Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: czwartek, 29.10.2020
Imieniny: Euzebii, Felicjana, Wioletty

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Ta uroczystość kończy Rok Liturgiczny w Kościele Katolickim. Pierwszy grudnia był ostatnim dniem tego roku. W tym dniu delegacja z naszej parafii wzięła w diecezjalnym „Przystanku Jezus” w Zduńskiej Woli. Było to już trzecie spotkanie tego programu, w którym podjęty został temat sakramentu bierzmowania. Pierwsza część miała miejsce w Kościele p.w. św. Maksymiliana, natomiast druga część była w gimnazjum, gdzie odbył się koncert, a następnie zabawa. Kolejne spotkanie będzie miało miejsce 06 stycznia 2008 roku w Licheniu.

 • -


89 rocznica odzyskania Niepodległości

Święto Niepodlgłości to niewątpliwie jeden z naważniejszych uroczystości państwowych. Ten dzień jest dla Polaków powrotem do przeszłości po to, aby wiedzieć jak kreować w teraźniejszości - przyszłość. Nie można więc zapomnieć o tym, że miliony ludzi zapłaciło największą cenę za wolną Polskę. W tym dniu oddajemy hołd wszystkim poległym, a jednocześnie pielęgnujemy i przekazujemy historię, którą my teraz jesteśmy. Również i Kościół włącza się w te obchody, modląc się o pomyślność dla Ojczyzny i wypraszając osiągnięcie wiecznej ojczyzny wszystkim, którzy oddali swoje życie za to, abyśmy my mogli teraz żyć w wolnej Polsce. W naszym Kościele sprawowana była Msza Święta w intencji Ojczyzny. Wzieli w niej udział: władze samorządowe, poczty sztandarowe ze Szkoły Podstwowej w Czernikowie i Steklinie oraz poczet Klubu Łowieckiego "Bażant". Wystąpił także Klub Seniora "Radość", którzy wraz z zebranymi wiernymi modlili się za Ojczyznę. Po Mszy wystąpił chór z Gimnazjum, który przedstawił  montaż słowno-muzyczny o historii naszego kraju.

 • -
 • -
 • -

Non omnis moriar

            Nie wszystek umrę. Te słowa wzbudzają w nas nadzieje, że śmierć nie jest końcem, jest tylko przejściem do lepszego świata. Wiara tak nam to podpowiada, stąd też w te dni łączymy się z tymi wszystkimi, którzy umarli i osiągnęli wieczną szczęśliwość z Jezusem; a ci, którzy umarli i czekają na zbawienie – upatrują w nas żyjących ratunek na jak najrychlejsze osiągnięcie zbawienia. Módlmy się za zmarłych, bo o to prosi i zobowiązuje do tego - miłość. 2 listopada w godzinach wieczornych po Mszy wyruszyła procesja na cmentarz, w czasie której modlono się za wszystkich zmarłych.

          Natomiast w niedziele po Mszy wieczorowej, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czernikowie, przedstawili wieczornicę listopadową poświęconą pamięci wszystkich zmarłych. Dziękujemy im serdecznie i ich opiekunom, pani Dorocie Pucińskiej i Adamowi Kuczyńskiemu.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Festiwal piosenki religijnej w Kowalewie Pomorskim

20 października 2007 roku, dzieci i młodzież z naszej Parafii uczestniczyli w XV Festiwalu Piosenki Religijnej w Kowalewie Pomorskim. Dziękujemy serdecznie szczególnie Pani Annie Dzwonkowskiej i Panu Organiście za przygotowanie dzieci i młodzieży do tych występów - soliści zdobyli II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia, a zespoły i chór - cztery wyróżnienia. Gratulujemy nagrodzonym, a o tym festiwalu była mowa w audycji radiowej w Radiu Maryja w niedziele 21.10. br., w której udział wzieli: Ks. Janusz Małecki, Wiesław Gręźlikowski i Anna Dzwonkowska

