Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: czwartek, 18.07.2019
Imieniny: Szymona, Erwina, Kamila

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Uwaga rolnicy - Rusza ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Regulaminu naboru wniosków, wraz  ze wskazanymi w nim załącznikami, należy złożyć  w terminie od  15.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Budżet obywatelski 2020 - startujemy!

Masz ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze, by dobrze służyły mieszkańcom naszego powiatu? Nie czekaj i już dziś zgłoś go w 4. edycji Budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020. Na wnioski czekamy od 15 lipca do 31 lipca 2019 r.

Gmina na Czasie

Gmina Czernikowo realizuje projekt pod nazwą: „Czas na rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Czernikowo” w ramach przedsięwzięcia pt.: „Gmina na czasie”. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z projektu mogą skorzystać mieszkańcy gminy oraz województwa Kujawsko-Pomorskiego powyżej 25 roku życia, którzy zapiszą się na wybrane przez siebie szkolenie.

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej

W dniu 28 lipca 2019 r. w godzinach od 08.00 do 18.00 w Urzędzie Gminy w Czernikowie odbędą się wybory do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Dni Gminy Czernikowo – atrakcje dzień w dzień

Dwa ostatnie tygodnie czerwca stanowiły okres takiego nagromadzenia sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i turystycznych przedsięwzięć, jakiego gmina nie pamięta. Pierwsza edycja Dni Gminy Czernikowo zmieściła w swym harmonogramie dwanaście wydarzeń, organizowanych w Czernikowie, Mazowszu, Osówce, Steklinie, sięgających do Steklinka, Makowisk czy Kiełpin.

Trwa rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół w Czernikowie

Rekrutacja do szkół rozpoczęła się od 13 maja 2019 roku i przebiega osobno dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Dokumenty należy składać bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół, ponieważ szkoły nie należą do sieci elektronicznej rekrutacji.

Drodzy Mieszkańcy

W imieniu wykonawcy ścieżki rowerowej, zwracamy się z prośbą do posiadaczy ziemi pozbawionej darni, korzeni czy innych zanieczyszczeń (np. pochodzącej z wykopów pod zbiorniki wodne, fundamentów, likwidacji skarp czy równania terenu). Jeśli nie mają Państwo gdzie jej wywieźć, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Czernikowo.

Remont Centrum Integracji Kulturalnej – prosimy o wyrozumiałość

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Czernikowie”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, informujemy, iż od dnia 15 lipca 2019 roku w Centrum Integracji Kulturalnej prowadzone będą prace remontowe. W związku z powyższym obiekt w najbliższych tygodniach nie będzie służył mieszkańcom jako baza lokalowa dla realizacji inicjatyw oddolnych. Prosimy o wyrozumiałość, informując jednocześnie, że alternatywę w przedmiotowym zakresie na terenie miejscowości Czernikowo stanowić może świetlica wiejska.

Piknik Rodzinny

Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Witowąż zapraszają wszystkich mieszkańców sołectwa na Piknik Rodzinny, który odbędzie się w dniu 20.07.2019 r. o godz. 14.00 przy świetlicy wiejskiej w Witowężu.

Wakacje w Bibliotece

Wakacje to czas odpoczynku, na który czekają zwłaszcza dzieci. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie zaprosiła wszystkie dzieci do udziału w zajęciach plastycznych, kulinarnych oraz na przedstawienie Teatrzyku Małego Widza pt. „Zamieszanie w krainie bajek”.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie” do dnia 22 lipca 2019 r do godz.13.00

„Na wsi najlepiej”

Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do konkursu właścicieli obiektów turystycznych, podmioty prowadzące działalność turystyczną na wsi, a także regionalne organizacje turystyczne, lokalne organizacje turystyczne, instytucje administracji samorządowej czy lokalne grupy działania. Kandydatury można zgłaszać na stronie nawsinajlepiej.polska.travel. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca.

Festiwal Wisły 2019

Nadwiślańska Organizacja Turystyczna zaprasza na tegoroczny Festiwal Wisły, który odbędzie się w dniach 11-15 sierpnia 2019 r. w czterech miastach: (11.08) Włocławek, (12.08) Ciechocinek, (13.08) Osiek, oraz (14-15) finał w Toruniu. Festiwal ma charakter promocyjno-handlowy, prezentuje kulinarne bogactwo, rękodzieło oraz inne formy twórczości ludowej związanej z Wisłą i jej dopływami.

Zaproszenie na Kayakmania

Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe ,,Binduga” z przyjemnością pragnie zaprosić do udziału w ramach trzydniowej imprezy sportowej ,,Kayakmania”, która odbędzie się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy w dniach od 30.08.2019 do 1.09.2019 r.

