w konkursie pracy wraz z wymaganymi załącznikami, stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Po otwarciu kopert umożliwiających identyfikację uczestników konkursu, Sąd Konkursowy nie stwierdził braków formalnych.

Sąd Konkursowy po dokonaniu analizy formalno- prawnej złożonych prac dokonał oceny merytorycznej prac konkursowych zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie Konkursu.

Prace konkursowe w wyniku werdyktu Sądu Konkursowego uzyskały następującą liczbę punktów.

 • Praca konkursowa nr 1- 55 punktów;
 • Praca konkursowa nr 2- 89,70 punktów;
 • Praca konkursowa nr 3- 73,30 punktów.

Indywidualna ocena punktowa dokonywana przez członków Sądu Konkursowego nie podlega publikacji. Ocena każdej z prac jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych od wszystkich członków Sądu Konkursowego uprawnionych do oceny prac konkursowych.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłanie swoich prac. 

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 44719 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.