Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: czwartek, 04.03.2021
Imieniny: Kazimierza, Eugeniusza, Lucji

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Zawiadomienie


                                                                       Czernikowo, dnia 29.07.2013 r.

Zawiadomienie

           Wójt Gminy Czernikowo informuje o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 204 000,00 zł (słownie złotych: dwieście cztery tysiące 00/100).

     Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Czernikowo jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm do długości 1,200 km w obrębie geodezyjnym: Steklin cz. dz. nr 205” ujętego w planie rzeczowo - finansowym zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego na rok 2013, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 20/741/13 z dnia 22 maja 2013 r. (pozycja nr 68 wg załącznika do ww. uchwały), zgodnie z art. 22c ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).

           Modernizacja obejmie odcinek drogi gminnej Nr 101133C, w miejscowości Ograszka od drogi powiatowej Nr 2046C Walentowo – Osówka, działka numer ewidencyjny 205 – obręb geodezyjny Steklin.

Zakres prac związanych z modernizacją drogi obejmuje m.in.

 • roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą
 • wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
 • wykonanie warstwy odsączającej z piasku
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • oczyszczenie i skropienie bitumem podbudowy i warstwy wiążącej
 • wykonanie warstwy wiążącej gr. 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej
 • wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej
 • wykonanie poboczy.

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę
  Nasza firma zajmuje się lokalizowaniem terenów pod budowę farm fotowoltaicznych. Interesują nas głównie grunty nie objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz oddalonych nie dalej niż pięćset metrów od linii elektroenergetycznej średniego napięcia — 15kv., które mają powierzchnię nie mniejszą niż sześć arów.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 3/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 107906 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.