Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: niedziela, 20.10.2019
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Wendelina

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Informacja o sprzedaży nieruchomości

WYKAZ BYD.WKUR.4240.643.2019.MP.1 z dnia 06.09.2019r
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Oddział Terenowy w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość nierolna niezabudowana położona w województwie Kujawsko-Pomorskim, powiat toruński, gmina Czernikowo obręb Steklinek działka nr 223 o powierzchni 0,8200 ha (w tym użytki i ich klasy wg. danych z ewidencji gruntów: RIVb-0,8200 ha), zapisana w księdze wieczystej KW nr WL1L/00039370/2 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie.

Cena sprzedaży wynosi 42 500,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych).

Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Brak możliwości rozłożenia ceny na raty przez KOWR.

Dla ww. nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo przedmiotowa działka znajduje się w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem UT - tereny zabudowy rekreacyjno - wypoczynkowej. Dla w/ terenu nie wskazano lokalizacji elektrowni wiatrowej, jak również teren ten nie jest przeznaczony na inwestycje celu publicznego, nie jest położony w obszarze NATURA 2000 i nie były wydane warunki zabudowy.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Termin i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 817) KOWR przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od KOWR.

Zgodnie z art. 28a ust. 1 wymienionej wyżej ustawy sprzedaż nieruchomości rolnej będzie mogła nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będąca własnością nabywcy oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.

KOWR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów lub nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z KOWR.

KOWR sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej i wypisem z rejestru gruntów. Kupujący nie może występować z żadnymi roszczeniami wobec KOWR z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie oraz wyłączny koszt Kupującego. Koszty zapisu notarialnego umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach nabycia można uzyskać w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Łysomicach, ul. Toruńska 10, 87-148 Łysomice tel. (56) 678 34 14 w godz. 730 - 1530.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie od dnia 11.09.2019r. do dnia 25.09.2019r.:

 • w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Łysomicach
 • Oddziale Terenowym KOWR w Bydgoszczy
 • w siedzibie właściwego miejscowo Urzędu Gminy
 • w właściwym miejscowo sołectwie
 • w siedzibie właściwej miejscowo Izby Rolniczej
 • na stronie internetowej www.kowr.qov.pl

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Ekogroszek - WYPRZEDAŻ
  Hurtownia
  F.H.U. GOSŁAW
  ul. Toruńska 25A
  87-640 Czernikowo
  kom. 505-093-518

  Do dnia 31.10.2019 prowadzimy wyprzedaż ekogroszka

  Ekogroszek Premium:
  -Kaloryczność : ~28MJ
  -Wymiary ziarna: 5-25mm
  -Siarka : do 0,8%
  -Popiół do 8%

  Dla klientów którzy cenią sobie wysoką jakość.

  CENA: 1000zł

  Przy zakupie min. 1 tony
 • sprzedaż nieruchomości
  WSHU w Czernikowie sprzeda nieruchomość wraz z budynkiem /Sklep/ w miejscowości Liciszewy.
  Kontakt 500082305
  Wydzierżawimy sklep nr 15 Steklin /PGR/ Sklep nr 18 Czernikowo Pawilon przy kościele/

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 2/2019
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
-
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3437120 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.