Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 25.05.2024
Imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

OBOWIĄZKOWA KONTROLA
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 • Informujemy, iż ruszają kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Podczas kontroli właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym ścieki oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Gminy Czernikowo. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba.
  Minimalna częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z szamba, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernikowo, to: nie rzadziej niż raz na pół roku.
 • W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernikowo, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane - podpisana umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę. Dokumenty te również będą podlegały kontroli przez uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Czernikowo.
 • Gmina zobowiązana jest prowadzić kontrolę we wskazanym powyżej zakresie, co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z ustalonym planem kontroli.
 • Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny.

FIRMY POSIADAJĄCE ZEZWOLENIE
NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Usługę wywozu ścieków i osadów mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Czernikowo i są to podmioty:

Lp.

Nazwa przedsiębiorcy

Numer telefonu

Adres

1.

„WC SERWIS” Sp. z o.o Spółka Komandytowa

32 278 45 31

ul. Szybowa 2

 41-808 Zabrze

2.

,,JAN-KAN” Usługi Asenizacyjne Artur Balewski

516 985 823

Silno, ul. Wiślana 33, 87-125 Osiek Nad Wisłą

3.

„EKO-JAR” Jarosław Chylicki

603 959 317

ul. Polna 12,

87-640 Czernikowo

4.

„TOI TOI” Polska Sp. z o.o.

22 614 59 79

ul. Płochocinska 29, 03-044 Warszawa

5.

„mToilet” Sp. z o.o.

800 000 800

ul. Toruńska 31,

03-226 Warszawa

6.

„Usługi Asenizacyjne” Damian Nurkowski

508 115 774

 

ul. Warszawska 23,

87-162 Lubicz Górny

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
DO GMINNEJ EWIDENCJI

 • Informujemy, że Gmina Czernikowo ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
 • Wpis do gminnej ewidencji dokonywany jest na podstawie złożonego zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości z terenu gminy Czernikowo, który nie dokonał takiego zgłoszenia, a posiada zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków, powinien złożyć zgłoszenie do w/w ewidencji do 30 czerwca 2023 r.

 • Druki zgłoszeń dostępne są w budynku Urzędu Gminy Czernikowo w sekretariacie pokój nr 11 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo. Zgłoszenia należy składać w budynku tut. Urzędu lub za pomocą podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres: Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
 • Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach, tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków – powinni uczynić to NIEZWŁOCZNIE.

Odpowiedzi na pytania można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernikowo, pokój nr 14 lub pod nr tel. 54 287 50 01 wew. 14.

drukuj (Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków)

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 4935060 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.