Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: piątek, 14.06.2024
Imieniny: Michała, Elizy, Elwiry

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

o pracach związanych z wykonaniem Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010-2014. Inwentaryzacja wykonywana będzie w lasach, we wszystkich kategoriach własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 • Herb Gminy Czernikowo
Urząd Gminy informuje
że w okresie jesienno-zimowym od 25 listopada 2010 r. sale gimnastyczne w : Zespole Szkół w Czernikowie, Szkole Podstawowej w Czernikowie, Szkole Podstawowej w Osówce, Szkole Podstawowej w Steklinie i Szkole Podstawowej w Mazowszu będą czynne w dni powszednie po zajęciach lekcyjnych do godz. 22.00, natomiast w soboty w godz. 10.00 - 20.00. Zamiar korzystania z sali należy uzgadniać z dyrektorami szkół, aby wpisać się w odpowiedni grafik.
 • -
Przeciwdziałamy bezrobociu
W listopadzie 2010 roku liczba bezrobotnych mieszkańców gminy Czernikowo zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosiła 664 osoby. Analizując wcześniejsze miesiące odnotowaliśmy spadek bezrobocia. Liczba bezrobotnych zmalała o 229 osób w stosunku do lutego 2010 roku, kiedy zarejestrowane były 893 osoby.
 • Herb Gminy Czernikowo
Szanowni Państwo
5 grudnia 2010 roku podjęli Państwo decyzję kluczową dla przyszłości Gminy Czernikowo. Jednego dnia, w jednej chwili, chociaż z pewnością poprzedzonej wnikliwą analizą i skrupulatnym rachunkiem, dokonali Państwo wyboru, który rzutował będzie na najbliższe czterolecie. Wyniki wyborów na wójta świadczą o tym, iż moja praca dla Państwa dobra znalazła uznanie w Państwa oczach. Chcą Państwo, bym w dalszym ciągu reprezentował interes każdego mieszkańca i dbał
o rozwój gminy. Zaufali mi Państwo, a ja zrobię wszystko, by Państwa nie zawieść.
 • -
IV Wigilia Kombatantów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie w dniu 8 grudnia 2010 r. zorganizował Wigilię dla podopiecznych i członków Gminnego Koła Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych. Niespodzianką dla kombatantów był występ przedszkolaków
 • -
I sesja Rady Gminy Czernikowo VI kadencji
Dnia 1 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczyli wszyscy nowo wybrani radni. Otwarcia I sesji o godz. 12.00 dokonał Pan Stanisław Jan Kamiński, najstarszy wiekiem radny. Po wysłuchaniu hymnu przywitał nowych radnych, wójta Zdzisława Gawrońskiego, członków Gminnej Komisji Wyborczej, skarbnika gminy, sołtysów, dyrektorów szkół, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz przybyłych gości.
 • Herb Gminy Czernikowo
Zaangażowanie Gminy Czernikowo w pozyskiwanie środków zewnętrznych
W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi odrzucenia przygotowanego przez Gminę Czernikowo wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV”, które powstać mogły w oparciu o ogłoszenie zawarte na stronie internetowej dotyczącej funduszy unijnych, wyjaśnienia dementujące błędne spekulacje wydają się być niezbędne.
 • -
Gmina Inwestuje w infrastrukturę i komunikację
Z końcem 2010 roku Gmina Czernikowo nie zwalniania inwestycyjnego tempa. Złożony we wrześniu do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie przebudowy dwóch odcinków dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych znalazł się w gronie projektów, które zostaną dofinansowane. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznane zostanie także na wniosek dotyczący prac związanych z dwoma odcinkami dróg w Czernikowie. Gmina Czernikowo zdobyła również pieniądze na budowę kanalizacji deszczowej na czernikowskich ulicach: Leśna oraz Kwiatowa.
 • -
Wyniki wyborów samorządowych 21.11.2010 r. w gminie Czernikowo.
21 listopada odbyły się powszechne wybory samorządowe. Elektorzy mieli możliwość oddania swego głosu w wyborach na Wójta Gminy oraz do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa. W wyborach na Wójta czeka nas druga tura – żaden z kandydatów nie uzyskał 50% poparcia.
