Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 04.12.2021
Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana

Wyszukiwarka

Nawigacja:

  • AKTUALNOŚCI

Treść strony

W centrum Czernikowa o wiele bezpieczniej – czas na ul. Akacjową

   W ramach ogłoszonego na początku marca naboru wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na podstawie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Czernikowo zdecydowała się na złożenie trzech kompletów dokumentów aplikacyjnych. I chociaż konkurs dedykowany był głównie przebudowie i doświetleniu przejść dla pieszych, dzięki możliwości uwzględnienia w zakresie poszczególnych projektów przebudowy obszarów oddziaływania tychże przejść (do 100 m po obu stronach) oraz partnerstwu z Powiatem Toruńskim, udało nam się znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa i infrastrukturalnej jakości na kluczowych odcinkach komunikacyjnych Czernikowa.

   Otrzymane wsparcie pozwoliło na przebudowę ul. Kwiatowej od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z drogą powiatową 2044C (ul. Targowa), przy którym utworzone zostało wyniesione przejście dla pieszych, oznakowane i doświetlone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury. Ciąg ul. Słowackiego od torów kolejowych do miejsca na wysokości parkingu centrum DOMEX stanowił przedmiot zadania powiatowego, z budową wyniesionych przejść dla pieszych przy żłobku oraz Urzędzie Gminy Czernikowo. Dwa kolejne projekty gminne objęły ul. Szkolną od skrzyżowania z drogą powiatową do salonu fryzjerskiego „Perfekt”. Natomiast dzięki zwiększeniu poziomu dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowalnych dla każdego z zadań, udało się jeszcze wygospodarować środki na przebudowę ul. Słowackiego od drogi krajowej nr 10 do miejsca, w którym swoją inwestycję zakończył będzie powiat – z wyniesieniem całego skrzyżowania Słowackiego/Szkolna/3 Maja włącznie.

   Inwestycja, w zakresie gminnym nazwana zbiorczo „Przebudową 3 przejść dla pieszych wraz z obszarem ich oddziaływania w miejscowości Czernikowo”, pozwoliła na przebudowę ponad 1 km dróg, z częściową przebudową kanalizacji deszczowej i chodników. Zadania gminne zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Lipna za łączną kwotę 683 179,79 zł; odbioru końcowego dokonano w połowie listopada. Wkład gminy w projekty partnerskie z Powiatem Toruńskim (wykonawcą – firma Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. z Pigży) w ramach wzajemnego rozliczenia wyniósł ponad 300 tys. zł.

   W związku z wygospodarowaniem alokacyjnych oszczędności, Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił w czerwcu nabór uzupełniający w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i poprawy bezpieczeństwa pieszych. W efekcie osiągnęliśmy kolejny aplikacyjny sukces – zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania - droga gminna nr 101121C, KM 0+172” znalazło się bowiem na liście przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia. Inwestycja zakłada korektę lokalizacji przejścia dla pieszych, znajdującego się obecnie w cmentarnej bramie (z dostosowaniem go do resortowych wymogów bezpieczeństwa), a także przebudowę jezdni i chodników na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Całkowita wartość projektu (obejmującego także koszty nadzoru inwestorskiego) wynosi 364 997,44 zł, zaś dofinansowania – 200 000,00 zł.

   Zakończenie robót planowane jest na połowę przyszłego roku. Oczywiście do wykonawstwa przedsięwzięcia wymagany jest jeszcze podpis premiera pod listą rankingową oraz korzystne rozstrzygnięcie przetargowe.

  • W centrum Czernikowa o wiele bezpieczniej
  • W centrum Czernikowa o wiele bezpieczniej

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 4135318 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.