Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: środa, 27.05.2020
Imieniny: Jana, Magdaleny, Izydora

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania i wywozu nieczystości ciekłych

    W związku z przeprowadzoną kontrolą Najwyższej Izby Kontroli, którą objęto gospodarkę ściekową gminy Czernikowo na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej w latach 2009-2011 (I półrocze) oraz w nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych przypominamy, iż właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

    W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zawarł stosownych umów lub umowy gmina obowiązana jest (zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Jednocześnie, w myśl art. 6 ust. 7 i 8 ustawy, wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:

 • obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
 • wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek uchwalonych przez radę gminy,
 • terminy uiszczania opłat;
 • sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia,

a decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

    Informujemy o planowanym przystąpieniu przez Urząd Gminy i Straż Gminną do kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków powyżej scharakteryzowanych, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Termin rozpoczęcia kontroli nieruchomości zostanie podany w najbliższym czasie.

    W związku z powyższym prosimy o zawieranie umów na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotami posiadającymi zezwolenie w tym zakresie oraz przechowywanie dowodów uiszczania opłat za tę usługę.

    Zachęcamy ponadto do uzyskiwania zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych we własnym zakresie, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności i wywarcie wpływu na ceny usług.

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Praca
  Dam pracę na polu lawendy przy ścinaniu i pielęgnacji. Szkleniec koło Czernikowa tel. 570 316 510
 • Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę
  Posiadasz działkę o powierzchni min. 1,5 ha, o szerokości min. 60 m i klasie gruntów IV, V, VI. Jest to teren niezaciemniony, a w pobliżu działki (do 500 m) znajduje się linia energetyczna.

  Oferujemy od 8000 do 9000 zł rocznie za każdy hektar. Dzierżawa na okres 25 lat.

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Sun Hunter z Krakowa, która zajmuje się poszukiwaniem działek do wydzierżawienia pod farmy fotowoltaiczne, mogą być to zarówno grunty gminne jak i prywatne działki mieszkańców.
  Tel. 519 590 611

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. 54 287 50 01
  54 287 50 13
fax 54 230 50 51
e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 84745 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.