 • -
Sukces naszych siatkarskich zawodników
Miło nam poinformować o sukcesach na siatkarskich parkietach zawodników z naszej miejscowości, którzy reprezentują Toruń w rozgrywkach ligi wojewódzkiej juniorów.
 • -
Akademia 11 listopada
10 listopada 2010r. w Sali OSP Czernikowo odbyła się uroczysta akademia z okazji 92 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • -
Gmina Czernikowo w obiektywie TVP
Rozwój gminy Czernikowo: sytuacja gospodarcza, infrastrukturalna, edukacyjna i służb bezpieczeństwa oraz wydarzenia kulturalne bliskie wspólnocie prezentowane są nie tylko na lokalnym forum. Dzięki reportażom przeprowadzanym przez regionalny oddział Telewizji Polskiej sprawy istotne dla naszej gminy upowszechniane są szerszej społeczności w ogólnodostępnej i atrakcyjnej formie. Poniżej prezentujemy materiały dotyczące naszej gminy.
 • -
VIII Powiatowy Turniej Radnych i Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej.
W niedzielę 7 listopada w Czernikowie odbył się VIII Powiatowy Turniej Radnych i Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej. Udział wzięło 6 zespołów z Chełmży,Obrowa, Wielkiej Nieszawki, Lubicza oraz Czernikowa. Rywalizowano w dwóch grupach "kazdy z każdym".Następnie zwycięzcy grup spotkali ię w finale a drugie zespoły w meczu o 3 miejsce.
 • -
Punktacja końcowa sezon wędkarski 2010.
Pierwsza dziesiątka zawodników. Punktacja końcowa sezon wędkarski 2010.
 • -
Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu
15 października odbyło się oficjalne oddanie do użytku Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński oraz wykonawca inwestycji, właściciel Zakładu Ogólnobudowlanego Włodzimierz Walczak.
 • Herb Gminy Czernikowo
Czy Gmina nie chce pieniędzy?
W związku z tym, iż wokół informacji dotyczącej wycofania się Gminy Czernikowo z realizacji pierwotnej wersji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, współfinansowanego ze środków unijnych (działanie 8.3), narosło wiele niejasności. Jako Przewodniczący Rady Gminy zobowiązany jestem do złożenia kilku wyjaśnień w tej sprawie:
 • -
Uroczyste otwarcie boiska w Osówce.
W niedzielę 3 października 2010 r. ok. godz. 15:00 odbyło się uroczyste otwarcie boiska nieopodal lasu w Osówce. W otwarciu wzięli udział: wójt gminy Zdzisław Gawroński, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Andrzej Sobociński, dyrektor miejscowej szkoły Ryszard Ałtyn, gminny organizator sportu Grzegorz Grzywiński i sołtys wsi Osówka Marek Dejewski. W związku z powyższym zorganizowano okolicznościowy turniej piłkarski, a po części sportowej odbył festyn dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy ognisku.
 • -
Czernikowo wśród najlepiej zarządzanych gmin w Polsce!
Tegoroczna edycja Rankingu Samorządów, przeprowadzonego przez „Rzeczpospolitą”, okazała się dużym sukcesem gminy Czernikowo, która w zestawieniu I etapu konkursu na ponad półtora tysiąca polskich gmin wiejskich zajęła bardzo wysoką, 82 lokatę, ustępując miejsca tylko ośmiu gminom województwa kujawsko-pomorskiego. Wyprzedziliśmy m.in. wszystkie gminy sąsiadujące.
 • -
 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie
Urząd Gminy w Czernikowie informuje o rozpoczęciu w dniu 4 października 2010 roku, przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno prac związanych z wykonaniem zadania rekultywacyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Wygoda i Witowąż, dz. nr 77 (Wygoda) oraz 49/1 i 49/2 (Witowąż)”.
 • -
Spotkanie jubileuszowe Lipnowskiej Grupy Literackiej
1 października br. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie jubileuszowe Lipnowskiej Grupy Literackiej. Członkowie LGL zaprezentowali swoje utwory poetyckie.
