Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 15.06.2024
Imieniny: Jolanty, Wita, Bernarda

Wyszukiwarka

Treść strony

 • logo

Przedszkole Publiczne w Czernikowie
ul. Gimnazjalna 1
87-640 Czernikowo

tel. 530 421 929
przedszkole_czernikowo@wp.pl

wiecej informacji na stronie www.facebook.com


 

Informacje ogólne

 

Przedszkole Publiczne w Czernikowie jako placówka istnieje i działa od lat przedwojennych. Mieści się przy ulicy Gimnazjalnej 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Czernikowo. Przedszkole działa w godz. 6.00 do 17.00. Obejmuje opieką dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci w czasie całodziennego pobytu w przedszkolu korzystają z 3 posiłków:

I śniadanie 8.30
II Obiad 11.30
III Podwieczorek 14.00

Dziecko w trakcie całego pobytu w przedszkolu poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy, umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywania problemów, podejmowania grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

Baza przedszkola

Budynek przedszkola jest ogrodzony. Znajdują się w nim dwie szatnie, pięć sal zajęć, dwie łazienki, sala do rytmiki, gabinet dyrektora i pomieszczenia gospodarcze.
Na terenie Przedszkola znajduje się również plac zabaw, gdzie w ramach zajęć rekreacyjnych dzieci mogą korzystać np. z piaskownicy, huśtawek czy zjeżdżalni.

Kadra pedagogiczna

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu to wieloletni pracownicy z dużym doświadczeniem zawodowym. Kadra Pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje o specjalności potrzebnej do pracy z dziećmi w przedszkolu, systematycznie doskonaląca na specjalistycznych kursach i warsztatach szkoleniowych.

 • mgr Małgorzata Marks – dyrektor; pedagogika wieku dziecięcego na UMK, studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą na WSB w Toruniu 
 • mgr Katarzyna Kańczewska – nauczyciel edukacji początkowej; studia podyplomowe z zarządzania oświatą; studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki na UMK
 • mgr Anna Gąsiewicz – pedagogika wczesnoszkolna na UMK; studia podyplomowe z integracji sensorycznej - diagnozy i terapii dzieci
 • mgr Anna Jabłońska – pedagogika szkolna z socjoterapią i terapia pedagogiczna na UMK
 • mgr Daria Wesołowska – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na UKW w Bydgoszczy; pedagogika resocjalizacji i profilaktyka społeczna na UMK; studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami
 • Karolina Grzybek – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UMK
 • Kamila Rasztubowicz – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UMK; studia podyplomowe z języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; instruktor fitness
 • mgr Marta Lipińska - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UMK; teologia na UMK; studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki na WSNOZ w Bydgoszczy
 • mgr Justyna Wątrowska - pedagogika przedszkolna z elementami terapii dziecka na WSHE we Włocławku 
 • mgr Ewa Łopuszyńska - pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym; studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki 

Na równi z nauczycielami o dobro dziecka troszczy się personel techniczny, który stara się aby dzieci w przedszkolu czuły się jak w domu.
 

Kucharki

 • Małgorzata Rucińska

Woźne

 • Bożena Drzażdżewska


Specjaliści

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka to kompleksowe, intensywne i wyspecjalizowane działania mające na celu pobudzenie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów jego nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. Jest to także prowadzenie działań przygotowujących rodzic,ów do postępowania z dzieckiem w sposób zgodny z opracowanym indywidualnym programem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także kształtowanie pozytywnych relacji między rodzicami i specjalistami uczestniczącymi w zajęciach WWR. Zakres WWR może dotyczyć :

 • rozwoju motorycznego;
 • rozwoju mowy i języka;
 • stymulacji polisensorycznej;
 • usprawniania funkcji wzrokowych i słuchowych;
 • umiejętności funkcjonowania w środowisku;
 • komunikacji z otoczeniem.

Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym.

Co zrobić, aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju ?

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Gdzie można uzyskać taką opinię? 

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespół orzekający działający w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

Należy udać się do poradni właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka, gdzie rodzic/ prawny opiekun składa wniosek o wydanie opinii.

Jeżeli do wydania opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez lekarza. Ponadto do wniosku można dołączyć opinię na temat funkcjonowania poznawczego i emocjonalno- społecznego dziecka opracowaną przez wychowawcę oddziału przedszkolnego. 

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.

Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

Zespół WWR tworzą:

 • mgr Daria Wesołowska - koordynator zespołu, pedagog
 • mgr Wiesława Szychowska - logopeda
 • mgr Agnieszka Pankowska - psycholog 

Nasze Przedszkole zatrudnia również specjalistów i instruktorów do prowadzenia zajęć dodatkowych:

 • mgr Wiesława Szychowska - logopedia, WWR
 • mgr Alina Pejkowska - religia
 • Kamila Rasztubowicz - język angielski
 • mgr Daria Wesołowska - WWR
 • mgr Agnieszka Pankowska - psycholog 
 • Emilia Kowalska - zajęcia fitness


Kalendarz imprez

Ramowy rozkład dnia

Zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej przebieg wychowania i kształcenia dzieci zawiera następujące propozycje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu: 1/5 czasu przeznaczamy na zabawę, 1/5 na pobyt w ogrodzie przedszkolnym, 1/5 na zajęcia dydaktyczne, 2/5 na czas dowolnego zagospodarowania czasu przez nauczyciela (są to czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

6:00 - 8:30 Zabawy według pomysłów dzieci w kącikach tematycznych. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Porządkowanie sali. Przygotowanie do posiłku.

8:30 - 9:00 Śniadanie. Czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00 - 10:00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego. Rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

10:00 - 10:30 Zabawa swobodna dzieci.

10:30 - 11:00 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

11:00 - 11:40 Czynności organizacyjne i higieniczne przed posiłkiem.

11:45 - 12:00 Obiad. Utrwalanie właściwych zachowań w trakcie posiłku.

12:00 - 14:00 Zajęcia dodatkowe: religia, rytmika, logopedia, język angielski. Wspólna zabawa w wybranym kąciku zainteresowań. Prace praktyczne, gry logiczne, układanki dydaktyczne. Utrwalanie wiadomości.

14:00 - 14:15 Podwieczorek.

14:15 - 17:00 Zabawy swobodne, praca indywidualna z dzieckiem, utrwalanie wiadomości i umiejętności podczas gier i zabaw. Porządkowanie sali.

System nagród i kar

Nagrody:

 1. Cicha pochwała nauczyciela,
 2. Pochwała nauczyciela na forum grupy,
 3. Przydzielenie poza kolejnością preferowanej przez dziecko roli lub zadania (dyżury),
 4. Ustna pochwała do rodziców,
 5. Pochwała dyrektora przedszkola,
 6. Dyplom uznania,
 7. Upominek rzeczowy

Stosowane konsekwencje:

 1. Cicha nagana,
 2. Nagana udzielona na forum grupy,
 3. Pozbawienie uwagi nauczyciela,
 4. Odsunięcie od zabawy w sali lub poza salą,
 5. Zabranie dziecku roli, którą obecnie wykonuje (np. dyżurnego),
 6. Ustna nagana do rodziców,
 7. Naprawienie wyrządzonej krzywdy (własnoręcznie wykonany w domu upominek dla kolegi lub nauczyciela, któremu dziecko wyrządziło przykrość).

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 12033 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.