Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 08.08.2020
Imieniny: Cypriana, Dominika, Emila

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Tranmisja w Radio Maryja i Telewizji TRWAM.
Poniedziałkowa eucharystia sprawowana przez Księdza Biskupa oraz Różaniec, Apel Jasnogórski i Rozmowy niedokończone będą transmitowane z naszej świątyni i parafii przez Radio Maryja i Telewizję TRWAM.
PARAFIALNE MISJE ŚWIĘTE.

5 - 12 pażdziernika to w naszej parafii czas misji świętych: „JEZUS CHRYSTUS - Jedyny Zbawiciel świata, wczoraj i dziś, ten sam także na wieki”, które prowadzić będą Ojcowie: Ojciec Henryk i Ojciec Andrzej z Zakonu Redemptorystów..
Droga Siostro i Kochany Bracie, przyjmij serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Są one dla Ciebie. Są może jeszcze jedną, kolejną szansą znalezienia sensu codziennych trudów.

PROGRAM PARAFIALNYCH MISJI ŚWIĘTYCH

Dożynki gminno - parafialne
14 września, w święto podwyższenia Krzyża Świętego przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej, jak również w naszej gminie dziękczynienie za plony zwane potocznie dożynkami.
Odpust parafialny ku czci św. Bartłomieja Apostoł

          24 sierpnia bieżącego roku w naszej rodzinie parafialnej przeżywaliśmy Odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła. Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz prałat Tomasz Kaczmarek, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  • autor: ks. Przemek, data: 25.08.2008


„Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” mówi Jezus do swoich uczniów,

a udzielając mandatu: „idźcie i głoście Ewangelię wszystkim narodom”,

kieruje swoich uczniów do wszystkich ludzi na ziemi.

Z dniem 30 czerwca 2008 roku na mocy dekretu Ks. Biskupa W. Meringa, Ordynariusza diecezji włocławskiej zostaje zwolniony z obowiazków wikariusza Ks. Janusz Małecki i zostaje ustanowiony wikariuszem w parafii p. w. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli.

Ponad dwa i pół roku dane mi było prowadzić tę stronę internetową. Można powiedzieć, że dzięki niej nasza parafia stała się widoczna na całym świecie. Wiele bowiem osób przeglądało, zarówno w kraju jak i za zagranicą. Licznik odwiedzin, dowodzi, że bardzo dużo osób dowiadywało o aktualnościach parafii i bieżących sprawach.

Dziękuję wszystkim za pomoc w redagowaniu strony, przepraszam za „błędy internetowe” i proszę jedynie o modlitwę w mojej intencji. Pragnę zapewnić również o mojej modlitwie w waszej intencji. Wszystkim życzę, szczególnie parafianom Czernikowa, abyście trwali przy Chrystusie, umacniali wiarę, budzili nadzieję i obdarzali się miłością. Amen

Szczęść Boże

Ks. Janusz Małecki


PARAFIALNY DZIEŃ DZIECKA

8 czerwca odbył się trzeci parafialny dzień dziecka. Rozpoczął się on Msza świętą o godz. 12.00. Po niej odbył się koncert Tomka Kamieńskiego – kompozytora muzyki chrześcijańskiej. Dalsza część to zabawa plenerowa z różnymi atrakcjami przygotowanymi dla dzieci. Bogu dziękujemy za ten dzień, a ludzom dobrej woli za to, że pomogli w jego zorganizowaniu. Dziękujemy więc:

1.      Stowarzyszeniu Czyż – nie

2.      Urzędowi Gminy

3.      Wiejskiej Spółdzielni Handlowo Usługowej

4.      Zakładowi Komunalnemu

5.      Stacji diagnostycznej – państwu Podlawszewskim

6.      Firmie „Karo” – Państwu K. Karkosik

7.      Tartakowi „Baja” – państwu Grodzickim

8.      Sklepom:

- Eliza – p. Elżbiecie i Mirkowi Karkosik

- Luksus – p. Elżbiecie i Mirkowi Nierychlewkim

- Domex – p. Teresie i Ryszardowi Chlebwoskim

- Bemar – Mari i Marianowi Gerc

8. p. J. M Żółtowskim

9. p. B. W Jesiołowskim

10. p. B. J. Zglinickim

11. p. Mirosław Ziółkowskiemu

12. P. Irkowi Pryl

13. p. Romanowskim

14. p. Masalskim

Organizator: ks. Janusz Małecki, Zespół Charytatywny, Wolontariat


SAKRAMENT BIERZMOWANIA

      5 czerwca został udzielony sakrament Bierzmowania przez Ks. Bpa W. Merina, Pasterza diecezji włocławskiej, stu pięciu młodym ludziom, którzy pragną stac się dojrzałymi chrześcijanami. Do tego uzdalnia Duch Święty, który udziela swych darów dla bycia prawdziwym wyznawcą Chrystusa. Dojrzały chrześcijanin to człowiek, który nie tylko jest depozytariuszem praw wiary, ale także ich obrońcą, czyli przyjmuje naukę Chrystuswą zawartą w Ewangelii i nią żyje.


UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

         W Niedziele Zesłania Ducha Świętego, 11 maja, swoją uroczystość pierwszej Komunii Św. przeżywały dzieci I grupy szkoły podstawowej z Czernikowa i z Osówki, natomiast tydzień później w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej Swoją pierwszą Komunię Św. przeżywały dzieci II grupy ze szkoły podstawowej z Czernikowa i Steklina. Życzymy dzieciom obfitości łask Bożych i aby trwały zawsze przy Chrystusie, którego przyjęły do swych serc.


Procesja fatimska

       13 maja to rocznica objawień matki Bożej w Fatimie. Matka Boża ukazywała się trzem pastuszkom każdego 13 miesiąca, od maja do października. Wieczorem została odprawiona Msza Święta przy figurze w Wygodzie, skąd wyruszyła procesja do Kościoła. To pierwsza taka procesja fatimska w naszej parafii. Następna procesja wyruszy spod figury przy ul. Targowej – 13 czerwca. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy. Takie procesje z figurą Matki Bożej trwać będą co miesiąc aż do października, właśnie w dni objawień.


UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. FLORIANA

          Św. Florian jest patronem strażaków. Z tego więc wzgędu w naszej światyni odprawiona została uroczysta Msza święta w intencji strażaków, modląc się o Boże błogosławieństwo dla nich i wieczne zbawienie dla zmarłych strażaków. Mszy przewodniczył ks. Proboszcz. Udział wzięły wszystkie zastępy strażackie naszej parafii, władze samorządowe i powiatowe. Mszę ubogaciła orkiestra strażacka z Lipna.


Powrót Matki Bożej Skępskiej do Czernikowa

 3 maja w uroczystość NMP Królowej Polski powróciła do naszej świątyni po ponad półtora rocznej nieobecności figura Matki Bożej Skępskiej. Przez ten czas była poddawana zabiegom konserwatorskim. Odnowioną figurę poświęcił Ks. Proboszcz. Następnie została przekazana dokumentacja konserwatorska i sama figura Matki Bożej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Czernikowie, którzy brali udział w szkolnym programie ratowania zbytków.  


Raj w Czernikowie

W trzecią niedzielę Wielkanocy w naszej czernikowskiej parafii gościliśmy zespół muzyczny pod nazwą „Raj” z parafii Matki Bożej Królowej Polski z Włocławka. Składamy im serdeczne Bóg zapłać za ubogacenie Liturgii Mszy i naszych serc swoim śpiewem


IŚĆ DROGĄ DEKALOGU

            Dekalog to dziesięć słów Boga, które dał człowiekowi jako drogowskaz prowadzący do Niego. Jest to najstarsze znane nam prawo. Do dziś nie straciło ono nic ze swej wartości. Te proste słowa wystarczą do tego, aby człowiek mógł żyć w zgodzie z Bogiem i z innymi ludźmi. Dziesięć przykazań Bożych wyrytych palcem Bożym na kamieniu nie mogą pozostać tylko słowami wyrytymi w kamieniu. Kamień – skała jest symbolem trwałości. Wielkie sprawy, wydarzenia zawsze uwieczniano w grotach, na skałach, aby przetrwały dla potomnych, aby przypominały ludziom to co ważne. Słowa Boże wypisane na dwóch kamiennych tablicach i dane Mojżeszowi, stanowią wyraz niezniszczalności, że trwać będą po wieki. Nie straciły one także nic ze swej aktualności wraz z przyjściem Syna Bożego na świat. Chrystus nie tylko wypełnił prawo Mojżeszowe, ale wręcz je udoskonalił, obejmując je ramionami miłości. Odtąd możemy już inaczej spojrzeć na to prawo, albowiem ten, kto wypełnia je w sposób rubrycystyczny - jest niewolnikiem prawa, ale ten kto zachowuje prawo ze względu na miłość; co więcej uczy innych jak je wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim, jak to nam obiecuje sam Jezus Chrystus.