 • -
II Sejmik Kultury Ziemi Dobrzyńskiej
W dniu 22 września w Lipnie odbył się II Sejmik Kultury Ziemi Dobrzyńskiej na którym między innymi był akcent czernikowski. Dyrektor SP Czernikowo przedstawił prezentacje multimedialne (z 2009 i 2010 roku)uczniów laureatów konkursów komputerowych SGZD pt. Znane i nieznane zabytki gmin ziemi dobrzyńskiej.
 • -
Wręczenie sztandaru OSP Steklin
Jednostka OSP Steklin ma już symbol jednostki uroczystości które odbyły się 19.09.2010 odbyły się w oprawie Mszy Świętej w intencji druhów z OSP celebrowanej przez Proboszcza Parafii Czernikowo ks. Piotra Siołkowskiego, następnie przemaszerowano na plac przed remizą gdzie dokonano aktu wręczenia sztandaru i odznaczeniem go Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
 • -
Sztafetowe biegi przełajowe
W dniu 18 września w Czernikowie odbyły się gminne mistrzostwa w sztafetowych biegach przełajowych. Zawody przeznaczone były dla dzieci szkół podstawowych.
Wyniki:
dziewczęta: 1. SP Makowiska, 2.SP Czernikowo, 3.SP Osówka, 4. SP Mazowsze
chłopcy: 1.SP Czernikowo, 2.SP Osówka, 3.SP Steklin
 • -
Zakończenie sezonu 2010 - juniorzy
12 września odbyły się wędkarskie zawody spławikowe juniorów na stawie gminnym w Czernikowie kończące sezon 2010 juniorów.
Punktacja końcowa sezon wędkarski 2010 juniorzy.
 • -
Dożynki - Czernikowo 2010
12 września w Czernikowie odbyły się gminne dożynki. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą dziękczynną celebrowaną w czernikowskim kościele św. Bartłomieja. Gdy po zakończeniu liturgii korowód dożynkowy dotarł na boisko przy Zespole Szkół, otwarcia dożynek dokonali Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński oraz Starosta Toruński Mirosław Graczyk. Część oficjalną zakończyło wyprowadzenie pocztów sztandarowych przy marszowym akompaniamencie gminnej orkiestry, która koncertem rozpoczęła artystyczną część święta.
 • -
Sobota (11.09) - zawody i turnieje
W sobotę 11.09. na boiskach przyszkolnych w Czernikowie odbyły się się pierwsze w tym roku szkolnym gminne zawody sportowe dla dzieci szkół podstawowych. Były to mistrzostwa w indywidualnych biegach przełajowych. Udział w nich wzięło 85 dziewcząt i chłopców z naszej gminy. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce w biegu na 800 metrów wywalczyła Daria Grodzińska ze szkoły podstawowej w Czernikowie, wśród chłopców najszybciej dystans 1000 metrów pokonał Daniel Jastrzębski ze szkoły podstawowej w Makowiskach.
 • -
Wędkarskie zawody seniorów.
W dniu 05.09.2010 na prywatnym łowisku w miejscowości Sąsieczno odbyły się wędkarskie zawody seniorów.
 • -
Sukces naszej artystki
Dnia 27.08.2010 Joanna Kaczmarkiewicz, po wstępnych eliminacjach, wzięła udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Niepokornej „Sierpień ‘80”. Joasia zdobyła III miejsce i w dniu następnym miała zaszczyt uczestniczyć w koncercie galowym w Muzeum Etnograficznym wraz z najważniejszymi artystami muzyki solidarnościowej. Organizatorem festiwalu był Urząd Marszałkowski. Festiwal otwierał w Toruniu 30-lecie obchodów Solidarności.
 • -
Spotkanie Wójta z najlepszymi drużynami OSP.
W dniu 25 sierpnia 2010 r. w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie Wójta Gminy Czernikowo Zdzisława Gawrońskiego z najlepszymi drużynami Ochotniczej Straży Pożarnej i ich opiekunami - zwycięzcami Gminnych zawodów pożarniczych.
 • -
Pierwsze schetynówki edycji 2010.
27 kwietnia w K-PUW podpisanych zostało 14 umów, w tym 5 z gminami i 9 z powiatami (gminy mogą uzyskać dofinansowanie 1 projektu, a powiaty maksymalnie 2 projektów). Są to pierwsze umowy w ramach edycji 2010 rządowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Samorządy, które dziś podpisały umowy: Gmin Brzuze, Gmina Miejska Brześć Kujawski, Gmina Czernikowo, Gmina Tłuchowo, Gmina Choceń, Powiat Inowrocławski – 2 projekty, Powiat Aleksandrowski – 2 projekty, Powiat Toruński – 2 projekty, Powiat Golubsko-Dobrzyński, Powiat Rypiński – 2 projekty.
