Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: niedziela, 13.06.2021
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Hermana

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Dnia 24 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie. W tym dniu sala posiedzeń wypełniona była po brzegi. Oprócz radnych oraz innych, stałych uczestników sesji na obrady przybyła liczna grupa nauczycieli i rodziców. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół XXII Sesji RG, po czym przystąpili do zadań zaplanowanych w porządku obrad.

Radny T. Krasicki zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie wyłączenia się z udziału w głosowaniu radnych, będących pracownikami Zespołu Szkół w Czernikowie. W ocenie wnioskodawców w kontekście art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, możliwe byłoby naruszenie ,,interesu prawnego" i unieważnienie podjętej uchwały przez Wojewodę. Wniosek został przegłosowany. Zgodnie z wcześniejszym wnioskiem o przygotowanie przez radcę prawnego obsługującego gminę opinii na ten temat, wyjaśnień udzieliła p. sekretarz gminy, która na podstawie pozyskanych w sprawie informacji uzasadniła, iż w przypadku tej uchwały pomiędzy radnymi zatrudnionymi w Zespole Szkół w Czernikowie, a treścią uchwały, nie zachodzi „interes prawny", gdyż uchwała tylko potwierdza dotychczasowy plan sieci szkół podstawowych i gimnazjum oraz określa projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych i wynikających z nich granic obwodów. Ośmioletnich szkół podstawowych nie powołuje rada gminy, lecz tworzone są z mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Zgodnie z porządkiem obrad, jako pierwszą procedowano uchwałę intencyjną w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z procedurą p. Wójt omówił główne założenia ustawy Prawo oświatowe oraz przebieg działań i decyzji podjętych przez komisje RG, na podstawie których opracowano projekt uchwały, którą następnie Wójt zaprezentował zebranym.

Radni: Andrzej Czarnecki oraz Rafał Rutkowski na swój wniosek wyłączyli się z głosowania nad uchwałą, zaś radna Jadwiga Padlewska nie wyłączyła się z głosowania szczegółowo uzasadniając swoją decyzję.

W przedmiotowym głosowaniu udział wzięło 13 radnych - uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała intencyjna zostanie skierowana do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i po pozytywnym zaopiniowaniu poddana zostanie ponownemu procedowaniu.

Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2017 r. Po przedstawieniu przez p. Wójta jej treści oraz opinii komisji przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, uchwałę podjęto jednogłośnie.

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rady Gminy w Czernikowie.

  • XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
  • XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
  • XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
  • XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
  • XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
  • XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 59168 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.