Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: niedziela, 21.01.2018
Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Jarosławy

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

 • logo

Archiwum

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.: Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo w 2012 roku.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 16 grudnia 2011 r. o godz. 10.00.

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

na wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2011/2012. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo.
Termin składania ofert upływa 12 grudnia 2011 r. o godz. 10.00.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. „Zakup ciągnika z żurawiem załadunkowym i przyczepą do prowadzenia selektywnej zbiórki i wywozu odpadów” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki na terenie gminy Czernikowo” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 - Działanie 2.2. Gospodarka odpadami Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 09 grudnia 2011 r. o godz. 10.00.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Czernikowo" w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki na terenie gminy Czernikowo” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 - Działanie 2.2. Gospodarka odpadami Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 02 grudnia 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 306495 – 2011 z dnia 23.11.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Czernikowo”.

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie wzywa do złożenia ofert dodatkowych

na wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminny Czernikowo w sezonie zimowym 2011/2012. W związku ze złożeniem w przedmiotowym postępowaniu na zadanie w części nr 7 i 9 – dwóch ofert o takiej samej cenie, a tym samym niemożnością wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie do 21.11.2011r. godz. 10.30 w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie, przy ul. Leśnej 1.
Termin otwarcia ofert dodatkowych 21.11.2011r. o godz.10.35 w siedzibie Zamawiającego.

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

na wykonanie usług odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie 2011/2012. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo. Termin składania ofert upływa 14 listopada 2011 r. o godz. 11.00

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

na dostawę energii elektrycznej do budynków i urządzeń Zamawiającego. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo, sekretariat Zakładu. Termin składania ofert upływa 28 października 2011 r. o godz. 12.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 343330 – 2011 z dnia 19.10.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu" w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w gminie Czernikowo - krok w przyszłość".
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 26 października 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 273481 – 2011 z dnia 18.10.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu”

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 273481 – 2011 z dnia 18.10.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 09 września 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 228053 – 2011 z dnia 25.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 2 848 036,84 zł".
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 21 października 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 269639 – 2011 z dnia 13.10.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 2 848 036,84 zł”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn. "Zakup samochodu śmieciarki do prowadzenia zbiórki i wywozu odpadów" w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki na terenie gminy Czernikowo", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 - Działanie 2.2. Gospodarka odpadami Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 05 października 2011 r. o godz. 10.00

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 101157C w miejscowości Osówka - Łazy", współfinansowanego przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 19 września 2011 r. o godz. 10.00.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo - Etap IV" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Działanie 2.1 "Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej".
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 10 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 216454 – 2011 z dnia 26.07.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 216454 – 2011 z dnia 26.07.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 216454 – 2011 z dnia 26.07.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”.

OGŁOSZENIE w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy peletu dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy peletu w ilości szacunkowej 100 ton.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo – w terminie do 2 września 2011 roku do godz. 10.00.
Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:
na realizację zadania pn. "ADAPTACJA REMIZY OSP W CZERNIKOWIE NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ" współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 19 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 210423 – 2011 z dnia 03.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 210423 – 2011 z dnia 03.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERNIKOWO – ETAP IV” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej”.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 17 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 212783 – 2011 z dnia 05.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu Przebudowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”.

Modyfikacja treści SIWZ:

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 212783 – 2011 z dnia 05.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu Przebudowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”.
Termin składania ofert upływa 8 lipca 2011 r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi 8 lipca 2011 r. o godz. 10.05

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 180805 – 2011 z dnia 30.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 180805 – 2011 z dnia 30.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” .

Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 180805 – 2011 z dnia 30.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” .

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczy: OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NADBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ W CZERNIKOWIE. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 22 czerwca 2011 r. o godz. 11.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 165571 – 2011 z dnia 14.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej i budowy sali gimnastycznej w Czernikowie”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn. "Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej oraz chemicznej Zespołu Szkół w Czernikowie"
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu
Termin składania ofert upływa 22 czerwca 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 163163 – 2011 z dnia 13.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej oraz chemicznej Zespołu Szkół w Czernikowie”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 12 osób zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz realizację programu reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 7 osób z rodzin z problemami alkoholowymi. Termin składania ofert upływa 16 czerwca 2011 r. o godz. 10.00

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 15 czerwca 2011 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 15 czerwca 2011 r. o godz. 10.05

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 157197 – 2011 z dnia 06.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 3 575 000,00 zł”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury na place zabaw na terenie Gminy Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 31 maja 2011 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 31 maja 2011 r. o godz. 10.05

Wyjaśnienie treści SIWZ - Odp. na zapytania.

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 138097 – 2011 z dnia 16.05.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury na place zabaw, na terenie gminy Czernikowo”.
Wyjaśnienie treści SIWZ - Odp. na zapytania.
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 138097 – 2011 z dnia 16.05.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury na place zabaw, na terenie gminy Czernikowo”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 147871 – 2011 z dnia 25.05.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo."

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na budowę infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 29 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 29 kwietnia 2011 r. o godz. 10.05

Wyjaśnienie treści SIWZ - Odp. na zapytania.

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 115935 – 2011 z dnia 14.04.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo”.