 • -


Wiersz o Janie Pawle II

We wtorek 16 października 2007 roku został rozstrzygnięty konkurs na wiersz o Janie Pawle II. Dzień nie przypadkowy, albowiem to dzień wyboru Kard. Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II. W Konkursie wzięło udział 29 osób. Wiersze rozpatrywano w 4 kategoriach: 0- 3; 4 – 6 Szkoły Podstawowej, oraz Gimnazjum i Liceum. W Kategorii klas 0 – 3 nagrodę zdobyła Daria Grodzińska z klasy 3a, SP w Czernikowie. W kategorii klas 4 – 6, nagrodę zdobyła Patrycja Paradowska z 5a i Joanna Ługowska z 4c SP w Czernikowie. W kategorii Gimnazjum nagrodę zdobyli Paula Klugiewicz z 1a i Klaudia Więciorkowska z 3a Gimnazjum w Czernikowie, w kategorii liceum, wyróżnienie zdobyła Dominika Młodzik z klasy drugiej. Poniżej umieszczony został wiersz Klaudii Więciorkowskiej.

Galeria zdjęć 

W świecie pełnym gniewu i złości

Nie zapomniałeś o Boskiej miłości

Szczęście nie było podane na tacy

Nie bałeś się bólu i ciężkiej pracy

Przebyłeś góry, lasy, niejedno morze

By ludziom wszystkim głosić Słowo Boże

Z miłości do Polski z Boską mocą

Do kraju ojczystego przybyłeś z pomocą

Nie ważne były płeć, skóra czy wiek

Dla potrzebujących byłeś jak lek

Gdy bok twój przebiła strzała goryczy

Gdy miały już płonąc miliony zniczy

Przez jedno słowo naszego Zbawcy

Wróciłeś - przebaczając Twemu oprawcy

I dalej się niosło twoje oddanie

Szerzyłeś pokój i pojednanie

Dla ciebie każdy człowiek był bratem

Ty zjednoczyłeś się z całym światem

Od chwili narodzin aż po rozstanie

Twe życie niosło miłości przesłanie

Mimo, że nie widzimy Cię Ojcze Święty

Tyś w naszych sercach na zawsze zaklęty

I choć na tym świecie niewiele mamy

To Ciebie wielbimy i Ciebie kochamy!


VII Dzień Papieski

         14 października 2007 obchodzony był już siódmy Dzień Papieski, odbywający się w pobliżu dnia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Dzień ten upamiętnia osobę Papieża Jana Pawła II, oraz promuje nauczanie papieskie. W tym też dniu odbywa się zbiórka ofiar na fundusz „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która przeznacza zebrane pieniądze na stypendia naukowe dla zdolnej młodzieży, pochodzących z ubogich wsi i miast. Również i w naszej parafii upamiętnialiśmy ten dzień i osobę Ojca Świętego Jana Pawła II. W słowie i pieśni przybliżali nam Papieża uczniowie z czernikowskiego gimnazjum po Mszy o godz. 9.00, a po Mszy o godz. 10.30 i przed 12.00 uczniowie ze szkoły podstawowej w Czernikowie. Po każdej Mszy odbywała się zbórka pieniędzy, którą przeprowadzali uczniowie naszych szkół. W ten sposób uczniowie pomagali swoim kolegom z innych szkół. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli swoje ofiary, a także uczniom i ich opiekunom.

 • -
 • -
 • -
 • -

Pielgrzymka III klas gimnazjum do Lichenia

21 września br. do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu przybyli uczniowie trzecich klas gimnazjów z całej diecezji włocławskiej na swoją doroczną pielgrzymkę. Punktem centralnym pielgrzymki była południowa Msza św. odprawiona przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej w bazylice mniejszej, w której uczestniczył ordynariusz diecezji włocławskiej bp Wiesław Mering. Jak podają organizatorzy, w tegorocznym spotkaniu uczestniczyło około 3 400 osób. Młodzież przyjechała do Sanktuarium wraz ze swoimi katechetami, duszpasterzami oraz nauczycielami. Również z naszego czernikowskiego gimnazjum wzięła 50 - osobowa grupa gimnazjalistów. Uczniowie nasi zostali wyróżnieni w Liczeniu, albowiem czytali Słowo Boże, oraz w imieniu wszystkich gimnazjalistów naszej diecezji włocławskiej, podziękowanie złożyła Księdzu Biskupowi Aleksandra Kaczor.

