Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 04.12.2021
Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana

Wyszukiwarka

Nawigacja:

  • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

WÓJT GMINY CZERNIKOWO

OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Na podstawie art. 18 ust. 3 oraz 19a ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. DZ.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz § 10 ust. 12-14 uchwały nr XIII/117/2020 Rady Gminy Czernikowo  dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czernikowo, Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Czernikowo.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Czernikowo.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii społecznej w zakresie projektu Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Czernikowo.

Czas trwania konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji: 25 października 2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 29 listopada 2021 r.

Forma konsultacji

Projekt  został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo. Uwagi do projektu Programu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą Formularza zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu: Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Czernikowopocztą elektroniczną (skan) (b.gogolinska@czernikowo.pl), pocztą tradycyjną (Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo; decyduje data wpływu) lub osobiście w Urzędzie Gminy Czernikowo, w p. nr 27.

Uwagi będzie można wnieść również podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się: 28 października 2021 r. w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Czernikowo o godz. 14.00.

Zasięg terytorialny konsultacji

Konsultacje obejmują teren Gminy Czernikowo, zarówno w zakresie podmiotowym, jak i przedmiotowym konsultowanego Programu.

drukuj (Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne)

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 4135292 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.