Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 09.08.2022
Imieniny: Romana, Edyty, Rolanda

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

 • -
Gmina Inwestuje w infrastrukturę i komunikację

 

Gmina Inwestuje w infrastrukturę i komunikację
 
Z końcem 2010 roku Gmina Czernikowo nie zwalniania inwestycyjnego tempa. Złożony we wrześniu do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie przebudowy dwóch odcinków dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych znalazł się w gronie projektów, które zostaną dofinansowane. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznane zostanie także na wniosek dotyczący prac związanych z dwoma odcinkami dróg
w Czernikowie. Gmina Czernikowo zdobyła również pieniądze na budowę kanalizacji deszczowej na czernikowskich ulicach: Leśna oraz Kwiatowa.
W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”, po sukcesie inwestycji obejmującej drogi łączące Czernikowo, Jackowo
i Steklinek, realizowana będzie przebudowa dwóch odcinków: drogi gminnej, która komunikacyjnie łączy część Liciszew w obu swych końcach z drogą powiatową Kijaszkowo-Dąbrówka oraz drogi gminnej w Mazowszu, rozpoczynającej się zjazdem z „powiatówki” Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo i prowadzącej do Piotrkowa. Długość objętych zadaniem „Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań
z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C”
odcinków to 2,25 km, a kosztorysowa wartość robót wynosi ponad 2,6 mln zł. W wyniku realizacji inwestycji powstaną jezdnie
o mineralno-bitumicznych nawierzchniach i szerokości 5 m z obustronnymi poboczami
o szerokości 75 cm, wykonane zostanie 360 m2 chodników, a przy Szkole Podstawowej
w Mazowszu wybudowana zostanie zatoka autobusowa oraz zamontowane zostaną bariery ochronne. Realizacja zadania nastąpi przy współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Toruniu, które częściowo pokryje koszty przebudowy skrzyżowań dróg gminnych
z drogami powiatowymi.
W ramach Działania 1.1. – Infrastruktura drogowa RPO WK-P na lata 2007-2013 Gmina Czernikowo realizuje projekt pn. „Budowa drogi gminnej nr 101167C
i przebudowa drogi gminnej nr 101150C wraz z przebudową skrzyżowania z droga powiatową nr 2044C w miejscowości Czernikowo”.
Dofinansowaniewyniesie pół miliona złotych, całkowity koszt inwestycji to 1,155 mln zł. Projekt zakłada budowę drogi z kostki brukowej i chodników w miejscu gruntowej obecnie drogi na Osiedlu Młodych oraz przebudowę ul. Zajączkowo, nawierzchnię której stanowić będzie warstwa z betonu asfaltowego, oraz budowę chodników przy tej ulicy. Planowane prace mają rozpocząć się jeszcze w 2010 roku.
            „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo” to nazwa projektu, któremu przyznane zostało wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 963 888 zł, stanowiące równowartość 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Dotyczy on zapewnienia odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z ulic Kwiatowej i Leśnej do istniejącego zbiornika wody. Regulacja systemu odprowadzania wód opadowych wpłynie korzystnie na stan gruntów, a tym samym na środowisko przyrodnicze. Całkowity koszt realizacji zadania to ponad 2,35 mln zł.
            Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość” został rekomendowany do dofinansowania w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oznacza to, że jedynie zatwierdzenia listy rankingowej z Suplementem przez Instytucję Zarządzającą dzieli Gminę od otrzymania wsparcia, które stanowi aż 85 % wydatków kwalifikowalnych i wynosi 3 273 735,90 zł (przy 577 718,20 zł środków własnych). Projekt zakłada zapobieżenie wykluczeniu cyfrowemu 40 rodzinom z terenu gminy Czernikowo zagrożonym tym zjawiskiem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu podległym jednostkom edukacyjnym – sześciu szkołom, trzem bibliotekom oraz jednej świetlicy.
 

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Antykwariat Wasaczek
  Prowadzimy antykwariat, od 15 lat
  Jesteśmy zainteresowani kupnem książek i regałów od Organów Publicznych . Interesuje nas każda tematyka , nie przeszkadzają nam stemple oraz znaki własnościowe. Skupujemy również płyty cd z muzyką , dvd z filmami , płyty winylowe oraz kasety vhs.
  Zapewniamy Państwa, że książki oraz media zakupione przez nas będą mogły służyć ludziom i nie zostaną zniszczone. Z naszej strony zapewniamy transport oraz załadunek zakupionych przedmiotów. Oczywiście istnieje możliwość udokumentowania transakcji. Proponujemy umowę kupna sprzedaży, fakturę lub inny dokument wystawiony przez Państwa.
 • Wózek dla dziecka -tanio sprzedam
  Wózek 2w1 (gondola+spacerówka) w
  bardzo dobrym stanie,tanio sprzedam.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 2/2022
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 99787 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.