 • -

Iluminacja zewnętrzna Kościoła p. w. św. Bartłomieja

     Dzięki staraniom duszpasterzy parafii: ks. Proboszcza Piotra Siołkowskego i ks. Janusza Małeckiego oraz życzliwości i ofiarności parafian, 26 sierpnia 2007 oświetlenia zewnętrznego, czyli iluminacji, doczekał się kościół parafialny p. w. św. Bartłomieja w Czernikowie. Obecna świątynia w głównej swej części została zbudowana w 1370 roku, na miejscu poprzedniej z roku 1309. Zewnętrzne piękno kościoła czernikowskiego zasługuje na jego oświetlenie. W Uroczystość NMP Częstochowskiej po Apelu Jasnogórskim nastąpiło uroczyste załączenie lamp podświetlających bryłę kościelną. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja w Czernikowie niewątpliwie stanowi wizytówkę Czernikowa. Jest najstarszym i zdecydowanie najpiękniejszym obiektem zabytkowym miejscowości i gminy. Pięknie podświetlenie kościoła z pewnością podkreśla znaczenie tego miejsca i wzbudza duże zainteresowanie, także tych, którzy przejeżdżają w pobliżu znajdującą się krajową dziesiątką Warszawa – Toruń. 

       Bogu nich będą dzięki, że to dzieło udało się do doprowadzić do szczęśliwego finału. Niech też sprawi, aby wszyscy promieniowali takim światłem, jak promieniuje nasz kościół.

       Iluminacja – słowo to bardzo stare, ale w ostatnich czasach znów wraca do obiegu języka. Tym, co się w dużym stopniu do tego przyczyniło, to instalacja emiterów światła, mających na celu podświetlenie danego obiektu i ukazanie jego piękna – nocą. Iluminacja ma różne znaczenia, ale zawsze odnosi się do światła. Już św. Augustyn mówił, że: prawdy wieczne można w pełni poznać tylko dzięki iluminacji, czyli nadprzyrodzonemu światłu udzielonemu umysłowi przez Boga. Jednakże w naszych czasach głównie odnosi się do oświetlenia obiektów architektonicznych, mającego na celu uczynienie ich widocznych nocą, wyeksponowanie, tworzenie nastroju oraz pokazanie istotnych detali. Dotyczy zarówno zewnętrznych części budynków jak i wnętrz np. obiektów sakralnych.

           Światło, oświetlenie zajmuje w Liturgii Kościoła bardzo ważne miejsce, szczególnie w obrzędzie poświecenia ołtarza kościoła, oraz w Liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc. Światło jako symbol jest desygnatem wielu rzeczywistości. Jego niezwykłe znaczenie polega na tym, że jest ono warunkiem wszelkich spostrzeżeń wizualnych. W nim objawia się piękno i niezależny od człowieka porządek we wszechświecie. Swym działaniem jest ono w stanie przeniknąć nawet tego, kto jest pozbawiony wzroku. Samo jednak, mimo przeprowadzonych badań naukowych i złożonych analiz fizykalnych, pozostaje dla człowieka ciągle niezgłębioną tajemnicą. Wszyscy znają działanie światła, lecz nikt poza Stwórcą nie zna jego istoty. Ono jak wszystko inne pochodzi od Boga i tak jak całe stworzenie na niego również wskazuje. Dlatego też światło jest szczególnym znakiem Boga: jako najbardziej niematerialne zjawisko całego stworzenia jest odpowiednim symbolem duchowości Boga; ukazuje coś z Boga samego.

        W Biblii światłość jest również atrybutem Boga; szatą, w którą On się przyodziewa (por. Ps 104, 2), “Słońcem sprawiedliwości” (por. Ml 3, 20). Eschatologiczna światłość realizuje się wraz z przyjściem Chrystusa. Wówczas “lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie” (Mt 4, 16), bo jest to “światło na oświecenie pogan” (Łk 2, 32). To objawienie się Jezusa jako światłości - gdyż sam powiedział: “Ja jestem światłością świata” (J 8, 12; 9, 5) - uwypukla antytezę: światło – ciemności. Światłość oznacza królestwo Chrystusa Ciemność natomiast jest synonimem królestwa szatana, czyli zła i nieprawości. Chrześcijanin jest depozytariuszem światłości; żyjąc jak prawdziwy syn światła sprawia, że ono promieniuje na innych.

