Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: środa, 21.04.2021
Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Witamy w Bajkowej Krainie!

   Jeszcze nie tak dawno widmo budowy obiektu umożliwiającego świadczenie opieki nad dziećmi do lat trzech wydawało się bardzo odległe. W połowie grudnia, po miesiącach przedłużającego się w obliczu pandemii wykonawstwa oraz trudnego czasu oczekiwania rodziców, opiekunów i personelu placówki na oddanie obiektu do użytku – pierwsze maluchy trafiły do Bajkowej Krainy.

   Dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) oraz w ramach resortowego programu „Maluch +” 2020 projekt pn. Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo” przewidywał kwalifikowalność wydatków związanych z dokumentacją projektową, rozbiórką budynków po posterunku policji w Czernikowie, w miejscu których powstał nowy obiekt, robót budowlanych wraz z wyposażeniem, wyposażenia dodatkowego, nadzoru inwestorskiego oraz kosztów pośrednich, a także wniesieniu wkładu własnego niepieniężnego w postaci nieruchomości. W ramach zadania wybudowaliśmy dwukondygnacyjny budynek obejmujący dwie przestronne sale pobytu dziennego oraz pomieszczenia szatniowe, sanitarne, kuchenne, magazynowe, socjalne, pedagogiczne, techniczne i komunikacyjne. Przedsięwzięcie obejmuje również zagospodarowanie terenu, w ramach którego utworzony został m.in. parking, przestrzeń tarasowa i plac zabaw. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi aż 476,54 m2. Zastosowane zostały nowoczesne technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii – pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne.

   Dofinansowanie unijne wyniosło 2 879 519,99 zł, natomiast wsparcie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 1 254 000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma „BUDMAX” Mark Paszyńskiego z Fabianek, natomiast usługę nadzoru inwestorskiego realizowało Biuro Usług Budowlanych Macieja Polcyna z Łabiszyna. Zakupiono także wyposażenie dodatkowe, obejmujące m.in. zabawki, pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne urządzenia do edukacji sensorycznej (dostawcą była firma EDUCOL Anny Kolasińskiej z Tczewa) oraz  sprzęt multimedialny (m.in. monitory interaktywne, telewizory monitoringowe, komputery i laptopy– dostawcą FHU Intersell Waldemara Płonki z Dąbrowy Górniczej). Całkowita wartość inwestycji przekroczyła 4 mln zł.

   Finansowanie bieżącej działalności żłobka w pierwszych dwóch latach jego istnienia także zostanie sfinansowane ze środków unijnych. Projekt pn. „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka”, realizowany w ramach w ramach Osi Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, obejmuje wynagrodzenie opiekunów (w tym jednego z uprawnieniami pielęgniarskimi), pomocy opiekunów oraz pracownika technicznego w okresie 24 miesięcy, a także dofinansowanie kosztów wyżywienia, zakupu zabawek i materiałów dydaktycznych. Całkowita wartość projektu to 1 276 662,72 zł, z czego dofinansowanie pokryje aż 85% przedmiotowej kwoty i wyniesie 1 085 163,31 zł. O pokrycie kosztów wynagrodzenia pełniącego funkcję opiekuna dyrektora żłobka oraz sfinansowanie zakupu m.in. artykułów sanitarno-higienicznych w okresie najbliższych 12 miesięcy ubiegamy się w ramach naboru „Maluch +” w dedykowanym zapewnieniu funkcjonowania placówek żłobkowych module „miękkim”.

   Czernikowski Żłobek Publiczny odpowiada najwyższym standardom zarówno w zakresie konstrukcyjno-funkcjonalnym, jak i edukacyjnym. Realizacja inwestycji umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym rodzicom i opiekunom. Powyższe przekładać się będzie na aktywizację bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza kobiet. Osiągnięcie powyższych celów przyczyni się do niwelowania różnic pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi oraz podniesienia poziomu i jakości życia na wsi, przyczyniając się do poprawy dostępu do usług publicznych.

 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!
 • Witamy w Bajkowej Krainie!

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • USŁUGI ROLNICZE - SIEW KUKURYDZY
  Oferuję siew kukurydzy 6-rzędowym siewnikiem Gaspardo z 2020 roku.
  Zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy na stronie www.facebook.com/AgroPowerZebowo

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Szczepienia
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2021
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 112009 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.