Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 08.03.2021
Imieniny: Beaty, Jana, Wincentego

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość” – nabór zakończony, „czterdziestka” wybrana, szkolenia czas zacząć!

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
w gminie Czernikowo – krok w przyszłość” – nabór zakończony, „czterdziestka” wybrana, szkolenia czas zacząć! Bądź online!

Pod zawartą w tytule artykułu nazwą projektu kryje się duża informatyczna inwestycja, mająca zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu czterdziestu rodzinom, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, oraz edukacyjnym jednostkom organizacyjnym Urzędu Gminy, a więc pięciu szkołom podstawowym, czernikowskiemu Zespołowi Szkół, świetlicy w Steklinku oraz dwóm bibliotekom. W ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dofinansowanie otrzymał projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”. Kwota dofinansowania stanowi 85% wartości inwestycji.

Czterdzieści gospodarstw domowych z terenu gminy Czernikowo uzyska dostęp do Internetu oraz sprzęt komputerowy. Reprezentanci rodzin zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z sieci internetowej. Dziesięć placówek edukacyjnych zostanie wyposażonych w nowoczesne zestawy komputerowe z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Bezprzewodowa sieć teleinformatyczna zapewni dostęp do Internetu we wszystkich zakątkach gminy; nawet tam, gdzie do tej pory nie było możliwości technicznych dla sieci światłowodowych.

16 czerwca zakończył się nabór wniosków do projektu. Ocena merytoryczna złożonych formularzy została także zakończona, wskutek czego wybranych już zostało czterdziestu beneficjentów ostatecznych. Grupą docelową były gospodarstwa domowe z terenu gminy Czernikowo, które spełniały kryteria upoważniające do otrzymania wsparcia. Jednym w nich było kryterium dochodowe oparte na ramach systemu świadczeń rodzinnych. Kolejne to kryterium wielkości gospodarstwa domowego (co najmniej cztery osoby) oraz kryterium wykluczenia cyfrowego (brak dostępu do Internetu). Kryteria poziomu drugiego, których spełnienie znacznie przybliżało gospodarstwa do znalezienia się w gronie czterdziestu beneficjentów ostatecznych, to kryterium dochodowe oparte na ramach systemu pomocy społecznej, co najmniej troje dzieci uczących się, orzeczona niepełnosprawność jednego z członków rodziny oraz brak sprzętu komputerowego. Wszystkie zakwalifikowane do udziału w projekcie gospodarstwa spełniły co najmniej trzy z czterech kryteriów drugiego rzędu. W ramach zadania do szkół podstawowych trafi po 20 zestawów sprzętu (razem 100 zestawów), do Zespołu Szkół – 22 zestawy, do bibliotek i świetlicy – po 6 zestawów, co znacznie podniesie poziom informatyzacji gminnego szkolnictwa i placówek kulturalnych.

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel główny Programu wychodzi naprzeciw celom stawianym przez podstawowy średniookresowy dokument strategiczny UE – odnowioną w 2005 roku Strategię Lizbońską, której główne założenia to wzrost gospodarczy i zatrudnienie przy zachowaniu pełnej zgodności z celami zrównoważonego rozwoju i Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty.

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
  • Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę
    Nasza firma zajmuje się lokalizowaniem terenów pod budowę farm fotowoltaicznych. Interesują nas głównie grunty nie objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz oddalonych nie dalej niż pięćset metrów od linii elektroenergetycznej średniego napięcia — 15kv., które mają powierzchnię nie mniejszą niż sześć arów.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Szczepienia
Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 3/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 108172 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.