     Światło to również znak czuwania i gotowości na przyjście Pana (por.: Mt 25, 1-12; Łk 12, 35). Rozwijając tę myśl, można dostrzec również w  iluminacji prefigurę stanu ostatecznego, właściwego niebieskiemu Jeruzalem, którego budynek kościelny symbolizuje. Zgodnie z tekstem Ap 21, 22-23, światło jest wyrazem chwały Boga, która oświetla Jerozolimę oraz symbolizuje jedyną lampę miasta, czyli Baranka. Kościół z iluminacją zewnętrzną może więc się stać wyrazem tęsknoty do Niebieskiego Jeruzalem; znakiem na który każdy zwraca uwagę. Wierzącemu w Chrystusa przypomina o Jego obecności pośród swego ludu, natomiast dla innych może stać się przyczyną do odkrywania piękna, którego źródłem jest sam Bóg. Taki zamiar przyświeca każdej instalacji iluminacji zewnętrznej.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Odpust ku czci świętego Bartłomieja

24 sierpnia obchodzony jest doroczny odpust ku czci św. Bartłomieja, który jest patronem parafii Czernikowo. Bogu niech będą dzięki za łaski jakie otrzymujemy za pośrednictwem św. Bartłomieja. Główna suma odpustowa była sprawowana o godz. 12.00, której przewodniczył ks. Prałat Stefan Spychalski, Proboszcz parafii Lubień Kujawski, który wygłosił homilię i poprowadził uroczystą procesję eucharystyczna. Na to wspólne świętowanie przybyli księża z dekanatu jak i z poza, a także księża pochodzący z parafii. Suma zgromadziła wielu parafian. Ubogacili ją asysta, dzieci sypiące kwiatkami, panowie druhowie z OSP Czernikowo oraz oskiestra. Wszystkim im składamy serdeczne Bóg zapłać.

          Odpust jest darem Kościoła dla jego wiernych. W takim bowiem dniu można uzyskać odpust, czyli darowanie kar doczesnych, które nam się należą za popełnione grzechy. By uzyskać ich odpuszczenie, należy spełnić trzy warunki, a więc: być w stanie łaski uświęcającej, czyli odprawienie sakramentalnej spowiedzi, przyjąć komunię świętą oraz pomodlić się w intencjach Ojca Świętego , Benedykta XVI. Wzbudzoną intencję odpustową można ofiarować za siebie, lub za kogoś zmarłego, aby został jak najszybciej uwolniony z kar czyśćcowych.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Piesza pielgrzymka z Włocławka na Jasną Górę

            6 sierpnia 2007 roku wyruszyła 16 pielgrzymka na Jasną Górę z diecezji włocławskiej. Rozpoczęła się ona Mszą w Katedrze Włocławskiej, której przewodniczył ks. Bp Wiesław Mering, Ordynariusz. W tej pielgrzymce biorą także udział parafianie Czernikowscy. Módlmy się więc za nich, aby docierając przed oblicze Czarnej Madonny, przedstawili także nasze intencje. Każdy z nas może się włączyć w tę pielgrzymkę, przez codzienną modlitwę w intencji pielgrzymów, jest to bowiem  „duchowe pielgrzymowanie”.

Złoty Jubileusz Ks. Jana Zenona Szczesnego

       22 lipca 2007 roku na Mszy o godz. 12.00, swoją pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich obchodził Ks. Jan Zenon Szczesny. Pragnął on swój jubileusz obchodzić w Kościele św. Bartłomieja w Czernikowie, albowiem jest to jego parafia rodzinna, w której się urodził i dojrzewało jego powołanie do kapłaństwa. W uroczystej Mszy uczestniczyli: były proboszcz ks. Tadeusz Pakulski, ks. Kazimierz Kwiatkowski, który wygłosił Homilię, rodzina jubilata jak i liczni zgromadzeni wierni. Uroczystość uświetniała orkiestra, schola młodzieżowa pod kierunkiem p. Anny Dzwonkowskej, klub seniora „Radość”, który składając życzenia wyraził wole, aby czcigodny jubilat powrócił od Czernikowa. Bogu niech będą dzięki, że daje nam takie okazje, które pokazują wielkość łaski udzielanej człowiekowi. Jest to powód do większej modlitwy o powołania kapłańskie. Dlatego módlmy się wspólnie o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, szczególnie z naszej parafii.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nowy Ksiądz Proboszcz parafii Czernikowo

