Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 27.06.2022
Imieniny: Cyryla, Władysława, Maryli

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Czernikowo

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 16 ust. 4 Statutu Gminy Czernikowo  zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Czernikowo w dniu 29 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 10:00 w Auli Szkoły Muzycznej, ul. Gimnazjalna 1 (I część- Uroczyste wręczenie stypendiów) oraz w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12 ( II część- pkt 4 - 18 porządku obrad)

Proponowany porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy,
  b) stwierdzenie prawomocności obrad,
  c) przedstawienie porządku obrad,
  d) wniesienie uwag do protokołu z XXXVII sesji.
 2. Uroczyste wręczenie stypendiów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo.
 3. Przerwa ( ok godz. 12.00- 13.00).
 4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Czernikowo za 2021 r.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Czernikowo:
  a) głosy radnych,
  b) głosy mieszkańców.,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czernikowo wotum zaufania za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
  a) wystąpienie Wójta Gminy Czernikowo,
  b) opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
  c) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy i postawienie wniosku o udzielenie absolutorium,
  d) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  e) dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2022- 2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Czernikowo.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz opłaty za wyżywienie w Żłobku ,,Bajkowa Kraina” w Czernikowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czernikowo na rok szkolny 2022/2023.
 17. Wolne głosy i zapytania.
 18. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Rutkowski

Debata nad Raportem o stanie gminy Czernikowo

W dniu 29 czerwca 2022 r. podczas sesji Rady Gminy Czernikowo, która rozpocznie się o godz. 10.00, zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Szanowni Mieszkańcy!

Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport jest podsumowaniem działalności Wójta w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego, na zasadach określonych w ustawie przeprowadza się debatę nad raportem o stanie gminy, w której mogą wziąć udział mieszkańcy, zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu oraz do udziału w dyskusji.

W dniu 29 czerwca 2022 r.  podczas sesji Rady Gminy Czernikowo, która rozpocznie się o godz. 10.00, zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Osoby, które chcą uczestniczyć w debacie nad raportem, składają najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, tj. do 28 czerwca 2022 r., Przewodniczącemu Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Czernikowo. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 czerwca 2022 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12 na sekretariacie.

Raport o stanie gminy w roku 2021

Zgłoszenie do debaty

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • USŁUGI ROLNICZE
  Firma AgroPower Sambor Filarski zajmuje się świadczeniem USŁUG ROLNICZYCH na terenie gminy CZERNIKOWO. W ofercie m.in.
  - prasowanie słomy i sianokiszonki z możliwością owijania
  - zbiór zboża i RZEPAKU kombajnem Fendt
  - koszenie kukurydzy na kiszonkę z możliwością odwozu i ugniatania pryzmy
  - zbiór kukurydzy na ziarno
  - usługi ładowarką teleskopową
  - wywóz obornika
  - wapnowanie
  - mulczowanie łąk i nieużytków oraz ścierniska po kukurydzy

  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie oraz oferujemy dogodne terminy płatności.

  Zapraszamy do skorzystanie z naszych usług. Tel. 726089410
 • Wydzierżawię
  Oddam w dzierżawę 2 ha klasy III i IV
 • Zajęcia jogi
  Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych na zajęcia jogi, które odbywają się w każdą środę w godz. 17.45 - 19.00 w sali OSP w Czernikowie. Dzięki regularnym ćwiczeniom zniwelujesz skutki działania przewlekłego stresu jak bóle kręgosłupa, karku, uczucie sztywności i napięcia, zrelaksujesz się i oderwiesz myśli od codziennych spraw. Wiek i sprawność nie ma znaczenia.
  Chęć udziału w zajęciach proszę zgłaszać telefonicznie pod nr 698 653 846
  Anna Kroplewska,
  https://rudajoga.pl/

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2022
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 4324264 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.