Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 14.07.2020
Imieniny: Izabeli, Kamila, Stelli

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Budujemy żłobek!

   Gdy pod koniec ubiegłego roku przeprowadzaliśmy internetową ankietę, a w styczniu organizowaliśmy spotkanie konsultacyjne w sprawie zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech na terenie gminy, widmo budowy odpowiedniego obiektu wydawało się bardzo odległe. Dziś mamy dla rodziców niemowląt i osób planujących założenie bądź powiększenie rodziny konkretne i – co najważniejsze – znakomite informacje.
   Przygotowanie do realizacji inwestycji rozpoczęliśmy od opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej, którego to zadania podjęło się M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o. z Poznania za kwotę 79 827,00 zł. Na bazie projektu stworzyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) pn. „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo”. Wniosek przewidywał kwalifikowalność wydatków związanych z opisaną wyżej dokumentacją projektową, rozbiórką budynków po posterunku policji w Czernikowie, w miejscu których stanie nowy obiekt, robót budowlanych wraz z wyposażeniem, wyposażenia dodatkowego, nadzoru inwestorskiego oraz kosztów pośrednich, a także wniesieniu wkładu własnego niepieniężnego w postaci nieruchomości.
   W ramach zadania powstać ma dwukondygnacyjny budynek obejmujący dwie przestronne sale pobytu dziennego oraz pomieszczenia szatniowe, sanitarne, kuchenne, magazynowe, socjalne, pedagogiczne, techniczne i komunikacyjne. Przedsięwzięcie obejmuje również zagospodarowanie terenu, w ramach którego utworzone zostaną tereny zielone, parking, przestrzeń tarasowa i plac zabaw. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie aż 476,54 m2.
   Dofinansowanie w wysokości 2 879 519,99 zł przyznane zostało 27 listopada 2019 r. Tego samego dnia podpisane zostały umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru, wyłonionych w ramach – odpowiednio – przetargu nieograniczonego oraz postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności. Wykonawstwo powierzone zostało firmie „BUDMAX” Mark Paszyńskiego z Fabianek za kwotę 3 769 000,00 zł, natomiast usługę nadzoru inwestorskiego zrealizuje Biuro Usług Budowlanych Macieja Polcyna z Łabiszyna w cenie 49 790,50 zł. Planowane do zakupu wyposażenie dodatkowe obejmować będzie m.in. zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, a także nowoczesne urządzenia do edukacji sensorycznej.
   Finansowanie bieżącej działalności żłobka w pierwszych dwóch latach jego istnienia (świadczenie usług ma rozpocząć się 1 września 2020 roku) także zostanie sfinansowane ze środków unijnych. Umowa na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka”w ramach Osi Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 podpisana została 25 września 2019 roku w Toruniu. Projekt obejmuje wynagrodzenia opiekunów (w tym jednego z uprawnieniami pielęgniarskimi) i pomocy opiekunów w okresie 24 miesięcy, a także dofinansowanie kosztów wyżywienia, zakupu zabawek i materiałów dydaktycznych. Całkowita wartość projektu to 1 276 662,72 zł, z czego dofinansowanie pokryje aż 85% przedmiotowej kwoty i wyniesie 1 085 163,31 zł.
   Należy zaznaczyć, że staramy się o dodatkowe dofinansowanie budowy żłobka w ramach resortowego programu „Maluch +” 2020. Złożony przez Gminę Czernikowo wniosek aplikacyjny pn. „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do 3 lat  w miejscowości Czernikowo” przewiduje wsparcie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 1 254 000,00 zł.
   Czernikowski Żłobek Publiczny odpowiadał będzie najwyższym standardom zarówno w zakresie konstrukcyjno-funkcjonalnym, jak i edukacyjnym. Realizacja inwestycji umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym rodzicom i opiekunom. Powyższe przekładać się będzie na aktywizację bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza kobiet. Osiągnięcie powyższych celów przyczyni się do niwelowania różnic pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi oraz podniesienia poziomu i jakości życia na wsi, przyczyniając się do poprawy dostępu do usług publicznych.

PP

 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek!
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek
 • Budujemy żłobek

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Ekogroszek - PROMOCJA
  Hurtownia ogrodniczo-rolna
  F.H.U. GOSŁAW

  Tel. (54) 287-55-05
  kom. 505-093-518

  PROMOCJA!!!

  Ekogroszek EKOBRAN GOLD
  Właściwości:
  Granulacja: 5 - 25 mm
  Ciepło spalania 28 MJ/kg
  Wartość opałowa: 26 - 27 MJ/kg
  Zawartość popiołu: max 6,0%
  Zawartość siarki całkowitej: max 0,5 %
  Liczba Rogi w zakresie 0-3 ; węgiel z kategorii Niespiekalny

  CENA: 860zł

  Przy zakupie 2 ton

  ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

  Tel. (54) 287-55-05
  kom. 505-093-518
 • Usługi rolnicze, młócenie kombajnem, prasowanie słomy, sianokiszonki i inne uslugi
  Firma AgroPower zajmuje się świadczeniem usług rolniczych takich jak :
  - młócenie zbóż i rzepaku (kombajn Fendt 5255L)
  - koszenie kukurydzy na ziarno (przystawka Capello)
  - koszenie kukurydzy na kiszonkę (Sieczkarnia Claas Jaguar 870 z przystawką Kemper)
  - prasowanie słomy, sianokiszonki (dwie prasy zmiennokimorowej Fendt i McHale)
  - wywóz obornika z możliwością załadunku
  - wapnowanie
  -usługi ładowarką teleskopową
  - koszenie poboczy i nieużytków
  Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku i zapoznania się z ofertą.
  Tel. 726089410

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. 54 287 50 01
  54 287 50 13
fax 54 230 50 51
e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 91047 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.