Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 15.06.2024
Imieniny: Jolanty, Wita, Bernarda

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Gmina Czernikowo - informacja przygotowana dla Gazety Pomorskiej.
       W obecnej, trwającej jeszcze kadencji samorządu, osiągnięto do dzisiaj. właściwie wszystkie zakładane cele, a wykonano jeszcze wiele innych, dodatkowych zadań. Co roku w budżecie gminy Czernikowo przeznacza się na inwestycje ok. 30% wydatków. Jest to wysoki wskaźnik zważywszy, że dochody własne (głównie wpływy z podatków) są u nas znacznie niższe niż w sąsiednich gminach. Mimo to, dzięki dużej aktywności pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Marszałkowskim zrealizowano wiele inwestycji związanych z infrastrukturą gminy jak też działaniami „miękkimi” (projekty edukacyjne, dokształcania osób dorosłych itp.) Pozyskano wiele środków finansowych i rzeczowych z zewnątrz, z różnych źródeł m.in. z ministerstw, urzędu marszałkowskiego, starostwa czy innych instytucji i agencji.
       Na początku obecnej kadencji, dzięki staraniom gminy, powstał w Czernikowie wyjazdowy zespół ratunkowy (karetki pogotowia). Rozwiązanie to zapewne uratowało życie wielu mieszkańcom gminy. 
       We współpracy z prywatnym inwestorem udało się przenieść targowisko w nowe miejsce z dobrym dojazdem ze wszystkich stron. Dzięki temu, znikł problem „środowego” blokowania głównych ulic przelotowych w Czernikowie. W nowym miejscu są lepsze warunki dla handlujących oraz zwiększono częstotliwość jarmarków-co środę.
      Na miejscu byłego targowiska powstał „Park 700-lecia”, który stał się doskonałym miejscem do relaksu i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców. Dzieci i młodzież mogą korzystać z placu zabaw i mini skateparku. Starsi mają idealne miejsce na spacery , a nawet grę w szachy czy warcaby. Na przejmowanym od Agencji Nieruchomości Rolnych przyległym terenie planowane jest poszerzenie parku i rozbudowa placu zabaw.
      W roku 2007 wybudowano nowy stadion z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim, boiskiem tartanowym do siatkówki i koszykówki. Znajduje się tu również skocznia w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Wokół boiska jest bieżnia tartanowa o 4 torach. Stadion posiada nawadnianie deszczowe i trybuny na 250 miejsc. Odnowiono (rekultywowano) też dotychczasowe boisko piłkarskie w Czernikowie oraz doposażono boisko piłkarskie w Steklinie w obiekt gospodarczy i kryte wiaty dla zawodników. Dla klubu baseball’a „Comets” w Mazowszu oddano (generalnie wyremontowane) pomieszczenie klubowe.
      W szkołach podstawowych w Makowiskach i Mazowszu powstały punkty wydawania ciepłych posiłków dowożonych z innych szkół. Działania te umożliwiły korzystanie z ciepłych posiłków wszystkim dzieciom z terenu całej gminy. Wyremontowano w dużym zakresie szkoły podstawowe w Mazowszu i Makowiskach oraz przedszkole w Czernikowie.
      W celu poprawienia bezpieczeństwa i zapobieżeniu aktom wandalizmu założono monitoring na stadionie sportowym, Zespole Szkół w Czernikowie oraz Szkole Podstawowej w Czernikowie. W tym roku zostanie zainstalowany monitoring w parku, przy placu zabaw.
      Korzystając ze znaczącego wsparcia z zewnątrz, z różnych źródeł (RPO, FOGR, FW) wybudowano w gminie kilkanaście km dróg. W ostatnich 3 latach powstało prawie 8 km dróg z „pełnym” asfaltem, 13,5 km dróg wykonanych zostało metodą potrójnego wgłębnego bitumowania  emulsją i grysami na podkładzie z destruktu asfaltowego lub tłucznia. Destrukt ułożono na odcinku 2,5 km, tłuczniem utwardzono 7,5 km dróg gminnych. Poza tym gmina partycypowała  w modernizacji dróg powiatowych. W roku 2008 20 tys. zł dołożono do przebudowy mostu w Kijaszkowie, a w 2009 roku  525 tys. zł do naprawy prawie 15 km odcinka drogi od Kijaszkowa do Osówki. W tym roku planujemy wybudować ponad 5,6 km dróg asfaltowych wykorzystując wsparcie  NPPDL ,FOGR, RPO. Po pierwszych oszczędnościach przetargowych widać że możliwe będzie także utwardzenie kilku kilometrów dróg metodą wgłębnego bitumowania.
      W ciągu ostatnich 3 lat gmina wybudowała  46 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, w tym roku planowana jest budowa kolejnych 100 oczyszczalni. Przypomnę, że w 2006 roku gmina wybudowała 200 takich oczyszczalni. W latach 2006-2007 w części Czernikowa za prawie 5,5 mln zł  wykonano zadanie regulacji gospodarki wodno-ściekowej. Polegało ono na wymianie rur azbestowych na ekologiczne, odłączeniu istniejącej kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej oraz ich rozbudowie łącznie z siecią wodociągową. Inwestycja ta była dofinansowywana z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 3,25  mln złotych. W jej wyniku przebudowano 211 przyłączy wodociągowych, wykonano 6 nowych przyłączy, powstały 23 przyłącza kanalizacyjne oraz 63 nowe wpusty uliczne.
