Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: czwartek, 04.03.2021
Imieniny: Kazimierza, Eugeniusza, Lucji

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Budujemy żłobek!

   Gdy pod koniec ubiegłego roku przeprowadzaliśmy internetową ankietę, a w styczniu organizowaliśmy spotkanie konsultacyjne w sprawie zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech na terenie gminy, widmo budowy odpowiedniego obiektu wydawało się bardzo odległe. Dziś mamy dla rodziców niemowląt i osób planujących założenie bądź powiększenie rodziny konkretne i – co najważniejsze – znakomite informacje.
   Przygotowanie do realizacji inwestycji rozpoczęliśmy od opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej, którego to zadania podjęło się M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o. z Poznania za kwotę 79 827,00 zł. Na bazie projektu stworzyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) pn. „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo”. Wniosek przewidywał kwalifikowalność wydatków związanych z opisaną wyżej dokumentacją projektową, rozbiórką budynków po posterunku policji w Czernikowie, w miejscu których stanie nowy obiekt, robót budowlanych wraz z wyposażeniem, wyposażenia dodatkowego, nadzoru inwestorskiego oraz kosztów pośrednich, a także wniesieniu wkładu własnego niepieniężnego w postaci nieruchomości.
   W ramach zadania powstać ma dwukondygnacyjny budynek obejmujący dwie przestronne sale pobytu dziennego oraz pomieszczenia szatniowe, sanitarne, kuchenne, magazynowe, socjalne, pedagogiczne, techniczne i komunikacyjne. Przedsięwzięcie obejmuje również zagospodarowanie terenu, w ramach którego utworzone zostaną tereny zielone, parking, przestrzeń tarasowa i plac zabaw. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie aż 476,54 m2.
   Dofinansowanie w wysokości 2 879 519,99 zł przyznane zostało 27 listopada 2019 r. Tego samego dnia podpisane zostały umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru, wyłonionych w ramach – odpowiednio – przetargu nieograniczonego oraz postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności. Wykonawstwo powierzone zostało firmie „BUDMAX” Mark Paszyńskiego z Fabianek za kwotę 3 769 000,00 zł, natomiast usługę nadzoru inwestorskiego zrealizuje Biuro Usług Budowlanych Macieja Polcyna z Łabiszyna w cenie 49 790,50 zł. Planowane do zakupu wyposażenie dodatkowe obejmować będzie m.in. zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, a także nowoczesne urządzenia do edukacji sensorycznej.
   Finansowanie bieżącej działalności żłobka w pierwszych dwóch latach jego istnienia (świadczenie usług ma rozpocząć się 1 września 2020 roku) także zostanie sfinansowane ze środków unijnych. Umowa na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka”w ramach Osi Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 podpisana została 25 września 2019 roku w Toruniu. Projekt obejmuje wynagrodzenia opiekunów (w tym jednego z uprawnieniami pielęgniarskimi) i pomocy opiekunów w okresie 24 miesięcy, a także dofinansowanie kosztów wyżywienia, zakupu zabawek i materiałów dydaktycznych. Całkowita wartość projektu to 1 276 662,72 zł, z czego dofinansowanie pokryje aż 85% przedmiotowej kwoty i wyniesie 1 085 163,31 zł.
   Należy zaznaczyć, że staramy się o dodatkowe dofinansowanie budowy żłobka w ramach resortowego programu „Maluch +” 2020. Złożony przez Gminę Czernikowo wniosek aplikacyjny pn. „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do 3 lat  w miejscowości Czernikowo” przewiduje wsparcie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 1 254 000,00 zł.
   Czernikowski Żłobek Publiczny odpowiadał będzie najwyższym standardom zarówno w zakresie konstrukcyjno-funkcjonalnym, jak i edukacyjnym. Realizacja inwestycji umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym rodzicom i opiekunom. Powyższe przekładać się będzie na aktywizację bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza kobiet. Osiągnięcie powyższych celów przyczyni się do niwelowania różnic pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi oraz podniesienia poziomu i jakości życia na wsi, przyczyniając się do poprawy dostępu do usług publicznych.

PP

 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek!
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę
  Nasza firma zajmuje się lokalizowaniem terenów pod budowę farm fotowoltaicznych. Interesują nas głównie grunty nie objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz oddalonych nie dalej niż pięćset metrów od linii elektroenergetycznej średniego napięcia — 15kv., które mają powierzchnię nie mniejszą niż sześć arów.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 3/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 107939 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.