Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: środa, 28.09.2022
Imieniny: Marka, Wacława, Luby

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Obóz na 100-lecie Niepodległości

W dniach 3-13 lipca odbył się jedenastodniowy obóz na 100-lecie Niepodległości w SP im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie zorganizowany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Steklinie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i przez kadrę 8 DH im Ziemi Dobrzyńskiej i 22 DH im Szarych Szeregów. Brało w nim udział ponad 40 druhów i druhen z MDP i ZHP kilkunastu naszych uczniów i kilku naszych absolwentów (w MDP). Realizowaliśmy program na 100-lecie Niepodległości, zwiedzaliśmy miejsca pamięci narodowej, szukaliśmy starych zdjęć i informacji, uczciliśmy poległych na cmentarzu, braliśmy udział w grze edukacyjnej poświęconej używkom. Z wychowawcami, psychologiem socjoterapeutą i pedagogiem realizowaliśmy program przeciw Używkom, przeciw alkoholowi, tworzyliśmy plakaty, inscenizacje, prace plastyczne, wiersze. Uczestnicy obozu byli rowerami w Steklinku (dwór), grodzisku Steklin-Niedźwiedź , Steklinie (pałac) objeżdżając trasę II ścieżki rowerowej. Byliśmy w Toruniu (kino, lody, starówka, ślady na 100-lecie), przejażdżka łódką Basonią po Wiśle. Rowerami dojechaliśmy do Nieszawy, a większość do Ciechocinka. Odwiedziliśmy muzeum w Solcu, byliśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego i na Stadionie Narodowym, na Starówce, podziwialiśmy Warszawę z 30 piętra Pałacu Kultury i Nauki. Uczestniczyliśmy w symbolicznym zawieszeniu dzwonu na dzwonnicy we Włęczu, pokonując rowerem trasę ścieżki leśnej, jeździliśmy bryczka po Włęczu. Zwiedziliśmy Muzeum Dobrzyńskie oraz największe witraże Bednarskich w Europie i pływaliśmy na basenie w Rypinie. Byliśmy w Muzeum Mazowieckim w Sierpcu i w sanktuarium w Skępem, w obserwatorium astronomicznym w Piwnicach. Objechaliśmy dworki Sąsieczno (miejsce pamięci po powstaniu styczniowym), Obrowo (miejsce koncertowania Chopina), miejsca pamięci, Skrzypkowo (dom modlitw). Cały czas uczyliśmy się pląsów, piosenek, uczyliśmy harcerskiego trybu życia, doskonaliliśmy wiedzę z pierwszej pomocy, zapobiegania uzależnieniom, ratownictwa, były gry i zabawy, plakaty zbiorowe poświęcone używkom, turniej drużyn, zdobywanie umiejętności drużyn pożarniczych, samoobsługa, bieg patrolowy z zadaniami po lesie (min. przeciw uzależnieniom) na Rudnie, nocne spacery po Czernikowie, zapalanie symbolicznych zniczy bohaterom z okazji 100-lecia Niepodległości.

