Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 17.06.2024
Imieniny: Alberta, Laury, Marcjana

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Czernikowo

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 16 ust. 4 Statutu Gminy Czernikowo  zwołuję IV Sesję Rady Gminy Czernikowo w dniu 19 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

Proponowany porządek obrad 

 1. Sprawy organizacyjne: 
  a) otwarcie IV Sesji Rady Gminy,,
  b) stwierdzenie prawomocności obrad,
  c) przedstawienie porządku obrad,
  d) wniesienie uwag do protokołu z III sesji.
 2. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Czernikowo za 2023 r.
 3. Debata nad raportem o stanie Gminy Czernikowo:
  a) głosy radnych,
  b) głosy mieszkańców.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czernikowo wotum zaufania za 2023 rok.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok:
  a) wystąpienie Wójta Gminy Czernikowo,
  b) opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za 2023 rok,
  c) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy i postawienie wniosku o udzielenie absolutorium,
  d) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  e) dyskusja.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2024- 2037.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych  stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Czernikowo.
 12. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Czernikowo lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 13. Wolne głosy i zapytania.
 14. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Rutkowski

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 4959940 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.