Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 22.07.2024
Imieniny: Marii, Magdaleny, Albina

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Podpisanie umów z wykonawcami kanalizacji deszczowej i infrastruktury bezprzewodowego Internetu

Podpisanie umów z wykonawcami kanalizacji deszczowej i infrastruktury bezprzewodowego Internetu

   Dzień 18 maja 2011 roku był dla gminy Czernikowo niezwykle udany pod względem jej przyszłego rozwoju. O godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy została bowiem podpisana umowa na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Czernikowie, natomiast dwie godziny później podpisy złożono pod umową dotyczącą budowy infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo.
   Do podpisania umowy kanalizacyjnej, obok Wójta Gminy Czernikowo Zdzisława Gawrońskiego i Skarbnik Gminy Hanny Koperskiej, zasiadł Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna, Stanisław Sadłowski. W spotkaniu uczestniczył również kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego, Andrzej Sobociński. Termin zakończenia robót ustalono na 18 listopada 2011 roku. Inspektorami nadzoru będą doświadczeni eksperci: Marian Pluta i Stanisław Ciołek. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo” to nazwa projektu, któremu przyznane zostało wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 963 888 zł, stanowiące równowartość 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Dotyczy on zapewnienia odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z ulic Kwiatowej i Leśnej do istniejącego zbiornika wody. Regulacja systemu odprowadzania wód opadowych wpłynie korzystnie na stan gruntów, a tym samym na środowisko przyrodnicze. Całkowity koszt realizacji zadania to ponad 2,35 mln zł.
  

 • -

   Podpisy pod dokumentem dotyczącym budowy infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej złożyli: Prezes Zarządu VOBACOM Sp. z o.o., Rafał Marzygliński, oraz Członek Zarządu tego przedsiębiorstwa, Karol Polasik. Toruński VOBACOM wraz z gdańską firmą NGE Polska Sp. z o.o. stanowi konsorcjum wykonawcze inwestycji. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył także koordynator ze strony wykonawcy – Robert Gołębiewski, a także koordynatorzy Biura Zarządu Projektu z ramienia gminy. Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość” otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki realizacji przedsięwzięcia czterdzieści gospodarstw domowych z terenu gminy Czernikowo uzyska bezpłatny dostęp do Internetu oraz sprzęt komputerowy. Reprezentanci rodzin zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z sieci internetowej. Ponadto, do każdej ze szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo trafi po 20 zestawów sprzętu komputerowego (razem 100 zestawów), do Zespołu Szkół im. M. Kopernika – 22 zestawy, do dwóch bibliotek i świetlicy w Steklinku – po 6 zestawów.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 195895 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.