      Ponadto na nowo powstających osiedlach  wspólnymi siłami gminy i mieszkańców wykonano po ok. 4 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W latach 2008-2009 wykonano remont hydroforni w Osówce oraz wybito w jej pobliżu nową studnię głębinową, przebudowując jednocześnie część wodociągu. Te inwestycje na pewno zapobiegną okresowym brakom wody w okresie letnim.
     Ze środków gminy, przy częściowym udziale powiatu położono 6 200 m² chodników. Gmina wzbogaciła się o 160 lamp oświetleniowych.
      Mijająca kadencja to także okres zakupów i nieodpłatnego pozyskiwania pojazdów mechanicznych. Nieodpłatnie otrzymaliśmy nowy gimbus Kapena, używany samochód osobowy Fiat Brava, samochód terenowy Honker oraz samochód ciężarowy Star wywrotka dla Zakładu Komunalnego. Jednostki OSP w Steklinie i Mazowszu wzbogaciły się o lekkie samochody pożarnicze, karosowane z funduszy gminnych. Korzystając z dopłat  Oddziału Wojewódzkiego OSP, karosowano także samochód pożarniczy Star 266 dla OSP w Czernikowie. Nabyto także z tą dopłatą dla tej jednostki zestaw profesjonalnych narzędzi hydraulicznych Holmatro oraz nową motopompę   dla OSP Steklin.
       W tym roku 19 czerwca odbędą się na stadionie w Czernikowie Wojewódzkie Zawody Sportowo- Pożarnicze dla jednostek OSP.
      W 2009 roku zakupiono podnośnik z samochodem Star m.in. do konserwacji lamp oświetleniowych, rynien czy pielęgnacji drzew oraz rębak do cięcia gałęzi.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gmina dofinansowała zakup nowego samochodu dla policji oraz corocznie dofinansowywany jest zakup paliwa. W ubiegłym roku przeprowadzono kolejny remont budynku biblioteki w Czernikowie, na który otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa ( 60 tys. zł )
W celu zaangażowania młodzieży w życie społeczne, kulturalne i sportowe powołano m.in. Młodzieżową Radę Gminy oraz Uczniowski Klub Sportowy. Dzięki zaangażowaniu władz powiatu i PUP, przy pomocy gminy powstał w Czernikowie wieloosobowy Punkt Obsługi Bezrobotnych.
      W ostatnich latach na terenie gminy rozpoczęło działalność wiele podmiotów gospodarczych m.in. działalność usługowa, PoloMaket. Wzrosły nam znacznie dochody własne (współczynnik G ). W tym roku powstanie w Czernikowie osiedle domów wielorodzinnych. Z przedostatniego miejsca w województwie (2006 rok)  przesunęliśmy się o 15 miejsc do góry ,co roku wyżej.
      Rok 2009 był dla gminy rokiem szczególnym, bowiem miejscowość Czernikowo oraz parafia obchodziły 700-lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbyło się wiele imprez (gminnych, szkolnych, parafialnych) m.in. dwudniowe Dni Czernikowa . Najważniejszą imprezą były dożynki wojewódzkie i diecezjalne organizowane przez gminę Czernikowo z udziałem Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego oraz Parafii. Zgromadziły one ogromne rzesze gości i delegacji.   
        Na rok 2010 w budżecie gminnym przewidziano na inwestycje, na dzień dzisiejszy kwotę prawie 11,5 mln zł. Jest to 37,3% wydatków budżetowych. Na inwestycje składają się: budowa chodników, remont i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czernikowie, modernizacja dróg, dofinansowanie przybudowy dróg powiatowych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dokończenie budowy Wiejskiego Centrum Kultury w Mazowszu, budowa „Orlika” w Mazowszu, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy SP w Mazowszu, dalsze prace przy „Parku 700-lecia” w Czernikowie, budowa drogi Czernikowo-Jackowo- Steklinek, zakup autobusu, zakup koparki, budowa placów zabaw, nowe punkty oświetleniowe oraz wykonanie projektu na przedszkole w Czernikowie.
      Te działania inwestycyjne są możliwe dzięki pozyskaniu ogromnych środków z zewnątrz do budżetu gminy m.in. z NPPDL („schetynówka” ) ,PROW, PFRON, FOGR, czy Leader +. Na podstawie złożonych już projektów i podpisanych umów, kwota dofinansowania wynosi ponad 6,1 mln zł (rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej 2 614 tys. zł, droga 2 078,5 tys. zł, koparka 180 tys. zł, autobus 128 tys. zł, podjazd 45 tys. zł, „Orlik” 660 tys. zł, świetlica w Mazowszu 400 tys. zł)
     Jeszcze w tym roku będą złożone 2 projekty na budowę dróg asfaltowych (do RPO i FOGR) oraz projekt na regulację gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Czernikowie (do PROW). Po ogłoszeniu konkursów małych grantów planowane jest złożenie wniosków na 5 placów zabaw w ramach LEADER+.
      W ocenie władz gminy , w kadencji obecnej Rady Gminy wykonano wiele, oczywiście potrzeb jest jeszcze więcej. Niestety środki finansowe  własne i pomocowe są ograniczone  i obarczone określonymi przepisami.
      Realizacja inwestycji powinna być pewnym logicznym ciągiem. Najpierw należy położyć infrastrukturę podziemną łącznie z kanalizacją deszczową na końcu utwardzić ulicę asfaltem. Bez kanalizacji deszczowej po ulewie zostaną zalane posesje. To wymaga wieloletnich, planowych działań.
Zdzisław Gawroński

 

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 123057 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.