Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: czwartek, 28.05.2020
Imieniny: Jaromira, Augustyna, Justyny

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
 
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
 
Numer konkursu LGD: 2/G/2019
 
Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
 
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
 
TYP 1 e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
 
Cel ogólny:
 
III Wsparcie procesu budowy  kapitału społecznego na obszarze LGD
 
Cel szczegółowy:
 
III.1 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej na obszarze LGD poprzez realizację działań rewitalizacyjnych, informacyjnych i doradczych
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE III.I.2: Podnoszenie kompetencji, integracja oraz  animacja mieszkańców LGD.
 
Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:
 
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 
Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
 
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region południe dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.
 
Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 900 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 
Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
 
Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 150 000,00 zł.
 
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 31.10.2019-15.11.2019, godz. 16:00
 
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2020 r.
 
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.
 
Miejscem składania wniosków jest biuro Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, ul Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń n/W.
 
Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD: poniedziałek-piątek : 08:00 - 16:00;
 
Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony (decyduje data wpływu do Biura LGD):
 
- osobiście lub przez posłańca,
- drogą pocztową lub kurierem.
 
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD . Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 54 253 05 38.
 
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgddobrzyn.pl oraz w biurze LGD.

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Praca
  Dam pracę na polu lawendy przy ścinaniu i pielęgnacji. Szkleniec koło Czernikowa tel. 570 316 510
 • Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę
  Posiadasz działkę o powierzchni min. 1,5 ha, o szerokości min. 60 m i klasie gruntów IV, V, VI. Jest to teren niezaciemniony, a w pobliżu działki (do 500 m) znajduje się linia energetyczna.

  Oferujemy od 8000 do 9000 zł rocznie za każdy hektar. Dzierżawa na okres 25 lat.

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Sun Hunter z Krakowa, która zajmuje się poszukiwaniem działek do wydzierżawienia pod farmy fotowoltaiczne, mogą być to zarówno grunty gminne jak i prywatne działki mieszkańców.
  Tel. 519 590 611

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. 54 287 50 01
  54 287 50 13
fax 54 230 50 51
e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3641057 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.