Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 24.06.2024
Imieniny: Jana, Danuty, Emilii

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Informacja dla Mieszańców Gminy Czernikowo

Urząd Gminy w Czernikowie informuje, że w przypadku ujawnienia bezdomnych psów lub kotów znajdujących się na terenie Gminy Czernikowo powyższy fakt należy zgłaszać w godzinach pracy urzędu  pod nr telefonu  883–689-561 a po godzinach na ten sam numer należy wysłać wiadomość sms z uwagi na konieczność weryfikacji zgłoszenia. Również ta sama procedura obowiązuje  w przypadku ujawnienia martwego bezdomnego zwierzęcia.   Ponadto informuje się, że  na podstawie Uchwały nr XXII/162/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013 r. został uchwalony REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CZERNIKOWO, który w rozdziale V określa  niżej wymienione obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku:

”§ 20. 1. Właściciele zwierząt domowych lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do stałego dozoru oraz zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem bądź uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Do obowiązków właścicieli i opiekunów zwierząt należy w szczególności:

1) w odniesieniu do psów:

  1. prowadzenie psów w miejscach publicznych wyłącznie na uwięzi, a psów niebezpiecznych   dodatkowo w kagańcu,
  2. reagowanie w sytuacjach powodujących zakłócenia spokoju, porządku, bądź ciszy nocnej wywołanego uporczywym wyciem i szczekaniem psa,
  3. umieszczenie w widocznym miejscu, przy wejściu na teren nieruchomości, odpowiedniej informacji - w przypadku posiadania psów agresywnych.

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

  1. stały i skuteczny dozór,
  2. natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone na peryferiach gminy, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.” Nie przestrzeganie powyższych obowiązków przez właścicieli zwierząt domowych lub ich opiekunów może skutkować  poniesieniem przez te osoby odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 188468 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.