Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: środa, 16.10.2019
Imieniny: Gawła, Ambrożego, Aurelii

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Czernikowo

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz §23 ust. 4 Statutu Gminy Czernikowo z w o ł u j ę VII Sesję Rady Gminy Czernikowo w dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12.

 

Proponowany porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne
  a) otwarcie VII Sesji Rady Gminy
  b) stwierdzenie prawomocności obrad
  c) przedstawienie porządku obrad
  d) wniesienie uwag do protokołu z VI sesji
 2. Prezentacja przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa.
 3. Prezentacja o Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.
 4. Wręczenie podziękowań dla pracowników.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Czernikowo za 2018 r.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Czernikowo.
  a) głosy radnych
  b) głosy mieszkańców
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czernikowo wotum zaufania za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
  a) wystąpienie Wójta Gminy Czernikowo
  b) opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018 rok
  c) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy i postawienie wniosku o udzielenie absolutorium
  d) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
  e) dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Czernikowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury ustanowienia sztandaru Gminy Czernikowo.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Czernikowo jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny działek położonych we wsi Czernikowo.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.
 22. Sprawozdanie z prac Rady Gminy.
 23. Informacja Wójta.
 24. Wolne głosy i zapytania.
 25. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Rutkowski

 

Zgodnie z art. 28 aa ust. 7 i 8 Ustawy o samorządzie gminnym mieszkańcy zainteresowani wzięciem udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Czernikowo za 2018 rok prosimy o dostarczenie pisemnego zgłoszenia z listą poparcia co najmniej dwudziestu mieszkańców do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 (pokój nr 25).

 

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • sprzedaż nieruchomości
  WSHU w Czernikowie sprzeda nieruchomość wraz z budynkiem /Sklep/ w miejscowości Liciszewy.
  Kontakt 500082305
  Wydzierżawimy sklep nr 15 Steklin /PGR/ Sklep nr 18 Czernikowo Pawilon przy kościele/
 • Ogłoszenie
  Darmowy prąd ze słońca!
  Instalacje fotowoltaiczne z dotacją 5000z zł z programu „Mój prąd”

  Ilość środków jest ograniczona!

  Dodatkowa forma wsparcia-Ulga termomodernizacyjna.

  Oferujemy bezpłatny audyt, montaż, pomoc w uzyskaniu dofinansowania, zgłoszenie instalacji do ZE.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 2/2019
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
-
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3434009 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.