Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 01.10.2022
Imieniny: Donaty, Igora, Remigiusza

Wyszukiwarka

Treść strony

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki.Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie, które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka.

Jan Paweł II

 

Gminna Biblioteka

Publiczna w Czernikowie

 

Filia w Mazowszu

 

Biblioteka w Mazowszu powstała w kwietniu 1957 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Obecnie podlega pod Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernikowie jako Filia nr 1.

Przez 34 lata prowadziła ją pani Stanisława Kowalska, w roku 1991 kierownictwo przejęła pani Halina Gawrońska, a od 1996 r. do pracy przyjęta została pani Bożena Piskorska. Placówka oferuje czytelnikom 10330 tomów, z tego ok. 4400 tomów literatury pięknej dla dorosłych, 3900 tomów literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz ponad 2000 tomów z zakresu literatury popularno-naukowej. Oprócz książek prenumeruje 11 tytułów czasopism, m.in. Claudia, Dziewczyna, Auto Świat, Gazeta Pomorska. Na miejscu można korzystać z księgozbioru podręcznego (encyklopedii, leksykonów, słowników). Biblioteka sukcesywnie zakupuje nowości wydawnicze. Do dyspozycji czytelników są katalogi: alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy.

Od roku 2004 w bibliotece znajdują się trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Biblioteka zajmuje się również kulturą i edukacją wśród dzieci.

Organizuje m.in.

- konkursy (czytelnicze, plastyczne)

- zajęcia świetlicowe (zabawa z kredą)

- zajęcia plastyczne

- kalambury, gry planszowe i komputerowe

Od marca 2009 roku do grudnia 2011 pracą w bibliotece kierowała Agnieszka Romanowska. Od stycznia 2012 bibliotekę prowadzi Donata Luberadzka.

 

Filia w Osówce

 

Filia biblioteki powstała w 1955r, początkowo mieściła się w prywatnym budynku później w gminnym. Jej pracą kierowała pani Halina Kacprowicz. Biblioteka wielokrotnie była przenoszona obecnie (od 2004 r.) mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Osówce. Księgozbiór liczy 7780 książek, w tym literaturę piękną, popularno – naukową, literaturę dla dzieci i młodzieży, księgozbiór podręczny.

Biblioteka udostępnia również czasopisma.

W roku 2008 zarejestrowano 252 czytelników głównie dzieci i młodzież. Organizowane są wszelkiego rodzaju konkursy i zajęcia dla dzieci, które maja na celu upowszechnianie i zachęcanie do czytelnictwa, propagowanie właściwych postaw i rozwijanie zdolności manualnych. Biblioteka współpracuje również z szkołą podstawową w ramach zajęć pozalekcyjnych i przygotowywania apeli i imprez. Od stycznia 2008 do końca 2011 roku pracą w bibliotece kierowała Magdalena Seweryn. Od 2012 roku bibliotekę prowadzi Agnieszka Romanowska.

 

Biblioteka Gminna

 

Decyzję o powstaniu biblioteki gminnej podjęto na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w Czernikowie Uchwałą nr 43 z dnia 30 sierpnia 1948 r. Lokalem bibliotecznym stało się pomieszczenie w domu prywatnym pana Kazimierza Ziemkiewicza. Pierwszą bibliotekarką została pani Stanisława Morawska, która pracowała do 1969 r. Z zapisów w księgach inwentarzowych wynika, że pierwszy księgozbiór liczył 520 tomów. Do 1972 r. biblioteka borykała się z ogromnymi trudnościami lokalowymi. Wszystkie zajmowane pomieszczenia (głównie w domach prywatnych) nie spełniały warunków do prawidłowego funkcjonowania tego typu instytucji. Od 1992 r. biblioteka mieściła się w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Wtedy już pracami bibliotecznymi kierowała pani Dobrosława Sobocińska (1969-1991). W 1998 r. staraniem władz gminy, bibliotekarki i innych ludzi oddanych kulturze odkupiono od prywatnego właściciela wolnostojący, piętrowy budynek i w całości przeznaczono go na cele biblioteczne. Biblioteka, mając do dyspozycji 140 m2, wydzieliła wypożyczalnie dla dorosłych i oddział dla dzieci. Na obecny kształt i wygląd biblioteki publicznej w Czernikowie złożyły się więc lata lepsze i gorsze, wieloletni trud bibliotekarzy oraz ludzi właściwie rozumiejących rolę i zadania bibliotek. Obecnie nasza placówka posiada ponad 15tys. woluminów. Jakość i charakter księgozbioru kształtują potrzeby czytelnicze, każdego roku w budżecie biblioteki są zabezpieczone środki na zakup nowości książkowych. Biblioteka pozyskuje nowych czytelników poprzez różnorodne formy pracy, zarówno z czytelnikiem indywidualnym jak i zespołowym. Czyni to bibliotekę ważnym ośrodkiem dla środowiska. Dla dzieci organizowane są specjalne konkursy literackie i plastyczne, spotkania w ramach edukacji czytelniczo-medialnej, przygotowywane w przy współpracy z nauczycielami szkół z terenu gminy. W kalendarz stałych imprez biblioteki wpisał się międzyszkolny konkurs wiedzy o regionie z cyklu „Małe ojczyzny”. Tematycznie obejmuje on zagadnienia związane z historią, geografią, kulturą i sztuką Ziemi Dobrzyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem naszej gminy.

Niezwykłym przeżyciem dla czytelników są spotkania autorskie z pisarzami, poetami, wybitnymi twórcami regionu. Czernikowska biblioteka gościła w swoich murach wiele znanych osobistości. W ostatnich latach z czytelnikami biblioteki spotkali się m.in.: Marta Fox, Krzysztof Petek, Grzegorz Kasdepke, Zbigniew Branach, Kazimierz Szymeczko, Wanda Chotomska. Biblioteka organizuje też cykliczne spotkania z twórcami regionu, najbardziej znanym, również poza granicami naszej gminy jest poeta Dariusz Chrobak.

Od kilku lat biblioteka udostępnia czytelnikom stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. W trakcie tworzenia jest katalog komputerowy. Współpraca z władzami gminy układa się bardzo dobrze, baza materialna poprawiła się, ocieplono budynek, naprawiono dach, dokonano wymiany okien. Wierzę, że wspólny wysiłek władz i pracowników wpłynie korzystnie na dalsze wzmocnienie pozycji biblioteki w środowisku, a następne lata będą latami rozwoju. 

Obecnie dyrektorem placówki jest Marianna Podgórska, a bibliotekarzem Magdalena Seweryn.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 8553 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.