            W niedziele Miłosierdzia Bożego, to jest 30 marca 2008 roku, dokonał się niecodzienny obrzęd poświęcenia „Drogi Dekalogu”. Wokół świątyni p.w. św. Bartłomieja w Czernikowie zostało ustawionych dwanaście kamieni na których zamontowano tablice z prawem Dziesięciu Przykazań. Dwie pierwsze stanowią wprowadzenie. Jedna z nich mówi, że poświęcenia Drogi Dekalogu dokonał J. E. ks. Bp S. Gębicki. Ksiądz Biskup podkreślił, że rzadko zdarza się uczestniczyć w tego rodzaju poświęceniach. Podziękował Proboszczowi, Ks. Piotrowi Siołkowskiemu, za zaproszenie na to poświęcenie, a także za sprawowanie Mszy odpustowej w kaplicy p. w. Bożego Miłosierdzia Osówce. Podziękował także wszystkim fundatorom poszczególnych tablic. Droga Dekalogu to droga, po której kroczy każdy człowiek. Niech słowa Boże wyryte na kamiennych tablicach, odcisną się niezatartym znamieniem w ludzkich sercach.

Galeria zdjęć.


Z M A R T W Y C H W S T A N I E     P A Ń S K I E

            Największe wydarzenie zbawcze dla wierzących w Chrystusa. Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie. Alleluja. Niech Bóg błogosławi nam, naszemu życiu, które swe źródło ma w życiu Jezusa. Przez swe zmartwychwstanie, Chrystus odrodził nas do nowego życia, w które zostaliśmy włączeni przez Sakrament Chrztu. W Niedziele Zmartwychwstania na Mszy o godz. 10.30 dwanaście dzieci przyjęło Chrzest, przez obmycie wodą poświęconą w Wigilię Paschalną oraz zostali na wieczność opieczętowani znamieniem Ducha Świętego, poprzez namaszczenie olejem krzyżma, który poświęcił Ksiądz Biskup Ordynariusz w katedrze w Wielki Czwartek.


T RI D U U M    P A S C H AL N E

 To najważniejsze dla chrześcijan wydarzenia zbawcze uwieńczone Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Pierwszy dzień – Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Po zakończonej Mszy Wieczerzy Pańskiej, Najświętszy Sakrament przenosi się do „Ciemnicy” na pamiątkę pojmania i uwięzienia Pana Jezusa.

Wielki Piątek – dzień śmierci Pana Jezusa. W tym dniu głównym punktem stanowi opis Męki i Śmierci Jezusa oraz Adoracja Krzyża. Na zakończenie Najświętszy Sakrament przenosi się w monstrancji okrytej welonem do „Grobu Bożego”. Kościół trwa na modlitwie i w ciszy.

Wielka Sobota – Kościół nadal trwa na modlitwie. W ciągu dnia święci się pokarmy. Zawsze się modlimy przed i po jedzeniu, a na największe święto Zmartwychwstania Jezusa, święcimy także pokarmy – symbole życia.

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

Wieczorem już w trzecim dniu Triduum Paschalnym rozpoczyna się Wigilia Paschalna. Jest to czuwanie na zmartwychwstanie Chrystusa. Tego wieczoru Liturgia opiewa w wiele symboli. Jest to bowiem Liturgia Światła i Wody. Słyszymy radosną pieśń – EXULTET – głoszącą, że Chrystus zwyciężył śmierć i wrócił do życia. Usłyszymy także wielkie wydarzenia zbawcze począwszy od stworzenia świata, aż do odkupienia go przez Chrystusa. Na zakończenie Wigilii Paschalnej lub we wczesnych godzinach rannych niedzieli ma miejsce Rezurekcja, czyli ogłoszenie światu że Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie. Alleluja.


NIEDZIELA PALMOWA

Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele Katolickim Wielki Tydzień, a w szczególności Triduum Paschane, czyli dni w których pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, poniósł śmierć na krzyżu, a trzeciego dnia Zmartwychwstał. Jest to czas wyciszenia i rozważania tego wszystkiego, co uczynił dla nas Pan Jezus.

