Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 15.07.2024
Imieniny: Henryka, Włodzimierza, Egona

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Wójt z absolutorium!

Dnia 23 czerwca 2017 r. o godzinie 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

- Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

- Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

-Wójt przedstawił radnym sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Skarbnik pani Ewa Olkiewicz odczytała pozytywne opinie RIO: w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Mieczysław Kasprowicz przedstawił  opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy i postawienie wniosku o udzielenie absolutorium,  komisja stosunkiem głosów 5 za była za udzieleniem Wójtowi absolutorium za 2016 rok.

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

- Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

-Uchwała w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Czernikowo.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

- Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

- Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

- Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Czernikowo na lata 2017-2021.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki położonej we wsi Czernikowo.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

-Uchwała w sprawie odwołania radnych: Rafała Rutkowskiego i Bartłomieja Duszyńskiego z funkcji członka komisji Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

Następnie komisja skrutacyjna w składzie: Mieczysław Kasprowicz, Paulina Chrząstek, Daniel Świdurski przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wniosku o odwołanie radnej pani Jadwigi Padlewskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Czernikowo. Stosunkiem głosów 7 za, 7 przeciw wniosek nie uzyskał wymaganego poparcia bezwzględnej większości głosów.

Następnie Wójt przedstawił informację z pracy Urzędu w okresie między sesjami.

Na tym zakończono obrady XXVI Sesji Rady Gminy Czernikowo.
Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje się w Urzędzie Gminy Czernikowo - pok. nr 29.

  • Wójt z absolutorium!
  • Wójt z absolutorium!
  • Wójt z absolutorium!
  • Wójt z absolutorium!
  • Wójt z absolutorium!

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 93409 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.