               Program przeciw używkom był zaplanowany przez zespół- komendant obozu, pani psycholog, socjoterapeuta, pedagog i rozłożony na cały obóz- aż do podsumowania. Już pierwszego dnia po rozlokowaniu dzieci spotkały się na sali z pedagogiem, nauczycielem techniki, gdzie przedstawiono im zasady BHP, poruszania się rowerami po drogach i rodzajom uzależnień. Pracowali w grupach- dokonywali wykonania prac, rozmawiali z sobą o uzależnieniach. Omawiano sposoby pozytywnego przeciwdziałania zagrożeniu uzależnieniom- czyli aktywność fizyczną i aktywne  spędzanie wolnego czasu. Już tego dnia dzieci były na rajdzie rowerowym do Steklina-Niedźwiedzia, na ognisku, na spacerze po grodzisku, na nocnym spacerze po Czernikowie, poznawały zabytki, rozpoznawały gwiazdozbiory. W ramach walki z uzależnieniami dzieciom podczas ciszy nocnej  zabierano telefony. Było też szkolenie prowadzone przez edukatora programu Cyfrowobezpieczni o uzależnieniach związanych z siecią i o konieczności znajomości dobrych i słabych (niebezpiecznych) stron internetu.  Następnego dnia uczestnicy obozu poznawali życie i zajęcia strażaków i rozmawiali ze strażakami z PSP jak uzależnienia prowadzą do bezmyślności i wypadków. Następnie pozytywnie spędzały czas poznając ciekawe zabytki Torunia i  pływając łodzią po Wiśle. Każdy dzień podsumowywany był informacjami o wartości pozytywnego spędzania wolnego czasu- jako alternatywie dla używek, które wynikają z braku zajęcia, z nudy czy z chęci popisania się przed rówieśnikami. Bardzo przydały się farby, kredki, materiały plastyczne zakupione ze środków GKRPA. Dzieci wykonywały plakaty w których pokazywały ciekawe formy spędzania czasu wolnego. Kolejny dzień poświęcony był poszukiwaniu źródeł przeciwdziałania zagrożeniu uzależnieniom dzięki ciekawemu i aktywnemu spędzaniu wolnego czasu przez aktywność ruchową w naturze, rajd rowerowy- przez plac zabaw w Osówce, jezioro, leśnictwo Dąbrówka (pokaz łodzi do sportów motorowodnych), Nieszawa i Ciechocinek. Ale przed wyprawą odbyło się ponad dwugodzinne spotkanie warsztatowe z panią psycholog, która wyjaśniła dogłębnie uczniom podczas prezentacji zagrożenia wynikające z używek, dzieci i młodzież po prezentacji zadawały pytania, dyskutowały a potem w grupach tworzyły scenki i tworzyły plakaty inscenizujące problemy z alkoholem, używkami. Znów przydały się bardzo materiały zakupione z programu. Następnie dzieci prezentowały swoje dokonania. Dzieci na apelu podsumowującym- wszystkie dzieci za udział w programie przeciw używkom otrzymały książki zakupione w ramach projektu- pozwalające inaczej spędzić czas. Wieczorem odbył się turniej drużyn- w czasie którego dzieci realizowały różne zadania- min. scenę dramową- jak wygląda rodzina alkoholika, także zadania z używek- plakat przeciw używkom, na 100-lecie. Wykorzystano materiały plastyczne . Ogłoszono konkurs na indywidualne prace plastyczne przeciw używkom i alkoholowi, który miał być rozstrzygnięty pod koniec obozu. Podobnie ogłoszono konkurs na pracę literacką- wiersz, opowiadanie poświęcone uzależnieniom, używkom i alkoholowi. Prace uczniów powstałe podczas działań grupowych zostały powieszone na korytarzu głównym i były wykorzystywane do podsumowania dnia na apelach jako ilustracje. Natomiast prace indywidualne przeciw uzależnieniom wisiały jako materiał propagandowy- wizualny na stołówce szkolnej. Następnego dnia dzieci brały udział w ćwiczeniach przeciwpożarowych, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, aktywnie na świeżym powietrzu spędzając czas. W kolejnym dniu był wyjazd rowerowy do Włęcza i poznanie historii menonitów, olędrów (którzy nie używali alkoholu i używek z powodów religijnych) i uczestnictwo w uroczystości zawieszenia dzwonu we Włęczu, była też przejażdżka bryczką konną – tramwajem. Poza tym dzieci mogły poznać historię dinozaurów w Solcu i skorzystać z atrakcji sportowo-rozrywkowych, czyli jak najbardziej aktywnie spędzić czas. Tak samo podczas wizyty w skansenie w Sierpcu zapoznały się z życiem ludzi w XIX i pol XX w., życiem pełnym pracy , był też czas na zabawę sprzed lat, z kolei w Skępem poznały życie i pracę zakonników. Kolejnego dnia w Rypinie było poznanie zajęć ludzi w średniowieczu w muzeum dobrzyńskim, szkoły w XIX w., ale też intensywny wysiłek sportowy na basenie. Po powrocie był czas na konkursy przeciw używkom ogłoszone wcześniej, indywidualne prace plastyczne i literackie.  Kolejny dzień ze strażakami- to ćwiczenia z pierwszej pomocy i przygotowanie do zawodów strażackich. A wieczorem bieg patrolowy do Rudna ( z zadaniami na stanowiskach- z orientacji w terenie, uzależnień, symboliki, musztry, wiedzy o zagrożeniach, itp.).

Wyjazd do Warszawy był pełen poszukiwania możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, w autobusie śpiewanie, zwiedzanie Muzeum Powstania warszawskiego, Stadionu Narodowego, metra,  Krakowskiego Przedmieścia aż do Zamku, widok z Pałacu Kultury i Nauki. W kolejnym dniu poznaliśmy miejsca pamięci rowerami- pomnik powstania styczniowego w Sąsiecznie, dwór w Obrowie (koncertował Chopin), Skrzypkowo, o Lissowskim w Kijaszkowie. Po południu dzieci kończyły prace plastyczne i literackie przeciw używkom. Potem był wyjazd do Piwnic i dwugodzinne zwiedzanie obserwatorium z astronomem. Poznanie miejsc pamięci i ludzi na cmentarzu w Czernikowie zakończyło program na 100-lecie. Na zakończenie programowe  obozu wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i książki zakupione z funduszu za udział w programie przeciw używkom. Natomiast nagrody książkowe indywidualne za prace plastyczne, plakaty, wiersze przeciw używkom wręczył wójt na zakończeniu obozu w ostatnim dniu.

                        W naszym odczuciu program zajęć wsparty przez psychologa- psychoterapeutę  socjologa socjoterapeutę odsuwający od wszelkich form uzależnień i przeciw używkom-intensywny fizycznie, sportowo, sprawnościowo, rekreacyjnie, intelektualnie (poznawanie nowych rzeczy i umiejętności) i społecznie (gry, zabawy , pląsy, warsztaty), wiedzowo (warsztaty przeciw używkom, pierwszej pomocy, dramy, plakaty) wsparty środkami do realizacji oraz nagrodami w działaniach zbiorowych i konkursach indywidualnych spełnił swoją rolę. Pieniądze zostały wykorzystane na zakup materiałów do zadań plastycznych i wiedzowych, do warsztatów tematycznych poświęconych używkom, uzależnieniom, na zakup pamiątkowych książek poświęconych ciekawemu spędzaniu czasu wolnego, ; wody do picia podczas wypraw rowerowych unaoczniających inne- aktywne ruchowo i umysłowo możliwości spędzenia czasu wolnego; nagród książkowych w konkursach indywidualnych i zbiorowych.

                                                                                  

                                                              W imieniu organizatorów kierownik wypoczynku

                                                                                                                      Dariusz Chrobak

 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz
 • obóz

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 91343 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.