Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: czwartek, 07.07.2022
Imieniny: Benedykta, Cyryla, Estery

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Gmina Czernikowo na tle innych samorządów

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragnę przedstawić działania gminy Czernikowo na tle okolicznych gmin, porównując poziom wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do dochodów własnych. Czasami słyszę: „za płacowe podatki niewiele się dzieje”, „moje podatki są przejadane przez urząd”, „w innych gminach robi się więcej” itp. Warto jednak pamiętać, że na podstawie oficjalnych danych z biuletynów Regionalnej Izby Obrachunkowej udział dochodów własnych gminy Czernikowo jest najniższy w powiecie toruńskim i pośród sąsiednich gmin. Wyniósł on w 2012 roku tylko 16,5% całości dochodów budżetu i spadł z poziomu 21% w 2008 i 2009 roku. W liczbach bezwzględnych w roku 2012 była to kwota 5,5 mln zł. W porównaniu z innymi gminami, szczególnie powiatu toruńskiego, wielkość ta jest nawet pięciokrotnie niższa.

L.p.

Gmina

Dochody budżetowe

wykonanie w tys. zł

własne

w % dochodu

kwota w tys. zł

1

2

3

4

5

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

1

 Bobrowniki

9 613

10 872

11 424

32,8

37,8

33,4

3 153,0

4 109,6

3 815,6

2

 Chełmża

29 344

27 575

24 368

33,5

36,0

37,7

9 830,2

9 927,0

9 186,7

3

 Chrostkowo

10 008

10 900

9 733

32,5

32,2

28,5

3 252,6

3 509,8

2 773,9

4

 Ciechocin

11 832

11 217

11 425

32,2

28,7

26,1

3 809,9

3 219,3

2 981,9

5

 Czernikowo

33 343

30 257

26 831

16,5

17,2

18,7

5 501,6

5 204,2

5 017,4

6

 Golub-Dobrzyń

24 498

21 481

24 024

31,5

29,7

32,7

7 716,9

3 694,7

7 855,8

7

 Kikół

22 722

19 902

20 787

27,2

23,6

26,4

6 180,4

4 696,9

5 487,8

8

 Lipno

36 447

33 890

33 575

30,5

24,3

25,9

11 116,3

8 235,2

8 695,9

9

 Lubicz

50 535

46 206

44 590

53,0

49,7

48,9

26 783,5

22 964,3

21 804,5

10

 Łubianka

24 311

26 826

19 154

48,9

52,1

33,3

11 888,0

13 976,3

6 378,2

11

 Łysomice

35 843

30 737

26 305

67,5

63,0

56,5

24 194,0

19 364,3

14 862,3

12

 Obrowo

33 518

31 037

28 491

40,0

39,9

37,0

13 407,2

12 383,8

10 541,7

13

 Wielka Nieszawka

19 834

24 365

22 835

71,3

71,6

76,4

14 141,6

17 445,3

17 445,9

14

 Zbójno

14 285

14 960

14 449

19,9

19,0

21,0

2 842,7

2 842,4

3 034,3

15

 Zławieś Wielka

34 081

33 875

31 972

44,2

41,2

39,5

15 063,8

13 956,5

12 628,9

Dochody własne są to podatki płacone przez mieszkańca (podatnika) do gminy - między innymi rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportowych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, a także udziały z podatku dochodowego od osób cywilnych i prawnych. Mogą tu być także wpłaty mieszkańców, tak było np. w niektórych gminach przy budowie systemu solarnego – pozyskane środki stanowiły udział własny gminy. W naszej gminie przy inwestycjach z projektów unijnych nie stosujemy zbierania pieniędzy od mieszkańców objętych oddziaływaniem wykonywanej budowy.

L.p.