Gminny Zakład Komunalny ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie w ilości 27 000 litrów w skali roku. Oferty należy składać do dnia 18 kwietnia 2011 roku do godz. 10:00 w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 kwietnia 2011 roku o godz. 10:05.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg ograniczony.

na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem w części ul. Kwiatowej i ul. Leśnej w Czernikowie oraz odtworzenie nawierzchni drogi. Termin wykonania zamówienia - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 08 kwietnia 2011 roku do godziny 12.00, miejsce: Urząd Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pokój nr 8 - Sekretariat

Informacja o Wykonawcach zaproszonych do składania ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 103365 – 2011 z dnia 31.03.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony.

na nadbudowę poddasza użytkowego, przebudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy w Czernikowie.Termin wykonania zamówienia od 15 kwietnia 2011 r. do 30 września 2011 r. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 31 marca 2011 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 31 marca 2011 r. o godz. 10.05

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 84521 – 2011 z dnia 15.03.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Nadbudowę poddasza użytkowego, przebudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy w Czernikowie”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 84521 – 2011 z dnia 15.03.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Nadbudowę poddasza użytkowego, przebudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy w Czernikowie”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony.

na dostawę kruszyw drogowych, przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2011 roku: żużel wielkopiecowy - w ilości do 5 000 Mg, kruszywo wapienne o frakcji 16÷31,5 mm – w ilości do 2 000 Mg. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2011 r. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 24 lutego 2011 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 24 lutego 2011 r. o godz. 10.05


Gminny Zakład Komunalny ogłasza przetarg nieograniczony.
na dostawę oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie w ilości 35 000 litrów w skali roku. Oferty należy składać do dnia 17 lutego 2011 roku do godz. 10.00 w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie. Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2011 r. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 lutego 2011 roku o godz. 10.05.
Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony.
na przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 17 lutego 2011 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 17 lutego 2011 r. o godz. 10.05. Termin wykonania zamówienia od 04 maja 2011 r. do 31 lipca 2011 r.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony.
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych: Przetarg odbędzie się w dniu 27 grudnia 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo /sala posiedzeń/ ul. Słowackiego 12. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium. Podmioty zagraniczne muszą uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykup w/w nieruchomości. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8°° - 13°°, lub na konto Nr 96953700000030052020000033 KBS w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Czernikowie do dnia 21 grudnia 2010 r., a dowód wpłaty wadium przedstawić Komisji Przetargowej.Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czernikowie pokój nr 13 lub pod nr tel. 054 287 50 01 w godzinach urzędowania.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • ZATRUDNIMY
  ZATRUDNIMY DZIEWCZYNĘ NA STANOWISKO KELNER-KUCHARZ W PIZZERII " MARIANO" W CZERNIKOWIE PRACA NA PEŁNYM ETACIE, JEDNOZMIANOWA ( 12 GODZ.) CO DRUGI DZIEŃ.
  TEL.KONTAKTOWY 502-764-524
 • BAL KARNAWAŁOWY
  RESTAURACJA MARYSIEŃKA W CZERNIKOWIE ZAPRASZA NA
  BAL KARNAWAŁOWY
  DNIA 10.02.2018 PRZY ULICY TARGOWEJ 19.
  BAL POPROWADZI ZESPÓŁ RAFA
  POCZĄTEK ZABAWY O GODZ. 20.00
  CENA : 290ZŁ/OD PARY
  W CENĘ WLICZONE:
  -WIELE GORĄCYCH POSIŁKÓW
  -LICZNE ZIMNE PRZEKĄSKI
  -CIASTA
  -NAPOJE.KAWA.HERBATA
  -0.5 L ALKOHOLU NA PARĘ GRATIS
  INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 510240910 LUB 502764524
  ZAPRASZAMY GORĄCO
 • NOWE PRZEDSZKOLE + ZERÓWKA + KLUB MALUCHA 1-3
  Przyjmujemy zapisy do nowo tworzonego przedszkola i zerówki - szczegóły pod linkiem:
  https://www.olx.pl/oferta/nowe-przedszkole-i-zerowka-zapisy-CID88-IDmcAY4.html

  Serdecznie zapraszamy.
 • dzierżawa
  Wiejska Spółdzielnia Handlowo Usługowa w Czernikowie wydzierżawi pomieszczenia magazynowe po Wytwórni Pasz z dostępem do mediów; Pomieszczenia biurowe po Wytwórni Pasz; Pomieszczenia w miejscowości Mazowsze przy sklepie powierzchnia około 100m2; Pomieszczenia przy sklepie w Osówce pow.80m2.
 • Sprzedam dzialkę oraz dom
  Sprzedam:
  działkę inwestycyjną Czernikowo centrum pow:5600m2 lub dom parterowy, budynek gospodarczy na działce pow:1100m2 lub jako całość działka inwestycyjna pow: 6700m2 przy boisku sportowym ul.Szkolna.
  Telefony kontaktowe:
  508 060 864 lub 508 293 870 .
 • Sprzedam działki
  Sprzedam działki 6 i 13,5 arów na nowo powstającym osiedlu (przedłużenie ulicy Wiśniowej), w pełni uzbrojone – woda, prąd, kanalizacja, deszczówka, droga asfaltowa o szerokości 10 m, chodniki, oświetlenie uliczne.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 4/2017
-
Plan Czernikowa
-
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 26081 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.