Niedziela ta została ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia. Po poświęceniu w kościele zabrane zostaną przez nich do swoich domów. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową, w Katedrze Włocławskiej odbył się Dzień Młodzieży, podczas którego młodzi diecezjanie spotkali się ze swoim Biskupem. W tym spotkaniu wzięa także młodzież z naszej Czernikowskiej parafii. O godzinie 14.00, młodzież zgromadziła się  przed Kurią Diecezjalną, a następnie wyruszyła procesja z palmami do Katedry, gdzie została sprawowana Msza w. Po niej w Hali Widowiskowo Sportowej OSiR we Włocławku odbyło się spotkanie młodzieży pt. „Bądźmy uczniami Chrystusa”.


DROGA KRZYŻOWA

Jak co roku przed Niedzielą Palmową w piątek odbyła się droga krzyżowa ulicami naszej miejscowości. Wspólne wędrowanie jest dla nas sposobnością do fizycznego rozważania Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa.


Włocławek: Diecezjalne Spotkanie Młodych – Przystanek Pasja
0

16 lutego br., w parafii św. Józefa we Włocławku odbyło się Wielkopostna Szkoła Uczniów Chrystusa - Spotkanie Młodych Diecezji Włocławskiej. W programie wystąpił zespół Anti Babylon System, przedstawiając koncert pt. Ewangelia w rytmie reggae. Następnie ludzie młodzi z kilku parafii Włocławka poprowadzili nabożeństwo Drogi Krzyżowej według Ewangelii św. Mateusza. Punktem kulminacyjnym spotkania była wspólna Eucharystia poprzedzona adoracją i sakramentem Spowiedzi odbywanym przez wielu młodych. W tym diecezjalnym przystanku Jezus wzieła także udział młodzież z naszej parafii Czernikowo.

Więcej na stronach diecezjalnych.


Przeżywać „Ferie z Bogiem”

Każdemu człowiekowi Bóg dał dni pracy i dni odpoczynku. Nieważne, czy jest to osoba dorosła, czy dziecko, każdemu należy się chwila wytchnienia i relaksu. Wypoczynek nie musi jednakże oznaczać „nic nie robienie”, ale może być spędzany aktywnie.

Pomysłodawcy spędzania wolnego czasu, prześcigają się w wymyślaniu różnych atrakcji, aby miło i sympatycznie spędzić czas. Minęły ferie zimowe, które pozostały już tylko wspomnieniem. Dla niektórych przeżywane były w domowym zaciszu, dla innych były to wyjazdy do dziadków. Można także spędzać je na różnych organizowanych dalekich i bliskich wyjazdach. Nie wszyscy jednak mają możliwość wyjechać w góry lub w inne piękne miejsca. Nie oznacza to jednak, że nie można się w czasie ferii dobrze bawić. Wystarczy dobra wola i trochę pracy. Zespół Charytatywny działający przy parafii św. Bartłomieja w Czernikowie, zorganizował w drugim tygodniu przerwy miedzy semestralnej – „Ferie z Bogiem” dla dzieci. Spotkania odbywały się w salce parafialnej, przez cały tydzień i trwały po kilka godzin. Udział wzięły dzieci w wieku od 8 – 12 lat. Spotkania polegały na różnego rodzaju zabawach, pracach zręcznościowych i konkursach. Czas dobrze wypełniony sprawił, że nikt nie miał ochoty się nudzić. Co dzień zajęcia prowadziły inne osoby: członkowie zespołu charytatywnego oraz kilku nauczycieli. W prowadzeniu zajęć pomagała również młodzież, która w większości należy do Czernikowskiego Gimnazjum. W czasie trwania „Ferii z Bogiem”, każdy się czegoś nauczył, poczynając od tych najmłodszych, którzy zobaczyli jak można się dobrze wspólnie razem bawić; młodzież uczyła się jak opiekować młodszymi, a dorośli – wspólnie się integrować, by przy nie wielkim wysiłku sprawić radość innym. W tym miejscu dziękujemy wszystkim uczestnikom „Ferii i Bogiem” i prowadzącym zajęcia, a także wszystkim ofiarodawcom produktów żywnościowych i słodyczy, które sprawiły dużą radość dzieciom, a przez to dały nam one dużo satysfakcji i mamy nadzieję także ich rodzicom.

Zdjęcia w Galerii.


Przystanek Jezus w Licheniu

 6 stycznia 2008 roku uczniowie z Gimnazjum w Czernikowie wzięli w kolejnym spotkaniu organizowanym przez diecezję włocławską „Przystanku Jezus”, który miał miejsce w Licheniu. Spotkanie odbyło się najpierw w Bazylice w dolnej kaplicy. Tematem spotkania był kolejny Sakrament  - Eucharystia. Została wygłoszona katecheza o Eucharystii i potem została odprawiona Msza święta w intencji młodzieży. Następnie przeszliśmy do miejscowej remizy OSP, gdzie miał miejsce Koncert zespołu Testimonium, a potem odbyła się dyskoteka karnawałowa.

