Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: niedziela, 15.12.2019
Imieniny: Celiny, Niny, Waleriana

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

ARiMR informuje:

Nie naruszać przepisów

Oddział Regionalnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt współfinansowany w ramach działania SPO nie może być realizowany z udziałem innych środków publicznych przyznanych w związku z realizacją tego projektu ( wynika to z Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego)

Beneficjent odpowiednich działań SPO, podpisując umowę o dofinansowanie oświadcza m.in., że nie korzysta i nie będzie korzystał z innych środków publicznych przyznanych w związku z realizacją projektu określonego w umowie. W razie naruszenia zakazu podwójnego finansowania, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości bądź części otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia wypłacenia pomocy przez ARIMR. Zakaz finansowania operacji z innych środków publicznych dotyczy także PROW 2007-2013. MRIRW w swojej opinii podkreśla również, że odpowiednie przepisy posługują się pojęciem „projektu” lub „operacji”, a nie „kosztów”, a więc zakaz podwójnego finansowania projektów/operacji dotyczy wszystkich inwestycji (elementów inwestycji/przedsięwzięcia), realizowanych w ramach projektu/operacji. Dlatego faktury oznaczone pieczątką ARIMR nie powinny być podstawą do uzyskania ulgi inwestycyjnej. Nie ma również podstawy do wyodrębnienia z faktury VAT kosztów niekwalifikowanych , poniesionych w związku z realizacją projektu objętego współfinansowaniem w ramach SPO czy PROW 2007-2013. Nie może być mowy zwłaszcza o wyodrębnieniu podatku VAT i występowaniu o ulgę w oparciu o kwotę tego podatku. W związku powyższym, żadna faktura VAT, która została oznaczona pieczątką : „przedstawiono do refundacji w ramach SPO…” (analogicznie w ramach PROW 2007-2013) nie może stanowić podstawy do uzyskania ulgi podatkowej. Także faktury nieostemplowane, które dotyczą jednak realizowanego projektu/operacji lecz nie zostały przedstawione do rozliczenia inwestycji w ARIMR, nie powinny stosować podstawy do uzyskania ulgi bez względu na to, czy opiewają na koszty kwalifikowane cz też nie. W takim przypadku sami beneficjenci określonych działań nie powinni się ubiegać o ulgi podatkowe ze względu na zobowiązanie, jakie podjęli podpisując oświadczenie dotyczące zakazu podwójnego finansowania.

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 18365 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.