Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: piątek, 05.03.2021
Imieniny: Fryderyka, Adriana, Oliwii

Wyszukiwarka

Treść strony

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki.Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie, które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka.

Jan Paweł II

 

Gminna Biblioteka

Publiczna w Czernikowie

 

Filia w Mazowszu

 

Biblioteka w Mazowszu powstała w kwietniu 1957 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Obecnie podlega pod Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernikowie jako Filia nr 1.

Przez 34 lata prowadziła ją pani Stanisława Kowalska, w roku 1991 kierownictwo przejęła pani Halina Gawrońska, a od 1996 r. do pracy przyjęta została pani Bożena Piskorska. Placówka oferuje czytelnikom 10330 tomów, z tego ok. 4400 tomów literatury pięknej dla dorosłych, 3900 tomów literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz ponad 2000 tomów z zakresu literatury popularno-naukowej. Oprócz książek prenumeruje 11 tytułów czasopism, m.in. Claudia, Dziewczyna, Auto Świat, Gazeta Pomorska. Na miejscu można korzystać z księgozbioru podręcznego (encyklopedii, leksykonów, słowników). Biblioteka sukcesywnie zakupuje nowości wydawnicze. Do dyspozycji czytelników są katalogi: alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy.

Od roku 2004 w bibliotece znajdują się trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Biblioteka zajmuje się również kulturą i edukacją wśród dzieci.

Organizuje m.in.

- konkursy (czytelnicze, plastyczne)

- zajęcia świetlicowe (zabawa z kredą)

- zajęcia plastyczne

- kalambury, gry planszowe i komputerowe

Od marca 2009 roku do grudnia 2011 pracą w bibliotece kierowała Agnieszka Romanowska. Od stycznia 2012 bibliotekę prowadzi Donata Luberadzka.

 

Filia w Osówce

 

Filia biblioteki powstała w 1955r, początkowo mieściła się w prywatnym budynku później w gminnym. Jej pracą kierowała pani Halina Kacprowicz. Biblioteka wielokrotnie była przenoszona obecnie (od 2004 r.) mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Osówce. Księgozbiór liczy 7780 książek, w tym literaturę piękną, popularno – naukową, literaturę dla dzieci i młodzieży, księgozbiór podręczny.

Biblioteka udostępnia również czasopisma.

W roku 2008 zarejestrowano 252 czytelników głównie dzieci i młodzież. Organizowane są wszelkiego rodzaju konkursy i zajęcia dla dzieci, które maja na celu upowszechnianie i zachęcanie do czytelnictwa, propagowanie właściwych postaw i rozwijanie zdolności manualnych. Biblioteka współpracuje również z szkołą podstawową w ramach zajęć pozalekcyjnych i przygotowywania apeli i imprez. Od stycznia 2008 do końca 2011 roku pracą w bibliotece kierowała Magdalena Seweryn. Od 2012 roku bibliotekę prowadzi Agnieszka Romanowska.

 

Biblioteka Gminna

 

Decyzję o powstaniu biblioteki gminnej podjęto na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w Czernikowie Uchwałą nr 43 z dnia 30 sierpnia 1948 r. Lokalem bibliotecznym stało się pomieszczenie w domu prywatnym pana Kazimierza Ziemkiewicza. Pierwszą bibliotekarką została pani Stanisława Morawska, która pracowała do 1969 r. Z zapisów w księgach inwentarzowych wynika, że pierwszy księgozbiór liczył 520 tomów. Do 1972 r. biblioteka borykała się z ogromnymi trudnościami lokalowymi. Wszystkie zajmowane pomieszczenia (głównie w domach prywatnych) nie spełniały warunków do prawidłowego funkcjonowania tego typu instytucji. Od 1992 r. biblioteka mieściła się w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Wtedy już pracami bibliotecznymi kierowała pani Dobrosława Sobocińska (1969-1991). W 1998 r. staraniem władz gminy, bibliotekarki i innych ludzi oddanych kulturze odkupiono od prywatnego właściciela wolnostojący, piętrowy budynek i w całości przeznaczono go na cele biblioteczne. Biblioteka, mając do dyspozycji 140 m2, wydzieliła wypożyczalnie dla dorosłych i oddział dla dzieci. Na obecny kształt i wygląd biblioteki publicznej w Czernikowie złożyły się więc lata lepsze i gorsze, wieloletni trud bibliotekarzy oraz ludzi właściwie rozumiejących rolę i zadania bibliotek. Obecnie nasza placówka posiada ponad 15tys. woluminów. Jakość i charakter księgozbioru kształtują potrzeby czytelnicze, każdego roku w budżecie biblioteki są zabezpieczone środki na zakup nowości książkowych. Biblioteka pozyskuje nowych czytelników poprzez różnorodne formy pracy, zarówno z czytelnikiem indywidualnym jak i zespołowym. Czyni to bibliotekę ważnym ośrodkiem dla środowiska. Dla dzieci organizowane są specjalne konkursy literackie i plastyczne, spotkania w ramach edukacji czytelniczo-medialnej, przygotowywane w przy współpracy z nauczycielami szkół z terenu gminy. W kalendarz stałych imprez biblioteki wpisał się międzyszkolny konkurs wiedzy o regionie z cyklu „Małe ojczyzny”. Tematycznie obejmuje on zagadnienia związane z historią, geografią, kulturą i sztuką Ziemi Dobrzyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem naszej gminy.

Niezwykłym przeżyciem dla czytelników są spotkania autorskie z pisarzami, poetami, wybitnymi twórcami regionu. Czernikowska biblioteka gościła w swoich murach wiele znanych osobistości. W ostatnich latach z czytelnikami biblioteki spotkali się m.in.: Marta Fox, Krzysztof Petek, Grzegorz Kasdepke, Zbigniew Branach, Kazimierz Szymeczko, Wanda Chotomska. Biblioteka organizuje też cykliczne spotkania z twórcami regionu, najbardziej znanym, również poza granicami naszej gminy jest poeta Dariusz Chrobak.

Od kilku lat biblioteka udostępnia czytelnikom stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. W trakcie tworzenia jest katalog komputerowy. Współpraca z władzami gminy układa się bardzo dobrze, baza materialna poprawiła się, ocieplono budynek, naprawiono dach, dokonano wymiany okien. Wierzę, że wspólny wysiłek władz i pracowników wpłynie korzystnie na dalsze wzmocnienie pozycji biblioteki w środowisku, a następne lata będą latami rozwoju. 

Obecnie dyrektorem placówki jest Marianna Podgórska, a bibliotekarzem Magdalena Seweryn.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
  • Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę
    Nasza firma zajmuje się lokalizowaniem terenów pod budowę farm fotowoltaicznych. Interesują nas głównie grunty nie objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz oddalonych nie dalej niż pięćset metrów od linii elektroenergetycznej średniego napięcia — 15kv., które mają powierzchnię nie mniejszą niż sześć arów.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 3/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 7148 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.