01 lipca 2007 parafię Czernikowo objął nowy Proboszcz – ks. dr Piotr Siołkowski, dotychczasowy proboszcz parafii NMP Częstochowskiej w Cettach. Wprowadzenie nastąpiło na Mszy o godz. 10.00. Wprowadzenia dokonał p.o. Dziekan, Ks. Jan Markiewicz z Mazowsza wg obrzędów liturgicznych i zgodnych z wymogami Prawa Kanonicznego. Następnie nowego Proboszcza przywitały delegacje z naszej Parafii.

Witamy go bardzo serdecznie i życzymy wielu łask Bożych potrzebnych do pracy duszpasterskiej w naszej parafii.

 • -
 • -
 • -

Msza dziękczynna w 20-lecie pracy duszpasterskiej ks. Proboszcza

 

24 maja w uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, swoje 20-lecie pracy duszpasterskiej w parafii Czernikowo, obchodził ks. kan. Tadeusz Pakulski. Był to także dzień pożegnania ks. Proboszcza, gdyż z dniem 30 czerwca, decyzją Ks. Biskupa Włocławskiego, został zwolniony z obowiązków proboszcza i przeniesiony na emeryturę. Dziękujemy ks. Tadeuszowi za włożony trud wznoszenia tego Kościoła zarówno duchowego jak i materialnego. Życzymy obfitości łask Bożych na dalsze posługiwanie kapłańskie, ponieważ praca kapłana trwa aż do stanięcia przed Bogiem.

         Po Mszy św. były podziękowania od ministrantów, dzieci z przedszkola, szkół podstawowych i zespołu szkół. Swoje słowa podziękowania skierowali także: dyrektorzy szkół znajdujących się na terenie parafii, Wójt Gminy Czernikowa i z Obrowa, Strażacy, Klub seniora „Radość”, Koło Gospodyń Wiejskich, Katecheci, mieszkańcy Czernikówka, Ograszki, Koło różańcowe ze Steklina i Walentowa i Zespół Charytatywny.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

30 maja 2007, o goz, 17.00 w naszej parafii była podnisła uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowana przez 143 młodych ludzi z naszej parafii. Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrzescijańskiej, a więc nie tylko jest już wyznawaniem wiary, ale również bycie za nią odpowiedzianym W tym dziele z pomocą przchdzi Duch Święty ze swymi siedmioma darami. Udziela ON każdemu, ale o tym czy będą sie one rozwijały, to będzie zależeć od każdego przjmjącego ten dar.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

27 maja w niedziele Zesłania Ducha Świętego, na Mszy o godz. 10.00 świętowaliśmy  rocznicę I Komunii świętej. Poniżej dzieci obu grup, ze wszystkich klas trzecich, które w zeszłym roku przystąpiły do I Komunii św.
 • -
13 maja przeżywaliśmy uroczystość I Komunii świętej pierwszej grupy dzieci z klasy 2a i 2c szkoły podstawowej w Czernikowie. Natomiast 20 maja odbyła się I Komunia drugiej grupy dzieci z klasy 2c szkoły podstawowej w Czernikowie, oraz z drugiej klasy szkoły podstawowej w Osówce i Steklinie.
 • Powyżej pierwsza grupa dzieci z klasy 2a i 2b z Czernikowa
  Powyżej pierwsza grupa dzieci z klasy 2a i 2b z Czernikowa
 • Powyżej dzieci ze szkoły w Osówce, poniżej dzieci ze...
  Powyżej dzieci ze szkoły w Osówce, poniżej dzieci ze szkoły w Steklinie
 • Poniżej dzieci z klasy 2c z szkoły w Czernikowie
  Poniżej dzieci z klasy 2c z szkoły w Czernikowie
 • -