 • -
Statystyki i wyniki II tury wyborów w gminie Czernikowo
II Tura Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się 4 lipca br. zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej . Lokale wyborcze otwarte były w godz. 6.00 – 20.00.
 • -
Wędkarskie zawody spławikowe junirów GKPZW
W dniu 27.06.2010 r. na zbiorniku retencyjnym w Czernikowie odbyły się wędkarskie zawody spławikowe juniorów Gminnego Koła PZW Czernikowo.
 • -
VII Otwarty Maraton Wędkarski
W dniach 18 – 20.06.2010 odbył się VII Otwarty Maraton Wędkarski spławikowo gruntowy na jeziorze w Mlewcu. Na starcie stanęło 30 drużyn. Zawody zorganizował Zarząd Koła PZW przy SM „Na Skarpie” w Toruniu. Po długiej rywalizacji nasze Drużyny zajęły I i V miejsce.
 • Herb Gminy Czernikowo
Uroczysta sesja Rady Gminy z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego
26 czerwca na sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, przeprowadzona z okazji 20. rocznicy utworzenia samorządu terytorialnego. Posiedzeniu towarzyszyło wręczenie wyróżnień najbardziej zasłużonym gminie samorządowcom.
 • -
„Europejsko w Czernikowie”
W minioną sobotę 26 czerwca mieszkańcy Gminy Czernikowo bawili się na festynie sportowo-rekreacyjnym „Europejsko w Czernikowie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2007-2013.
 • -
Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych dla OSP z Bierzgłowa i Białożewina
19 czerwca na stadionie przy Zespole Szkół im. M. Kopernika w Czernikowie odbyły się wojewódzkie zawody strażackie, będące jednocześnie sprawdzianem efektywności jednostek OSP województwa kujawsko-pomorskiego oraz przepustką do ogólnopolskich rozgrywek.
 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie
Wójt Gminy Czernikowo informuje o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 61 560 zł (słownie sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych).
 • -
Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem
W czwartek ( 17 czerwca) o godz. 1100 przy SP Czernikowo, na boisku odbyła się z okazji 600-lecia tego wydarzenia inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. W roli uczestników plenerowej inscenizacji wystąpili uczniowie i nauczyciele SP im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie
 • -
IV dobrzyński plener malarski- nadwiślański.
W dniach 11-12 czerwca 2010 odbył się w SP im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie czwarty dobrzyński plener malarski- nadwiślański - pod patronatem Stowarzyszenia Czyż-nie, Starostwa Powiatowego w Toruniu (grant), Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów i dorosłych, głównie z terenu gminy Czernikowo, Steklina, Czernikowa, z artystów pod koniec pleneru był Michał Pajor z Dobrzynia nad Wisłą a głównym gościem - artystką była Marta Grzywińska nasza utytułowana uczennica liceum plastycznego w Bydgoszczy.
 • -
Zwycięstwo trampkarzy w lidze
Trampkarze Victorii Czernikowo w sezonie 20092010 grając w lidze podokręgu toruńskiego zajęli 1 miejsce w swojej grupie wiekowej i tym samym awansowali do ligi wojewódzkiej.
 • -
Koniec sezonu siatkarskiego.
Zakończył się sezon siatkarski 2009/2010 Regionalnej Ligii Siatkówki. Drużyna SETBOL CZERNIKOWO zajęła ostatecznie V miejsce na 13 zespołów. Najlepszym atakującym rozgrywek (trzeci rok z rzędu) został wybrany zawodnik z Czernikowa Radosław Szylo - GRATULUJEMY!
 • -
Z NASA do Mazowsza.
W dniu 12. maja 2010r. w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Mazowszu w Polsce odbyło się spotkanie pod hasłem „WINDOW OF OPPORTUNITY” z Dr Stephenem K. Robinsonem, astronautą z NASA, uczestnikiem misji kosmicznych STS – 85, STS – 95, STS – 114, STS – 130.
