Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: piątek, 14.06.2024
Imieniny: Michała, Elizy, Elwiry

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Uroczystość wręczenia raportu z ewaluacji w Szkole Podstawowej w Osówce

21 listopada przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz oraz wizytator Jolanta Gruchlik i Dorota Rama dokonały uroczystego wręczenia raportu z ewaluacji zewnętrznej panu Wójtowi Gminy Czernikowo Zdzisławowi Gawrońskiemu oraz Ryszardowi Ałtyn, dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce.

Ewaluacja problemowa przeprowadzona została przez nadzór pedagogiczny, w dniach 17,19 i 24.10.2016 r. w dwóch obszarach: ,,Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne” oraz ,,Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. Wizytatorzy dostrzegli, iż realizacja badanych obszarów edukacyjnych Szkoły w Osówce, służy poprawnemu kształtowaniu postaw i respektowaniu norm społecznych, wspomagając jednocześnie rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Działaniom tym towarzyszy atmosfera przyjaźni, szacunku, zaufania, równości i wielopłaszczyznowej współpracy z organem prowadzącym – Gminą Czernikowo, partnerami szkoły oraz Radą Rodziców. Planując oddziaływania dydaktyczne nauczyciele uwzględniają metody wyzwalające u uczniów aktywność poprzez stosowanie różnorodnych sposobów pracy dostosowanych do potrzeb ucznia, stwarzanie sytuacji, które zachęcają dzieci i młodzież do podejmowania różnych aktywności. W szkole diagnozuje się zachowania uczniów oraz podejmowane są działania wychowawcze, mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. W ramach profilaktyki wobec zagrożeń, szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dobrzejewicach, Policją a także instytucjami kulturalno-oświatowymi, Nadleśnictwem Dobrzejewice, Radą Rodziców i Kołem Łowieckim Nr 136 z Bydgoszczy.

W tym szczególnym dla, Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce oraz środowiska lokalnego dniu, gośćmi byli: pani Jadwiga Padlewska przewodnicząca Rady Gminy Czernikowo, pan Zdzisław Gawroński Wójt Gminy Czernikowo oraz partnerzy placówki: pan Marcin Czajka inżynier nadzoru Nadleśnictwa Dobrzejewice, pani Bogusława Lewandowska Radna wsi Osówka, nauczyciele SP Osówka; Katarzyna Kowalska, Anna Podkowska – Fehlau, Joanna Malinowska oraz przedstawiciele Rady Rodziców przy SP Osówka w osobach; Aneta Kutnik, Hanna Mirowska, Katarzyna Zagrabska i Agnieszka Romanowska.

Dyrektor placówki pan Ryszard Ałtyn przyjął raport z wielką satysfakcją stwierdzając że tak bardzo wysokie oceny ewaluacji są potwierdzeniem pracy wszystkich podmiotów szkoły i instytucji współpracujących ze szkołą. Osiągnięcie ich było możliwe dzięki zespołowej pracy całego grona pedagogicznego, wsparcia ze strony organu prowadzącego placówkę oraz współpracy z partnerami szkoły. Podziękował wszystkim obecnym, życząc jednocześnie dalszych sukcesów i nowych inicjatyw. Na zakończenie uczestnicy spotkania, wraz z Panią Wicekurator mieli możliwość odbycia spaceru po szkole. Była też okazja do rozmów i dyskusji nad dotychczasową i przyszłą działalnością szkoły.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 122852 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.