Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 15.05.2021
Imieniny: Zofii, Nadziei, Izydora

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo w sprawie planowanej budowy elektrowni na biogaz w miejscowości Liciszewy

       Inwestycje związane z budową elektrowni na biogaz bardzo często wywołują społeczny rozdźwięk i stają się przedmiotem powszechnej debaty nad bilansem potencjalnych korzyści i strat, jakich mogą być źródłem. Powodów takich następstw jest wiele, począwszy od niepełnej wiedzy na temat ich funkcjonowania i naturalnej obawy mieszkańców przed zewnętrzną ingerencją w obecny stan obszaru. Wszelki zakres ewentualnych sprzeciwów wobec inwestycji tego typu regulują jednak przepisy prawa, do których stosowania zobowiązują się zarówno inwestor, jak i organy administracyjne wydające decyzje i zajmujące stanowisko w przedmiotowej sprawie.

     Wszelkie sprawy podejmowane przez Urząd Gminy są rozpatrywane zgodnie z procedurami opartymi na przepisach prawa oraz kodeksie postępowania administracyjnego i nie może być mowy o żadnym odstępstwie od reguł prawnych niezależnie od charakteru sprawy i osobistego stanowiska osób piastujących kompetentne funkcje i stanowiska.

       25 lipca 2011 roku wpłynął do Urzędu Gminy wniosek Polskiej Grupy Biogazowej sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie budowy biogazowi w miejscowości Liciszewy o mocy 0,5 MW. Zgodnie z procedurą administracyjną Urząd Gminy wystąpił do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz do Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Zawiadomione o planowanej inwestycji zostały strony sprawy – właściciel działki, zarządcy dróg oraz właściciele działek sąsiadujących. Ponadto, informację o planowanym przedsięwzięciu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy.

      Dnia 8 sierpnia pocztą elektroniczną wpłynął do Wójta Gminy Czernikowo protest mieszkańców Liciszew wraz z załączona listą podpisów sprzeciwu, po czym wpłynęły kolejne protesty: stron sprawy oraz radnego Zbigniewa Krzemińskiego. Wszystkie protesty spotkały się z niezwłoczną odpowiedzią, zostały ponadto przesłane do Polskiej Grupy Biogazowej sp. z o.o. z prośbą o zajęcie stanowiska wobec społecznego sprzeciwu i uzasadnienie zawarcia w dokumentacji zapisów świadczących o braku ryzyka społecznego rozdźwięku.

      Przedstawiciel inwestora w rozmowie z Wójtem Gminy zobowiązał się spotkać się z mieszkańcami Liciszew i pozostałymi zainteresowanymi, by scharakteryzować zakres inwestycji i rozwiać ewentualne wątpliwości. 19 sierpnia wpłynęło do Urzędu Gminy pismo od Państwowego Inspektora Sanitarnego, który zobowiązał inwestora do sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko. Postanowienie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska także zobowiązało inwestora do sporządzenia w/w raportu. Z uwagi na powyższe 23 sierpnia Wójt Gminy wydał postanowienie, w którym nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Do czasu otrzymania tego raportu postępowanie administracyjne zostało zawieszone.

      Otrzymanie raportu i wznowienie postępowania pociąga za sobą konsultacje społeczne i ewentualne rozszerzenie zakresu stron sprawy. Zakres raportu również reguluje ustawa. Otrzymany raport zostanie wysłany do zaopiniowania przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz do Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Bydgoszczy a także do społeczeństwa, którego udział w postępowaniu także regulowany jest przepisami prawa.

      Wójt Gminy nie wydał w związku z przedmiotową inwestycją żadnej decyzji. Dopiero po otrzymaniu w/w raportu i jego zaakceptowaniu przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska Gmina będzie uprawniona do podejmowania stosownych decyzji. Procedury, których wymaga prawo, z uwzględnieniem wnoszonych protestów są i będą stosowane.

      Dnia 5 września o godzinie 18:00 w Wiejskim Domu Kultury w Mazowszu odbędzie się spotkanie w sprawie budowy elektrociepłowni, w którym wezmą udział: przedstawiciel inwestora, Wójt Gminy Czernikowo, Przewodnicząca Rady Gminy Czernikowo oraz niezależni eksperci w dziedzinie technologii biogazowej. Miejsce organizacji spotkania uzasadnione jest z wielu względów. W pismach protestacyjnych znajdowały się zapisy traktujące o zasięgu oddziaływania inwestycji wykraczającym poza sołectwo Liciszewy – znajdujące się w pobliżu Mazowsze zalicza się więc do opisanego obszaru. Ponadto Wiejski Dom Kultury dysponuje optymalnym zapleczem do przeprowadzania spotkań tego typu, z odpowiednio umeblowaną salą należytej wielkości oraz mediami umożliwiającymi wykorzystanie multimedialnych prezentacji. Remiza w Liciszewach, będąca własnością OSP nie zapewnia takich możliwości.

   Spotkanie ze społecznością lokalną jest organizowane z inicjatywy Gminy Czernikowo, bowiem pisma protestacyjne (i rozmowy z ich autorami) nie zawierały deklaracji podjęcia organizacyjnej inicjatywy. Gmina natomiast przedsięwzięła czynności organizacyjne, wychodząc niejako naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.

    Wyrażam przekonanie, że trwający proces decyzyjny będzie przebiegał rzetelnie, z poszanowaniem prawa i interesów wszystkich zainteresowanych.                                                                                       

 

                                                                                              Wójt Gminy Czernikowo

                                                                                              Zdzisław Gawroński

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
  • Szukam kawalerki do wynajęcia
    Szukam do wynajęcia kawalerki
    w Czernikowie lub okolicy
  • SIEW KUKURYDZY i Inne Usługi Rolnicze
    Firma AgroPower wykonuje usługowy siew kukurydzy. Cena 120-130 zł / ha. Tel. 726089410
    Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na stronie www.facebook.com/AgroPowerZebowo

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Szczepienia
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2021
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 115077 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.