 • -
Dzień św. Floriana.
Dzień św. Floriana popularnie nazywany Dniem Strażaka obchodziliśmy w tym roku z oprawą orkiestry oraz w blasku figurki św. Floriana przed OSP w Czernikowie.
 • -
Wędkarskie zawody spławikowe seniorów .
W dniu 01.05.2010 na zbiorniku retencyjnym w Czernikowie odbyły się wędkarskie zawody spławikowe seniorów Gminnego Koła PZW Czernikowo.
 • -
Wędkarskie zawody spławikowe juniorów.
W dniu 03.05.2010 na zbiorniku retencyjnym w Czernikowie odbyły się wędkarskie zawody spławikowe juniorów Gminnego Koła PZW Czernikowo. Pierwsza trójka na zawodach:
1. Grąbczewski Oskar
2. Lewandowska Aneta
3. Wasilewski Kamil
 • -
VI Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
Wraz z orkiestrą byliśmy na Jasnej Górze zagrać dla Najświętszej Panny.
 • -
APEL PAMIĘCI
22 kwietnia 2010 r., w czwartek, przy SP im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie z okazji 70-lecia wydarzeń katyńskich odbył się APEL PAMIĘCI, podczas którego posadzono DĘBY PAMIĘCI przed obeliskiem pomordowanych nauczycieli. Następnie odbyła się krótka Akademia ku czci ofiar Katynia oraz wystawa.
 • Herb Gminy Czernikowo
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu.
W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie sportu, poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane, a tym samym otrzymają wsparcie.
Dodatkowo informuję, że wysokość środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach konkursu w roku 2010 to 51.000 zł.
 • -
Club Rotaract rozdał dzieciom odblaski
23 marca bieżącego roku Club Rotaract z Torunia rozdał dzieciom ze szkoły podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Mazowszu odblaski. Celem akcji było zapewnie odpowiedniej widoczności dzieci na jezdni. W trakcie rozdawania członkowie klubu również informowali dzieci o bezpiecznym poruszaniu się na drodze.
 • -
Zakończenie Gminnej Ligi Piłki Nożnej Halowej (sezon 2009/2010)
W piątek 5.03.2010 r. o godz. 17:00 zastały rozegrane dwa ostatnie mecze V edycji Gminnej Ligi Piłki Nożnej Halowej.
 • -
Podtopienia w Steklinie
Tak przez dwa dni wyglądało wejście do Szkoły Podstawowj w Steklinie jeszcze trudniej było w domach i piwnicach mieszkańców. Przyczyna takiej sytuacji to brak zabezpieczeń na rowach odwadniających drogę, ponieważ w tych mniejscach dostawały się liście i śmieci do urządzeń odwadniających zapychając je a tym samym blokują przepływ wody.
 • -
„Chopin 200 na 200”
1 marca w Szkole Podstawowej w Czernikowie odbyły się dwa piękne koncerty muzyki chopinowskiej na pianinie dla uczniów SP Czernikowo ( grali uczniowie szkoły muzycznej w Toruniu) a także dla mieszkańców Czernikowa ( grał laureat ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów fortepianowych Pan Marek Kamola).
W SP Czernikowo jest do obejrzenia wystawa prac plastycznych inspirowanych muzyką Chopina i wystawa w bibliotece poświęcona śladom dobrzyńskim kompozytora ( pobyt w Szafarni i koncerty w okolicznych dworach).
 • -
Sukces w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym.
Z przyjemnością informujemy o sukcesie plastycznym naszej absolwentki (uczennicy Liceum Plastycznego w Bydgoszczy) Marty Grzywińskiej w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym BARWY i DŹWIĘKI, Fryderyk Chopin, In memoriam.
 • -
OSP Steklinek zebranie sprawozdawcze.
OSP Steklinek swoje zebranie sprawozdawcze przeprowadziła w oprawie muzycznej Orkiestry Gminnej, która będzie umiejscowiona przy tej właśnie jednostce. Orkiestra zaprezentowała swoje umiejętności ku zadowoleniu wszystkich zebranych w jej repertuarze jest coraz więcej utworów nie tylko marszowych ale także religijnych a nawet rozrywkowych.
