Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: czwartek, 04.03.2021
Imieniny: Kazimierza, Eugeniusza, Lucji

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

  • -
Gmina Inwestuje w infrastrukturę i komunikację

 

Gmina Inwestuje w infrastrukturę i komunikację
 
Z końcem 2010 roku Gmina Czernikowo nie zwalniania inwestycyjnego tempa. Złożony we wrześniu do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie przebudowy dwóch odcinków dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych znalazł się w gronie projektów, które zostaną dofinansowane. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznane zostanie także na wniosek dotyczący prac związanych z dwoma odcinkami dróg
w Czernikowie. Gmina Czernikowo zdobyła również pieniądze na budowę kanalizacji deszczowej na czernikowskich ulicach: Leśna oraz Kwiatowa.
W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”, po sukcesie inwestycji obejmującej drogi łączące Czernikowo, Jackowo
i Steklinek, realizowana będzie przebudowa dwóch odcinków: drogi gminnej, która komunikacyjnie łączy część Liciszew w obu swych końcach z drogą powiatową Kijaszkowo-Dąbrówka oraz drogi gminnej w Mazowszu, rozpoczynającej się zjazdem z „powiatówki” Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo i prowadzącej do Piotrkowa. Długość objętych zadaniem „Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań
z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C”
odcinków to 2,25 km, a kosztorysowa wartość robót wynosi ponad 2,6 mln zł. W wyniku realizacji inwestycji powstaną jezdnie
o mineralno-bitumicznych nawierzchniach i szerokości 5 m z obustronnymi poboczami
o szerokości 75 cm, wykonane zostanie 360 m2 chodników, a przy Szkole Podstawowej
w Mazowszu wybudowana zostanie zatoka autobusowa oraz zamontowane zostaną bariery ochronne. Realizacja zadania nastąpi przy współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Toruniu, które częściowo pokryje koszty przebudowy skrzyżowań dróg gminnych
z drogami powiatowymi.
W ramach Działania 1.1. – Infrastruktura drogowa RPO WK-P na lata 2007-2013 Gmina Czernikowo realizuje projekt pn. „Budowa drogi gminnej nr 101167C
i przebudowa drogi gminnej nr 101150C wraz z przebudową skrzyżowania z droga powiatową nr 2044C w miejscowości Czernikowo”.
Dofinansowaniewyniesie pół miliona złotych, całkowity koszt inwestycji to 1,155 mln zł. Projekt zakłada budowę drogi z kostki brukowej i chodników w miejscu gruntowej obecnie drogi na Osiedlu Młodych oraz przebudowę ul. Zajączkowo, nawierzchnię której stanowić będzie warstwa z betonu asfaltowego, oraz budowę chodników przy tej ulicy. Planowane prace mają rozpocząć się jeszcze w 2010 roku.
            „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo” to nazwa projektu, któremu przyznane zostało wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 963 888 zł, stanowiące równowartość 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Dotyczy on zapewnienia odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z ulic Kwiatowej i Leśnej do istniejącego zbiornika wody. Regulacja systemu odprowadzania wód opadowych wpłynie korzystnie na stan gruntów, a tym samym na środowisko przyrodnicze. Całkowity koszt realizacji zadania to ponad 2,35 mln zł.
            Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość” został rekomendowany do dofinansowania w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oznacza to, że jedynie zatwierdzenia listy rankingowej z Suplementem przez Instytucję Zarządzającą dzieli Gminę od otrzymania wsparcia, które stanowi aż 85 % wydatków kwalifikowalnych i wynosi 3 273 735,90 zł (przy 577 718,20 zł środków własnych). Projekt zakłada zapobieżenie wykluczeniu cyfrowemu 40 rodzinom z terenu gminy Czernikowo zagrożonym tym zjawiskiem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu podległym jednostkom edukacyjnym – sześciu szkołom, trzem bibliotekom oraz jednej świetlicy.
 

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
  • Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę
    Nasza firma zajmuje się lokalizowaniem terenów pod budowę farm fotowoltaicznych. Interesują nas głównie grunty nie objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz oddalonych nie dalej niż pięćset metrów od linii elektroenergetycznej średniego napięcia — 15kv., które mają powierzchnię nie mniejszą niż sześć arów.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 3/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 65808 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.