Festyn „Barwy Lata, Dary Jesieni”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku ma zaszczyt zaprosić do udziału w tegorocznym festynie „Barwy Lata, Dary Jesieni” który odbędzie się 14 września 2019 roku od godz. 9.30 do 15.00 w Przysieku. W ramach festynu odbędą się Krajowe Dożynki Ekologiczne oraz Święto Ziemniaka.

Apelu Prezes KRUS

Rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych.

„Dobry Start” dla ucznia

W ramach rządowego programu „DOBRY START” każdy uczeń otrzyma 300 zł dofinansowania na książki i pomoce dydaktyczne. Wnioski o wypłatę świadczenia można składać od 1 lipca 2019 r. elektronicznie oraz  od 1 sierpnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie (pokój nr 3) będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjną (wnioski papierowe). Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2019 r.

"Rodzina 500+" na nowych zasadach

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 02.07.2019 r. wydana została decyzja nr GPK.6730.21.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 164/4, 164/5, 167/4, 261/10, 261/9, 261/8, 161/3, 242, 146/6, 146/7, 146/9 i 149 położonych w miejscowości Witowąż, gmina Czernikowo.

Gminne Otwarte Zawody MDP

15.06.2019 roku w piękne, słoneczne, sobotnie popołudnie na stadionie w Czernikowie odbyły się Gminne Otwarte Zawody MDP wg regulaminu CTIF, w których wzięło udział 7 drużyn, w tym 2 dziewczęce i 5 chłopięcych.

Debata społeczna z funkcjonariuszami Policji

17 czerwca 2019 r. w Centrum Integracji Kulturalnej odbyła się debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, zorganizowana przez Komisariat Policji w Dobrzejewicach. Głównymi adresatami przedsięwzięcia byli mieszkańcy gmin Lubicz, Obrowo oraz Czernikowo.

Sołecko - Parafialny Dzień Dziecka w Czernikowie

16 czerwca 2019 r na boisku szkolnym w Czernikowie odbył się Sołecko - Parafialny Dzień Dziecka, organizowany pod przewodnictwem sołtysa Stanisława Kamińskiego. Wspólna zabawa została poprzedzona mszą św., celebrowaną w kościele pw. św. Bartłomieja.

30-lecie SP Czernikowo

Z okazji 30-lecia nadania szkole imienia K.K Baczyńskiego odbył się uroczysty apel z udziałem wielu zaproszonych gości.

Komunikat

W związku z budową ,,ścieżki rowerowej Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa” istnieje możliwość nieodpłatnego pozyskania ziemi urobionej z korytowania terenu pod budowę przedmiotowej ścieżki.

Zapraszamy na Orlika w Mazowszu

Sezon wzmożonej aktywności sportowo-rekreacyjnej w pełni, wobec czego pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z oferty kompleksu boisk sportowych w Mazowszu.

Budowa drogi rowerowej przy ul. Słowackiego – prosimy o wyrozumiałość

W dniu 20 maja 2019 roku planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową drogi rowerowej przy ul. Słowackiego w Czernikowie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek w m. Czernikowo”.

Prośba o racjonalne korzystanie z wody

W związku ze znacznym zużyciem wody na terenie Gminy Czernikowo zwracamy się z prośbą o rozważne i racjonalne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej, o możliwie oszczędne z niej korzystanie oraz ograniczenie do minimum jej zużycia w celu mycia pojazdów czy w obrębie ogrodów i innych terenów zielonych.

Zmiana godziny pracy GZK w Czernikowie

Od 01.05.2019 Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie zmienia godziny pracy

Planowany termin uchwalenia zmian w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

Informujemy o planowanym terminie uchwalenie zmian w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.

Odbiór worków typu BIG BAG

W związku z pytaniami rolników o możliwość odbioru worków po nawozach typu BIG BAG – informujemy, iż do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Jackowie można dostarczyć tego typu odpady.

 • logo

Gminne zawody wędkarskie w sezonie 2019

Terminarz gminnych zawodów wędkarskich w sezonie 2019.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • zatrudnienie ; dzierżawa
  WSHU w Czernikowie wydzierżawi sklep w Liciszewach ,Osówce i
  w Czernikowie przy kościele .
  Zatrudnimy pracownika do sklepu
  w Pokrzywnie. tel do kontaktu
  54/2875027 lub 500082305
 • Ekogroszek - PROMOCJA
  PROMOCJA!!!

  Ekogroszek KALOR

  Granulacja: 8-25mm
  Wartość opałowa: 24MJ/kg
  Zawartość popiołu: do 10%
  Zawartość siarki: do 0,5%
  spiekalność: 0-1

  CENA: 770zł
  Przy zakupie min. 1 tony
 • Działka
  Sprzedam działkę 32 ary na ul. Góry pod lasem .
 • Sprzedam działkę
  Sprzedam działkę 2000m2 w Czernikowie ul. Zajączkowo

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2019
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
-
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3371589 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.