Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 22.06.2024
Imieniny: Jana, Pauliny, Tomasza

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

ROZPORZĄDZENIE Nr 2 /2024
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2024 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
na terenie powiatów lipnowskiego, toruńskiego i włocławskiego

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) oraz art. 68 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w spiawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. UE. L Nr 84 z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 39, art. 55 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE L Nr 174 z 3.6.2020 r„ str. 64, z późn. zm.),w związku z likwidacją ogniska choroby — wysoce zjadliwej grypy ptaków, zwanej dalej grypą ptaków, w miejscowości Borek, gm. Lipno, powiat lipnowski, zarządza się, co następuje:

§1. Uchyla się rozporządzenie Nr 13/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lipnowskiego, toruńskiego i włocławskiego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8394).

§2.1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów objętych ograniczeniami.

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

drukuj (Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego)

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 188390 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.