Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: niedziela, 23.02.2020
Imieniny: Izabeli, Damiana, Romany

Wyszukiwarka

Nawigacja:

  • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE numer BYD.WKUR.4243.48.2020.MP.1 z dnia 13.01.2020r
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Bydgoszczy

zgodnie z art. 12 ust. 3, art. 39 i 29 ust. 3-3g oraz 6-14 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - dalej UGNRSP (Dz. U. z 2019 r. poz. 817) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1142), w związku z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2019 r. poz. 1362) - dalej UKUR oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r, w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012 r. poz. 109) - dalej Rozporządzenie ws. kwalifikacji rolniczych/ podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczny ograniczony przetarg ustny (licytację) na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Skwirynowo, gmina Czernikowo, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie.

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą i spełnią warunki podane w dalszej części ogłoszenia.

PRZEDMIOT DZIERŻAWY:
Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość określona w wykazie z dnia 20.11,2019r w skład, której wchodzą grunty położone w miejscowości (obręb) Skwirynowo i oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki.nr 268/1 i 276/3, okręg podatkowy 2.
Według danych z ewidencji gruntów i budynków łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 7,9012 ha (w tym użytki i ich klasy wg danych z ewidencji gruntów: RV - 0,8700 ha, RVI - 3,4900 ha, ŁIV - 0,0400 ha, ŁV - 3,2900 ha, W-RV - 0,0112 ha, N - 0,2000 ha).

Wysokość rocznego czynszu wynosi równowartość 5,50 dt pszenicy.
Minimalne postąpienie wynosi 0,50 dt pszenicy.
Wadium 100,00 zł.
Okres dzierżawy - 31 października 2030r.

Dla ww. nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomości znajdują się w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem ZL - las. Dla w/w nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, ani o uwarunkowaniach środowiskowych, ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W/w nieruchomości nie są przeznaczone do rewitalizacji oraz nie są położone w NATURA 2000.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2020r. o godz. 900 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Łysomicach Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy, ul. Toruńska 10, 87-148 Łysomice.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem

OSOBY KTÓRE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PRZETARGU:
W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
  • dzierżawa
    WSHU w Czernikowie wydzierżawi pomieszczenia magazynowe wraz z placem manewrowym w miejscowości Mazowsze 42
    Wydzierżawimy sklep spożywczy wraz z wyposażeniem w miejscowości Steklin /PGR/
    telefon 500 082 305

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 4/2019
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3547052 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.