 • -
OSP Steklin spotkanie sprawozdawcze.
Coroczne spotkanie sprawozdawcze w OSP Steklin rozpoczęto od przekazania sprzętu pożarniczego przez Wójta Gminy a jednocześnie Prezesa Gminnego OSP Pana Zdzisława Gawrońskiego miejscowemu Prezesowi Panu Stanisławowi Świąteckiemu następnie odbyło się zebranie na którym udzielono absolutorium obecnemu zarządowi. Rok 2010 będzie wyjątkowym rokiem dla jednostki ponieważ będzie obchodziła swoje 65-lece i otrzyma sztandar stąd duży wysiłek zarządu by sprostać wymaganiom.
 • Herb Gminy Czernikowo
Wyjaśnienia wójta w sprawie mieszkania pani Katarzyny Dobrzeńskiej
W ostatnim czasie w „Nowościach” ukazywały się artykuły, dotyczące trudnej sytuacji mieszkaniowej pani Katarzyny Dobrzeńskiej, zamieszkałej w Czernikowie przy ulicy Ogrodowej. Oprócz wskazanych faktów, są tam także fragmenty mówiące o mało skutecznych działaniach gminy w pozyskaniu mieszkania dla tej rodziny. Teksty te przedstawiają jednostronny obraz sytuacji, bez zaznajomienia się ich autora z działaniami wójta, GOPS i radnych w tej sprawie.
 • -
Reprezentanci Gminy Czernikowo na Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP Województwa Kuj-Pomorskiego druhowie OSP Steklin zajęli VI miejsce.Cieszy postawa młodych druhów i wysoka lokata w dobrze obsadzonym turnieju. Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Wójta Gminy Czernikowo i Zarządu OSP Steklin.Skład Drużyny. Ziólkowski Dariusz,Ziółkowski Zbigniew, Maślewski Arkadiusz, Maślewski Radosław,Szymborski Damian, Ziólkowski Marcin, Wierzbicki Patryk, Bojarski Arkadiusz, Bochuciński Dawid, Cywiński Jakub.
 • -
WOŚP 2010
Sztab WOŚP przy SP Czernikowo po raz kolejny podjął próbę wsparcia akcji poprzez Koncert Charytatywny i zbiórki. Poza SP Czernikowo w akcję zaangażowały się SP Osówka, Steklin, Mazowsze i Makowiska. Odbywały się tam oprócz zbiórki pieniędzy imprezy towarzyszące, np. turniej sportowy.
Łącznie z koncertu i zbiórek uzyskano prawie: 8 tysięcy 400 zł.
Dziękujemy serdecznie artystom, gościom i wszystkim którzy stworzyli wspaniały klimat potwierdzający sens tego typu działań.
 • -
Sprawozdanie z XI Turnieju Par w Tenisa Stołowego „O Puchar Wójta Gminy Czernikowo".
W dniach 10 stycznia 2010 r. ( niedziela WOŚP) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Osówce odbył się XI Turniej Par w Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Czernikowo.
W zawodach wzięło udział 59 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych.Pieniądze z wpisowego (5 zł od uczestnika) w kwocie 295 zł przekazano na WOŚP.
 • -
Spotkanie opłatkowe w OSP Steklin
OSP w Steklinie powoli rozpoczyna obchody swojego 65-lecia powstania i takim elementem było spotkanie z najstarszymi druhnami i druhami. Spotkanie rozpoczęło się od jasełki w Szkole Podstawowej przygotowanej przez dzieci w większości dla swoich babć i dziadków następnie spotkanie z tradycyjnym przełamaniem opłatkiem i potrawami odbyło się w remizie.
 • Herb Gminy Czernikowo
Gmina Czernikowo - informacja przygotowana dla Gazety Pomorskiej.
W obecnej, trwającej jeszcze kadencji samorządu, osiągnięto do dzisiaj właściwie wszystkie zakładane cele, a wykonano jeszcze wiele innych, dodatkowych zadań. Co roku w budżecie gminy Czernikowo przeznacza się na inwestycje ok. 30% wydatków. Jest to wysoki wskaźnik zważywszy, że dochody własne (głównie wpływy z podatków) są u nas znacznie niższe niż w sąsiednich gminach.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 123037 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.