Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 22.07.2024
Imieniny: Marii, Magdaleny, Albina

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Gminne inwestycje

Poniżej prezentujemy gminne inwestycje dofinansowane z zewnątrz będące w trakcie realizacji, zrealizowane w ostatnim czasie oraz planowane do realizacji.

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

L.p.

Nazwa zadania

Źródło dofinanso-
wania

Działanie/ Poddziałanie

Koszt całkowity

Kwota dofinanso-
wania

Termin realizacji

1.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

3 851 454,10 zł

3 273 725,98

2011-2014

2.

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

17 434 717,55 zł

10 543 813,77zł

2011-2013

3.

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

231. Podstawowe usługi dla gospodarski i ludności wiejskiej

2 349 786,15 zł

955 197,62 zł

do 18.XI.2011

4.

„Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

313, 322, 323. Odnowa i rozwój wsi

982 540,52 zł

500 000,00 zł

2011-2012

5.

„Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki na tereni gminy Czernikowo”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2.2. Gospodarka odpadami

1 787 947,68 zł

1 251 563,37 zł

2011-2012

6.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm i długości 0,700 km w obrębie geodezyjnym Osówka dz. nr 334

Środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

-

424 682,49 zł

84 000,00 zł

do 30.X.2011

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W OSTATNIM CZASIE

L.p.

Nazwa zadania

Źródło dofinansowania

Działanie/ Poddziałanie

Koszt całkowity

Kwota dofinansowania

Termin realizacji

1.

„Przebudowa drogi gminnej nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej nr 101109C w miejscowości Mazowsze wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2042C i nr 2132C” o łącznej długości 2,242 km

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

-

1 870 512,20 zł

935 256,10 zł

2011

2.

„Budowa drogi gminnej na Osiedlu Młodych i przebudowa ul. Zajączkowo ze skrzyżowaniem z drogami powiatowymi” o łącznej długości 0,55 km

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1.1. Infrastruktura drogowej

757 545,02 zł

375 693,06 zł

2010-2011

3.

„Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej ora chemicznej Zespołu Szkół w Czernikowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej

85 444,41 zł

55 538,86 zł

2011

4.

„Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem i urządzeniami rekreacyjnymi we wsi Steklinek”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

60 244,73 zł

25 000,00 zł

2011

5.

„Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami na terenie rekreacyjnym we wsi Steklin”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

66 663,86 zł

25 000,00 zł

2011

6.

„Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem i urządzeniami rekreacyjnymi w centrum wsi Czernikowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

66 739,92 zł

25 000,00 zł

2011

7.

„Wyposażenie świetlicy Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

39 600,50 zł

22 687,00 zł

2010-2011

8.

„Budowa wiaty grillowej z wyposażeniem i urządzeniami rekreacyjnymi przy stawach wędkarskich we wsi Czernikowo”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

56 591,53 zł

25 000,00 zł

2010

9.

„Przebudowa drogi gminnej nr 101150C Czernikowo-Witowąż o długości 0,513 km – etap II”

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

-

256 888,78 zł

61 560, 00 zł

2010

10.

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap III”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

6 392 606,69 zł

2 610 245,00 zł

2010-2011

11.

„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Mazowszu”

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Budżet państwa

-

997 373,97 zł

702 056, 92 zł

2010-2011

INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI

L.p.

Nazwa zadania

Źródło finansowania

Działanie/ Poddziałanie

Koszt całkowity

Kwota dofinansowania/ wnioskowana wota dof.

Planowany termin realizacji

1.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C i Nr 2046C” o łącznej długości 3,57 km

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

-

3.812.021,49 zł

1 000 000,00 zł

2012

2.

„Rozbudowa i adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

654 989,02 zł

300 000,00 zł

2012

3.

„Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby Szkoły Muzycznej wraz z wyposażeniem”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej

3 963 004,77 zł

2 496 945,02 zł

2012-2013

 

Inwestycje realizowane z środków własnych

Gmina Czernikowo wykazuje się wysoką aktywnością w zakresie składania wniosków o dotacje zewnętrzne. Skuteczność pozyskiwania środków wynosi niemal 100 %. Niestety nie na wszystkie niezbędne inwestycje można pozyskać wsparcie, wiele z nich realizujemy lub będziemy realizować wykorzystując środki własne.

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

L.p.

Nazwa zadania

Koszt całkowity

Termin realizacji

1.

„Nadbudowa poddasza użytkowego, przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy”

420 057,23 zł

2011

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W OSTATNIM CZASIE

L.p.

Nazwa zadania

Koszt całkowity

Termin realizacji

1.

Chodniki: ul. Targowa, Mazowsze, Park 700-lecia, parking przy SP w Osówce

100 560,00 zł

2010

2.

Skrót drogowy ul. Słowackiego - Gimnazjalna

164 722,00 zł

2010

3.

„Przebudowa drogi gminnej nr 101132C w miejscowości Osówka” o dł. 751 m

454 761,73 zł

2010-2011

4.

„Wykonanie nawierzchni na ul. Nowe Osiedle w Czernikowie” o dł. 116 m.

62 733,94 zł

2011

5.

Poszerzenie ul. Gimnazjalnej, parking przy ul. Szkolnej

40 680,00 zł

2011

6.

„Wykonanie chodnika na ul. Strumykowej w Czernikowie”

35 747,49 zł

2011

7.

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

871 788,00 zl

2011

8.

Założenie punktów oświetleniowych: ul. Jodłowa, Kwiatowa, Gimnazjalna, Wiśniowa

141 659,00 zł

2010

9.

Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP

20 000,00 zł

2010

INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI

L.p.

Nazwa zadania

Koszt całkowity

Termin realizacji

1.

Rozpoczęcie budowy przedszkola w Czernikowie

2 285 000,00 zł

2012-2015

2.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czernikowie

5 000 000,00 zł

2012-2014

3.

Modernizacja dróg

1 000 000,00 zł

2012-2013

4.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

600 000,00 zł

2012-2013

5.

Modernizacja chodników

100 000,00 zł

2012-2013

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 195893 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.