Gmina

Wydatki budżetowe

wykonanie w tys. zł

inwestycyjne

w % wydatków

kwota w tys. zł

1

2

3

4

5

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

1

 Bobrowniki

9 194

9 675

13 271

2,0

4,6

28,0

183,9

445,0

3 715,9

2

 Chełmża

31 412

29 216

29 046

28,6

23,2

25,4

8 983,8

6 778,1

7 377,7

3

 Chrostkowo

9 959

10 503

8 284

18,9

20,5

2,7

1 882,2

2 153,1

223,7

4

 Ciechocin

12 585

11 377

11 997

12,6

2,8

8,4

1 585,7

318,6

1 007,7

5

 Czernikowo

36 992

35 388

31 675

34,6

35,5

34,3

12 799,2

12 562,7

10 864,5

6

 Golub-Dobrzyń

26 308

25 218

25 823

18,3

24,3

24,5

4 814,3

6 127,9

6 326,6

7

 Kikół

24 754

20 227

21 073

16,7

5,8

13,2

4 133,9

1 173,1

2 781,6

8

 Lipno

32 780

39 781

34 789

4,2

25,9

18,2

1 376,8

10 303,3

6 331,6

9

 Lubicz

48 247

48 607

47 018

2,4

10,6

11,6

11 579,3

5 152,3

5 454,1

10

 Łubianka

25 220

22 643

26 135

28,7

26,9

38,1

7 238,1

6 090,9

9 957,4

11

 Łysomice

35 364

29 200

24 886

36,7

29,9

26,1

12 978,6

8 730,8

6 495,2

12

 Obrowo

34 153

30 178

31 438

10,0

8,2

16,5

3 415,3

2 474,6

5 187,2

13

 Wielka Nieszawka

17 878

35 427

27 723

27,5

62,6

57,7

4 916,4

22 177,3

15 996,2

14

 Zbójno

14 045

15 499

14 524

11,4

22,4

22,2

1 601,1

3 471,8

3 224,3

15

 Zławieś Wielka

33 895

38 131

36 374

12,0

25,9

22,4

4 067,4

9 875,9

8 147,8

Na podstawie danych z drugiej tabeli można zauważyć, że gmina Czernikowo, obok gminy Wielka Nieszawka, ma najwyższe procentowe udziały wydatków inwestycyjnych w budżecie. Gmina Czernikowo co roku średnio ok. 35 % wydatków przeznacza na poprawę infrastruktury. W kwotach jest to wielkość od 11 do 13 mln zł. Porównując dane w innych gminach widać, że wskaźniki inwestycyjne (np.2%) i kwoty (np.184 tys. zł.) są znacznie niższe.

L.p.

 Gmina

Dochody własne 2010- 2012
(w tys. zł.)

Wydatki inwestycyjne 2010- 2012
(w tys. zł.)

% wydatku do dochodu

Przykładowe wydatkowanie 1 zł dochodu własnego na wydatki inwestycyjne w gminie

1

2

3

4

5

6

2012

2011

2010

1

 Bobrowniki

11 078,2

4 344,8

39,22

0,06

0,11

0,97

2

 Chełmża

28 943,9

15 039,6

51,96

0,91

0,68

0,80

3

 Chrostkowo

9 536,3

4 259,0

44,66

0,58

0,61

0,08

4

 Ciechocin

10 011,1

2 912,0

29,09

0,42

0,10

0,34

5

 Czernikowo

15 723,2

36 226,4

230,40

2,33

2,41

2,17

6

 Golub- Dobrzyń

19 267,4

17 268,8

89,63

0,62

1,66

0,81

7

 Kikół

16 365,1

8 088,6

49,43

0,67

0,25

0,51

8

 Lipno

28 047,4

18 011,7

64,22

0,12

1,25

0,73

9

 Lubicz

71 552,3

22 185,7

31,01

0,43

0,22

0,25

10

 Łubianka

32 242,5

23 286,4

72,22

0,61

0,44

1,56

11

 Łysomice

58 420,6

28 204,6

48,28

0,54

0,45

0,44

12

 Obrowo

36 332,7

11 077,1

30,49

0,25

0,20

0,49

13

 Wielka   
 Nieszawka

49 032,8

43 089,9

87,88

0,35

1,27

0,92

14

 Zbójno

8 719,2

8 297,2

95,16

0,56

1,22

1,06

15

 Zławieś Wielka

41 649,2

22 091,1

53,04

0,27

0,71

0,65

Bardzo dobrze dla gminy Czernikowo przedstawiają się zestawienia z tabeli trzeciej. Nasza gmina zajmuje tu 11. miejsce w dochodach własnych, natomiast 2. w wydatkach inwestycyjnych. W przypadku gminy Czernikowo wydatki majątkowe obejmują także Gminny Zakład Komunalny czy sołectwa. Do ich zadań należą: utrzymanie dróg publicznych, oświetlenie uliczne, utrzymanie czystości i porządku i fundusz sołecki, co daje rocznie kwotę ok. 1 mln. zł. Kwoty te nie zostały ujęte w tym zestawieniu.