Następny przystanek będzie miał miejsce we Włocławku w parafii św. Józefa. Tematem tego spotkania będzie sakrament Pokuty w ramach trwającego Wielkiego Postu.


BAL CHOINKOWY DLA DZIECI

            W sobotę 29 grudnia 2007 roku w Szkole Podstawowej w Czernihowie odbył się drugi bal choinkowy dla dzieci. Organizatorem głównym jest Zespół Charytatywny działający przy parafii św. Bartłomieja w Czernikowie. W zorganizowaniu wspomagało Czernikowskie stowarzyszenie „Czyż – nie” oraz grupa młodzieżowego wolontariatu. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim rodzicom, którzy przyprowadzili swoje małe pociechy na wspólną zabawę. Dziękujemy także Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Czernikowie, wszystkim sponsorom, oraz tym wszystkim, którzy zakupili stroiki świąteczne rozprowadzane przez Zespół Charytatywny i którzy złożyli swoje dary w postaci słodyczy w czasie akcji „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom 2008”. Dziękujemy zespołowi Donum, który uświetniał naszą choinkę swoją muzyką.

            W czasie zabawy było wiele atrakcji, każde dziecko zostało odebrało słodyczami, było wiele konkursów, m. in. konkurs kolęd, był Mikołaj, a dzieci Szkoły Podstawowej w Czernikowie wystawiły Jasełka Bożonarodzeniowe.

Zdjęcia w galerii.


BOŻE NARODZENIE 2007

Święta Bożego Narodzenia, to czas przeżywania świąt w gronie rodzinnym, gdzie gościć ma radość i pokój. Te właśnie dary przynosi nowonarodzeniowe Dziecię Boże. Niech wlewa w każde ludzkie serce, jeśli ono nie odrzuci Bożej miłości.

 Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali przy wykonywaniu dekoracji Bożonarodzeniowej oraz wszystkim, którzy wsparli to dzieło. Możemy pochwalić się naszym osiągnięciem przed innymi, ale miejmy świadomość ile ludzi przy tym pracowało, poświęciło swój czas, swoją pomoc i ofiarność.

Swoje zdolności pokazali, a właściwie mogliśmy usłyszeć po Mszy o godz. 10.30 i przed 12.00 koncertu kolęd w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Czernikowie. Dziękujemy im serdecznie na ręce pani opiekun Annie Dzwonkowskiej, a także Justynie Markowskiej, absolwence gimnazjum w Czernikowie

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2007

            Tradycyjnie co roku wraz z rozpoczęciem Adwentu, Zespół Charytatywny inicjuje wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Ma to na celu zbiórkę słodyczy w największych sklepach naszej miejscowości, oraz sprzedaż własnoręcznie wykonanych stroików świątecznych ze świecą, bombką, ręcznie wykonanych szopek. Zespół prowadzi także sprzedaż wigilijnych świec „Caritas”. Wszystkie pozyskane fundusze, przeznaczone są na bal choinkowy dla dzieci, który odbędzie się 29 grudnia 2007 roku w Szkole Podstawowej w Czernikowie, a także na „Ferie z Bogiem”. Wszystkich chcących włączyć się w jakikolwiek sposób serdecznie zapraszamy do współpracy. A tym, którzy pomagali w wykonaniu stroików i przy ich sprzedaży, składamy serdeczne Bóg zapłać.


NOWY ROK LITURGICZNY

Z dniem 2 grudnia 2007 rozpoczął się nowy rok kościelny, który zapoczątkowany jest Adwentem, czyli oczekiwaniem na narodziny Pana Jezusa, a także na powtórne Jego przyjście na końcu czasów. W naszej parafii tego dnia gościliśmy O. Piotra i Madzię Buczek z Radia Maryja, którzy odpowiedzialni są za podwórkowe koła różańcowe. Goście przybliżyli nam, co to są te podwórkowe koła różańcowe i zachęcali do zakładania takich kół w naszej parafii.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
  • Praca
    Zlecę odświeżenie podbitki dachowej zewnętrznej w domku jednorodzinnym. Wymagane posiadanie rusztowania do pracy przy ścianach szczytowych.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. 54 287 50 01
  54 287 50 13
fax 54 230 50 51
e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 19624 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.