Parafia świętego Bartłomieja w Czernikowie

Śle wszystkim, którzy przeżywają ten święty czas trzech dni: ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa, śmierci Jezusa oraz Jego Zmartwychwstania, najserdeczniejsze życzenia; aby Bóg udzielił swojego hojnego błogosławieństwa, na radosne świętowanie Wielkiej Nocy. Radość z powrotu do życia, niech wleje w nas nowe nadzieje, optymizm i siłę do naszych codziennych zmagań. I jak budzi się ziemia do życia wiosną, tak niech budzą się w nas nowe siły witalne do wydawania owoców zarówno tych ziemskich jak i wiecznych.
 • -

02 kwietnia 2005, 21.37

Niech zapłoną i zjednoczą się nasze serca

Niech tego wyrazem bedzie zapalenie świecy w oknie naszego mieszkania

SANCTO SUBITO

Druga rocznica śmierci Jana Pawła II

Ten dzień już wpisany jest w naszą historię, w historię świata, w historię Polski, w historię Kościoła. Niech zamilkną nasze spory i komentarze, a popłynie wdzięczna modlitwa naszych serc, o jak najrychlejszą kanonizację naszego rodaka. Przypatrzmy się powołaniu naszemu, jak widział swoje Jan Paweł II i który nam pomagał w odkrywaniu naszego. Jego świadectwo i słowa pełne miłości Chrystusowej, niech będzie dla nas przykładem i wzorem jak mamy żyć, aby się sprawdziły słowa, że kochamy Papieża i Go wciąż słuchamy.
 • -

Droga Krzyżowa ulicami Czernikowa

W piątek 30 marca 2006 ulicami Czernikowa przeszła kolejny raz Droga Krzyżowa ku czci Męki Jezusa Chrystusa. Ta droga krzyżowa jest nie tylko rozpamiętywaniem wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, ale jest drogą w której każdy człowiek ma odnaleźć swoje miejsce; gdyż jedni współczuli, drudzy łączyli swoje cierpienie, inni byli tylko zwykłymi widzami, zupełnie obojętnymi, a jeszcze inni szydzili ze skazańca. W tej drodze każdy z nas może dostrzec samego siebie, ale do której się zaliczę grupy, to niech na to pytanie odpowie sobie każdy sam w swoim własnym sumieniu. Niech ta droga krzyżowa stanie się świadectwem wiary w to, że cierpienie człowieka ma tylko sens, kiedy jest złączone z krzyżem Chrystusa. To wszystko nie zmierza do tego, że życie ludzkie kończy się na grobie, gdyż jest to stan przejścia – PASCHY – do nowego życia wiecznego, które dał sam Bóg, a wyjednanie przez Jezusa Chrystusa. Wchodzimy już w Wielki Tydzień, zaczynający się Niedzielą Palmową,  w której obchodzimy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Natomiast za kilka dni przeżywać będziemy święte Triduum Paschalne, czyli w trzy dni w których przeżywamy Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Zbawiciela.

            Dziękujemy Bogu Najwyższemu, że nam pozwolił przeżywać nam tę drogę krzyżową w tak pięknej pogodzie; dziękujemy policji za pomoc i zachowanie bezpieczeństwa na drogach; dziękujemy osobom czytającym rozważania i wszystkim uczestnikom i tym, którzy łączyli się z nami przez swoje cierpienie.

Pielgrzymka maturzystów

 

22 marca 2007 roku, uczniowie klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego w Czernikowie, wzięli udział w pielgrzymce maturzystów diecezji włocławskiej. Na Jasnej Górze przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, modliliśmy o pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości i zdobycie indeksu na uczelnie wyższe. Modlitwie przewodniczył ks. Bp Bronisław Dębowski.
 • -
 • -
 • -
 • -

Zabawa choinkowa dla dzieci

21 stycznia odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci z parafii Czernikowo. Rozpoczęła się ona Mszą św. O godz. 12.00, na której modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla nich. Następnie przeszliśmy do szkoły podstawowe na zabawę. Było wiele atrakcji, dużo zabawy, konkursów oraz nieograniczona ilość słodyczy, które były zbierane w przedświątecznej akcji: wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Zabawa była organizowana przez Zespół charytatywny i stowarzyszenie „Czyż nie”. Podczas zabawy rozdano dyplomy konkursu „Czyż nie warto zostać św. Mikołajem”, organizowanym przez stowarzyszenie. Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania zabawy choinkowej. Dziękujemy:

-         Dyrekcji szkoły podstawowej w Czernikowie

-         p. Chlebowskim

-         p. Gerc

-         p. Kacprowicz

-         p. Jesiołowskim

    - Wiejskiej spółdzielni handlowo - usługowej

Galeria zdjęć


14 stycznia przed Mszą św. o godz. 10.00 w naszej światyni wystąpiły czterolatki z przedszkola, które zaśpiewały nam kolędy, natomiast po Mszy o godz. 12.00 dzieci ze szkoły podstawowej z Czernikowa wystawiły jasełka. Serdeczne składamy im podziękowania oraz ich wychowawczyniom.
 • -
 • -

BOŻE NARODZENIE

Jedna z najcudowiejszych nocy, w której zabłysło światło miłości nowonarodzonej Dzieciny - Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Niech to światło rozświetla mroki naszych serc i jednoczy ludzi w jedną rodzinę.

Drodzy parafianie obchodzone święta kosztują nas wiele wysiłku i przygotowań. W tym gąszczu prac, pamiętajmy o istocie świąt, że narodziło się nam dziecię Zbawiciel świata – Jezus Chrystus. W przeżywaniu tejże radości  i w okazywaniu obrazują czynione przez nas dekoracje świąteczne, także w naszej świątyni, aby wprowadzało nas to w klimat świąt. Za pomoc w jej budowie serdecznie dziękujemy: Stanisławowi Kamińskiemu, Danucie Zglinickiej,  Sławomirowi Olkiewiczowi,  Jerzemu Zglinickiemu,  Ewelinie Podlaszewskiej,  Anecie Podlaszewskiej,  Jarosławowi i Beacie Grodzickiem,  Marioli Paczkowskiej, Barbarze Grąbczewskiej,  Bożenie Raciniewskiej,  Wojtkowi Kaczor,  Henrykowi Kiełkowskiemu,  Markowi Balinie, Sławomirowi i Małgorzacie Orzażewskim, Ryszardowi i Teresie Chlebowskim, Uczniom kółka plastycznego z gimnazjum wraz z ich opiekunką p. Anią Dzwonkowską.  Dziękujemy serdecznie wam drodzy bracia i siostry za złożone ofiary na tacę w I niedziele adwentu, a także za indywidualne ofiary, dzięki którym mogliśmy pięknie wystroić naszą świątynię.

Wszystkim jeszcze raz składamy serdeczne Bóg zapłać.

   

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia po Mszy o godz. 10.00 i przed 12.00, wystąpił chór z gimnazjum, który zaśpiewał nam tradycyjne koledy oraz nowe. Dziękujemy serdecznie uczniom na rece pani opiekun Annie Dzwonkowskiej.

 

Projekt i realizacja dekoracji bożonarodzeniowej ks. JM

 • -
 • -
17 grudnia 2006 po Mszy św o godz. 10.00 została pobłogosławiona i poświęcona figura Matki Bożej. Jest to kopia orginalnej, która stała w bramie przy wejściu do Kościoła. Dziękujemy serdecznie panu Janowi Grąbczewskiemu z Czernikówka za wykonanie rzeźby. Po poświęceniu figura Matki Bożej w procesji okrążyła światynię i została zainstalowana w filarze bramy. Tego aktu dokonał prowadzący rekolekcjonista z sanktuarium maryjnego z Obór. Orginalna figura Matki Bożej została oddana do renowacji, a następnie powróci do parafii w miejsce, które zabezpieczy ją przed zniszczeniem przyrodniczym i uszkodzeniem mechanicznym.  
 • -
 • -
 • -
 • -

Rok liturgiczny rozpoczyna się I Niedzielą Adwentu, w tym roku 03 grudnia. Adwent jest oczekiwaniem na narodzenie Mesjasza, oraz oczekiwaniem na powtórne przyjście Mesjasza na końcu czasu. Adwent trwa przez cztery niedziele, czego symbolem są cztery świece umieszczane w stroiku adwentowym

 • -

ROK LITURGICZNY 2006 - 2007

03 grudzień 2006 - 01 grudzień 2007

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • dzierżawa
  WSHU w Czernikowie wydzierżawi sklep spożywczo przemysłowy w Osówce

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Powszechny Spis Rolny 2020
Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 2/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 33537 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.