Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 09.08.2022
Imieniny: Romana, Edyty, Rolanda

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Zaangażowanie Gminy Czernikowo w pozyskiwanie środków zewnętrznych

 

Zaangażowanie Gminy Czernikowo w pozyskiwanie środków zewnętrznych
 
W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi odrzucenia przygotowanego przez Gminę Czernikowo wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV”, które powstać mogły w oparciu o ogłoszenie zawarte na stronie internetowej dotyczącej funduszy unijnych, wyjaśnienia dementujące błędne spekulacje wydają się być niezbędne.
 
Do konkursu RPOWKP 35/II/2.1/2010, ogłoszonego w ramach Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, złożono ogółem 24 wnioski o dofinansowanie, z czego ocenę formalną przeszło 14 z nich. Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie zweryfikowano (w następstwie czego przyznano dofinansowanie) 10 wniosków, negatywnie oceniono jeden, natomiast pozostałe trzy, w tym również wniosek złożony przez Gminę Czernikowo, nadal znajdują się w procedurze oceny w związku z koniecznością uzyskania wyjaśnień. Gmina Czernikowo podjęła czynności wyjaśniające, w następstwie których precyzyjnie i wyczerpująco sporządzone pismo w terminie trafi do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zaznaczam, że konieczność złożenia wyjaśnień nie wynika z niepoprawności konstrukcji wniosku czy z merytorycznych braków i niespójności, a z uwagi na wskazanie właściwej interpretacji niektórych zapisów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę przyjmującą harmonogram, aby umożliwić dofinansowanie wszystkich projektów, których ocena merytoryczna zostanie zakończona wynikiem pozytywnym. Oznacza to, że zatwierdzenie wyjaśnień równoznaczne będzie przyznaniu unijnego wsparcia. Sytuacja złożonego przez Gminę Czernikowo wniosku jest więc nie tylko nie gorsza od sytuacji w momencie złożenia go do Urzędu Marszałkowskiego bądź uzyskania pozytywnego wyniku oceny formalnej, lecz znacznie przybliża Gminę Czernikowo do powodzenia operacji.
Należy zwrócić uwagę na duże tempo starań o dofinansowania ze środków zewnętrznych na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy oraz na wysoką skuteczność tych działań. Stworzony przez zespół pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za pozyskiwanie wsparcia z zewnątrz wniosek „Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C
w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C”

o dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach tzw. „schetynówki”, czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych został zweryfikowany pozytywnie,
w następstwie czego gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 1,318 mln zł, odpowiadającej 50% kosztów przedsięwzięcia. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo” to nazwa projektu, któremu przyznane zostało wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 963 888 zł, stanowiące równowartość 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Do dofinansowania w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka rekomendowany został projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”. Oznacza to, że jedynie zatwierdzenie listy rankingowej z Suplementem przez Instytucję Zarządzającą dzieli Gminę od otrzymania wsparcia, które stanowi aż 85 % wydatków kwalifikowalnych i wynosi 3 273 735,90 zł (przy 577 718,20 zł środków własnych). Na początku listopada br. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo potwierdzające przyznanie dofinansowania projektu pn. „Budowa drogi gminnej nr 101167C i przebudowa drogi gminnej nr 101150C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044C
w miejscowości Czernikowo”.
Na jego podstawie otrzymaliśmy wsparcie w wysokości pół miliona złotych. Wniosek złożony w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P „Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki na terenie Gminy Czernikowo” został odrzucony na etapie oceny merytorycznej w wyniku pominięcia przez ekspertów informacji zawartych w Studium Wykonalności umożliwiających spełnienie kryteriów, na co zespół pracowników odpowiedział złożeniem stosownego odwołania wnioskującego ponowną weryfikację merytoryczną oraz złożeniem rozbudowanej wersji wniosku w podobnym konkursie.
Na przełomie października i listopada Gmina Czernikowo złożyła aż trzy wnioski – dwa w ramach konkursów RPO Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej („Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem” – wnioskowana kwota dofinansowania to2,593 mln zł – oraz „Wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej oraz fizycznej Zespołu Szkół w Czernikowie” – wnioskowana kwota dofinansowania to 64,5 tys. zł) oraz jeden w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Adaptacja remizy OSP
w Czernikowie na świetlicę wiejską”
(wnioskowana kwota dofinansowania to 500 tys. zł).
Ponadto, Gmina Czernikowo przystąpiła do realizacji projektu „Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim", realizowanego w zakresie Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie w łącznej wysokości 203 400,80 zł. W październiku tego roku oświatowe gminne jednostki administracyjne rozpoczęły realizację projektu „Z Małgosią po naukę”. Tu również otrzymano wsparcie finansowe na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne w łącznej wysokości 145 852,67 zł.
W związku z niedawnymi zmianami personalnymi w zespole pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za konstruowanie i koordynowanie projektów ubiegających się
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych pojawiły się głosy powątpiewania
w efektywność prac nowego zespołu, jednak powyższe dowody na intensywność
i skuteczność działań mających na celu pozyskiwanie wsparcia zdają się przeczyć tym teoriom. Urząd Gminy zapewnia, że jakość i natężenie powyższych działań może ulec zmianie jednie w kierunku pozytywnym.

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Antykwariat Wasaczek
  Prowadzimy antykwariat, od 15 lat
  Jesteśmy zainteresowani kupnem książek i regałów od Organów Publicznych . Interesuje nas każda tematyka , nie przeszkadzają nam stemple oraz znaki własnościowe. Skupujemy również płyty cd z muzyką , dvd z filmami , płyty winylowe oraz kasety vhs.
  Zapewniamy Państwa, że książki oraz media zakupione przez nas będą mogły służyć ludziom i nie zostaną zniszczone. Z naszej strony zapewniamy transport oraz załadunek zakupionych przedmiotów. Oczywiście istnieje możliwość udokumentowania transakcji. Proponujemy umowę kupna sprzedaży, fakturę lub inny dokument wystawiony przez Państwa.
 • Wózek dla dziecka -tanio sprzedam
  Wózek 2w1 (gondola+spacerówka) w
  bardzo dobrym stanie,tanio sprzedam.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 2/2022
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 99781 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.