Bardzo ciekawie przedstawia się średni procent wydatków inwestycyjnych do dochodu własnego w latach 2010- 2012. W gminie Czernikowo z każdych 100 zł podatnika na infrastrukturę wydajemy 230,4 zł co jest zdecydowanym rekordem w tym zestawieniu. Porównajmy sąsiednie gminy, gdzie niekiedy na 100 zł podatnika wydaje się tylko ok. 30 zł na inwestycję. Żadna z przedstawionych gmin nie ma zwrotu podatku przynajmniej 100 na 100, a więc „co zebrano to wydano”.

 W trzeciej tabeli kolumny z porównaniem wydatkowania 1 zł dochodu własnego na wydatki inwestycyjne w gminie pokazują duży rozrzut tych wartości w poszczególnych gminach i w latach - od 0,06 zł do 2,41 zł. Tylko w przypadku gminy Czernikowo z 1 zł podatnika wydawano na inwestycje co roku prawie tyle samo tj. od 2,17 zł do 2,41 zł.

Nie jest cudem, iż wobec tak małych dochodów własnych tyle przeprowadzono inwestycji. Jest to wynik bardzo dobrego zarządzania gminą i właściwego inwestowania. W naszej gminie niemal wszystkie działania inwestycyjne realizujemy z udziałem pozyskanych środków. Stanowią one różne proporcje - od 50% do nawet 100% („Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu…”). W latach 2007- 2013 pozyskaliśmy na działania inwestycyjne (tzw. trwałe) ponad 30 mln zł., nie licząc działań tzw. „miękkich”. Dzięki temu, że pozyskujemy ogromne środki zewnętrzne, pomimo niskich dochodów własnych tak wiele pieniędzy przeznaczamy na inwestycję. Dzieję się tak, ponieważ mamy bardzo dobrą, merytoryczną i sprawną administrację – zarówno pozyskanie środków zewnętrznych, jak i ich właściwe rozliczenie są działaniami trudnymi i skomplikowanymi. O powyższym świadczą wyróżnienia w dzienniku Rzeczpospolita (od 4 lat), czasopiśmie „Wspólnota” (od 2005 roku) oraz Gazecie Prawnej – wyróżnienia dla Wójta (15 m-ce w kraju).

Na podstawie przedstawionych informacji widać bardzo duże zaangażowanie władz gminy w poprawę warunków  życia mieszkańców. Warto zatem swoje opinie budować na faktach, a nie zasłyszanych informacjach.

Zdzisław Gawroński

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • USŁUGI ROLNICZE
  Firma AgroPower Sambor Filarski zajmuje się świadczeniem USŁUG ROLNICZYCH na terenie gminy CZERNIKOWO. W ofercie m.in.
  - prasowanie słomy i sianokiszonki z możliwością owijania
  - zbiór zboża i RZEPAKU kombajnem Fendt
  - koszenie kukurydzy na kiszonkę z możliwością odwozu i ugniatania pryzmy
  - zbiór kukurydzy na ziarno
  - usługi ładowarką teleskopową
  - wywóz obornika
  - wapnowanie
  - mulczowanie łąk i nieużytków oraz ścierniska po kukurydzy

  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie oraz oferujemy dogodne terminy płatności.

  Zapraszamy do skorzystanie z naszych usług. Tel. 726089410
 • Zajęcia jogi
  Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych na zajęcia jogi, które odbywają się w każdą środę w godz. 17.45 - 19.00 w sali OSP w Czernikowie. Dzięki regularnym ćwiczeniom zniwelujesz skutki działania przewlekłego stresu jak bóle kręgosłupa, karku, uczucie sztywności i napięcia, zrelaksujesz się i oderwiesz myśli od codziennych spraw. Wiek i sprawność nie ma znaczenia.
  Chęć udziału w zajęciach proszę zgłaszać telefonicznie pod nr 698 653 846
  Anna Kroplewska,
  https://rudajoga.pl/

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2022
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 111400 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.